Головна Сьогодні

Пожежники: підуть і у вогонь, і у воду

Пожежні заробляють 2000-3500 грн на місяць за роботу доба через три

Газета "Сегодня"продовжуєспецпроект "Рідкісніпрофі",врамкахякогоразна місяць мирозповідаємопро представниківрідкісних інебезпечнихпрофесій,якіпрацюютьвУкраїні.На початкучервня миписалипро те,як стативодолазом,авнаступних номерахшукайтерозповіді про роботукаскадера,пожежного,мінера,повітряногогімнастата інших.

В рамкахпроекту видізнаєтеся,в яких навчальнихзакладах можнаотриматитучи іншу спеціальність,якими навичками повинна володітибажаючийїїотримати,як і дезнайти роботу,наякі зарплати,пільгиі бонусирозраховуватиі з якими труднощамистикаютьсяновачки.Експертамивиступлять представникиМіносвіти іМінсоцполітики,атакожпрофесіонали з багаторічнимстажем
.

.png_12
.png_12

БЕРУТЬЗДОРОВИХ,СИЛЬНИХІСМІЛИВИХ

Стати пожежникомможе некожен:підходять тількифізичнопідготовлені,стресостійкі тасміливілюди,якіпройшли суворийвідбір.

ХТО У ПРІОРИТЕТІ.Рядовихпожежників іводіївпожежнихмашинготуютьвспеціалізованих навчальнихцентрах,де вони отримуютьробочуспеціальністьза тримісяці.Бажаючийнавчитисяповинен мати мінімумповну середню освіту(11класів).Длявступу потрібнозвернутисявкадровий відділмісцевогорайвідділу ДСНС і написати заявупро своє бажаннястати пожежником,після чогоздобувачанаправляють намедкомісію,фізичні і психологічнітести.Людейз проблемамиіз зором,гіпертонієюабо хронічнимисерцево-судиннимизахворюваннямивідсіюють.Нафізичнихтестахпотрібно,серед іншого,пробігтикрос,ана психологічнихперевіряютьстресостійкість.Після перевірокнапрофпридатністьздобувачпроходитьконкурсза результатами ЗНОі здаєвступнііспитиз української мовита математики.Навчання в такихцентрахплатне:1150грн затри місяці.

КЕРІВНИКИ."Рядовийікерівний склад ДСНС (офіцерів)навчаютьлишевпрофільнихвузах,- говоритьглавапрес-служби ДСНС НаталіяІваненчук.-Унихготують фахівцівза спеціальностями "Цивільний захист","Пожежнабезпека","Екологіята охорона навколишньогосередовища","Хімічнатехнологія","Охоронапраці","Психологія".Молодших спеціалістівготують2,5року,бакалаврів-4.Післябакалавратуможна вивчитисяна спеціаліста(щерік) імагістра (1,5року).Студенти маютьстатускурсантаі після закінченняотримують не тількидиплом,алеі першеофіцерськезвання -лейтенантслужби цивільного захисту.Дівчата можутьнадходити тількина спеціальності, не пов'язаніз фізичниминавантаженнямиі небезпекою,наприклад,"Психологія"та "Охоронапраці".Схемавступу до вузівта ж,що і длянавчальних центрів,тількинемає вступнихіспитіві можнавчитисяза держрахунок.Конкурс на"бюджет" торікбув1,8-2,2особи на місце.Можна вчитисяі наконтракті -7000-7600грнна рік".Іногородніхстудентів забезпечуютьгуртожитком,абюджетникамплатятьстипендію(від730грн).

ДЕ НАВЧАЮТЬ

  • Національнийуніверситет цивільного захистуУкраїнивХаркові
  • Черкаськийінститут пожежноїбезпеки ім.героївЧорнобиля
  • Львівський державнийуніверситет безпекижиттєдіяльності
  • Вінницькепрофучилище
  • Львівськийліцейпри Державномууніверситеті безпекижиттєдіяльності

КВАЛІФІКАЦІЇ,ЗАРПЛАТИІПІЛЬГИ

За інформацією прес-служби ДСНС,співробітникампожежнихчастин якрядового,такікерівного складуможуть привласнюватикваліфікації:"Спеціаліст3класу","Спеціаліст2класу","Спеціаліст1класу","Майстер".

ЗАРПЛАТНЯ.Платятьпожежнимвід2000до 3500грн залежновід кваліфікації,посади тавислуги років.Крімтого,їм інодівиплачуютьпреміїза успіхивроботі(порятунокз пожежі, гасінняособливо небезпечнихділянок) і,по можливості,13-тузарплату вкінці року.Є упожежників іпільги,наприклад,безкоштовнікімната в гуртожиткудляодинокихабослужбова квартирадлясімейних.Алебезкоштовного житлавистачає нена всіх.Тим,комупощастило менше,за словами НаталіїІваненчук,надають50% знижкунаоплатужитлата комунальних послуг,якщо дохіднаодного членасім'ї на місяцьменшепрожитковогомінімуму (1218грн).Як ібагато працівниківрізних відомств,пожежністоять упільговій черзінаотримання житла.Але чекатийоговони можутьяк5років,такі30- все залежитьвід регіонуі держбюджету.

Є пільгиіна медичне обслуговування тавиплату одноразової грошової допомогиу разі загибеліпожежного.Якщопожежники небув офіцером,то Пенсійнийфондвиплачує сім'їйого середнюзарплатуза п'ять років.Родинізагиблихпожежників упогонахдопомогуплатить ДСНС: їїрозмір залежитьвід окладу,звання, посадиівислуги років.Крімтого,приотриманнітравми абоінвалідностіпожежнийі його сім'яотримують пільгинажитло за рахунокдержавногота місцевого бюджетів.Відпусткау пожежників- від30 до45днівна рік
.

ПЕНСІЯ.За інформацієюМінсоцполітики,піти на пенсіюпожежніможутьза вислугою років.Наприклад,подосягненню45років при загальномустраховомустажів25років,з яких не менше12,5роківспівробітникпропрацюваввДСНС.У такомувипадку розмірпенсіїпожежногобуде дорівнює50% зарплатив останніроки роботи.Але при бажанніпожежніможутьтрудитисяідалі: коженрік роботибуде додавати3%до пенсіївід зарплати.Правда,остаточний розмірпенсії неможе перевищувати70% від зарплати.

ПРО ЖИТТЯ БУВАЛИХ

Про життя пожежнихнамрозповів заступник начальника16-їГоспожарно-рятувальної частиниДніпровськогорайуправлінняДСНСвКиєві,капітанслужби цивільногозахисту АндрійДорогих:"ПісляарміїязакінчивПТУ,отримавдипломтокаряі кілька роківпропрацювавза фахом.Колиз роботоюсталоскладно,брат,який працюваву пожежній частині,запропонував статипожежником.Япогодився,адже потрібнобуло годуватисім'ю.Пройшовмедкомісію,здавнормативи,іспити і вступиву пожежнийнавчальний центр,ачерездва роки- в університетна заочне.Отримав офіцерськезванняі став керівником.Потім ідружинусюди привів: кілька років томувона влаштуваласядиспетчеромвДСНС".

Працюютьпожежніза графікомдоба черезтроє.Підроблятиофіційно вдні відпочинку, відповідно до законодавства,не мають права."Якзамначальникачастині япрацюю5днів на тиждень з09:00 до18:00,- каже Андрій.-Алеможуть викликати навеликі пожежіабоінодіпідмінитиначальника зміни.Живуз родиноюна службовійквартирі порядзчастиною,як і більшістьнаших"
.

ПРОБЛЕМИУКРАЇНСЬКИХРЯТУВАЛЬНИКІВ

В кожноїпожежної частиниєвід2до 7машин,з якими працюютьпо 6-7осіб: водій,командир відділенняі кількапожежних.Машини оснащенісходамидовжиною30метрів (дістають до9-гоповерху).У Києві єтрисходи по50,іодна -90метрів.Вони обладнанікабіноюдля спуску- сходивикористовуютьприскладнихпожежах.Длятого,щоб розгорнутитакі сходи,потрібновільний простірбіля палаючої будівлі:для50-метрівки- майданчикв40кв.м,адля90-метрівки-90.Самі пожежникинайчастіше використовуютьтри типикостюмів:звичайнітермостійкі,теплоотражающие(витримуютьтемпературу до800градусів) іхімзахисту-дляліквідації аварій,пов'язанихз небезпечнимиречовинами
.
"Найчастішедо будинкучерез припаркованіу дворіавто навітьпожежнамашина неможе під'їхати- не те щотранспортз драбиною,- ділитьсяАндрійДорогих.-Другапроблемапожежників -стара техніка:майже у половинистоличнихмашинзакінчився термінексплуатації.Хоча ціавторегулярноремонтуютьсяі проходятьтехогляд,їхдавнопорасписати,але купитизамінунема на що"
.

ПОЖЕЖНІ ІСТОРІЇ

Є у пожежників ісвої традиції."Наприклад,після гасінняпершої пожежіновачкаобливаютьводою або вимазують обличчя сажею,- розповідає АндрійДорогих.-Априкмета єтака: у день,коли минадягаємоновуформу,будевелика пожежа".

ГОРЕ-САМОГУБЦІ."Трапляєтьсявсяке,і не тількинапожежах.Якосьвиїхалирятуватисамогубцю,якийзалізнастрілубаштовогокрана,- згадуєрятувальник.-Нагорівінстрибатипередумав,азлізтиназад незміг.Знімалийого кількагодин:зі страхумужиквчепивсяв крані нерухався.Довелосяодномуз рятувальниківчіплятинагоре-самогубцюстраховку істягувати зкрана.Інший випадок:горить квартирана7-му поверсі.Дверігосподар невідкриває-хотівзгорітизаживо,довелося лізтичерезбалкон.Колими потрапилив квартиру,господар почавмолитися ібитися головоюоб підлогу.Загасили,япішов з нимпоспілкуватися,він сидитьна кухніі каже: "Амінь",- дістаєзапальничку.У той моментявідчувзапахгазу- цейбезумецьвирішивпідірватиквартиру!Ледве встигйого зупинити.Даліз нимпсихіатрирозбиралися".

ПЕСІЗ ОПОЛОНКИ.Рятувалиі тварин: великадворнягавперіод відлигипереходилазатоку іпровалилася в30метрахвідберега."Щоб їїврятувати, одномуз моїххлопціву водолазномукостюмідовелосявідберегаламатилід,щоб дістатися допсини.Потім вжезадубілісобаку,ледьподавалаознаки життя,доставилинаберег.Тамми їїпідсушили,ідворняга,швидкопрочухавшись,даладрала".

БЕЗДОМНІПОРУШНИКИ."Багато роботинамзабезпечуютьбездомні.Натериторії,за яку відповідаєнаша частина,кілька років томуорганізувалибезкоштовну їдальнюдлябомжів,і багато з нихоселилися поруч,уподобавшипідвалинайближчих житловихбудинків.І почалося:не загасилинедопалок,вирішилиобогреватсясаморобної"буржуйкою"... Димвалить,імешканці будинківнасвикликають.Оскількижилипо10-50 чоловіквпідвалі,забудькуватихбуло багато,то йпожежі виникалирегулярно: доводилосякілька разів наденьвиїжджатина гасіння.Припинивсяцейкошмар,колистоловуперенесли наоколицю".

А ВИ ХТО?"Надійшлоякосьповідомлення,щоз балкона7-гоповерхувисоткивалить дим,- пригадуєкапітан.- Приїхалинамісце,пробуємопотрапитив квартиру,настукіті дзвінкиніхто не відповідає,двері закритізсередини,аневеликий димпродовжуєвалитиз балкона.Розгорнулисходи,язалізна балкон,заглядаювсередину,атамповнодиму і-дві молодідівчини,якірозпиваютьспиртнеі палять.Менепобачили,здивувалися:"А вихто?"

ГАСІННЯВОГНЮ, РОЗРІЗАННЯ МАШИНІПОРЯТУНОККОТОВ

РозповівнамАндрійДорогихі про те,чомупожежнамашинаінодіприїжджаєна гасінняпорожньою.

ВІДПОВІДЬНА "ПОРОЖНЮ"ЗАГАДКУ."Машинана чергуваннізавжди стоїтьзаправленою.Порожньоювона буває,колипожежнабригада,повертаючисьзпогашеної пожежі,подорозів частинунатикаєтьсянащеодинвогонь,- пояснюєкапітан.-Рятувальникиприїжджаютьпорожні,підключаютьсядо найближчогогідрантаабоводойми,качаютьводуі гасять полум'я".

Багато хто вважає,що пожежникитількигасять пожежі,хочав їх обов'язки(якпобутовихрятувальників) входитьпорятунокнаводі, звільненнялюдейз покрученихвДТПавто,"витягування"потерпілих,що впалив яму,і багато іншого.

"Зніматисамогубцівз дахів імостівтеж доводиться,- каже Андрій.- Люди,стикаючисьіз спробоюсуїциду,дзвонятьвміліцію,швидкуі до нас.Ми приїжджаємопершими.І чекатипсихологачасточасунемає:доводиться самимзаговорюватисамовбивцю,відволікати йоговід стрибка,непомітнодо ньогопідбиратисяізупиняти"
.

ТВАРИНКИ ІНАВАНТАЖЕННЯ.Звичайно,не завждипожежнимвдається врятуватилюдей,такщо часомдоводиться витягувати зобгорілогожитла абопокрученихмашинпонівечені тіла.Справлятися з такимипсихічниминавантаженнямирятувальникамдопомагаютьштатніпсихологиДСНС."З новачків,що прийшли нароботу,через 3-5років залишаютьсялише 20-30%.Ідутьв основномучерез невисокізарплати і навантаженняпсихологічне,- пояснює АндрійДорогих.-Ті ж,хто залишається,працюютьбагато в чомуза ідею.Зарадирадісного почуття,яке охоплює,колирятуєшлюдині життя.Тодірозумієш,що не дармаживеш іприносишкористьлюдям".

"Пожежзазміну можебутиодин,аможе бути і15,-розповідає капітан.-Виїжджатина порятуноккішок абособакмине зобов'язані-впершучергу мирятуємолюдей.Але якщотакузаявку прийнялидиспетчери,все одноїдемо ізнімаємокішок здерев,а собакдістаємо зколекторів"
.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти