Головна Сьогодні

Екс-нардепи: роблять уроки і ростять зерно

Перші депутати ВР отримують пенсію в 15 тисяч гривень, виховують онуків і дають поради

Політологиактивнообговорюють можливийдостроковий розпускчинного українськогопарламенту.Мовляв,нинішняВерховна радасебе дискредитувала,приймаючиспірні рішення.Ймовірно,післявиборів частинадепутатів можутьпіти, залишившиполітикувминулому."Сегодня"дізналася,чим займаютьсяслугинароду,які "небіля керма",асаме українськінардепипершогоскликання -1990-1994 років.

Деякі зних,наприклад,колишні президентиУкраїниЛеонідКравчукіЛеонідКучма,як і ранішеведутьактивне політичне життя.Але багатовід справвідійшли іволіютьвиховуватионуків,допомагати дітям,їздитинадачу,дестрижутьгазониі читаютькнижки.Деякідепутати післясвоєї каденціїпочали писатикнигиі розвиватисферуосвіти,ставшивикладачамиабоочолившинавчальні заклади.Нардепиотримуютьчималудепутатськупенсію,про якузвичайнимукраїнським пенсіонерамдоводиться тільки мріяти- від9до 15тисяч гривень(такісумиотримуютьекс-депутати всіхскликань).Гроші дозволяютьбагатьом житивсвоє задоволення,проводячи часна дачі абоподорожуючи.

За данимиАсоціації народнихдепутатівУкраїни,яку очолюєнардеппершого скликанняОлександрКостюк,з 450тодішніхобранцівв живихнемає вже110 осіб.Арешта340доситьдружні- більшістьрегулярноприїжджаютьз регіонів,де теперпроживають,на збориАсоціації,(багато хто відмовивсявід службовихквартир)іобговорюють можливіваріанти рішеньскладних соціальнихі політичних питань,апотім своїпропозиціївідправляютьнинішньомукерівництво країни.Між собоюдепутати-піонеричасто телефонують,ходятьв гостіпо святахі ділятьсясімейнимирадощами
.

Вчені:у скликанні22медика

У списку першого скликанняВерховної Радибуло22депутата-медика,частина знихпісля завершенняполіткар'єридолюпов'язализі своєюбезпосередньоюпрофесією-медициною.

Наприклад,екс-нардепЛюбомирПиріг, якому зараз83 роки,є доктороммедичних наук ідосіочолюєВсеукраїнськелікарське товариство,при чомунагромадських засадах.Щеодин екс-нардепОлександрКостюк,крім діяльності уАсоціації народнихдепутатівУкраїни,також допомагаєрозвиватимедичнусферу,ініціюючипроведеннямедреформи.все життяпрацював лікарем,крім часу,колибув народнимдепутатом,трудивсявпродовж десяти роківвМіністерствіохорони здоров'я,потіму Міністерстві надзвичайнихситуаційУкраїни.Свого бізнесуу мене немає.Тепер -напенсіїі працюю нагромадських засадах.Дружина,діти,зять -всі медики.Навітьонукнавчається вмедичному виші",- розповів ОлександрКостюк.

Екс-нардепВалентинаЄщенко,медикза фахом,живе неподалікМежигір'я вселищі Нові Петрівці."У менесерйозний діагноз- пухлинаголовного мозку,томубільшу частину часупроводжу вдома.Але єхобі -вишиваюхрестиком,вжезробила багатокартинниткамита бісеромв японськомута українськоюстилях",- розповіла "Сегодня" Єщенко.ПісляЕвромайданавона працювалаволонтером вМежигір'ї-оформлялазверненняі бралаучастьв установціхреста,де ранішебувМежигірськиймонастир.ПіслядепутатстваЄщенкобуларадникомвпосольствіУкраїнивБілорусі,апотімочолювалафондсоцстрахування
.

.png_11
.png_11

Відпочинок:Дача,Читанняі маленькийсімейний бізнес

ВИРІШУЮТЬЗАДАЧКИ."З колегамизрідказустрічаємося,частішезідзвонюємося,алепро політикупрактичноне говоримо.Язараз на пенсії,займаюсяонуками.У мене їхаж п'ятеро!Івсі хлопці,старшому23 роки,а найменшому-дварочки.Частенькосідаємовирішувати знимиматематику -це вжеякхобі,рахувати імножити.Днямиз одним знихлетимовідпочиватидо Чорногорії",- розповів "Сегодня" екс-нардеп65-річний МихайлоБайрака,який складавсяв бюджетномукомітеті ВерховноїРади.Він не приховує,що після завершеннядепутатськоїкаденціїзайнявсябізнесом у сферікабельноготелебачення.Але заразу екс-нардепасвоєї справинемає."Старшийсинзаймаєтьсяінвестиційним бізнесом,амолодший -у сфері сільськогогосподарства:виробництвоміндичогом'яса.Я частенькодаюїм поради.Це жсімейні справи.Яотримуюцілком пристойнупенсію -15тис.грн.Живу вКиєві,вПечерськомурайоні,азаразна дачівПущі-Водиці",- продовживБайрака

ВІДПОЧИВАЄНА ДАЧІ. А ось йогоровесник,СтефанБатюшко,якийколись уВРпрацював укомітеті з захиступравлюдини,заразживе в невеликійхарківськоїквартирі.Внукову нього поки немає,вільний час проводитьна дачі.військовослужбовець,томупіслядепутатствапрацював у Міністерствіоборони,алепохвороби пішов,і зараз -заслуженийвійськовийпенсіонер.За кордонвідпочивати нелітаю,віддаю перевагувлітній часжитина дачі -"6соток".Загазономдоглядаюібагато читаю",- поділився з "Сегодня" Батюшко.

ДРУЖАТь СІМ'ЯМИ. Щеоднаекс-депутат,Ганна Архипова,займається активноюгромадською діяльністюу Хмельницькійобласті,але дужечастоприїжджаєвстолицю -погостюватиу дітей тапоспілкуватисяз екс-нардепамипершого скликання."З колегамичастоспілкуюся,дружимосім'ями,ходимо одиндо одного навесіллядітей таонуків.Коли буваювКиєві,ходжу зонукамивтеатр,авзагалі багаточитаю,стежуза політикоюз боку,ащезахоплююсяквітами,яківирощуюу себена дачі.У політикувозращатьсяне збираюся,анинішнімдепутатамзавждиготовадати ділову пораду",- розповіланамАрхипова.

2_09
2_09

Назад до землі: ростятьпшеницюі худобу

Екс-нардеп ОлександрЧебан, обранийпо округувМиколаївськійобласті,повернувсянавотчинуі заразрозвиваєтамсільськегосподарство -вирощуєзерноі займаєтьсяскотарством.Про свої досягненняЧебанговорити нелюбить-лише уточнює,щобув головою колгоспуще досвоєї депутатськоїкаденції,таксказати- відсохи.Авже післяроботи у ВерховнійРаді вінзахистивкандидатськунатемусільського господарства.

Ставаграріємі щеодин екс-нардеп-65-річний МиколаПівень.займаюсясільськимгосподарствому Донецькій області -вирощуюхлібвМакіївці.У підпорядкуванніу мене близько25чоловік, працюютьлюдипосезонно.Щебудучидепутатом,япообіцяв своїмвиборцям,що повернусядо них,і ніякіквартири вКиєві меніне потрібні.До реорганізаціїколгоспів,ябув головоюодного зних,потім -депутатомрайрад",- розповівнамнардеп.

Він зізнається,що вільногочасу унього як і ранішемало,але проводитийоговін намагаєтьсяз максимальною користю."Інодіходжунариболовлю,виховуючотирьох онуків.Найменшій,Дарині,-тільки рік.Інодіспілкуюсяз колегами- аджебагато хто, які я,не відходять відполітики",- зазначивПівень.За його словами,ситуаціяврегіоні заразнепроста:"Взагалі впромисловій зоніскладнозайматися сільськимгосподарством,поляу нас знаходятьсяміжшахтами.Та щевійськові дії!Ми сподіваємося,щоскороконфлікт будезалагоджено.Апокипроводимороз'яснювальніроботи з населенням,заспокоюємовсіх ізакликаємодо миру",- зазначивПівень
.

Безбізнесу:поради таовочі

Практично всіекс-депутатипродовжуютьактивноцікавитися політикою,навіть післявідходу з-підкуполаРади.Так,Іван Заєць,який бувдепутатомп'ятискликань,політикурозглядає яксвоюосновнупрофесію,і навіть заразвпритулпрацюєз нинішнімидепутатамиі даєїм поради.займаюсятількиполітикою.І ніколине займавсябізнесом.Зараз я-перший заступник глави партії"Народний Рух України".І,звичайно ж,більше часутеперяприділяюрідним,аджев депутатськійкаденціїзайматисясім'єюмені було ніколи.Теперя,так би мовити,віддаюїм борг.А тримісяці томувпершеястав дідусем!Тепер у мене єонукДмитро",- розповів "Сегодня" Іван Заєць.

Не залишаються остороньвід політики іекс-нардепипершого скликання- ІванСалій(брав участьу виборах мераКиєва цього року.- Авт.) та ОлександрМороз(неодноразовобув спікеромВР.- Авт.).А ОлександрБарабашвиступаєякполітолог іекспертз виборчого права
.

Шлях:від депутатадотаксиста

Серед депутатів нинішнього,7-госкликанняРади,єнардепи зперших-ВолодимирМакеєнкота АнатолійКінах.Макеєнко,очолювавКМДАз січня поберезень цього року,під час першого свогоприходу впарламентбуводнимз наймолодшихдепутатів.Зараз у ньогов помічниках-СергійКолесник,який також бувнардепомпершого скликання."Після завершеннякаденціїбули складнічаси.Мені доводилосяремонтуватишвейні тапральнімашини і навітьпідроблятитаксистомв "Жигулях"-я,до речі,наних досіїжджу.Живу наОболоні,квартируотримав відуряду",- розповів "Сегодня" Колесник.

new_image_16
new_image_16

ВолодимирМакеєнко.Одинзі "старожилів" парламенту.

ОднофамільціпершийРади:четвероШевченко,двоє -Тризна,і "сім'я"Васильєвих

Серед депутатівпершого скликаннябуло також багатооднофамільців.Так,з прізвищемБойконалічувалосяаж 5депутатів,з прізвищамиШевченкоі Бондаренко- по4,Мельник -3.По двоєнардепівбулотакожз прізвищемОлійник,Романюк,Тризна,Заєць,Горинь,Гринів,Білий,Марченко,Хоменко.ДвоєбулотакожАлександровВоробйовихіАлександровМорозов.Анаддепутатамина прізвищеБандураіБандуркачастожартуваликолеги- їхназивалистаршимі молодшимбратом.Булитакож у парламентідепутатиВасильєв іВасильєва -багато хто вважавїхріднею,вони жбули лишеколегамипо куполу.

Всього в спискуз 450 чоловікбуло11жінок(заразвРаді43нардепапрекрасної статі.- Авт.).Одназ них -РаїсаБогатирьова,екс-міністр охорони здоров'я(днямиГПУпорушила протинеї кримінальнусправу за ст.191- привласненнямайна шляхом зловживанняслужбовимстановищем.- Авт.),А екс-депутатЛарисаСкорик,повернуласядо улюбленої справи- архітектурі
.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти