Головна Сьогодні

Українські військовослужбовці, які пройшли АТО, потребують реабілітації

Постраждалі в зоні АТО Павлуо Герасименко та Юрій Загаєцький. У них сильно пошкоджені ноги, а попереду – тривала дорога реабілітація

Майжечотири місяцівДонбасітриваєАТО.Безумовно,зачотири місяцібойовихдійукраїнськісолдатибагато чомунавчилися,звільнили відтерористів65населених пунктіввДонецькійіЛуганськійобл,і,за словамиміністраоборониВалеріяГелетея,продовжуютьзвужуватикільце,відтісняючибойовиківдо кордону зРФ.Силовикисподіваютьсядовестипочате докінцязамісяць-півтора.

Алеперемогивійськовихзахмарюютьсякількістюзагиблих іпораненихз нашого боку,якепродовжуєнеухильнозростати:з початкуАТО,за данимиРНБО,загинули363українськихвійськовослужбовців,ще майже1300отрималипораненнярізного ступенятяжкості.ПершуекстренумеддопомогувониотримуютьвХарківському таДніпропетровськомувійськовихгоспіталях,аподальше лікуванняпроходятьвстоличномугоспіталі.

За словамилікарів тародичівпоранених,держава забезпечуєгоспітальнеобхіднимимедикаментамитаобладнаннямна200%.Алене все всилахмедиківі влади: багатотяжко пораненіпотребують подальшихдорогихреабілітаціїтапротезуванні."Горитьнаш звамиспільний українськийдім.Нашівійськові намагаютьсязгаситицю пожежу.Українці повиннірозуміти,щоповиннівзятивідроз водоюі допомогтигаситицю пожежу",- говоривВалерійГелетей."Солдатижертвувалисобою зарадивсіхнас.Тепернаша чергадопомагатиїм",- кажутьволонтери,котрі збираютьгроші ідопомогудляпостраждалихвійськових.Газета"Сегодня"не залишається осторонь-мизапускаємосоціальнийпроектдопомогипостраждалимвАТОвійськовим.Щотижнями публікуватимемоісторіїсолдат,які потребуютьгрошовоїдопомоги,ірозповідати,якможнаїм допомогти.

ПАВЛО: не врятувавтільки себе

У Львівськомугоспіталінамагаютьсязберегтиногу23-річномустудентуТаращанськогоагротехнічногоколеджуПавлуГерасименкоз БілоїЦеркви.Вінвідправивсянапередовудобровольцем,а 11липня, під часобстрілуїх підрозділупідМеталістомзустановки"Град",отримавважкіпоранення.

"Павлоз 30листопада бувнаМайдані разомз молодшимбратом.Бравучасть у всіхсутичках ізавждикерувавсямоїмправилом:"Якщоборешся-тотак,щобперемогти".Першебойове пораненняотримавнаМайдані:з травматичноїзброїйомупідбили око.Тутжеобробилирану,і вінзнову пішовнабарикади,-розповівнамбатькосолдатаВолодимирГерасименко.- КолиПашаповернувсяз Майданудодому,товступиввУНА-УНСО,апотім поїхавнаСхіддобровольцем.Друзіскинулисяйомуна спорядження-вінсамкупивформуібронежилет,якийврятувавйому життя.Поспішав,не хотівчекати,покиволонтерикуплятьамуніцію".

Павлозаписавсявбатальйон"Айдар".Більше місяцявін перебував узоніАТО:охоронявблокпости,зміцнення,супроводжувавкаравани.У нічна 11липня вінбувзпідрозділомпіднаселенимпунктомМеталіст,щов6кмвід Луганська,дебільше добийшов запеклийбій.Позиціювідділення,вякомуПавло бувпомічникомкомандира,обстріляли зустановки"Град".Молодийбоєцьшвидкозорієнтувавсяіскомандувавхлопцямбігтив укриття,асам,як справжнійкомандир,розраховуваввскочитиостаннім.Всі йогохлопцівстиглисховатися.АлеколиПавловжестоявнапорозі,поручрозірвавсяснаряд-всерединуукриттянепритомногоПавлазатягуваливжейогобойовітовариші.
За словамибатька,одягна його синовібулавсяпрошитаосколками-якрешето.Завдякибронежилетувсі внутрішніоргани виявилисяцілі.АживийПавло опинивсязавдяки тому,щонаголові не булокаски:"Багато буловипадків,що підвибуховою хвилеюзривалокаскуз голови.І якщовона закріпленаремінцем-вінперерізавгорло",-пояснюєотецьПавла.

КількаосколківпотрапилиПавлувголову:відійшласітківкаодного ока,бувперелом основичерепа,порваловухо.Лікарямспочаткухарківськогогоспіталю,апотімльвівського,-вдалосявирішитиціпроблеми,інавітьзірдо герояпоступовоповертається.

Найбільшою проблемоюсталопоранення вгомілку лівоїноги.Осколкибуквальнооголиликісткунанозі,і заразхлопецьчекаєдекількох операцій,живучи запаратомІлізарова(установка,яка фіксуєкісткипід часзрощення.-Авт.)."Нашілікарі роблятьпростонеможливі речі.У Харковіз цієїранилікарікількагодинвидалялиосколки,камені іклаптіодягу.За всіма нормаминогуповиннібулиампутувати,аленачальниквідділенняпорахував,що є можливістьїїзберегти.Алепотрібна неоднаоперація,апотімдовга реабілітація,- продовжуєВолодимир.- СпочаткумирозглядаливаріантвідправкиПашівІзраїль,алевУкраїнізнайшлисядві приватніклініки,яківолодіютьподібнимиметодикамиі готовіпоставитисинананоги,що набагатодешевше.Ужепідключилися багатоволонтериі йогопобратимиз Майдану,яким ми дужевдячні".

ЮРІЙ: 13годин стікавкров'ю

Допомогапотрібна іпотерпіломувАТО20-річному ЮріюЗагаєцькомуродомзВінниччини.Тиждень томувін разомз товаришамипо батальйону"Луганськ-1",повертаючисьзнічного чергування,потрапивпідшквальнийвогоньтерористівпідТорезом.Множиннікульовій осколковіпораненняпошкодилиногусолдата,і,якбиЮріявчаснодоставиливсанчастину,проблемзногоювдалося буникнути.Алетерористидовго непідпускалимедиківдо поранених.ВрезультатіЮрійблизько13годин стікавкров'ю,поки лікарівідвезлийоговхарківськийшпиталь.Тамйому зробилипершуоперацію -вногувставилипластинуі літакомвідправилиу львівськийшпиталь.Позавчоравінперенісщеоднуоперацію.

РідняЮріякинуланапорятунокхлопцявсі сили."Харківськілікарісказали,щочерез отриманітравму Юривідмовилинирки,іговорилипро пересадкуштучногооргану.Алепоприїздідо Львованиркизаробили!Лікарітакісказали:"Цечудо.У Юриорганізммолодий,і є шансврятуватинирки",-розповіланамсестрабійця,Юлія.

Покигрошейнамедикаментисім'я невитрачає- всімнеобхіднимЮрузабезпечиливгоспіталі.Проблемау фінансуванніподальшихоперацій татривалудорогу реабілітацію."Питанняпро ампутаціюноги нестоїть.Але лікарікажуть,щонерввнозіповністюзнищенийі шансів,щоЮраодного дня станенацюногу,майже немає.Заразлікарі відділеннясудинноїхірургіїнамагаються відновитикровообіг:позавчорапід час операціївногупоставилитрубкизамістьвен.Ми незнаємо,колийомустане краще- лікуванняногизайме півроку,апотім -реабілітація.Мивдячнівсім,хто допомагаєЮрію.Будемомолитися,щобвінставнаногу",-сказаланамЮлія.Покимедикине говорять, чи будеподальші операціїхлопцяоплачуватидержава.Заразкошти потрібнінареабілітацію-держпрограмз відновленняхворихпіслятакихтравмнемає.

.jpg_23
.jpg_23

Юрій.З першихднів бувнапередовій-наМайдані івзоніАТО.

ГОЛОВНИЙВОЄНМЕДИК: "ХЛОПЦІ НІЧОГО НЕПОТРЕБУЮТЬ"

ДиректорВійськово-медичногодепартаментуМіноборониУкраїниполковникмедслужбиВіталійАндронатійзаявив"Сегодня",щопоранені, які надійшлиіз зониАТОвгоспіталі, практично нічого не потребують:"Вплані забезпеченнялікарськимизасобами,кров'юпроблемнемає- всебуло ізалишаєтьсянаналежномурівні".Відповідаючиназапитання, навіщовсоцмережахзбираютьгрошінате жпротезування,якщовідповідна програмапротезуваннявУкраїнібезкоштовна,ВіталійБорисовичзазначив:"Мені самомунезрозуміло,навіщо.Проблемаповністювирішуєтьсязарахунок держави.Прийнято змінидо законупро реабілітаціюінвалідів,депрописано,що всівійськовослужбовціі багато учасниківАТО,що отрималипоранення,маютьправонатакубезкоштовнупільгу,навіть небудучиінвалідами.Іу насцей процес уже пішов.Першіпацієнтиотрималисучасніпротези, виготовленіу Львові.Будутьзадіяніпідприємствавіншихмістах.Є чіткийграфік,алгоритмпо кожномуампутанту-колиу нього формуєтьсякукса,коли необхіднопротезувати,де, ітакдалі.Такщопроблемнемає і,сподіваюся,не буде".

А багатоволонтериідобросерділюдипонезнаннюприносятьпацієнтамгоспіталівваренняісоління- те, щоїмнайчастішепростопротипоказано,поговоритьАндронатійі додає:"Волонтерамзавждиговорюспасибі.Алеу хворихчистолікувальнийпайокілікувальнанорма,яківони чіткоотримують.Аякщоїх почнутьгодуватишашликами,соліннямиііншим,буде тільки шкода.Не хотілосяб,щоб у суспільствістворювалосявикривленедумка -мовляв,основне навантаженнялягаєнаплечіволонтерів,адержавазалишається осторонь.Цезовсім нетак.І ще.Днямиодин зекс-міністрівоборониназвавзагальнуцифруубитихвходіАТОукраїнськихвійськовослужбовців -391.Алепіднісїїтак,немовці втратисталисянаетапімедевакуаціі,нібито черезненадання медичної допомоги.Але жвчислі391жертв- і ті49,хтознаходивсянабортуІл-76,іті,хтобулинаіншихбортах,збитихбойовиками".

.png_19
.png_19

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти