Головна Сьогодні

Почаївські хрестоносці пройшли десятки кілометрів

"Сегодня" з'ясувала, як паломники долають від 12 до 200 км у спеку, молячись за мир

Початок серпнядляПочаївськоїЛаври- часнайурочистішихсвят.Саме5 серпня1597 рокупоміщицяАннаГойськаподарувалалаврічудотворнуікону БожоїМатері,якученціурочистоперенесливід маєткуГанни ГойськоїдоПочаївськогомонастиря.З тихпірченцішануютьцейдень,і коженрікз давньоїтрадиціїпроходятьпотому історичномушляхухреснимходом,несучиПочаївськуікону.Напередодні ввечеріпроходить більшап'ятигодиннасвяткова служба,що завершуєтьсяпівгодиннимдзвоном.

"Сегодня"побувалана святіі разом ізмонахамитапаломникамипройшлахреснимходом12кілометрівз урочищаВірлядоПочаївськоїлаври
.

З ІСТОРІЇ."Намісці замкупоміщиців 1997році,впам'ятьювілею400-річчя перенесеннячудотворноїіконинагоруПочаївську,встановилипам'ятнийхрест,розповідає дорогоюнашпровідник,викладачПочаївськоїдуховноїсемінаріїРостиславНечіпорук.-В16століттіїйналежали всінавколишні землі.1559 рокугрецькиймитрополитНеофітподорожувавз Москвидо Греції,збираючипожертвидлягрецькиххрамів.ЗупинивсявїїмаєтоктутешньоїдворянкиГанниГойської,щобперепочити івподякузацеподарувавпоміщицііконуна липовійдошці.Іконуцювонапомістилау себевкапличціі молилася,післячоговїїбудинку сталосядиво -прозрівїїсліпийвіднародженнябратПилип.ВподякуГаннаГойськавирішуєтьсявіддатичудотворнуіконувПочаївськомумонастирю,апіслясмертізаповіламонахамвсі своїземлі.З тихпір,щорокученціпривозятьіконувВірліві разом зпаломникамийдутьхреснимходомі вносятьіконувПочаївськулавру.Цейхреснийхідмає особливуохороннусилу.Віннадихає,зміцнюєвіруібереже відбідінапастейі самихпаломників,ітериторії,навколо якихцей хідздійснений".

НАВІЩО ІТИ? "Щобприйтидо Бога,випроситимилістьЙого,потрібнодокластизусилля,-роз'яснюєнашпровідниксутьхресногоходу.- Томумашини зкондиціонеромі перервинакавутутскасовуються.Миприкладаємопрацюво славуБожу,іБогбачитьнаші трудизарадиНього.Такимипрацямиможебутиіслухняність,іпост,іхреснийхід.ЗарадиБогавіруючілюдинамагаютьсязробитидуховнийподвиг.Згадайте,преподобнийІовживу печері.МикитаСтовпникносивнасобітриважкиххреста.Кожен бравнасебедуховнийподвиг.Такіпаломники,жертвуючичасом,благополуччям,здоров'ям, намагаютьсязарадиБогавчинитисвіймаленькийподвиг.Алехреснийхід -це ще йтаїнство,яке дужечасторятувалонашукраїну віднапастей.Згадайте,якіконуказанськоїБожої МатерілітакомпровезлинадстолицеюколишньогоСРСРМосквою,післячого незабаромзавершиласявійна.Коли почалисярозстрілинаМайдані,ПочаївськаіконаБожоїМатерівісім годинліталанавколоУкраїниз безперервноюмолитвою.Віраперевіряєтьсясправами,якговорив щеапостолПавло:"Покажимені своїсправи,іяпокажутобітвоювіру".Очищеннявідбувається тількипіслядуховноїсповіді.Ахреснийхід – цеблагодатнадопомогавдуховному житті.Томусамхреснийхідє справавіри".

ПОЧАТОК ШЛЯХУ.В6ранкунастоянціПочаївськоїлавринатовпупаломниківштурмувалиавтобуси,що доставляютьвсіх охочих вурочищіВірля,де400років томужилаГаннаГойська.Требасказати,нинівід маєткуГанниГойськоїне залишилося йсліду,урочищеВірлязарослолісом,аозерце-очеретами.Хвойне повітрятут настількисвіжийіщільний,щоздається,його можна взятирукамиі спокійнозакочувативконсервнібанкиз написом:"Почаївськийповітря: зціленнягарантоване".Немовпіслядощу,хочавжетри дні тутнівпалоні краплі,атермометри зсамогоранкупоказувалиплюс30.Покиченцівстановлювалиі білогохрестакіот,вякому будутьнестиПочаївськуіконуБожоїМатері,паломники-хрестоносцізбиралисяпівколомі співалипсалми.Причомукерувалацимімпровізованимхором8-річнадівчинкавкрасивомупурпуровомуплаттяібілій хустині.Воназворушливозмахуваларучкамивтакт,керуючидорослими.Не дивно,щосаме вонаотрималаперше благословеннявідприїхав збратієювладикиВолодимира,змоглаприкластисядо Почаївської ікони,ащенамочитиногивпоміщицькомуозеріВірляі повернутисядо бабусі.

"Щорокумивиявляємостаранність,приходимодо цього місця,згадуючидвамоменти:колимитрополитНеофітприбувсюди іподарувавіконуішануємодень,колиіконабулаперевезенанаПочаївськугору.Хреснийхідмаєвелику силу,-наставлявусіхнасвладикаВолодимир.-Вякійсь мірійого можнавіднести і допроповіді,ідо молитви.Хочанашхреснийхід невеликий- всього12км,головне -обов'язковоз'єднуватифізичну працю з духовною:творитиІсусовумолитвуіархангельськівітання.І тодіангелхранитель,якийпостійностежитьзанашимидіями,зафіксує,як ми звамипройшлися,і якестаранність івитримкупроявили"
.

ХРЕСТОНОСЦІ.Першимипішлакозацькакіннотаітачанказ українськимипрапорами,за нимийшлабратіязхоругвамита іконою,відразузаіконоюйшоввладикаВолодимир усвятковиходежах,братськийхор,авже потім іми.Першіпівгодинийшли дужешвидко,через ліс,обганяючиінаїжджаючинаногипопереду йдутьдитячимиколясками.Покиянамагаласяврятуватип'яти,поручнесподіваноз'явиласяматінка,роздаланаммаленькіпаперовііконкиі втекла.На своїйчитаю: "Святапреподобно-мучениціАнастасія,моли Бога занас!".Треба ж,який збіг!Хорурочистозаспівавпсалми,і продовжувавспіватиїхвсі тригодини зперерваминамолитви.Інваліднаколясказчоловіком середніхроківзновузастряглау піску.Вивезтиїїнаасфальтвийшлозусиллями двохжінок ічоловіка.Алеяк тількиколесаторкнулисяасфальту,колясочниймеханізм запрацював,іінвалідтут жевирвався зруксвоїхпомічників,рвонуввлівоі пішовнаобгін."Куди жти зновузбігаєш,гонщик?!"-сплеснулирукамидружина ідочка,іпобіглиназдоганятивтікача.Количерезгодину мизупинилися білямашини збратами,якіроздаваливодувпляшках,врукаходнієїпаломниціяпомітиладивнурукописнуіконуХристаСпасителянашматкудошки.Іконасвітиласям'якимблакитнимкольороміпростопритягуваладо себепогляди."Ручнаробота?Старовинна?" -Запитую упаломниці."Незнаю,колимені їїподарували,вонабулачорна,іобразледвевидно було,- відповідаєдівчина.-Взялаїїнахресніходиз Івано-Франківська вПочаїв,таквонасталасвітлішати.АвПочаєвіми їїобробилирозчиноміочистили.Тепервоназавжди зімноюподорожує".Вселахмешканцівиходили захвірткиістояли,покиходане зникалавдалині,деякіпідключалисядо нас ійшлислідом.Вцерквахза50метрівпочиналибитивдзвони,і від цьогодзвонуу менекоженразвідкривалосядруге дихання із'являлисянові сили.Натрасімашинизупинялися,пасажиривиходили ізнімалиходанателефони.

СКОТЧ,КРОВІПОВІСТКА.Яждужепораділа,щоне вдяглавзуттянапідборахабоплатформі,якбагато новачків-хрестоносців.На другій годиніходукаблукиіплатформивженесливрукахі йшлипорозпеченому асфальтубосоніж.Деякіпримудрялисяприклеювалирозірванісандалідо нігскотчем.Взагалі,тут прийнятотриматиблизькихзаруку,абоза крайодягу,абозаіконуна шиї- на думкухрестоносців,такйтилегше.Ідійсно,на третій годинібезперервноїходьби,япостійнотрималасязахрестикна шиї,здавалося,якщойоговідпущу-топростовпадувідспекиівтоми.Навулиці булоплюс35,анаасфальті-під 50.Але розмовиабоскаргитутне віталися.Тут кажуть:"Аботийдеш імолишся,абойдеш іпроповідуєш-третього недано".Навітьнастогонималюків:"Мамо,налуці!!" більшістьпочаївськихмамвідповідали: "Терпи!Богтерпівінамвелів!"Наасфальтіпомітилакількакрапельоккрові.Передімноюйшлабагатодітнасім'язчотирмадітками,старшомувід сили7років.З'ясувалося,що у ньогопішланосомкров.Алезвичноїмені"мамської паніки" тут небуло,дитинідалихусткуівелілипростозатиснутиніс.Він неплакав,нічогоне говорив,простовитиравнісхусткоюі йшов далі.Колихусткастала зовсімчервона,вхід пішлимоївологісерветки.Ясказалайому,щовін дужемужнійхлопець,мійбисинвжедавнозаливсясльозами,іпогладилайогопо гарячійнепокритоюголівоньці.Хлопчикнічогоне сказав,простоусміхнувся.

Позаду менепролунав телефоннийдзвінок: "Мамо,янахреснійході, ти щозабула?!Хтозаходив?Якаповістка?Ввійськкомат??!Навіщоти їхвпустила?Я неберуніякихповісток!!Ценайжахливіше,що тимоглазробити!Мамо,як тимоглаїївзяти?" -Кричалапаломницявтрубкуіплакала.Чоловік узявїїзалікоть,відвів усторону,кажучи,щонавсе воляБожа,імама тутні до чого
.

КОЗАЧА КІННОТА.Паломниківз іконоюсупроводжували20міліціонерів і30козаківострозькоїкінноти.Першіспокійнойшли пішкипоруч ізпаломниками-що саме по собідивувало,аоськозацькакіннота, яка створила урочистийохороннийкоридор наповоротах,викликалазахоплені вигуки.Вже5роківхреснийхідсупроводжуєкозачакіннотаз Острога,однакякщо ранішекозакиприїжджаливсвятковому одязі,то цього рокуу зв'язкуз ситуацієюнаСході,нахреснийхідвони прибулиу військовій формі."У настежбув свійхреснийхід,вПочаївськулаврумиїхалинаконяхтри дні,- говоритьотаманНетішинськогокуреняМиколаСидор.-Тут знамипостійно їздятьбатюшки,частоісамвладиканаспроводжаєдодому.Козакитежправославніі дужеревніправославнілюди.Без благословеннями не тещонахреснийхід нейдемо,ми нелягаємоі невстаємо.Нашакіннотазабезпечуєохорону.Звичайно, єміліція.Але нашнародзнає,що козакинадійніше- козакиворогам непродаються".

ЗУСТРІЧІ.У самомуПочаєві"хрестоносців"зіконоюзустрічали,якпереможців,які прийшлиз війни.Біля стінлаврихідзупинився,і булапрочитанадовгамолитваза відновленнямиру в нашійкраїніівнашихсерцях.ПершимивСвятілаврськівратаувійшликозацькакіннота,причомукожну тваринумонахикропилисвятою водою, від чогоконіневдоволенопирхалиі намагалисястатинадиби.Всюостанню годинумонахирегулярнооббігалинашуколонуіпідбадьорювали:"Ще трохи,брати ісестри!Тутякнанебі- що ближче,товажче.Щетрохи – ібудемо вдома!".Такот колипіднімаєшсяпіслятрьохгодин безперервноїходьбидо Святихврат,дійсно здається,що це -вхідв Царствонебесне,івголові тількиоднадумка: "Мидійшли!!!СлаваБогу!!" Біля самихвратособливопощастило -монахивилилинаменепіввідраосвяченоюхолодноїводи.Відтакоготеплогоприйомувсі мисміялися,як діти.Здавалося,водацязмилавсювтому ібільвногах,і мизадоволені й щасливіпослідувалинамолебеньдо Успенського собору,деіконуПочаївськоїБожої матеріповернулинапочеснемісце.ВладикаВолодимирутомлений,алеабсолютнощасливий, розповів про те,що кожен ізнасзробив справжнійдуховнийподвиг,подякувавзастаранність ізапросивнатрапезу.Білядзвіницірозставилидовгістоли,апаломникамбезкоштовнороздаликонтейнери згречкою,овочами,булочкамиілимонад.Тількисівшизастіл,явідчулабільвпопереку."Цегріхивиходять,-сказалапаломницяпоруч зімною.-Тепервсебудедобре.СлаваБогу!"

КОМЕНТАРВЛАДИКИ

ПіслязавершенняхресногоходувладикаВолодимир,утомлений,але щасливий,радісноповідомив: "ЖивийнашБогіживанашавіра.Так,12км- цене 250і400,алесправане в кількостікілометрів.Наприклад,внашмонастирдо святаПочаївськоїікониБожоїМатеріприходятькількахреснихходів: з Івано-Франківська (220км),Волині (150км),Здолбунова(120км),Тернополя(70км),Львова(140км) і навітьПольщі.Відпаломниківядужечасточую:колипереступаєшпорігПочаївськоїлаври,відчуваєш,що потрапляєшнанебеса.Думаю,такий шляхпо життюі ведедо Царства Небесного.Цесправжнійдуховнийподвиг.Цього рокубуло близько3000"хрестоносців",середяких дужебагато дітей імолоді,і цеособливорадує!ЦарствоНебеснеберетьсясилою,і той,хтотрудиться,той іотримаєйого.Алежачивкімнаті зкондиціонеромпередекраномтелевізораЦарстваНебесногодосягнеш.Тількиподвигами,труднощами,терпінням,молитвами,потім,мозолямилюдисподобляютьсяЦарстваБожого таблаженствавДусіСвятому".

РІВНЕНЧАНИ:ТРИДНЯХОДЬБИЗАРАДИМИРУ ВКРАЇНІ

Напередодні святавПочаївприбутку200паломників,якітридні йшлихреснимходомзі ЗдолбуноваРівненськоїобластівПочаївськулавру.У першийденьвіруючіпройшли61км,у другій-27кмі третій -25км.Ноги,стерті накров,паломникилікувалилистамикропиви (прикладалидо ран) абопростоперебинтовували."Нашхреснийхідприсвячений кількомподіям:сторіччюнашогохрамуівнесеннюікониПочаївськоїБожоїМатері,-каженастоятельСвято-Катерининськогохрамуотець Олександр.- Затри дні мипрочиталивесьпсалтир,молилисяза кожного зпрочан,завсіхправославниххристиян івставлялиособливу молитвузаУкраїну.Нашакраїнапроходитьвеликі випробування, томумипостійночиталимолитвизамир і благополуччя,атакожзаупокійдушзагиблихвходіАТО,завсіхбратівісестер,завсіхневинноубієнних.Всьогобрали участь250осіб, зних196дійшли доПочаївськоїлаври.Цевженашчетвертийхреснийхід,і з кожнимрокомдо насприєднуєтьсявсебільше молоді.Наймолодшійпаломниця-5місяців,правда,вонаїхалавколисці".

"Ядумала,щоне прийду,-зізнаєтьсяпаломницяАнна,практичнопадаючинаасфальтбіля стінлаврськоїтрапезної.- Але колипобачилаворотаПочаївськоїлаври,впалана коліна ізалиласясльозами!Вселах,якімипроходили,зустрічалидобре.Водиніз днівдовелосяйтимайже 12годин, щобвстигнутидо свята.Ночувалипримонастиряхабопростовнаметах.Колибуло особливоважко,ми щеголоснішеспівалипсалми імолилися.Тодіперестаєшвідчуватибільі непомічаєшкровінаногах.Так, ємозолі,ірани,алемивсетерпимозарадиХриста"
.

ІВАНО-ФРАНКІВЦІ:ШІСТЬДНІВВШЛЯХИ

Крім рівненчан,напередодніхресної ходиПочаївськоїікониприбули 300паломниківз Івано-Франківська, якіпройшли220кмзашістьднів!Причомубільшість зних -молодьдо 20років.Середпаломників-не лише мешканціІвано-Франківськоїобласті,алеі кияни,інавіть гостіз Німеччини.

Алеякщов минулірокиз Івано-Франківськавиходилипо300-400 осіб,то цього року -лише140(хочаподорозідо Почаєваходарозрослосядо 300осіб).
Зменшеннякількостіучасниківходупояснюютьситуацієювкраїні."Зазвичайнанічбатюшкадомовляється змісцевимижителями,інаспускаютьпереночуватившколи,- кажутьпаломники.-Але цього рокудеколи мизмушенібули проходитина10кмбільше,ніж планували,тому щовшколах,де зазвичайнас приймали, цього рокувідмовили.Адже мимолитвичитаємоцерковнослов'янською мовою,авонидумали,щоце російська мова,і відмовлялисянаспускати.От якбимимолилисяпо-українськи- всебуло б інакше.Прикродуже,аджеми тежжителі ЗахідноїУкраїни,іпереживаємозавсе,щовідбуваєтьсявкраїні!Багато людейплутаютьРусьі Росію,аросійську мовуз церковнослов'янською.Благо,такихбуло небагато:Богберегнасіпосилавнабагато більшечуйнихі добрихлюдей,якіприносилинамводу,молоко,годувалималиною.Але наступного разуобов'язкововізьмемонамети".

"Явжесьомийрікходжухреснимходомз Івано-Франківська вПочаїв,-каже16-річнапаломницяТетяна.- Першийраз,в9років,йшлаз мамою,апотімсамостійно,збатюшкоюіпаломниками.Навіщоходжу?МатірБожакаже:"Ті,хтодо мене приїхали,-тімої гості,ахто до менепішкиприйшов -тімоїдіти".Навіть частинашляхуне можнапроїхатинатранспорті."Небудетієїблагодаті,якщонапівдорозіздатися ісістинатранспорт,- упевнений17-річний Іванз Коломиї.-Але булоне дуже складноі зовсім ненебезпечно- нассупроводжувалимашини,яківезлинашісумки.Якщоякаськритичнаситуація,тозавждимоглипідвезти.Знамитакожбуламедсестра,яка"рихтувати" намноги,проколюваламозолі"
.

ХРЕСТОНОСЦІ.Наймолодшомупрочаниновіз Івано-Франківська -6років,найстаршій-під90.Хлопчикніразу непросивсясістивмашинуісамдійшов доПочаєва.Анайстаршабабулечкавиявиласяактивнішебагатьохпідлітків:вонапостійнобігалазпрапорцямиі регулюваларухколони.Дійшлаз Івано-Франківська доПочаєваі жінканатретьому місяцівагітності.Був середпаломниківіінвалід-візочникз Верховини.За йогословами,післяхресногоходувінможе ходитинамилицях,адотого,яквпершепотрапивдо Почаєва,тількиповзав.Щоб незатримуватиколону,його періодичнопідвозилинамашині.

РОЗПОРЯДОК ДНЯ.Вставалипаломники о 3-йранку,до 4-їранкумолилися."Батюшкакропивнассвятою водою,кожного ідужещедро,щобмипрокинулися,-смієтьсяТетяна.- Черезкожніпівтори годиниходьбимиробили перервипо40хвилин.Вобідйти булонеможливочерез спеку, томузгодини дочотирьохмимоглиспокійнопоїстиідоспати.Потім ішлидо восьми-дев'ятивечора"."Мимоглинасобівідчути,яктрудилисянашіпредки,преподобністарці,проходячивідодногомонастирядоіншогопішки,щобдосягтитакої духовноївисоти,-додає Іван.- Батьки,звісно,переживають,алемивідповідаємокоротко:"Живий, здоровий,йду,пока!"Ащевхресномуходіє можливістьвідпочитивідсоцмереж.Першийденьтидумаєш:"О,щецілихп'ятьднів!" Алевонитакшвидкопроходять, іпоповерненні зПочаєвадодомутебемоментальнозасмоктуємирськасуєта.Ітут жепочинаєшчекати знетерпіннямнаступного року, колиможна буде зновупіти".

До речі,паломникиз Києва,якітеж пройшлишістьднівз Івано-Франківська,оплатиливсімоднуніч проживаннявлаврському готелі.Вдарза працю ідуховнийподвиг
.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти