Головна Сьогодні

Життя в ЄС: батьківщина Моцарта постійно балансує між інтересами сходу і заходу

Пенсія – 40 тис грн, проїзд в автобусі за 200 грн, пробки на дорогах через ремонтні роботи

Судячи зпрезидентськоїстратегіїреформ,вжедо 2020-гоУкраїнамає намірподатизаявкуначленствовЄС.ХочекспертиінинішнєкерівництвоофіційногоБрюсселяскептично ставлятьсядо щедрихобіцянкамнашихвластей:від виконання взятихза Угодоюпро асоціаціюзобов'язаньУкраїниніхто незвільняв.Впроцесіпроведенняреформнаші політикиічиновникистараннопереймаютьєвропейськийдосвід."Сегодня"порівнює життявУкраїніз іншимикраїнамиЄСвсеріїпублікаційпідназвою"Еврожиття".Нацейраз,завдякиФедераціїроботодавцівУкраїни,ми побуваливоднійз найзаможнішихкраїнЄС- Австрії.

РІВНЯННЯ.ЦяневеликакраїнаасоціюєтьсяздорогимигірськолижнимикурортамивАльпах,смачнимшоколадом,батьківщиноюВольфгангаАмадеяМоцарта,гномамиіфеямиз казокбратівГрімм.За рівнем життяАвстрія- на 2-му місцісередєвропейськихкраїн,поступаєтьсялише Люксембургу(за данимиЄвропейськогостатистичногоагентства.-Авт.).СтолицяВідень- на 2-мумісці рейтингунайбільш благополучних містсвіту,втой часяк Київ-на 124-музі 140позицій.Першеж місцечетвертийрікпоспільзаймаєавстралійськийМельбурн.Аавстрійськабанківськасистемавважається однієюз найнадійніших усвіті.

ВРАЖЕННЯ.Високийрівень життявАвстріїпочинаєшпомічативжеподорозі з аеропортудо Відня(відстаньвід столиці16км.-Авт.).ЛітрА-95 назаправкахкоштуєвсередньому1,32євро(25,08грнза курсомєврона 11листопада).ВсередньомупоУкраїнібензинпоки стоїть16,5грнзалітрА-95.Дістатисядо центру міста можнанатаксіза 45євро(855грн).Дляпорівняння:вКиєвіпоїздкадоаеропорту"Бориспіль"обійдетьсяв 220грн(відстань35км.-Авт.).Але євеличезнийплюс:щоб невитрачатисянатаксі,можнадоїхатидоцентруВіднягромадськимтранспортом.Міжаеропортомімістомщопівгодиникурсуєекспрес,поїздіавтобус.Дорогазаймає16-26хвилин,вартістьпроїзду3-10євро(57-190грн).ВКиєві жтакий "Повітрянийекспрес"тількиплануютьпобудувати,апокидоаеропортуможнадоїхатинаавтобусі"Політ" за 50грн.

СтаніякістьдорігвВідніі околицяхнасне вразила.По дорозівід аеропортудо містасуцільнийремонт,через щомайжевбудь-який часдобитам"тягучки".Правда,австрійці,з якимипоспілкувалася"Сегодня",кажуть,щоремонтийдутьдляполіпшенняякостіполотна."У Польщі,звичайно,дорогикращі.АлевступиливЄСвони тількив2004-му.Амив "європейській сім'ї"з 1995-го.Тоді, звичайно,у насбулихорошідороги",-сказавнамводійавтобусаЯкоб.

Дорогоюдо Віднязупиняємосябіля великогосупермаркету.Намцікавопорівнятиасортиментіцінинапродукти(див.інфографіку).ТутзнайомимосязкасиркоюЛарою,якадовідавшись,що мизУкраїни,тут жепобажаланам нездаватися, ізаодноподілиласявраженнямипро нещодавнєзастілля.Виявилося,щоу синаїїдрузів,Міхаеля,бувденьнародження:святкувалигаласливою компанією,ідругсина,українець,принісвподарунокгорілку"Хортиця"."Всі ми,залишилися дужезадоволені.Відкрилидлясебеідеальнугорілку",-сказалавіннам,побажавшивдалоїдороги.

ТРАНСПОРТ.Австріявважається однієюз найдорожчих країнЄС.Проїзду віденськомуметро,автобусі,трамваї абоміській електричціфіксований:2,1-2,2євро(39,9-41,8грн).У сусіднійдо насПольщіцінаквиточкау варшавськомуметро- 0,6євро(11,4грн).У Києвіпоїздкавгромадськомутранспортіобійдетьсяв1,5-4грн.Але, як іу нас,припокупці проїзногонамісяцьнаодній поїздціможназаощадитидо 1,5євро(28,5грн).Вище ввіденськомугромадськомутранспортііштрафизабезквитковийпроїзд: чи непрокомпостируватиталончик- заплатидо 99євро(до1181грн).У Києвіпоїздка"зайцем" уметрообійдетьсяв 510грн.Проїзддлямалюківдо 6років у всіхвидахавстрійськогогромадськоготранспортубезкоштовний.Аосьдлядітей від6 до15роківталончик-запівціни.У Києвідітямдо 7років ішколярампроїздбезкоштовний.Але,на відмінувід нашоїстоличноїпідземки,у вихідні днівіденськеметропрацюєцілодобово,аночамикурсуютьміськіавтобуси.

new_image2_25
new_image2_25

Піднятисянаоднуз баштСоборуСвятогоШтефанау Відніобійдетьсяв 4-5євро(76-95грн).

"БАМПЕР" МІЖ ЗАХОДОМ І СХОДОМ

Всічні2015-гоАвстріявідсвяткуєювілей-20років з моментувступувЄС.Іхоча заразкраїна вважаєтьсяоднією з найзаможнішихуЄвропі,двадесятиліття томурішення приєднатисядо європейської сім'їїйдалосянелегко.Причинацьогокриєтьсяглибоковісторії:Австріязавждибуласвоєрідним"бампером" міжгеополітичнимиінтересамиЗаходутаСходу.ЯкРФнезаконнозабралау насКрим,такв 38-муГітлерприєднавАвстрію доНімеччини.Досихпірісторикисперечаються: чи тоАвстріябуласоюзницеюфашистськоїНімеччиниу часи війни,точижертвою.УжепісляДругоїсвітовоїбританськийпрем'єрВінстонЧерчилльпланувавзробитиВідняцентромтакзваноїДунайскоїконфедерації(такоюповиннабуластатитериторіявідБалтикидоАдріатики.-Авт.),проте пізнішевід ідеївідмовилися,визнавшизаАвстрієюправонанезалежність.Втім,такою вонасталатільки до55-го:післявійниїїокупувалисоюзнівійськаСША,Великобританії,Франції і СРСР,і всі 10роківзапеклої"холодноївійни" територіюАвстріїхотіли використатиНАТОіСРСР -длявстановлення своговійськової переваги.

Незалежністьофіційний Віденьотримавздвомазастереженнями:заборонана об'єднання зНімеччиноюі безстроковийвійськовийнейтралітет.Які сьогоднішнійєвропейськийвибірУкраїни, рішенняофіційного ВіднявступитивЄвросоюззалишалосяболючимдляСРСР аждо 1989-го.АлевсилупроблемвсерединіСоюзуійого швидкогорозпаду,вжев 94-мувАвстріїпройшовреферендум:66,6% людейвисловилисяза входженнявЄС.АлевНАТОАвстрія,якіФінляндія,такі невступила- їхнейтралітетє принциповимдлятеперішньогоофіційногоКремля.Хочадо 2004-го,коливАльянсувійшли колишнісоціалістичнісусідиАвстрії (Угорщина,Хорватія,Словаччина),тодішнійфедеральнийканцлерВольфгангШюссельзаявлявпро можливість змінипозаблоковогостатусу своєїкраїни.Тоді,через тісніекономічніі бізнес-зв'язкизРФ,ідеювідклали,алевжовтні2014-говжеекс-канцлерШюссельвисловивсяпротивведенихЄСсанкцій черезвійськову агресіюРосії щодоУкраїни.

.png_29
.png_29

ВСТУП ДОЄС: страждалифермери

За словами багатьохісториківідослідників,бажанняАвстріївступитивЄвросоюзбуло не стількиполітичним рішенням,скількичистопрагматичним.Після затяжної"холодноївійни"АвстріяістотновідставалавідекономічнорозвиненихкраїнЗахідноїЄвропи.Додававмаслау вогоньі початок роботиз 1960-гоЄвропейськоїасоціаціївільноїторгівлі(входилисімкраїн),кудиАвстріяне ввійшла.По суті,це булавільнабезмитназонаторгівлі,яка з кожнимрокомрозширюваласяшляхомприєднанняновихєвропейськихкраїн.Перебуваючивцентрі Європи,Австріявиявиласяізольованою.Які до вступувЄСв 1995-му,і заразАвстріяпродовжуєспеціалізуватисянаекспортіустаткування, будматеріалів,хімії,залізаі сталі,продовольчих ісільгосптоварів,і продаватицітоваристалоскрутно.Правда,найбільшболючимсектором"перебудови"наєвропейськістандартивиявилосясамесільськегосподарство.Як іУкраїназараз,австрійськимфермерамівиробникамна початку1990-хдоводилосявитрачатимільярдинамодернізаціюіперехіднаєвростандарти.

2_21
2_21

ФЕРМЕРИ.АграрнийтасільськогосподарськийбізнесвАвстріїпередававсяз поколінняв покоління.Тамніколине буловеликих промисловихгігантівпо збутум'яса,молочноїпродукції тазернових.Найчастіше-це дрібнісімейніфермерськігосподарства,депрацевлаштованіпарудесятків людей.Через цеціни на багатосільськогосподарськихпродуктіввАвстріїбули вищі,ніж у країнахЄС,девжевкінці1980-хдіялоїхдержрегулювання.

ДОТАЦІЇ.Під часпереговорівпро вступ доЄСдляфермерськихгосподарстввстановили5-річнийперехіднийперіод.

До 1995-говиробникисільгосптоварівотримувалигрошовікомпенсації.Правда,з однією умовою:обсягдотації неповиненперевищувати10%середньоєвропейськогорівнятакихжекомпенсацій.Фермеривгірських та депресивнихрайонахвперерахункунагривніотримувалидо 600 млнгрнщорічно(офіційнийБрюссельфінансувавчвертьцієї суми).Іщорічнорівеньгрошовоїдопомоги тасубсидійскорочувався.Алебільше за іншихпостраждалифермери,якізаймалисявирощуваннямзернових.Після вступу до ЄСфахівціоцінилиякістьіродючістьавстрійськихземель.Оцінки "вразили":донерентабельнихвіднеслимайже70% всіхземель.Через цеприпливпрямихєвропейськихінвестиційвсільськегосподарствоскоротивсямайже вдвічі -до 23-24млрдєвро.Тодіавстрійська влада вирішилапереорієнтуватисянатуризм,віддавшибільшу частинунерентабельнихземельпідбудівництвобазвідпочинку,оздоровницьі готелів.Вкладеннясебевиправдали:щорічновсередньомунатуристахАвстріязаробляє близько27 млрдєвро.Левовучастинудоходіввавстрійськийбюджет "підкидають"любителігірськолижногоспортута відпочинку.

СКОРОЧЕННЯ. Так,за даними"Євростату",кількістьфермерськихгосподарствскоротиласяз майже200тис.в2000-мудо 150тис.в 2010-му.Безроботи залишилисямайже 180тис. осіб.Але завдякимодернізації тапереходунановістандартиякостівкладфермерськихгосподарству розвитокавстрійськоїекономікизбільшивсяна 13,1%.На відмінувідУкраїни,деземлясільськогосподарськогопризначення знаходитьсявдержвласності,вАвстріїтакимиземлямирозпоряджаютьсяаграрніспільноти.Водному такому"аграрномуклубі"декілька власників:одніможутьволодітиземлею,інші- триматипоголів'яхудоби.

НОРМИ: контрользамолокомідотаціїаграріям

Українськимсільгоспвиробникаміаграріямчекає серйознамодернізація,щоб відповідатистандартамінормамЄС.Так,наприклад,помилкою єтойфакт,щобабусі йдідусінаринках(післяпочатку повноцінноїроботизонивільноїторгівліз ЄС.-Авт.) незможутьпродаватисвоїзелень,картоплю, морквучи буряк.Цяпродукція невимагає занадтожорсткоъвідповідностінормамЄС."Якщо купитиїху когосьзгороду-ви навряд чиотруїтеся.Чого нескажешпро молоко,сир,масло ім'ясо.ВЄСдо якостііфітосанітарнихнормцієї продукції -особлива увага",-поясниланамМаріяКолесник,аналітикконсалтинговоїкомпанії "ААА".Наприкінці вереснявУкраїніприїжджалифахівціЄврокомісії,перевірялинаші підприємстванавідповідністьєвростандартам.За підсумкамиінспекціїможнаговорити про відповідністьменше 10нашихвиробниківфітосанітарнимнормамЄС:їхпродукціяпочнепродаватисянаєвроринкахвжев 2015-му.Рештітільки належитьперехіднанові рівніякостіі стандарти.СпеціальнодляцьогоприМінагрополітикистворено робочу групу,якаготуєновізаконидляприйняттявВРіведепряміпереговоризфермерами,перевіряючиїхнавідповідністьєвростандартам.

3_10
3_10

НОРМИ.Минулого тижняза підтримкиФедераціїроботодавцівУкраїнипройшовкруглийстіл"УкраїнавЄвропі:мирірозвиток".Українські,австрійські танімецькіекспертиобговорювалиперспектививиходуукраїнськихаграріївіфермерівнаєвропейськіринки.Заїхсловами,в України євеличезнийпотенціалз експортумолока,м'яса,овочівта зернових.Аледляцього потрібнівеличезніінвестиціїідержавнафінпідтримка."Поплощі,придатноїдляс/г,Українавходитьвдесяткулідируючихкраїн.ТакожУкраїнавходитьдо списку країн-лідерівз експортузернових.НаСходійдутьвійськовідії -експортметалургіїсильнознизився.Аосьс/г- цегалузь,вякій можнастворитидодатковіробочімісця",- вважаєзаступник головиФРУОлегШевчук.

ВИТРАТИ.Засловамиучасниківкруглогостолу,спочатку потрібно"гармонізувати"законодавство- прийнятибільше 15проектів,якізобов'яжутьфермерів тааграріївпідвищитиякістьпродукції.Заразбільше 60%тількимолочноїпродукціївиробникизакуповуютьу селян.Багато знихтримаютьпарукорів,не маючидоїльнихапаратів,спеціальниххолодильниківдлязберіганняімашиндляперевезенняпродукції.Та йдляоднієї-двохкорівкупувати цевсепростонерентабельно.Приміром,наодній невеликійавстрійськоїфермі- до 100корів:наоднуна рік йдепонад 8тисєвро(сюдивходять ікорми,ізбірмолока).Зрозуміло,що таківитратидлянашихселяннепідйомні.Тому, як івАвстрії,ііншихєвропейськихкраїнах, українській владіпотрібнорозробитиспеціальнупрограмупідтримкисела:даватипільговікредитиідотації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти