Головна Сьогодні

Репортаж із звільнених міст: обстріл Луганської ТЕС, хто вивозить тіла і в яких умовах працюють волонтери

Бійці "Айдара" перемир'я не помітили, а "Київщині" довелося змінити місце дислокації

"Сегодня"побувалавзвільненихмістахнаСході.За три днімивстигливідвідатиСлов'янськта Сєвєродонецьк,дізнатися,як живутьбійцібатальйонів"Айдар","Львів","Чернігів",атакожпоспілкуватися зволонтерамиз Польщі,якіпривезливДонбасгуманітарнудопомогу.Нанаступнийденьпіслянашого поверненнявКиївбойовикиобстрілялиЛуганську ТЕС,якуохоронялибійцідобровольчихбатальйонів.АвселищіЩастя,дезнаходиться військовабаза "Айдара",відбувся запеклийбій.Івчорабійці,які ще зовсімнедавнорозповідалинампро своє життя,назв'язок невиходили
.
"АЙДАР".У наметовомутаборіайдарівців,розбитомунедалековідЩастя,-напершийпоглядспокійно.Бійціготують їжу,годуютьгостейсмачнимовочевимсупоміпропонуютьчай(нафронтволонтерипривезлиспецсистемидляочисткитапідігрівуводи.-Авт.).Тут,в15кмвід Луганська,відчуваєтьсядавлячезатишшя,апро загиблихговорять пошепки."З 35моїхдрузівв "Айдарі"живимизалишилисядвоє",-каженашмедик,Андрій(хлопцівнакриликілька днів томуартобстрілом,двоєвижилидивом,ітакимжедивомдісталися дотабору).

З підвалувиводятьсепаратистку.Знімають"допит"накамерудляпольськогоТБ.Жінцінавигляд близько40років,вона розповідає,що їїсхопилитерористиі змушувалиїї готуватиїм їжу.Втім,в "Айдарі"полоненимтакож даютьрізнуроботу."Воничистять картоплю,прибираютьстоли,миютьпосудпіслябійців",-пояснюєСашаз груписупроводу.

До режимуприпиненнявогнюбійціставляться скептично.ЛуганськоїТЕСвидноросійськітанки,вонистріляютькожендень.Без "перемир'я" вонибрушилидалі- інасбитутвжене було",- кривопосміхаючись,кажеодиніз солдатів,Руслан.Щеодинбоєцьпояснюєполякам-волонтерам,навіщопішовнавійну:"ЯзахищаютутіУкраїну,івас:якщо росіянитут пройдуть,раночи пізно їхтанкибудутьу Варшаві".Прозимівлівтаборіхлопці покине думають."Хтознає,де мибудемовзимку",-говоритьРуслан.

aydar
aydar

"НЕМОЖУЗАЛИШИТИТІЛАДРУЗІВ"

ВЩастібійці"Айдара" живутьв будівліколишньої школи.Частинуприміщеньзаставили ліжками,вкласах -зсунулиразомпартиіпокидалинанихматраци."Прийшов звахти-впав обличчям уподушку, дедоведеться",-пояснюютьвійськові.Як івПоловинкине,їжудобровольцямпривозять,восновному,волонтери.

Смертністьв "Айдарі"одназ найвищихнафронті.Прицьомубойовикине даютьзабратитілазагиблихзполів."Тих,хтохочеповернутисязатіламидрузів,обстрілюють.Єу нас тутодинхлопчик,18-річнийЮра,невисокийіхуденький,втікнафронтвідмамиз Києва,-кажеСашаз груписупроводу.-Напередовуйогоне пустили.Тодівінставїздитипо поляхі збиратитіла.Каже:"Я неможу їхтамзалишити,цеж нашіхлопці".

"МАСОНИ ІДОЛАР"

Проїжджалимиі Сєверодонецьк.Побачитисаме містобулоскладно:мизупинилисянаузбіччівсього на годину.Через дорогу-заправка,переднами -багатоповерхівка.Відведененаммісцедляпривалуоточуютьвійськові зкаравану завтоматами.Даліходити -небезпечно,не всімісцевіналаштованідружелюбно.Під часпривалунаш "бард" Святославграєпатріотичніпіснінагітарі.Його змінюєполяк.Малохторозумієслова,алевсеуважнослухають.Назвукгітариз під'їздувиходятьлише дві особи-літня пара.Чоловіктут жевступаєвсуперечку зволонтером.Останнійдоводитьйому,щоніхтоне збираєтьсястрілятивлюдейза російську мову,алетребазахиститиУкраїну.Пенсіонеравторитетнозаявляє:"Причинавійни -вмасонській змові.Іосьявасзапитаю- чомусвітзахопивдолар?"."Непомітив,знаюііншівалюти",-знизуєплечимаволонтер.Жінка розповідаємені,зітхаючи:"Пенсія1000грн, "комуналка" зросла,гарячоїводи небуло 4 роки, опаленняобіцяють-12градусів.Живемоважко,особливо зараз,боїмосякуль- всеодно, зчийого боку".Але пізнішедодає:"Шкода хлопців.Ілуганських, і українськуармію.Зіштовхнулиїхлобами..."

sev
sev

ЧЕКАЮТЬНА ТЕРМОБІЛИЗНУ


Навійськовій базівСлов'янськувідносно тихо.Наші військовіживутьвприміщенніколишньогоколеджу-будівля відобстрілівпрактичноне постраждала.У містіспокійнопрогулюютьсямісцевіжителі,алеїхмало.Більшістьпродуктовихмагазинів -працюють.Бійцісподіваються,щовСлов'янськуне буде проблем зтепломта водопостачанням(вмісті єгарячавода.-Авт.)."Взимкунамобіцяютьцентральне опалення,-розповіводинз командирівбази,-утеплимо будинок,якзможемо.Авнаметовихтаборахзнадоблятьсябуржуйки,термобілизна,спальники,бійцям-білімаскувальнікостюми.Намвсецеобіцяють.Зимовінаметитутвстановлюватине можна:вониздуютьсявідпострілів.Їжупривезутьволонтери- безпродуктівточно незалишимося".Побувалимиінав'їздівАртемівськ-військові таволонтериобмінювалисябронежилетами,озброєнняміпродуктами.ДорогоюпроїхализруйновануСеменівку:вселіне залишилосякаменяна камені.Будинки повністюзруйновані."Тамспочаткузакрилисясепаратисти,апотім ще ймипроводилизачистку",- кажутьвійськові.

slav2
slav2

САЛОЗЧАСНИКОМ

Списокспорядженнядлясолдатанавійнускладає більше20пунктів,не рахуючиодягу.Цей перелік,роздрукованийнааркушахА4,"гуляє" середнашихбійців.Автор -одиніз солдатів.Цедварюкзака-обознийіштурмовий(на25л),наколінникиі налокітники,каремат,розвантажка,бронежилет,активнінавушники,балістичніокуляри,бронешлем(вкрайньомувипадку -каска),фляга,кусачкидлянігтів("Черездва тижнівідростають,ножемнеобрізаєш,ламаються,коливставляєшріжоквавтомат, сильний біль",-пояснює авторраддлябійців).Такожпотрібно взятикомпас,легкийнейлоновийтрос,вилкуіложку(менірадили братинабір,зрозкладнимножем,кудивходить івилка,іложка.-Авт.),Дзеркальце,нитки та голки,сірники,тальк,стрілецькірукавички,скотч(обмотуватипорваний берц,прив'язуватигранатудо дерева),ліхтар,ніж,годинник зістрілками,армійськурацію,бінокль,далекомір, несмердючийзасіб відкомах (можутьпочутине тільки свої),сміттєвімішки,вякі можназібративодуз конденсату.Останнім пунктомрадятьперекрутитивм'ясорубцісалозчасникомішприцомзагнативтюбиквідзубноїпасти.Цясумішможезберігатисявспецідо півроку.З ганчірокзнадоблятьсяберци,жіночіпрокладки(вберци,вбиратипіт),щільніштаниікуртка,термобілизна,маскхалати,флісовакуртка(замістьсветри),зимовічоботи,панамаіарафатка.

kievsh2
kievsh2

ПОЛЯКИІАТО: САМОГОНІ"НЕ ТІ УМОВИ"

Ночувалиминатериторії дитячоготаборусєвєродонецького"Азоту"вЛуганськійобласті.Тамрозташувалисябатальйони"Львів" та"Чернігів".Військовіспочаткунастороженосприйнялиприїзд23поляків-волонтерів,алепотімнапоїлиіноземнихгостейсамогоном.І навітьдалипарупляшокз собоювдорогу.Полякибулизадоволені.

"НЕУТЕПЛИТИ".Умовипроживаннянатериторії дитячоготабору-комфортніші,ніжвнаметах"Айдару".Головне:тутє ліжка.У кімнатіспитьблизько20 осіб,такожє гарячийдуш,туалет.Водночасопаленнятаборуне обіцяють."Покинамнічого необіцяли,цепитаннядо підприємства "Азот",- каже меніІгор,командирбатальйону "Львів".-Утеплитиці приміщеннянереально,цежлітній табір.Обігрівачі- тежне можна,у мене тутколидвачайникавключаєтьсянаодинбудиночок,ябігаюікричу,щобвсевимкнули-проводкане витримає.Буржуйкивкімнатине поставиш".Відповідаючинапитання,щосолдатибудутьробити взимку,Ігорпосміхається:"Найтеплішеодягатися".

Їдятьсолдатинавулиці- тамє величезнийдубовийстіл,є великийказан,у ньомуварятьсупиіборщі."Ценазивається несуп,а "зупа" у наснаЛьвівщині,-кажуть вони.- Коливсепокидаливводуізварили".НадеревівиситьпарасольказсимволікоюПартіїРегіонів."Це- нашвійськовийтрофей,забралиу сепаратистів",-жартуютьбійці.Добатальйону"Чернігів" намрадятьне ходити,хлопці ненадтолюблятьгостей.Зате...у них є"вайфай".

lvov
lvov

"КИЇВЩИНА".Переїжджаємонаіншу військовубазуЛуганськійобласті.Сюдитількиприбув12батальйон,вінже"Київщина",солдатище навіть невстиглирозташуватися.Ми знаходилисянаїхтериторіївсього хвилин30,покиволонтерививантажувалигуманітарнудопомогу,алеза цей час,як розповівнамодин з військових,їхтрохи інфарктне вхопиввід хвилювання.Справав тому,щополяки, які не розуміютьнебезпекиситуації, розійшлисяпотериторіїкуритиі шукатитуалет."Розумієте,туалету нас -в "зеленці" (такназиваютьзаростітравибіля дорігта узбіч- тамзручновлаштовуватизасідки,їхчастомінують.-Авт.),-розповідаєкомбат.- Тобтобезконвоютудиходити не можна.Застрелятьіноземногогостя- виходить,ми невстежили".Але це,як пояснюєвійськовий,не найстрашніше:"Ми тількиприїхали івстиглививантажитибоєприпаси.Повністю нерозташувалися.Ау вас тут20чоловікзараззакурять.Нехайвжекурятьводному квадраті- інакшевсезлетить у повітря.Причомузбиратибуде нема кого...".Яквиявилося,щенедавнобатальйонрозташовувавсявіншому селі,алеїхнакрили "Градами",івцілілісолдатибулизмушенізабративцілілеозброєнняізмінитидислокацію.Томумиізасталиїхнавалізах.

kievsh
kievsh

"ЕКСКУРСІЯ"."Аможна,я непоїдувційгробовозке?"- зтакої фразипочаласянашапоїздкавзонуАТОвід "Українськогодому"вКиєві.Справав тому,щовавтобус, розрахованийна50місць,спробувализавантажити43людинибезгрупи супроводу(близько7чоловік).Натаку кількістьлюдей нерозраховували,аджез собою щевезтикілограмигуманітарноїдопомоги(воназаймаєполовинумісця).Не вистачилонавсіх ібронежилетів.

Починаємоз'ясовувати,чому так багатолюдей.Виявляється,автобусвезедопомогуз Польщі,їїсупроводжує23поляки: четверожурналістів,решта -волонтери,якіповинніособистопереконатися,що вантаждоставлений.По дорозі мижартуємо,що іноземнігості "приїхалинаекскурсію"."Мидляних -якзоопарк.Приїхалиподивитися,якнас тутстріляють",-обурюєтьсяСтелла,якумипідкинулиз КиєвадоПоловинково,азвідтивонапоїхалавЩастя,де служить.

Військові неприховують:якщонасраптомпочнутьобстрілювати,тобільшу частинупасажирівврятувати невдасться."Чим меншелюдей,тимбільше шансівпіти відобстрілу.По-перше,можналягтинапідлогу,по-друге,охоронаможе когосьприкрити.Атакні місць,нісолдат невистачить",- пояснюютьмені хлопці.Яїдупоруч зхлопцями згруписупроводу.У разістрільбименеобіцяютькинутивпрохідавтобусанапідлогу.Єшансврятуватися, пояснюютьмені,там єпрошитіметалом"барикади".
Апо-третє,полякине розуміють,щоїдутьнавійну.Поводяться якнаекскурсії:подорозіп'ютьпивоісміються.Коливідкриваєтьсяавтобус,вони швидкорозбігаютьсяшукатиїжу ітуалет,післячогозібратиїх украй складно.Дорогоюназадбуливипадки,коли їхзаганяливавтобус,втому числістріляючив повітрядлятого,щобзвернутиувагу.

Є щеодиннюанс:позоніАТОбажаноїздитивсвітлий часдоби.Анамдовелосязірватисязі Слов'янськананічдивлячись,боіноземців"не влаштувалиумовибази".Всеце недодавалолюбовідо гостей.Враженнясамихполяківпро поїздкунеоднозначні.Багатозапевняють,щозрозумілинарешті,що війнапотелевізору іреальнавійна- різні речі.

"БАНДЕРІВЦІ"

Назворотній дорозітрапивсяказус,післяякогосміялисянавіть найсерйозніші.Одномуз волонтерівз груписупроводутерміновозахотілося...втуалет.Яквиявилося,караванзнашимавтобусомзупинивсяпосередсела (здається,це булавжеХарківськаобласть).Требабулобачити обличчямісцевогожителя,якийвийшов подивитися,хтожтворитьнепотребствобіляйогозабору,і...побачивлюдейзавтоматамиКалашникова,що прикривають"тил" "герою"."Швидковсевавтобусі їдемо!"-скомандуваливолонтерам,коли зрозуміливсюнезручністьситуації."Уявляєте, якабула бстаттявросійській газеті,-жартувавпотімпівдорогистаршийвгрупісупроводу,Ігор.-"Бандерівцізнущалися наднещаснимижителямиДонбасу,принижуючиїхнаочах уїхжедітей.Дітиплакалиіблагалиприпинити".Ащеменізібралиаптечкузмінімальнимреанімаційнимнабором.Якпоясниливолонтери, про всяквипадок,раптом цеврятуєкомусь життяподорозі.

aydar2
aydar2

ПОРАДИ: БІГАТИІНЕПАЛИТИ

У зоніАТОживутьза законамивоєнного часу: наприклад,нашісолдатиміняютьміжсобоюгранатинасигарети,воду-набронежилети.Обмінвідбувається і зволонтерами,якітакимчиномпостачаютьрізнібатальйонинеобхідним.Так,вякийсь моментпідсвоїмсидіннямявиявиладеяку кількістьгранат.Через час-надполякамистали "нависати"три гранатомети- їхвивантажилинаверхніполиціавтобуса.У зоніАТОможнадобути йтранспорт,такожобмінятийогонащось.Причому здокументами."Всеяк годиться,віджатаусепаратів",-посміхаютьсявійськові.

Ащепо фронтугуляютькнижечкипро надання першоїдопомоги талистівки зпорадамибійцям-віддрукованіназвичайнихаркушахА4і передаються зруквруки.Порадинаписані,якводиться, зчорнимгумором."Цеписавзвичайний військовий,не письменник,стильможекульгати",- розводятьрукамиволонтери.Перша порада, приміром,звучитьтак:"Якщовипроводитезачистку(останні годинивашого життя),тоякванекдоті:вкімнатузаходитеудвох- спочаткуграната,потім ви".Щеодна корисна порададлязайшлив приміщення: ящикине відкривати,електронікуне включати,холодильникне відкривати,"навітьякщо хочетьсяїсти",кришкуунітазуне піднімати,не чіпатистолиі стільці."Всеможназамінувати",-запевняєавторлистівки, якийсьСергій-художник."Бронежилет-це добре.Будь-який.Навітьбеушний",- свідчитьщеодинйогорада.Є йсерйознамотиваціядлялюбителівподиміти:"Провівшикількаднівнасвіжомуповітрі,курцяможназасіктиза70-100метрів.Кидайтекурити"."Хтоповільнобігає-швидковмирає",-радитьСергій-художник.

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти