Головна Сьогодні

Карта катаклізмів: яка погода чекає країну через 40-50 років

Одещині варто побоюватися землетрусів, Миколаївській та Запорізькій областям – ураганного вітру

Тепліденькипід кінець, такщо саме часготуватисядо холодноїпорироку."Сегодня" з'ясувалакліматичніособливостірізних регіонівкраїниі дізналася, чи мають відбутисяу наспогоднікатаклізмивнайближчі десятиліття.З'ясувалося, що, приміром, найсильнішевосенидощитьу Волинській, Львівській таРівненськійобластях, всередніхширотахвцюпорурокучастігустітумани, анаМиколаївщинітаХерсонщинілютуютьвітру. Зимоюж найчастішехурделитьнаСумщиніта Чернігівщині, аморозить-наЛуганщині та на Донбасі (див. інфографіку). Щож допрогнозівнанайближчі40-50років, тоОдещинівартопобоюватисяземлетрусів, Миколаївській таЗапорізькійобластям-ураганноговітру, аосьгрітинасбуде"українськасмугапідземноготепла".

Розібратися, чому в різнихрегіонахкраїни стоїтьрізнапогода, намдопомоглизамдиректораУкргідрометцентруАнатолійПрокопенко, заввідділомкліматичних дослідженьта довгостроковогопрогнозупогодиУкргідрометеоінститутуВазіраМартазінова, начальниквідділуметеорологіїЦентральноїгеофізичноїлабораторіїНаталіяШвеньінароднийсиноптикВалерійНекрасов. ЦентральнагеофізлабораторіянадаланаміпереліккліматичнихрекордівУкраїнизаостанні175
років.

Клацнути-велике зображення.

map25
map25

Абсолютниймаксимумтемпературиповітря-+42градуси, 12серпня 2010 року,метеостанціяЛуганськ

map26
map26

Абсолютниймінімумтемпературиповітря--41,9градуса, 8 січня1935 року народження,метеостанціяЛуганськ

map27
map27

Найнижчатемпературанаповерхнігрунту--46градусів, 31 січня1987 года,метеостанціяКуп'янськ(Харківськаобл.)

map22
map22

Максимальна добова кількістьопадів -278мм2 вересня1991 року,
метеостанціяКарадаг(Крим)

map28
map28

Найсильніший землетрусвУкраїні- 12 сентября1927 року,моребіля Ялти.Силапоштовхудосягла9балів з12-ти

map24
map24

Найвищатемпературанаповерхнігрунту-+80градусів, 2 червня1995 року,метеостанціяВознесенськ(Миколаївськаобл.)

map23
map23

Максимальнийдіаметрожеледі(налипаннянадроти)-207мм, листопад2000 року,
метеостанціяЗатишшя(Одеськаобл.)

map210
map210

Максимальна місячна кількість опадів-580мм, червень1969 року,с.Гута(І.-Франківськаобл.)

map21
map21

Максимальнависотасніговогопокриву-352см25 березня2006 року,метеостанціяПожежевська(І.-Франківськаобл.)

map29
map29

Максимальнашвидкістьвітру-50м/с (180км/год), 24 грудня1947 року,метеостанціяАй-Петрі(Крим)

ДОЩІ ТА ГРОЗИ-ВГОРАХ, ГРАДОБІЙ-ВПОЛЯХ

Найбільш "мокрі"райониУкраїни-гірські,саме тутволога, що випаровується з поверхніземлі, збираєтьсявпотужніхмари.ВКарпатахзарік (зурахуваннямснігу)можевипастивід800до 2200ммопадів,тобтобільше двохметрів води!НаПоліссі(північУкраїни)всередньомувипадає550-700ммопадів,вбільшпівденномулісостепу(Сумськаобл.)-450-600мм,анаузбережжяхЧорного таАзовськогоморів- 300-350мм.Якщо рівеньопадівнижче100мм -цевжезасуха.Але найбільшдощовийкрай -Карпати,аПоліссі- тутдощійдутьвсередньому190днів на рік,більш як півріччя.Вгорахтакихднів до180,влісостепу-120-140,наузбережжяхморів-100днів.

ГРОЗИ.За ріквкожному регіонівсередньомугримить25-30разів.Напівднігрозменше -15-20,затевонибільшлюті,авгірськихрайонахвонийдучастіше- до40грозна рік.Якправило,грозовідощійдутьз травняповересень,аленаузбережжяхморівможутьбутиівжовтні-листопаді.Зимовігрозитрапляютьсянадзвичайнорідко.Градобоїнайчастіше буваютьтакожвгорах- 4-6разів на рік,алетамвонизавдають набагатоменше шкоди,ніж у середнійсмузі,девипавши 1-2разина рік,"крижанийгорох" можезнищитиврожай.Найчастішеградвипадаєвтравні-червні.

ДЕВУКРАЇНІДМЕ

Синоптикивідзначають двізони,де вліткудмутьсильнівітри-суховії-20і більше м(до70км/год).Цепівденьвід МиколаївськоїдоЗапорізькоїобластіплюсКримі Донбас.Напівднівлітку25-30вітрянихднів,хочавокремі рокиця кількістьзбільшується вдвічі.НаДонецькомукряжідме івзимку:можебути20-25днівзхуртовинами.ВсередньомупоУкраїніметеблизько10днівзазиму,аленапівденному заходіхуртовинипродовжуютьсявсього 3-5днів,авЗакарпатті танаПБКїх ізовсім можене бути. Найбільш безвітряно-впівнічнихі північно-західнихрегіонах,тут середняшвидкістьвітрублизько3м/с (до13км/год).Аосьвгорахне рідкістьвітридо 40м/с (до 145км/год).

КРАЇНАТУМАНІВІТРАВНЕВИХ ЗАМЕТІВ

СнігнатериторіїУкраїнивипадаєтим пізніше,ніж у південному регіоні: уПоліссі талісостепу(північнішеКиєва) зазвичайбілим-біловжевсередині листопада,австепу -двоматижнямипізніше.ВгорахКримутавКарпатахсніг можевипастиі в першихчислахлистопада:цірегіонирозташованінавеликій висотінадрівнемморя(1-2км),тутна 3-5градусівхолодніше,ніжнарівнинах.Максимальновисокийсніжнийпокрив -влютому: у зонілісів ілісостепуце зазвичай20-30см,встепу- 5-10см,вКримськихгорах- до40см,авКарпатахкучугуривиростаютьдо метразаввишкиі можутьлежатидо початку травня.

Пелена.Вгорахне тількивипадаєрекордна кількістьснігу,алеі частіше,ніжвінших регіонах,буваютьсильнітумани- до120днів на рік.Якправило,з вересняпо березеньдвадні з трьохтуттуманні.РекордзафіксованийнастанціїПлайвКарпатах:в 1980році тутзафіксували270днівзтуманом.ОсвітапеленинадземлеюхарактерноідлясередньоїсмугивідЛьвівщинидоДонбасу: восениі взимкутутінодівидноне далі30-50м (сильнимвважаєтьсятуманз видимістю менше100м,аякщо його тривалістьстановитьбільше 12годин, цевжестихійнелихо).

МОРОЗНІОБЛАСТІІКРИЖАНІДРОТИ

НайхолоднішаобластьУкраїнивзимку -Сумська:всередньомумінусп'ятьградусів.Анайтепліші- Одеська,Херсонськаобласті та Крим- тутсереднятемпературавід1,1 до1,4градусівморозу.

ОжеледьвУкраїнінайчастіше буваєнаДонецькомукряжі,Приазовськійвисочині(до30днівна рік),атакожвКарпатськихіКримськихгорах,і можепродовжитисядо 15днівпоспіль.Зазвичайкіркальодунаростаєне товще7-11мм,алевгорахінависочинахможеутворитисядо 30смльоду,якийможележатидо весни.Якщотаке "щастя"намерзненадротахлінійелектропередач(більше20ммльоду),вониобірвуться.Таке найчастішетрапляєтьсявнайбільш вітрянихрегіонах (приморськірайониОдеської,Миколаївської,Херсонської,Запорізькоїобластей).

КліматУкраїни,нагадаємо,набільшій частині територіївважаєтьсяпомірноконтинентальним-через віддаленістьвідморіві гір(вліткумайжескрізь недужеспекотно,взимку- не дужехолодно).Лише у східнихрегіонахкліматближчедо континентального: взимкутутнерідкіморозибільш-30°,авлітку -спека до+40°.

ЗЕМЛЕТРУСИ: ДО8БАЛІВ

Землетрус-некліматичне,агеологічнеявище,алемивирішилипро ньогозгадати,такяк "заштормити"прицьому можедуженеслабо.Тимбільше щогеофізикипопереджають: унайближчі 50роківвУкраїніможливі землетрусисилою до8балів за12-бальноюшкалою(припоштовхахтакої силируйнуютьсяцеглянібудівлі,мости,і рвутьсяпідземнікомунікації).Якроз'яснивнамзамдиректораз наукової роботиІнститутугеофізикиНАНУкраїни,ОлександрКендзера,найбільша небезпекачекає неКарпати,аОдеськийрегіоні Крим.Поштовхисилоюв 2-3бали (коливаннянаверхніхповерхахбудівель,хитаннялюстр), черезпівстоліттяможутьвідбутися навітьвКиєві.

СПЕКА: ВКАРПАТАХПІД+35-РАЗ НА 100РОКІВ

Набільшості територіїкраїни середнямаксимальнатемпературане перевищує+32-34градусів,напівдні- до+36,вКарпатах-+22.Зазвичайспеканайдовшетримаєтьсявстеповійзоні.НаХерсонщині,з квітняпосерединужовтня (до220днів на рік),можетемпературавище+30можетриматися25-30днів,вМиколаївськійіЗапорізькійобластях -20-25днів.У Центрітакаспеказазвичай тримаєтьсявсього 10-15днів протягомчервня-серпня,анапівнічному Поліссі- максимум5-10днів у липні-серпні.

Західнірегіонинабагатопрохолодніші заінші: тут30-градуснаспеказазвичайбуваєне більше5днів нарік,яківЗакарпатті,причомуне частіше,ніж раз натри роки.Раз нап'ятьроківтемператураможеперевищити шкалуіврайонах,розташованихбіля моря,алезатенадовго,до 20днів.Алепрактичноніколине буваєвище+30втінівКарпатськихіКримськихгорах- тамймовірністьтакоїспекименш1% (трапляєтьсяразна 100 років).Найбільш різкіколиваннятемператур-вДонбасі (ДонецькаіЛуганськаобласті),такякпогодатутсильнозалежитьвідвітрів:північнінесутьврегіонпрохолоду,південні-спеку,тому кожні10-12років тутповторюютьсяпосухи.Найбільш комфортнийкліматвДонецькомурегіоні-наАзові.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти