Головна Сьогодні

Еврожиття естонською: чистота і вибори в мережі

Е-держава: електронні картки замість паперів, доступна іпотека, високі податки та вчителі з "совка"

Перше,щокидаєтьсявочіпоприїздівЕстонію,- абсолютначистота:в аеропорту,навулицях,назупинкахгромадськоготранспорту.Всі містабуквальновилизані,адорогивнихвисвітленіі вдень,і вночі.Кафетакі ж"картинні",як і міста,вякихвонизнаходяться:видвидраєнихстінівідпрасованихкостюмівперсоналунемовгарантує,щовастут навряд чинагодуютьчимосьнесвіжим.Навулицях незустрінешсобакабокішок, що розгулюютьвфілософськихроздумах- всібездомнітвариниабо вбудинкахдбайливих господарів, абовпритулках.Аоськогонавулицяхповно,такцелюдейнароликах,скейтахівелосипедах:вЕстоніїбумназдоровийспосіб життя.

НЕДАТИНАЛАПУ.ЩеоднаприкметаЕстонії -абсолютна відсутністькорупції.Викорінюватице знаменитеявищерадянськихчасівпочали ще20років тому,відразупіслярозвалуСРСР- задовгодо 2004року, коликраїнавступиладо Євросоюзу.Діялижорстко:саджалибудь-якого,викритогоу хабарництві."Полюваннянавідьом"велиспеціальніаудиторськігрупи.Такщо заразвЕстоніїлюдивкріслахбоятьсявзяти навітькоробкуцукероквподяку.

ПОРЯДОКНАДОРОГАХ.Торкнулисязміниідорожньоїполіції."Часи заразне ті,щораніше, – кажебізнесменз ТалліннаЕрікЛайне.-Одного разу,здаєтьсяв1995-му,зупинилименезаперевищенняшвидкості.Про те,щобвиписатиофіційнийштраф,і мови нейшло:відразуназвалитаксув $20доларів.У мене зсобоютакихгрошейне було, іявигрібвсе,що буловкишенях:набралосяблизькодесятки.Щоб забратирешту,стражі законупоїхали зімноювофіс,алеподорозіу нихзмінилисяплани -вонивзяли номермогодомашнього телефонуіпризначили зустрічнанаступнийдень.Передзвонилипрямоз ранку іпоквапили:вези,мовляв, швидше.Я,звичайно, привіз- меніпо цих дорогахще належалоїздити, тому обманюватиїх нехотілося.Азараз такийповоротподій навітьуявитистрашно.Недавномоядружинаперевищилашвидкістьна20км/год- такдовелосяплатитиофіційнийштрафв €156".

ЖИТТЯНАЛІТЕРУЕ.Естоніюназиваютьелектронноюдержавою.Іне дарма:паперовихдокументіввкраїнімайже незалишилося.У кожногоестонцяз народження ілюдейзвидомна проживанняє пластиковаелектроннаID-карта-посвідчення особи.З їїдопомогою можнаоформитицифровий підпис,брати участьу виборах,платитиза "комуналку",користуватисяпослугами банків.Авжовтні 2005 рокуестонціпершимивсвітібрали участьу виборахчерезІнтернет:тодівибиралиорганимісцевихсамоврядувань,ачерездва рокитакимжечином- іпарламент.

_2014_1__
_2014_1__

ОсінніймарафонвТаллінні.Збираєтьсядо 20 000жителів.

ПЛАТАЗАЖИТТЯТАІПОТЕКА

Власникиквартириплощею70кв.м венергозберігаючійновобудовіТаллінна(так,тут дбаютьпро економіюресурсів)платятьблизько €70вліткуі €130взимку.У цюсуму входитьплатаза утриманнягаража,прибиранняпід'їздуі гарячуводу,якаподаєтьсяцілий рік24години на добу.Сума чимала,аледалеко непозамежна: всі, хтоживевбудинках,зведенихвколишні часи,платятьвдваразибільше.

АВТОБУС.Цінинапослуги міськоготранспортудляжителів ігостеймістарізняться.У Таллінні, приміром,щасливі власникипрописки(азначить,і відповідноїелектронноїкартки)не платятьзапроїзднічого,аот гостімістаза задоволенняпроїхатисявмісцевомутрамваї чиавтобусіплатятьпо €1,10/год,навітьякщо їхатипотрібно5хвилин.Вирішишзаощадитиі проїхатизайцем-готуйштрафв €40.Правда,впробкахавтобусине стоять,тому щоїздятьпоспеціальновідведенійдлянихлінії.

СКІЛЬКИ КОШТУЄЖИТЛО.Вартість житловоїнерухомостівЕстонії,яківУкраїні,залежитьвід розташуваннябудівлі:вцентріТалліннаквадратнийметркоштує близько2,5тис.,Вспальномурайоні йогоціназнизитьсядо €1500 закв.м,такщоквартираплощею75кв.м коштуватиме112,5тис.Якщогрошейнапокупкуквартири невистачає,громадяниЕстоніїмаютьправовзятикредит.Найвищапроцентнаставкаскладеблизько3,5%річних (утому випадкуякщобанквважатимеризикивеликими).Якщож у людинихорошакредитнаісторія,тоставкуможутьзнизитинавітьдо 2,5%.Виплачуватикредитможна хочдопенсії.

СІЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ

Естонціїдуть у селоз двох причин: відпочитивідміста абозайнятисябізнесом.Наприклад,вмальовничомумісцінаостровіСааремаавБалтійськомуморібудинок-готель коштує400тис.Автихому селіКейлав25кмвід столиціжитловий будинокв80кв.м з1,5газемліобійдетьсяв €39тис.За містопереїжджаютьсім'ями- майжескрізь євсяінфраструктура.Естонцілюблятьсела:вонирозуміють,як важливодихатисвіжимповітрямі єправильновирощені,чистіпродукти.Від хорошогоалкоголютежне відмовляються- приміром,навіть ті,хто ніколи небув в Україні,поважаютьнашугорілку"Хортиця",якутут можназустрітинаполицяхбагатьох магазинів.

_01_04
_01_04

ГОСТРЕГРОШОВЕПИТАННЯ

За офіційнимиданими,середнязарплатаестонцівзаминулий ріксклала €1015,аленасправді багатозаробляютькуди менше:так,касиривсупермаркетахотримують близько350,охоронціназаводахірізноробочі- близько400.Втім,є й зовсіміншізарплати:у лікаря- близько1400,медсестри- €800,вчителя -від €800до €1200.Чиновники,поліцейськііпрацівникиміграційноїслужбизаробляютьвід €700до €5тис.Нулідо сумизарплатидодаютьнаявність вищоїосвіти,причомунакерівнупосадубезв/овзагалі невізьмуть.Втім,хорошіфахівці-будь тозварникабо перукар-можутьзароблятиідо €3000на місяць."ЯпрацююмайстромманікюрувсалонівцентріТалліна,-розповідає МартаРеканд.- Моятакса -28за нарощуванняакриловихнігтіві €20закорекціюзманікюром.Триваєпроцесблизько2:00,такщояможуобслужитиза10-годинний робочийденьблизькоп'ятиклієнток.За 20робочихднівзаробляюблизько €2тис. Аджемоїціни -не найвищі.Багатопросять,азначить,ізаробляютьбільше".

БЕЗРОБІТНІ.Втратили роботувідразуж стаютьнабіржупраціі протягомроку отримують50% від своєїколишньоїзаробітноїплати,атакожмедстраховку,якадаєможливістьотримуватибудь-якумедичну допомогувдержклінікахбезкоштовно.Через ріквиплатадопомоги припиняється,алестраховказберігається."Неварто зневажливобурчати,почувшислова "державналікарня",-застерігає41-річна НадіяСтепанюк,яка переїхаладо чоловікав Талліннз Одесишістьроківтому.-Обслуговуваннятамнавищомурівні.Часомтрапляються дивніситуації.Одного разуявирушиланаУЗДбез направленнявід своголікаря-лікувальника (просто незнала,щовонопотрібно).Таклікарсамапорекомендуваламеніпередзвонитиврайоннуполіклініку,до якоїяприписана,і попроситизвідтинадіслатинапрямокпо факсу.Все було зробленозатрихвилини.Цебуло дужезручно,тому щомояполіклініказнаходитьсядалековідцентруУЗД ібігатитуди-сюдизапапірцямимені було важко,аплатити90євроза дослідженнябез направленняне хотілося".

ПЕНСІЯ.Пенсіяестонцівзалежить нетільки відвідпрацьованогочасу,алеікількості дітей."Моя65-річнамама,офіційнояка пропрацювалавЕстонії10років та маєодну дитину,отримує92,а90-річнабабуся,яка працювалавкраїніз17років інародила5дітей- €800",-кажеВалентинаКаскемаазПярну.

СВОЯ СПРАВА.Всімбажаючимстатибізнесменами,але якіпокищо стоятьнабіржі і немаютьповної сумидляпочатку своєї справи,слідскласти бізнес-плані віддатийогоадміністраторунабіржі.Вінпередастьйоговтакзванукасупобезробіттю,фахівці якоївирішать,чи вартоувагипроект.Якщо справаїм здаєтьсявигідним, майбутнійбізнесменотримаєвід державиточно4474.Повертатиїх не треба,алевідзвітуватизакоженцентдоведеться.Якщовиявиться,щогроші витраченінавітер,горе-бізнесменаобкладутьштрафамиізмусятьповернутивсе вказну.

Якщо ждлявідкриттясвоєї справиє гроші,топотрібнозайтинаспеціальнийсайтБізнесреєструза допомогою своєїID-картиі заповнитианкету.ПротягомдекількохднівБізнесреєстррозглянезаяву,перевірить, чи немає узаявникаякихось проблем(боргів,судимостей) іпоелектроннійпоштіпришледозвілна відкриттябізнесу.Післяцього потрібносходитивбанк,заплатитиподатокв €146,відкритифірмовийрахунокі покластинанього близько2500статутногокапіталу.І можнапрацювати, незабуваючиплатитиподатки.Зприбутку,наприклад,він становить24%.

СьогоднівЕстоніїпопулярновідновлюватизанедбанізамки.Якщовамсподобавсятакий об'єкт,його требавикупитиідоповістипро цевEAS- Фондсприяння розвиткупідприємництва.Якщофондпорахуєбізнесперспективним,товиділитьгрошінайогорозвиток(сумувизначаєсамфонд).Прицьому доведетьсястаранноконтролювативитратиі обов'язковозберегтиісторичнуцінністьпам'ятки.

_1___25
_1___25

ЦентральнийпортТаллінна.Вартість деякихяхт- €150 000.

СПРАВИМАГАЗИННІ

Основні місця,деотоварюютьсяестонці,-магазини іринки.Вмагазинах,яківУкраїні,можна купитивсе,алемісцевілюблятьсходитипом'ясо,молочніпродуктитасезонніовочі-фруктиінаринки.Вони,до слова,дужекрасиві:безоблитихне зрозуміло чимприлавків,закуратнимирядамиікрихітнимитематичнимимагазинчиками.Стихійнихринків біляметрозїжею ікитайськимиджинсамивЕстонії незнайдеш.

file63966079_ad6383f4_1__
file63966079_ad6383f4_1__

Продуктовийринок.Всеакуратно,безбруду,алеза смакомовочі-фруктивсежпоступаютьсяукраїнським.

"СОВОК" У МОЗКУ

ХочЕстоніядоситьдавноноситьстатус"закордону",є щесфери життя,з яких "совок"поки невикорінився.Так,естонськібатькискаржатьсяназакостенілістьвчителівзагальноосвітніхшкіл.Зовнівшколі всецивілізовано:дітиз 1вересня і долітніхіспитівходятьу змінному взутті,немаєзвичнихжурналів,щоденниківіпапірцівзрозкладом уроківнастінах- все велектронномувигляді.Підручникита навчаннябезкоштовні- хібащонаробочізошитидоводитьсявитратитиблизько €20на рік.Шкільнийпсихологпрацює із дорослими,і з дітьми,наболілихдляукраїнцівпоборівнемає, спілкування збатькамипоелектроннійпошті -здавалосяб, осьвоно, XXI століття.Алемамиі татинарікають:технологічнапросунутістьзовсім не означає,що прогресторкнувся іпереконаньвчителів."Як іврадянський час,вчителькихочуть,щоб їхповажаливсуперечздоровому глузду.Вони нелюблятьвеселихучнів,змушуютьшколярівприходитившколунапівгодинираніше дзвінка,щобвибудуватиїхвшеренгупередкласноюкімнатою.Причомуполовинусвоїхвимог вониобгрунтуватине можуть -простохочуть влади",-розповідаємешканкаТалліннаЕдаТююр,мама15-річногоСтаса.ЩОДАЛОЧЛЕНСТВОУЄС: 5ДУМОКАНДРЕСКРІІВА, бізнесмен, Пірита:

"Відкрилисякордони, і з'явилася можливістьподорожувати- ізановимивраженнями,ізабільшвисокою зарплатою,наприклад,до Швеції,Англії інавітьАвстралію".

ВІРАТІЄСТО, менеджерз туризму, Таллінн:

"Туристівдужебагато, особливофінів,якіприїжджаютьдо Естоніїзанедорогималкоголем.Залучають їхзамки,ащезатишнікафешкивсюди.Правда, насолодакоштуєнедешево:так,задвігарячихстрави,двадесерти,чай,кавуі кількакелихіввинадоведетьсявіддати близько50".

РЕЙН РАУД, менеджердорожньо-будівельної компанії, Таллінн:

"З'явилисяпрограми,якірозвиваютьЕстонію.Наприклад,за допомогоюгрошейЄСвідновилидуже багатомаленькихпортів,атакожрозвиваютьбудівельнийбізнес".

ПІРЕ РИИМУС, вчителькаматематики, острівСааремаа:

"ДляменеЄС – цегарантіятого,що ми неповернемосявСРСР.Якщо, недайБог,це станеться,ми відразу жпоїдемо".

АЙВО ХОПП, власник мережіміні-готелів, Таллінн:

"Япостійнонамагаюсярозвиватибізнес,алевЄС невважаю цеперспективним: профспілкитиснутьвимогамивисокихзарплатпредставникамбудь-якої професії".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти