Головна Сьогодні

Єврожиття по-польськи: як наші сусіди викорінювали "совок"

Тут приватна власність – недоторканна, а готелі на вихідні знижують ціни

Про те,щоУкраїназалишиласядалекопозаду,розумієш,як тількиперетинаєшкордон ізПольщею.І справане тільки в якостіасфальту,покладеногоназвичайнійсільській дорозі.Алеі в будинках,що вздовжцієї дорогирозташовані.Акуратніприватнібудиночки, вкритічерепицеюіпофарбованівтеплікольори,відремонтованіідоглянуті,ау дворикахпишноцвітутьбагатіклумби-складається враження,щовПольщі проходитьцілорічнийконкурснанайкрасивішийландшафтнийдизайнприбудинковоїтериторії.Щобкрасуу дворідобребачилисусіди,приватнітериторіїобгородженінизькими гарними заборчиками- абсолютнонесхожиминатібетонніабокам'яністіни,якізазвичай "прикрашають"приватні будинкивУкраїні.Аакуратнийвласнийбудиночокз доглянутимдворомсобі можедозволити кожен- відтоді,як країнаувійшлавЄС.

СТАРТ.Цього рокувиповнилосярівно10років,якРеспублікаПольщасталачленомЄвросоюзу.Саміполякизізнаються:заці рокикраїна зміниласядо невпізнання.Іце не дивно:за данимиміністерствафінансів Польщі,ЄСвливвекономікукраїнивже більше100 млрдєвро,апо бюджетуна2014-2020 роки,наїїрозвитокпередбачені ще105 млрдєвро.Сума,безумовно,вражає.Однакмалопростоотриматигроші -потрібноправильноїхрозподілитиі витратити."Першахвиляєвропейськихгрошейбула спрямованана те,щобвитягнутиекономіку ПольщінарівенькраїнЄС ізгладитиіснуючівідмінності.Адруга,починаючиз 2007 року,прямувалавженаподальший розвитоккраїни",-розповідає "Сегодня" заступникмерамістаОполе(центрОпольськоговоєводства.-Авт.)ДанутаВесоловського.

ЗаразПольщуназивають"КитаємЄвросоюзу":її економікапродовжуваларозвиватися іпід час світовоїкризи.Навітьу 2008 році,коли всікраїни співтовариствапережилиобвалвиробництва,ВВПвРеспубліціпоказавплюс1,7%.

Секретівуспіхуу поляківдекілька.По-перше,владаактивнопідтримує малий ісередній бізнес:щобвідкритивласне підприємство,громадянинукраїни требатількиподатизаяву.Диференціаціяподатковихставок (сумаподатку залежитьвідрозміруотриманого прибутку.-Авт.)даєпідприємцямможливістьактивнорозвиватися.Індустріальніпарки,про яківУкраїніневтомноговорять,алене поспішаютьвпроваджувати,в Польщіуспішнофункціонують:багатоіноземних компаній,скориставшисьможливістювідкритипромисловіоб'єктинапільговихумовах із низькимиподатками,відкрилитут своївиробництва.Ітепер країнаекспортуєвЄСтоварисвоєї промисловості(електроприлади,автозапчастини таін. -Авт.),арівеньбезробіттяпадає.Розвиваєтьсяісільськогосподарськийсектор:він дає4,5%ВВППольщі (вУкраїнів 2013р. -9,9%.-Авт.).Упортут роблятьнарослинництво- наприклад,ревіньічервонусмородинувирощуютьвпромисловихмасштабахіекспортуютьпрактичнов усікраїниЄвросоюзу,апольськіполуниці та яблукавідомі в усьомусвіті.

Найскладніше,за словами самихполяків,їмдалася"реформасвідомості".Або,якщопереводитина зрозумілунаммову,- викорінення"совка"впсихологіїмісцевогонаселення."Зараз ось,наприклад,мипроводимотакзванусміттєвуреволюцію",-пояснюєнамДанутаВесоловського,-впроваджуємопрактикусортуваннявідходів,і вчимодітейвшколах,як важливожитивчистоті.Алевсеодно єлюди,восновномустаршогопокоління,якіпримудряютьсявиноситисміттявліс -хочапідбудинком стоїтьконтейнер.Психологіютакихлюдей змінитинайскладніше.Алеминамагаємося"
.

.png_22
.png_22

ЖКГ:"ТЕПЛОМОДЕРНІЗАЦІЯ"ЗАРАХУНОКДЕРЖАВИ

СереднязарплатавПольщі -800-1000євро(від3500злотих,або15тис. грн).Мінімалказ січня2014 року -300євро (1200злотих,5200грн).Аосьспівробітникуз вищоюосвітою,яка працює зафахом,не можутьплатити менше1000євро (4,2тис. Злотих,17тис.Грн).Поняття жмінпенсіїнемає: якщолюдина непрацював і неплативподатки,тодержава йомунічим незобов'язана.Середня жпенсіяу Польщі -1600-1800злотих(6700-7200грн.-Авт.).Такожпенсіонерампокладеніпільги- вони різніврізнихвоєводствах.Так,у Варшавілюди,які досягли70років,можутьбезкоштовноїздитивміськтранспорту,авОпольськомувоєводствіпенсіонерине платятьабонплатуза ТБ.Аосьмалозабезпеченимсім'ямніякідотаціїне передбачені.

КОМУНАЛКА. Ціна послуг ЖКГ варіюється,залежновіднаселеногопункту."ЯживувселіГоголін.У менеприватнийбудинокв120кв.м. Водасвоя(свердловина),плачутількизаелектрику,авзимкудодаєтьсягаз.Вліткунакомуналкуйде150злотихна квартал(600грн,200грнна місяць.-Авт.).Взимку -близько220злотихна квартал(900грн,300грнна місяць.-Авт.)",-каже місцевийжительОлександрМарчик.Він працюєводієм,заробляє2,5тис. Злотих(10,5тис.грн).Але впевнений,щокомуналкайомуобходитьсяжахливодорого.

У великихмістахкомпослугив разидорожче -тампотрібнооплачувати,крімтеплаіводи,прибиранняприбудинковоїтериторії.Набігає250-400злотихщомісяця(1200-1600грн).МешканціелітнихбудинківвцентріВаршавиможутьплатити навіть1200злотих(5тис. грн) -алесюдивходить відвідуванняспорзал,СПАтасалонукраси,розташованихв будинку.

ПРОГРАМИ. Старі будинки в Польщі модернізуються,щоб невтрачалидаремнодорогетепло:програмаз енергозбереженнязатвердженаЄС,і під неївиділено мільярдиєвро.Є навітьтермін – "термомодернізація".Якщовласникприватного будинкубажаємодернізуватижитло,вінможепретендуватинадотаціюабокредитпід відсоткинижчебанківських.Дляцього потрібнопровестиенергоаудит(розділитикількістьтепла,витраченогона опалення,наплоща будинку -такий аналізпроводятьфахівці.-Авт.).Якщо результативиявлятьсяневтішними,владипозичатьвласникугрошіпід1-1,5%річних.За нихможнаутеплитистіни,поставитиенергозберігаючівікнаі замінитипідлогу-зацільовимвикористаннямкоштівпростежатьенергоаудитори.

У багатоквартирнихбудинкахмодернізаціяпроводитьсявосновномузарахунокмешканців:99%будинків знаходятьсяу владіОСББ(об'єднання власниківбагатоквартирнихбудинків).

Мешканці платятьдодатково30-50злотих(120-200грн) на місяцьв "ремонтнийфонд":зацігрошіщорічнооновлюютьзовнішній виглядбудинків,ремонтуютьліфтиі дахи.Томуу жителівстарихбудинківу Варшаві чиКраковісумакомуналкивище,ніжу власниківквартирвновихбудинках -адже старіпостійнопотребують ремонту.Можуть претендуватиОСББінадотації відуряду -якщогрошей,зібранихзмешканців,не вистачаєнаремонт.Все робитьсяпо "просторовомупланомміста":прикраситибагатоповерхівкув усікольоривеселкине можна – тількивпастельнітони!

new_image_22
new_image_22

Ремонти.Багатоповерхівкиутеплюютьзарахунок мешканців.Аякщогрошейне вистачає -допомагаєвлада.

СЕЛА: БЕЗ ШКІЛ І РИНКІВ

У польськихселахпроживає близько40% населення,адже купитипристойний будинок, абопобудувати його,коштує 35-40тис.Євро.Ібанкиборютьсяза клієнтів,пропонуючиіпотекуна25роківпід 3-4%річних.Щомісячнийплатіжза все185євро.Враховуючи,що середнязарплата800-1000євро,дозволитийого собіможе практичнокожен.Селав Польщіневеликі- є такі,де живе250-300 чоловік.Аленавіть у такомуобов'язковоє свіймагазин,дільничнийлікар іполісмен.Школитасадкаможе небути:воничасто однінакількасіл,адітейщоранкувозятьавтобусами.Збоївне буває."Якщоавтобусне прийде,пресатут жероздуєскандал.І керівництворайонутут жезвільнять",-пояснюєзаступникголовиоблрадиОпольськоговоєводстваБарбараКамінська.У садокбатькивозятьдітейсамі -купити старумашинкуз об'ємомдвигуна1-1,5літра(такиху Польщінайбільше -вониекономні,абензиндорогий,величезнихпозашляховиківвкраїніпрактичнонемає.-Авт.)Можназа1,5-2тис.євро.Нів селахіринків,аторгівлязземлізаборонена-як і всімЄС."Фермерипродукціюздаютьоптовикам,авсе необхіднелюдикупуютьвмагазинах.Вринкахнемаєпотреби",-кажеБарбара.Втім,однупалаткуми знайшли:вОполежінкапродавалагрибита овочі.Такаторгівлядопускається,якщо уфермерає всі дозволи,аовочі- власні.Заразсезонперцю,картоплі,цибулітагрибів- це іпродається.Аосьбананівабоківінатакихрозкладкахне зустрінешніколи.

new_image3_17
new_image3_17

Села.Майжекоженполякможедозволитисобі власнийбудинок.

БІЗНЕСУ:ПІЛЬГИЗАІСТОРІЮ

НайзначнішізмінипіслявступувЄСторкнулисяприватногопідприємництва.Зараз, щобстатибізнесменому Польщі,потрібнооформитилишеодну заяву,і податийогоза місцем проживання -врайонний чиоблцентр. Все інше владазробитьсама:подадутьвашу заявуівцентральніорганивлади,івмісцевуподаткову.Вам жезалишаєтьсяпростопрацювати ізаробляти.

Розмірподаткунаприбуток залежитьвід доходів: люди,що заробляютьна рікменше 85тис. злотих(близько360тис. грн),платять18%відсуми,мінус556злотих(субсидіянарозвиток.-Авт.).Якщозаробіткиврік перевищують85тис. злотих,податокбуде майже15тис. злотих(62тис. грн) на рік,+32%на прибуток, отриманийпонад ці85тис.Сумаподатківнемаленька,алевона дозволяєполякамвідчуватисебезахищеними-аджеплатникподатків можерозраховувати інадійснобезкоштовнемедобслуговування,інанегайну відповідьвідвластейу разізапиту.

ПриватнийпідприємецьГжегошХайдук,власникпричалу зкаяками(відкритимидвоміснимичовнами.-Авт.) і невеликого кафенаберезі,рік томурозпочав діяльністьз30каяків.Зараз їху нього100,апоруч -соліднадерев'яна будівля:вньому -ресторані готель.На будівлюготелюпішло півроку,ще піврокузайнялоузгодженнянормз усімаслужбами."Пожежніприїжджаютьбезкоштовноі видаютьприписна усуненнянесправностей,якщоїхзнаходять.У менезнайшли, -усміхаєтьсяГжегош,- томутакзатягнулосявведеннябудинкувексплуатацію.ЗСЕСскладніше:післяотримання запрошенняу нихє два тижніна те,щобприїхатинаоб'єкт.Язатягувати нехотів, тому самза нимиз'їздив- цене забороняється.Службацяплатна: годинароботиспеціалістакоштує40злотих(близько170грн).Алеякщо ніякихнедоробокне виявляється,платане стягується.У мене незнайшли -такщоявитративсятількинабензин",-розповідаєнамГжегош.Підприємствоприноситьйому менше85 тисячзлотих на рік,тому податоквінплатитьзнижений,і своїмизаробіткамизадоволений.

З другимпідприємцем,ВладиславомТато,мизустрічаємосявелегантномутриповерховомуресторані.У XVIIIстоліттівцьому будинкуперебувалозерносховище,потім довгіроки воностоялонапівзруйнованим.ТодіВладислав,у якого єбудівельний бізнес,авідповідно, івільнігроші,звернувсядо влади зпропозицієюреставруватиісторичнийоб'єкті перетворитийоговресторан.Владаідеюсприйняли зентузіазмом,і запропонувалийомукредитнареконструкціюзерносховища(всьогопід2%річних).Аколивінвідмовився,надалипільгинаосновний бізнес:знизилиподаткидо 16% – дотихпір,поки новийресторанне вийде насамоокупність."Ярозміщуюрекламупро рестораннамісцевихтелеканалахівгазетах.Кількість клієнтівзростає.Такщо,думаю,зовсімскороподаткидляменеповернутьсянаколишній рівень",- з усмішкоюпрогнозуєВладислав
.

ТУРИЗМ: РОЗВИВАЮТЬРЕГІОНИ

Опольськевоєводствосталопершиму Польщі,де почаладіятипрограма розвиткусела.Алерозвиватиселопланують неваграрномуплані,якмоглиб подумативУкраїні,автуристичному.

"У насфермерстводужерозвинене імеханізовано.Врезультаті уселянз'являється багатовільногочасуі можливістьзайматисяновою діяльністю-зеленимтуризмом.Хтосьрозводитьконейіорганізовуєпрогулянкинацих тварин.Хтосьотримує дозвіл,будуєбіля озера,що належитьвоєводству,невеликий ставок,вякомурозводитьфорель,і відкриваєрибнийресторан.Потімвипускаєцюфорельвозероіорганізовуєзмаганнязі спортивної риболовлі,наякіз'їжджаютьсярибалкиз усьоговоєводства.У кого-то- своєвиробництвохліба,і тудипривозятьгрупи школярів,щобпоказати їмпроцесвипічкибулочок.Тутжедітейгодуютьі продаютьїм сувеніри",-розповідаєнамБарбараКамінська.Також владарекламуютьактивнийспосіб життя.Амісцеві готелінавихіднізнижуютьціни на проживання: вважається,щовбуднівготеляхселятьсялюди,що приїхалиу відрядження,азначить,занихплатитькомпанія.Аленавихідних уготеляхселятьсязвичайнілюди,дертизякихвтридорога-моветон.

Єу нихі Польськатуристичнаорганізація -держоб'єднання,просуваєПольщувсвіті яктурнаправлениями."Нашамета -розповісти,щоПольща- це нетількиЗакопанеі Краків,а йбезлічмаленькихміст здревнімизамкамиіунікальнимипам'ятками",-кажепредставник організаціївКиєвіОленаБондаренко
.

new_image4_09
new_image4_09

Хостелита готелі. Знижуютьнавихіднихціни на проживання.

МОДА: ЗДОРОВ'ЯІСПОРТ

Владав Польщівзялисязапропагандуздоровогоспособу життя.Ідеальнийпрацівник,якийсидитьвофісі,не має ніграмажирувтілі.Пропагандапринеслаплоди:курцівсталонатретину менше(6 млнзамість 9млн.-Авт.).Вестиздоровийспосіб життятепердужемодно:полякиу вихідніходятьнапікніки,сплавляютьсяначовнахі воліютьеко-продукти,вирощенібезгербіцидів.Про ценамрозповідаєукраїнецьВолодимирЛях-вінродомз Тернополя,але13років працюєв Польщі."Гостям,якіорендуютьвелосипеди(10-20злотихна добу (40-80грн),мипропонуємострави зорганічниховочівізлаківвласного виробництва.Яісамвженавчивсявідрізнятиорганічніпомідоривідвирощенихнадобривах.Алеосьалкогольяволіюукраїнський- тому щов його якостіявпевнений.Мені йогоз домупередаютьвже13років",-сказав "Сегодня" Володимир,розливаючигорілку "Хортиця".

new_image2_20
new_image2_20

Велосипеди. У Польщіпопулярніпрогулянкинадвоколісномутранспорті.

БЕРЕМОПРИКЛАДЗСУСІДА

Українцінаполяківдивлятьсяз білоюзаздрістю.Багато наших співгромадянпольськийривоквважаютьекономічним дивом,амилуючисьдоглянутимидворикамипольськихсіл,мріють,щоодного разу такийпорядокбудеівнашій ріднійкраїні.Насдивуєбагато чого: імасоваготовністьполяківподорожуватиу вихідні, іакуратні будинки,і рівеньцивілізації.Аосьполякинасвоє життя ...невтомноскаржаться.Тому що унихвсусідах- Чехія іНімеччина.

"Ех,маленькіу насзарплати.Осьу німцівзаробітки...",- мрійливоговорятьполяки,із заздрістюпоглядаючивбік кордону з "Бундес"."Цемиактивнііпрацьовиті?Тамиледачі,яккоти!Осьчехи-тіда.Вониі працюють,івідпочивають,вонивзагалінамісціне сидять",-щиро нерозумієнашихкомпліментівспортсменГжегош.

Поляковможназрозуміти.Аджеце нормальналюдськапрактика-порівнюватисебе зсусідом.І,якщораптомвінживе краще,тягнутисядо нього.Розвиватисяі йтивперед.Польщізсусідамисправді пощастило: поруч зуспішнимичехамиіблагополучниминімцямидужехочеться невпастивбрудобличчям.Довести їм,азаодноівсьому світу,що є щепорохвпорохівницяхдревньоїРечіПосполитої.Стоїть іУкраїніактивнішедивитисянаЗахід,думати,якповторитиуспіх Польщі,переймаючивсекраще, що єтам.

Розмірподаткунаприбуток залежитьвід доходів: люди,що заробляютьна рікменше 85тис. Злотих(близько360тис.Грн),платять18%відсуми,мінус556злотих(субсидіянарозвиток.-Авт.).Якщозаробіткиврік перевищують85тис. Злотих,податокбуде майже15тис. Злотих(62тис.Грн) на рік,+32%на прибуток, отриманийпонад ці85тис.Сумаподатківнемаленька,алевона дозволяєполякамвідчуватисебезахищеними-аджеплатникподатків можерозраховувати інадійснобезкоштовнемедобслуговування,інанегайну відповідьвідвластейу разізапиту.

ПриватнийпідприємецьГжегошХайдук,власникпричалу зкаяками(відкритимидвоміснимичовнами.-Авт.) Іневеликого кафенаберезі,рік томурозпочав діяльністьз30каяків.Зараз їху нього100,апоруч -соліднедерев'яна будівля:вньому -ресторані готель.На будівлюготелюпішло півроку,ще піврокузайнялоузгодженнянормз усімаслужбами."Пожежніприїжджаютьбезкоштовноі видаютьприписна усуненнянесправностей,якщоїхзнаходять.У менезнайшли, -посміхаєтьсяГжегош,- томутакзатягнулосявведеннябудинкувексплуатацію.ЗСЕСскладніше:післяотримання запрошення,у нихє два тижніна те,щобприїхатинаоб'єкт.Язатягувати нехотів, тому самза нимиз'їздив- цене забороняється.Службацяплатна: годинароботиспеціалістакоштує40злотих(близько170грн).Алеякщо ніякихнедоробокне виявляється,платане стягується.У мене незнайшли -такщоявитративсятількинабензин",-розповідаєнамГжегош.Підприємствоприноситьйому менше85 тисячзлотих на рік,тому податоквінплатитьзнижений,і своїмизаробіткамизадоволений.

З другимпідприємцем,ВладиславомТато,мизустрічаємосявелегантномутриповерховомуресторані.У XVIIIстоліттівцьому будинкуперебувалозерносховище,потім довгіроки воностоялонапівзруйнованим.ТодіВладислав,у якого єбудівельний бізнес,авідповідно, івільнігроші,звернувсядо влади зпропозицієюреставруватиісторичнийоб'єкті перетворитийоговресторан.Владаідеюсприйняли зентузіазмом,і запропонувалийомукредитнареконструкціюзерносховища(всьогопід2%річних).Аколивінвідмовився,надалипільгинаосновний бізнес:знизилиподаткидо 16% – дотихпір,поки новийресторанне вийде насамоокупність."Ярозміщуюрекламупро рестораннамісцевихтелеканалахівгазетах.Кількість клієнтівзростає.Такщо,думаю,зовсімскороподаткидляменеповернутьсянаколишній рівень",- з посмішкоюпрогнозуєВладислав

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти