Головна Сьогодні

Гроші за ніс і настрій: історія вуличного клоуна з Одеси

Вуличний клоун Лін розповів про повітряних собачок, "червоний ніс" в Німеччині і дав приміряти один зі своїх костюмів

Катерининську площувОдесіскладно собіуявитибезвуличногоклоунавчервономукостюмій циліндрі,якийробитьдітямсобачокз повітрянихкульок,а дамам, які проходять повз-компліменти.Мипознайомилисясаме в тоймомент,колиз добродушноюусмішкоюнаобличчі вінговоривперехожим:"Бонжур!".Під часдушевної бесідиклоунрозповів,як опинивсянавулицііяке це -смішитиінших,навітьколиу самогонадуші кішкишкребуть.

Нашгерой,уродженецьРумуніїОлегГолубенко,абопростоЛін,як вінпросить йогоназивати,за освітою -музикант.Диригентомдуховогооркестру тапрофесійнимбарабанщикомвінставв 1985році, закінчившиКишинівськийінститутмистецтв.Після-гравворкестрііресторанах,алевякийсь моментвмодуувійшликлавіші,аударникисталименшзатребувані.Так,вкінцівісімдесятихОлегопинився біляметроврумунськомуБухаресті,дезароблявгроюнасинтезаторі.Тоді-тоі ставсяцирковийповороту його житті."Повз менечастопроходивартистциркуі залишаввеликі купюри.Одного разуязупинивйого,мирозговорилися,аяпопросивнавчитименекрутититарілкунапаличці.Випадковийзнайомийпогодився інавітьзапропонувавмені зробитиклоун-оркестр",-розповівЛінпро початок своєїцирковоїкар'єри.Ідодав:"Клоунада,гротескібуфонада-світ свободи,якого недастьжоднаіншапрофесія".

new_image2_17
new_image2_17

Лін.Музикантза освітоюграєнарізнихінструментах.

СценічнийобразклоунаЛіназ'явився невідразу:мінялисякостюми,додавалисянові номери.Аголовнимсуддеюзавждибуввуличнийглядач."У циркунаартистадивитимуться,аджезаплатилизаквиток.Анавулиціквитківнемає- увагаі грошізаробляютьсятількиталантом",-пояснюєЛін.ПісляРумуніїклоун-оркестрвирушиву Францію, Німеччинута Італію."Щосьяпереймав узакордоннихвуличнихартистів, щосьвигадувавсам,аперехожіпідбадьорювалимене ізакликали бутивпевнениму собі",- згадуєвін.Одного разу підчас виступунанімецькійвуличцідоЛінупідійшлидвіпенсіонеркиі запитали, чи є він"Роттеннас",тобто "червонимносом".Лінподумаві відповів"Так",аджевінклоун, і у ньогодійсночервонийніс.Почувшице,жінкизалишили йомугрошіі пішли."Пізнішевиявилося,що "Роттеннас"- це непросточервонийнісвперекладі з німецької,аназваблагодійногорухутутешніхклоунів,які частинувирученихгрошейвіддаютьнапотреби пенсіонерівта дітей-сиріт.ЯкщовуличнийклоунвНімеччині не"Роттеннас",грошеййому недають",-розповівартист.ЛіннеабиякпоїздивпоЄвропі,ав2008 роцідоляпривелайоговУкраїну.

КОСТЮМ: штанинапідтяжках, метелик, рукавичкиігрим.Посмішкайдевкомплекті

За словами нашогогуру,звичайнілюдизазвичайбоятьсяпримірятинасебеклоунськийкостюм,думають,щоїхзасміють.Лінрозповів,як одного разуйого знайомий,бізнесмен зЛюблянихотівспробувати себевроліклоуна,алевостанніймоментвідмовився.Мовляв,йоговцьому містівсі знають.Втім,івнезнайомомумісцівбратися уклоунську одежучоловіктакі незміг.Цене дивно:адже часомнавітьу професіоналівне вистачаєсміливостівийтинавулицювобразі,вонивіддаютьсяталантутількинацирковихпідмостках.Ну,аянапропозиціюспробувати себевролівуличногоартистапогодиласябезвагань-відмінна можливістьповеселитинароді зруйнуватисерйозністьсміхом.

new_image5_07
new_image5_07

Ліншвидкозібраввесь свій скарбі повівменепереодягатися.Живе віннедалековідМіськогосаду,вквартирі,однукімнатуякої повністюзаймаєреквізит:костюми,музичніінструменти,кулі,пристосуваннядлянадуваннямильнихбульбашок...Мені дісталосявжевідомеОдесівбрання- те,в якому частовиступаєнашгерой.Правда,призначеневбрання длябільшпрохолодної порироку.

Спочаткунадягаючервоніштанинапідтяжках.Агуруповчає:щобвони нездавалисязанадтовеликими,регулюємопідтяжкиіпідкочуєштанини.Наверх -жовтасорочка,фіолетово-червонийметеликі червонийжилетзфалдами, прикрашенийвеселиморнаментом.Останніатрибути-білірукавичкиіморськийкашкет.Амоївитончені босоніжкиперетворилися наклоунськізавдякиприв'язанимдо нихповітрянимкулькам.Далі -макіяж.СамЛінзазвичайпідмальовуєбілимгримомбровиізонунавколорота,акінчикносаігубипідфарбовуєчервоною помадою.Мені жпорадиливикористовувати тількипомаду.Нафарбуваласяізрозуміла: посмішкайдевкомплектізкостюмом.

ВОДЕСІ: жартує разом зперехожими

ВОдесіЛінпрацюєвжешістьроків.Спершурозважавперехожихмильнимшоу,апотім спробувавробитиз дітьмисобачокз повітрянихкульокізрозумів,що цейатракціоняк не можнакраще підходитьдля столицісміху.Сидячинасходинкахзакритогомагазинчикабіля краюКатерининськоїплощі,клоунзазиваєдо себемалюків.Аколизацікавленіхлопціпідбігаютьдо нього,Лінвправними рухамистворюєу них наочахрізнокольоровихповітрянихсобачок."Зробимособачцівушка,щобчула,ніжки,щоббігалаі чудовийхвостик.ЦеЗюзя.Годуватитрирази наденьшоколадками",- такартиствчитьдоглядатизановимвихованцемхлопчика, котрий підійшовдо нього.Апісля- проситьглядачапострибати,якзайчик,підігруючийомунагубнійгармошці.На прощання змаленькимглядачем-"давайп'ять" ірукостисканняпідзвуксвистка.Вседійствопроходитьпід звучаннякласичноїмузики.За словамиЛіна,якщоклоун- професіонал,топрацює тількипід серйознікомпозиції."Цевідразу говоритьпро статусартиста",-пояснюєспіврозмовник.

new_image3_13
new_image3_13

ПЛАТЯТЬЧЕРЕЗДЕНЬ.Засвою виставуклоунпроситьперехожихдаватихто скількиможе.Анатих,хтоплатитивідмовляється,не ображається,аджевінне продаєкульки,адаруєусмішку ігарний настрій."Буваютьвипадки,колидоросліприносятьгрошічерез кількаднів,мовляв,позавчоравидали нашомумалюковікульку,амине заплатили",-зізнаєтьсянашзнайомий.І додає,що одеситийомуподобаютьсянабагато більше,ніж жителіінших міст."Місцеві-розкуті,нажартвідразувідповідаютьжартом,засловомвкишеню неполізуть",-говоритьЛін.Одного разу,за словамиартиста,до ньогопідійшов чоловік ізапропонуваврозповістианекдот."Япообіцявйомужарт у відповідь.Ачерезхвилинузібраласякомпанія,хтось навітьпивоприніс.Післяюморнихзмаганьяурочистовручивпляшкутому, хторозповівнайсмішнішийанекдот",- захоплюєтьсяхарактеромгородяннашгерой.

ХОЧЕСТАТИ БЛАЗНЕМ.ЗмаленькимиодеситамиуЛінатежтрапляютьсякурйози.Одного разутрирічнадівчинкапідбігаладо ньогочотирирази.Спочаткузапитувала,скільки коштуєповітрянасобачка,потімприбіглавласнеза самою"тваринкою",ащечерезчасповернуласяуточнити:якзвутьновувихованкуі скільки разів наденьїї потрібногодуватишоколадками.ІхочаЛіндужелюбитьдітей,власною сім'єюпокине обзавівся.Немолодийклоунговорить,щопросто незустрівпокисвою другуполовинку,алесподівається,щоу нього -всепопереду."Ядужехочузавестисім'ю,щоб булочетверочи п'ятеродітей.Бутибезсім'ї- не діло",- нарікаєЛін.

Клоунпрагне вести здоровийспосіб життя івдосконалюватисявмистецтві."Покищоятількиклоун,ахочудосягти рівняблазня.Аджеблазнібулифактичновчителямикоролів",- ділитьсямріямиартист.Ірозповідає,як одного разуу Франціїблазеньштовхнувудзеркалокороля,якийчепуривсятам, немовдівиця.Колижмонархзбиравсястратитинасмішника, той сказав,щопомилково прийнявйогозакоролеву.Придворнірозсміялися,авінценоснийзрозумів,щонегожейомувестисебе,якпанянка.

НаприкінцідняЛінрозповів, як це -даруватирадість іншим,колиу самогона душікамінь.За словами нашогогероя,у всьомупоганомувін намагаєтьсязнайтипозитив,мовляв,робота така."Клоун-це спосіб життя,внутрішній стан.Такапрофесія неможебути окремовід людини.Хтось працюєвофісі,аянавулицідаруюрадістьлюдям",-філософствуєнашспіврозмовник.І обіцяєнезабаром представитиодеситаммарш-оркестрз клоунів,якібудутьгратинабарабанах,трубі,фузіітромбоні.

ЯКЗАВОЮВАТИЛЮБОВГЛЯДАЧА:робимоміхури істрибаємо,якзайці

Вийшовшинавулицю,ми змоїмучителемвідправилисянаКатерининську площу- обидвавкостюмах-впіднесеному настрої.Посміхаюсяперехожим,авони -мені у відповідь.Прийшлинамісце івзялисязароботу.Вирішено:покиЛінбудемайструватидлякарапузівзвірят ізповітрянихкульок,ябудувидувативеличезнімильнібульбашки.У них,до слова,особливийрецептприготування:до водиі миючого засобудляміцностідодаютьгліцерин.

new_image6_06
new_image6_06

Бульбашкивчимосяробити за допомогоюдвох довгихпаличок, з'єднанихмотузочками: однадовша, іншакоротша. Покияосвоююклоунськіпремудрості, Лінпродовжуєробитималюкамсобачок. Через півгодини, коли моїбульбашкисталикруглими іпересталилопатися, настав часмого виходунаімпровізовануарену. Тутжепідійшлитридівчаткароківпо 6-7, мійпартнерпочавгратинагубнійгармошціі проситиїхтанцювати, якзайчиків, авонивтупилисянанього, кліпаючивіями. Щобпідтриматиклоуна, явирішила показати, якжестрибаютьцізайці, алевідчуланасобівсе тойженерозуміючийпогляд, алевжез виразом"Тьотю, тиж нібидоросла, аповодишся неначе якмаленька". Сталозрозуміло:одногокостюмаі червоногоносанедостатньодлятого, щобстатиклоуном. Любовглядачаможназавоюватитількиталантом. Лінменевтішав, мовляв, потрібнопопрактикуватися.

Нашдуетрозійшовсядо вечора, ая, втомленавідстрибання, побіглапереодягатися, адже працюватипритакій температурідужеспекотно. Від бульбашоккрутилася головаіболілируки.Змивгримізнявшикостюм, отримуюзароботуперсик. Грошейтут неплатять, тількипожертвуваннявідвдячнихбатьків.Втім, післяфразимогознайомого:"Грошики давайтескількиможете, у насрозгулдемократії", мамиі татаохочевідкриваютьгаманці. За однусобачкуз кульЛінотримуєвіддвох до10гривень, каже, щонажиття вистачає. Головне, за словамиклоуна, щовуличнаробота нетільки приноситьдохід, а йдаєможливістьсамовиражатися
.

"Інтелектуал і завждивобразі"

Продавецьморозиваі напоївДжуліявжедва рокиторгуєпоручз тим місцем,девеселитьгородянЛін.За цейчас вона жодногоразу небачилайогобезкостюмаі гриму."Образклоунаіартистневід'ємні.Крімтого,щовінпрофесіоналу своїй справі,такще й дужеосвічена людина.З ним цікавопоговоритинабудь-якутему",- ділитьсядівчина.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти