Головна Сьогодні

Чим живе Крим: щоденник однієї подорожі по півострову

Росіяни проходять пекло на переправі, Поповка вимирає, а місцеві чекають на міст

"Сегодня" починаєсеріюпублікацій "Кримський щоденник" про життя окупованоїтериторії: мирозповімо, як змінивсяпобутмісцевого населення, про прогнозилюдейнамайбутнє іпоглядахна подіючерез півроку.

Потяг"Київ-Сімферополь" стоїтьнакордонівжегодину.Цеперша- українська.Попередущеоднаперевірка- російська.У вагонідушно.Кондиціонерначас зупинкивідключається.Потягзабитий підзав'язку:їдутьтуристиібіженці.НадругомуконтролізаходятьприкордонникиРФ,уважноперевіряютьзаповненуміграційнукарту,кілька разівуточнюють,куди і зякою метоюїдемо.Адаліставлятьвзакордонний паспортдивнийдлянашої свідомостіштамп:"Росія.Джанкой".Потягрушає ічерезкількахвилинзавікномз'являється величезнийбетоннийпаркан,ананьому...жовто-синійнапис:"Крим -Україна!".Таксуперечливонасзустрічаєпівострів.

Потягприходитьдо Сімферополяіз запізненнямхвилинна 40."Цевампощастилодуже.Миконтрольшвидкопройшли.Буваєгодини 2-3стоїмонакордоні",-каженампровідник потягу Сергій.Навокзалінебагатолюдно.Наперонінасзупиняєпідозрілоговигляду чоловік:наньомуспортивніштаниі спортивнакуртка.Насекундупоказуєкорочкуітут жеховає,представляючиськримськоюсамообороною,- проситьпред'явитидокументи.Мипростягаємопаспорта,аяуточнюю:"Акогошукаємо?".Він,звіряючифотографії,відповідає:"Всіхперевіряємо.Порядокповиненбути,бл*дь".

Уобмінувалютнавокзалі-трилюдини.Гривнінарубліміняютьбезпроблем.Курс2,9грнза10рублів-вигідніше,ніж у Києві,де3,5.Біляавтобусноїкаситовпитьсякількадесятківлюдей."Та хіба ж цечерга?-кажеводійавтобусанаЄвпаторію,колияпідходжудізнатисяпро квитки.-Осьще торіктут народон дотогостовпастояв(показуєрукою,відстаньметрів300).Атепернікогомайже немає.Раніше всітількипокасіпроходилиіавтобусизабитіїхали.Тепернапівпорожні.Пускаємоібезквитка,гроші- мені".

Місць,іправда, вдосталь -навесьавтобус осіб 10.Години за двідобираємося домістаПоповка,однієї зголовнихтуристичнихзонЄвпаторіїв "українські" роки.Саметут проходивнайбільшийфестивальКазантип,наякийз'їжджалисялюбителіпотанцюватизУкраїни,Росії,Білорусі таЄвропи.У кращічасизамісяць роботиназаходізбиралосядо 100тисяч осіб.

У "російсько-окупаційний"частериторіяогородженаколючимдротом,напаркані-замок.ЧерезрозламаніпрутипарканупотрапляємонаКазантип.Сьогодні це незонавідпочинкуівеселощів,анизкабезлюдних,занедбанихприміщень,вяких залишилисябарністійки,стільці,подекудитабличкизменю.НемовідемопоПрип'яті...Наодному зклубівнапис -"Вільнареспубліка",даліщеодна:"Вамвсенаснилосяіснитьсядосі"...Уздовжголовноїдороги -кинутіларьки"Головпоштамт"і "Лимонад",стилізованіпідРадянськийСоюз.Все нагадуєЧорнобиль-порожнібари,клуби,ресторани,вяких ранішевирувало життя,атеперні душі.

Людейзустрічаємотількинапляжі- вонизайшлиз бокуморяі лежатьвтінінавісів,де ранішезнаходилисятанцполи.Усього кількадесятківвідпочиваючих: зустрічаютьсятуристиз Росії,алебільшість -біженціз Донбасу.

Тутжестоїть мікроавтобус,вякому продаютьхолоднінапої табутерброди.ВласникРоман,діджей,розповідає:"Людеймайже немає,заробленоговистачає,тількищоб непомертиз голоду.Ми сюдиприїхали,щоб це місцезовсімне забулося,хочемозберегтидухсвободи".Працівників,кажеРоман, всього 10.Деякіз них прибулиз Донецькоїта Луганськоїобластей.Вонивідкрилиодин із закладівКазантипу,колись найпопулярнішийбарнаузбережжі.Закладприкрашеновеличезнимигрибами.Тутпродаютьгамбургери,шашлики,курячініжкиі прохолодні напої.Вночі -дискотека."Людей зазвичай мало,алеодинраз осіб 100прийшло!- ПродовжуєРоман.- Мисподіваємося,щовсерпнікраще буде.Може,приїдутьті,хтозвиквліткувідпочиватинаКазантипі.Тодіми,можливо,щеодинтанцполвідкриємо!Напевно,"вільнареспубліка" сюдивжене повернеться,але,може,буде іншийфестиваль,наприкладросійський.Тутжеє всяінфраструктура..."За приміщенняентузіастине платять,кажуть,власникитериторіїїм дозволилипроводитивечіркивпокинутомуклубібезкоштовно.Живутьвонивкімнатах,де ранішерозмішавсяперсоналКазантипу- електрики,охорона,організатори.

НапоїрозливаєдівчинаНаталя -вонабіженказ Донбасу:"Я ранішевбанку працювала,потімутуризмі.Післятогояку насвійнапочалася,хотілавиїхати до Європипрацювати.Алевізуменідалитількинамісяць.Такщоприїхаласюди,попросиласядо Романа".

Спостерігаємозароботоюларькаібару.Відпочиваючімайженічого некупують.Найчастішевсез собою- людип'ютьпринесенепивоіїдятьбутербродиабонасіннячка.Зі мноюспілкуютьсянедоброзичливо.Їм неподобається,щояз Києва,кажуть,ятежвинна в тому,щобомблятьїхні будинки."Це українськаарміянасобстрілює,ави її,напевно,підтримуєте!Сепаратистистрілятине можуть -вонинормальніпацани,рятуютьнас",-кажеодназ дівчат,тридні томуприїхалавПоповкуз Луганська.

ДіджейРомапоказуєтериторіюі розповідає,щовсезалишилося,як раніше.УГрузію,дефестивальпроходить цього року,організаторизабралитількиплавучийтанцпол,якийзапускаєтьсяпрямонаморе.

Виходжузапаркан,якийогороджувавКазантип.Тутзустрічающеодногопродавця-він із машиниторгуєвегетаріанськоїіндійськоїкухнею."Рікскладний.Ятутвже11років,ясамвегетаріанець іторгуютількитакою їжею.Янавітьвнесений до"ТорговукартуКазантипу",якєдинаточкапродажувегетаріанськоїкухні.Туристівцього року набагатоменше.І питання нетільки у відсутностіКазантипу.Взагалі,з тих,хтоприїхав,-60%біженців,якіне особливовитрачаютьгроші",-каже Євген.

ЗморяйдемовмістоПоповка.У попередніроки в цейперіоднаселенийпунктвирував.Тисячівідпочивальників,десяткиприватнихготелів.Сьогоднімісто виглядаєвмираючим:практичнонакожномупарканівисять двітаблички- однаповідомляєпро наявністьвільнихмісць,інша -про продажоб'єкта."У мене52номери,з яких зайнятівсьогодва,ітовнихживутьбіженціз Горлівки.А минулого рокуу меневліткубулознято все.Заразберу35грнзлюдини,аякщономерабез вигод -30.Раніше було150-180грнзлюдинивчервні-липні.У серпні,коли починавсяКазантип,підіймалицінидо $30,$50і $60з людини.У літнійперіод у менепрацювалодо 12 осіб персоналу,сьогодніє я ідочка.Кафеікухнюмизакрили.Грошей залишилосьщедесь намісяць.Що потімробити,не знаю.Не розуміюнавіть,за щокормкотамкупити.Алеінтернеті супутниковетелебачення невідключаю-якжеябудудізнаватисябезнихнормальні,українськіновини?!"-розповідає "Сегодня" власницяоднієї з найбільшихготеліввПоповціКатерина.Жінка намагаєтьсяпродати готель."Алекомувінпотрібен?Щобуде зрегіоном,незрозуміло.Тим більшедокументиоформитине можна,нотаріусиніякнормальноне запрацюють.Можна тількиподовіреності,алехторизикне... Явиставилаза 350тисяч доларів,думала,можепокупці зРФз'являться,алепокинемає.Тутбагато власниківготелівзУкраїнипростоне приїхалипіслязими.Осьвсеізагинається".

Жінка розповідає,щовселищіраніше діємісцевапроросійськасамооборона."Вонивечорамибіля магазинузбираютьсяі зпляшкоюгорілкиготуютьсядо вторгненняукраїнськихвійськ,п'ютьіматюкаються.Нупро що можнаговорити,якщоу одногопрізвиськоКомпот?!Ми їхпобоюємося.Ащеу насвсетепер "стукають" один наодного.Скажешкомусь,щозаУкраїну,аназавтрапро цевжемісцева владазнають івикликаютьтебенарозмову.Цестрашно,такщовсемовчать- у насвженавітьсусідіз сусідомне спілкується.Азнаєш,якяплакала,коли українськийпрапорзнімалазі свійготелі?Яйого досізберігаю.Під час вторгненняросійськихвійськминамагалисяпідтриматиУкраїну,якмогли.Передавалиморякамнасуднаїду.Прицьому доводилосякупуватипровізіювсюдипотроху,пооднійкоробці,щобсамооборонанічого незапідозрила".
ЗПопівкирухаємосявЄвпаторію.Тутситуація звідпочиваючими,напершийпогляд,краще.Наузбережжідосить багатолюдей,алевзакладахпусто.Вдеякихзайнятодва-три столики,віншихвзагаліні душі."Таквонозрозуміло.Люди-біженці,вонитутгрошіне витрачають",-пояснює меніАльона,продавецьсувенірів.Нанабережнійподекуди щезалишилисяукраїнськівивіски.Уздовж вулиціходитьтрамвай-наквиткунаписано "Україна"і ціна -1грн50коп.,А поверх-друкз вартістю,7рублів,тобто дорожче,ніжбуло (вперекладінагривніза курсомотримуємо2,5грн).

У містісьогодні -подія, про якуповідомляютьлистівкинавулицях:проходить "Міжнароднийчемпіонатзі стриптизу".Виступлятьпоодній учасниціз Мінська, Москвита Донецька.Свято,воістину,міжнародне
...

Розмовиз місцевими

Місцеве населеннявосновномураде,що тепервони -Росія.Людичекаютьполіпшення життябуквальноз днянадень."Сегодня",спілкуючисьз місцевимирізного віку і різнихпрофесій,чула багатонесподіваного.Отже,фразиякінасздивували:

Таксист:"Такзтуристамицього року зовсімбіда. Але ценічого. Ось заразПутінміст черезКерченськупротокупобудуєізаживемо!"
"Сегодня":"Так, цеж, якщоі буде -тонескоро".
Таксист:"Ну так...Тижнятри-чотири ще".


Офіціант:"Ніхтовзакладі неїсть,ніхто неп'є.Заробітківнемає взагалі.Алеце і зрозуміло.Київдо насприїхатине може -їмжевсімзарплативжетретіймісяць неплатять.Ну,аМоскващене доїхала.До серпнячекаємонаплив".
"Сегодня":"А з чого вивзяли,щовКиєві неплатятьзарплати?Та ще йтримісяці?"
Офіціант: "Ну, ви, дівчино, дивна! Вищо, телевізор недивитеся?"

У готелінаресепшені:"Ми не можемопоселитивасвдва одномісні номеривсьогонадобу.Раптомвночіприїдебагато туристівнатиждень-два, аваминомери зайняті, що тоді?"
"Сегодня":"А багатоу васномеріввільних?"
Вготелі:"З 50 зайняті4".

ЛікарЛюдмила:"Україна все робитьнамна зло! Ви тількиподумайте, вонихочутьнампродавативоду!"
"Сегодня":"Ну, Росія жпродаєУкраїні, наприклад, газ..."
ЛікарЛюдмила:"Це зовсім інше!Ми стількироківгодувалиУкраїну, атепервонихочутьнанаснажитися".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти