Головна Сьогодні

Бременським музикантам виповнюється 45 років

Їх звинувачували в розпаді Союзу, не давали нагород, а автор пісень прогуляв весь гонорар

Цього рокугероївідомогорадянськогомультаТрубадур,Принцеса,Корольівсяїхвідчайдушнабратія-Кот,Пес,Осел,іПівень-відзначають45-річчя.Відразупіслявиходунаекранив 1969 роцімультфільм"Бременськімузиканти"став чине головноюрадянськоїсенсацієюірозійшовсятиражемв28 мільйонівкопій.Всіюнакинаслідувалитрубадурів.Досіспортивнівболівальникирозповідаютьісторію,яквідразупіслявиходукартини під часматчунастадіоні з'явивсяхлопець, одягненийвчервоніджинсиіпуловер.Зовнівінбувтакимжеструнким,світловолосимібілозубим,якмультяшнийперсонаж.Юнакзупинивсявпроходігордийі задоволений,дозволяючирозглядатисебе з усіхсторін.Івболівальникивідірвалисявідматчу.Тим неменш, незважаючинаглядацькийуспіх,каменівцей фільмжбурляливсі комуне лінь.Владаназивалийого "марихуаноюдлядітей",звинувачуваливрозпадіСоюзу.Хтось навітьрозгледіву ньомуполітичне підгрунтя,мовляв,підмаскоюкоролянасправдіховаєтьсяБрежнєв,апринцеса-це його дочкаГалина.Творцястрічки,режисераІнесуКовалевську,через цей нешкідливийнасьогоднімультфільмнавіть неприйняли до Спілкикінематографістів.АавторвсіхмузичнихтворіньЮрійЕнтінзгадує,що отриманийвід своєї роботигонорарпростопрогуляв:пив,гуляв,купувавречі.

505408615_2_7087491__
505408615_2_7087491__

Черезчотири рокипісляоригінальних"музикантів"всвіт вийшладруга серія
  -"СлідамиБременськихмузикантів".В2000-муавторивидалищеоднуверсію,вжепідназвою"НовіБременські музики".За "музикантів" співалигероїнашогочасу(ФіліпКіркоров,НадіяБабкіна,МихайлоБоярський)Але,на жаль,навітьнаблизитисядо минулогоуспіхуавторам невдалося.По всійвидимості,потрібний часвпотрібномумісцібуває тількиразу житті,інамагатися йогоповторитине варто.Вювілейоригінальногофільму мивирішилидовідатися,якнароджувавсянасправдікультовийпроект, чомуйого багаторазів переробляли,ахудожниківзмушувалипрацюватибезвихідних таперервнаобід.

Фактиі кращіцитати

Відчайдушнихмузикантівможнапонюхатиі навіть спробуватинасмак, тому що єцукеркиідухи, яківиходятьпідїхсимволікою. Навітьзараз, черезстількироківпіслявиходу "Музикантів", дорослілюдинафорумахрозсипаютьсяїмвкомпліментах: "Це суперськиймульт, длямене він-найкращий!", "Вищий бал!", "С такихречейу мене іпочалося захопленнякінематографомірок-музикою". Аленайголовніше, фразицихгероївпішливнародірозлетілисянацитати. Чого варті: "Ох, рановстаєохорона!", "А нюхяку собаки, аоко яку орла!", "Баю-Люлі-баю, чи не лягайна краю", "З'їж, доню, яйцедієтичне. Або, може, звернутисядо лікаря?".

МуслімМагомаєвзаспівавбезкоштовно, азаступивсязаньогочленЦК

У другійсеріїмультфільму"СлідамиБременськихмузикантів"МуслімМагомаєвміг незаспіватипісню"Проміньсонця золотого",якбине трапиласятрагедія.Це творіннямав виконатиюнийі відомийвтірокипародисті акторВікторЧистяков.Алетрапилося нещастя:Чистяковраптовопомер.АзОлегомАнофрієвим(Трубадуром)знімальнагрупадо тогочасупосвариласявпухіпрах.Тодізгадали проМагомаєва-бочулийогопародіїнаШаляпіна.Алевжепіслятого,якпісня була виконанаізаписана,всенавколосталипереконуватиМагомаєва,що такомуартистові, яквін,не личитьспівативмультиках.У підсумкуплатівкуне випускалидоти,покине виступивкомпозиторТихонХрєнніков.БудучичленомЦК,вінз трибунизаявив,що йогоонукне їстькашу,поки йомуне поставиш"Бременських".У підсумкупіснідализелене світло."АМуслім,записавшинаших "Бременських", відмовивсявідгонорару,- згадуєЮрійЕнтін.- Він сказав,щозробивцей запис черездружбу,і не працював,акайфував".

ЗиновіюГердту заспіватизаотаманшузавадиввеселийденьнародження

Малохтознає,що насправдіспіватизаколоритнуОтманшуспочатку збиравсяЗиновійГердт.РежисерІнесаКовалевськахотіла,щобцягероїняговорилахрипкимтембромсамоїФаїниРаневської.СхожістьзнайшливголосіГердта,тому нікого,крімзнаменитогоЗями,навіть нерозглядали.Інші ролірозділилитак:ТрубадуравіддаливідомомувтірокиспіваковіОлегуАнофрієву,Принцесу-солістціквартету60-х"Акорд"ЗоїХарабадзе,музикантів-трьом іншимучасникам цього жколективу.Писатисязбиралисянанайбільшійврадянськічасистудії "Мелодія".Але зважаючи навеличезний попит,вонавесь час булазайнята,артистизаписувалисязапівроку імісяцямивистоюваличергу,щобзробитистудійку.Винятківне робилинавітьМаркуБернесу.У підсумкузаписнашимгероямвесь часпереносили,апотімпризначилинадванадцяту ночі.Дістатисядостудіїопівночізміг тількиТрубадурОлегАнофрієв.Іто, тільки тому,щоживнеподалік від"Мелодії"."Алезайшовшивстудію,ставвибачатися,мовляв,записуватисяне можу,високатемпература,- згадуєпоетЮрійЕнтін.- Післяцьогопролунавдзвінок відГердта.Виявляється,вінтеж щосьнаплутаві нерозрахувавз часом,загулявнагучній вечірціз нагодиякогосьднянародження.Загалом,неабияквипив,ставпросити,щобми пішлиназустрічіперенеслизапис"."Алезупинятироботу мине моглиі вирішиливпоратисясвоїмисилами,-говоритьЕнтін.-Глибокої ночівидзвонивдрузів:поетаАнатоліяГороховаіспівачкуЕльміраЖерздєву".У підсумку воназаспівалаголосомПринцеси,Горохіввзявнасебевсіхмузикантів,аАнофрієв-інших персонажів,у томучислі іотаманшу.

x_b7e8d592_7087533__
x_b7e8d592_7087533__

Гладков: більше непридумаю

Нині79-річнийкомпозиторГеннадійГладков,склав музикудо всіхшедеврів"Бременськихмузикантів",впевнений,що все вийшлотількизавдяки гарнійізлагодженійкоманді:ЮріюЕнтіну,ОлегуАнофрієвуірежисеровіІнесіКовалевській."Те,що наші "Бременські" досі живі,- просточудово.45років- ціле життя,-кажеГладков.- Найголовніше,що дітирадіють.Щирих, некомерційнихрадощівзаразмало.Ау нашихгероївкомерційнихінтересів немає".

За словамиГладкова,конфліктівнарівніавторськихправу ньогоз колегамине виникає,оскількивониподіленіна трьох:"Намене,ЕнтінаіЛіванова.Алевнаші дніяби вже незмігповторитиминулийуспіх,- продовжуєкомпозитор.- Тодіу менебуластрашнаситуація:незадовгодо цього помермійтримісячнийсин.Після цьогомоторошногопадінняв пітьму"Музиканти" сталивіддушиною,моїмпорятунком.Авзагалі, заразважкий час,зкультуроюпогано.Пронеїзгадуютьвостанніймомент.Видаютьзакони, що забороняють: не можнаходитипо газонах,курити дезавгодно,грабувати івбивати.Алехристиянин ітакніколицього незробить,акультурналюдина небудекуритивавтобусі.У насмалокультурних,затебагато вболівальників.Порівняйтеобличчя людейпісляконцертуі,скажімо, футболу- є жрізниця".

Художниківзмушувалиспівати

Радянськиймультиплікаційнийшедеврнароджувавсявтакихмуках,що йоготворцідосізі здриганнямпро ньогозгадують."Колияпрочиталасценарійпро чотирьохзверіфв,якібродятьпо світу,зустрічаютьрозбійників,лякають їх,апотімпоселяютьсявїхбудиночку,яприйшлавжах,-зізнаєтьсярежисермультаІнесаКовалевська.Зате такийжахще йекранізували,та ймультфільмпередбачалося зробитивформімюзиклу.Іявирішила,щовізьмуся.Тількитрохиперероблю".Допереробцінаправахавторасценаріюсерйозно причетний"ШерлокХолмс"-ВасильЛіванов.Йогоголовназаслугаполягалав тому,щовінзапропонувавзробитиватажкомцього ансамблюТрубадура.

Відомо,щомалювали"Бременських" одночасно16художників,безвихідних таперервнаобід.Ащобвідчутихарактерсвоїхперсонажів,впроцесіроботирежисерзмушуваламультиплікаторіввголоснаспівуватипісні змульта,які до того моментувжебулинаписання."Тільки дужемалийрежисерськийдосвід мігзмуситимене пітинатакий експеримент.Більше цьогоясобі ніколине дозволяла!- згадуєКовалевська,-З більшістюхудожників-мультиплікаторівнафільміяпознайомиласявперше, томузавданняроздавалаїмнавмання,безобліку тазнанняздібностейіособливостей даноговиконавця.Ужевпроцесіроботиясталарозбиратися,комуякі завданнядавати".

Спочатку,щевробочихчернетках,головні героївиглядали зовсімне такими, якими їхпобачилиглядачі.Принцеса буласама досконалість- у довгихпишнихсукнях і змереживами,Трубадурвковпаку.Алевсеводну митьзмінив"духхіппі",якийвитавтодівСРСР.Він ізмусивтворцівпереглянутивиглядголовнихгероїв.Абуловсе так:режисерКовалевськавзахідномуглянцівипадково натрапиланафотоякоїсьблондинки.Зачіскаіджинси-кльошбули узакордонноїдівчиниточнісінько, яку "бітлів".Анаіншому знімкуця ждамабулавжевнепристойнокороткійпотихчасахчервоній сукні.Їївиглядтаквразиврежисера,щочерезкількаднів вонапоставилаумовуголовномухудожнику:"ТакимиповиннібутиТрубадурта Принцеса!"Зрозуміло,сперечатися зКовалевськоюніхтоне наважився.Але,у Принцесивсе-такизнайшовсяживийпрототип.ІсталацимперсонажемдружинапоетаЮріяЕнтіна."Тасамачервона сукня, якувсі бачатьвмультфільмі,якупивдружинітодізасорокрублів,вній вонабулананашому весіллі.АГеннадійГладковта ВасильЛівановбулисвідками",- згадуєЕнтін.

bremen_7087495__
bremen_7087495__

Потрудитисяхудожникамдовелося інадобразамирозбійників.Ідейбуло багато,алевсе не те.Їхмалюваликосими,кульгавими,одноокими...Але зновувсправувтрутивсявипадок.Якимосьдивомхтось іззнайомихпринісвстудіюкалендаріз зображеннямкультовоїкінотрійці:ГеоргіяВіцина,ЄвгенаМоргуновата ЮріяНікуліна.Після цьоговсі питаннявідпали,ірозбійникибулазнайдені.Але коливсебулонамальовано,інастала чергаробитиз усього цьогоповноцінниймульт,творчій групідовелосяпрацюватинадужедопотопнійіз тих часівтехніці.Алеі цездалосяїмне найстрашнішимвипробуванням.

1342599319_5a81079c5ef5_7087535__
1342599319_5a81079c5ef5_7087535__

Вже готовий,але ще неозвученийфільмналежаловіддатинарецензіюхудраді,атарозклалайогопо кісточках:іменитімайстрикричали,щотакзнімати не можна.У фільмуне булоніякихшансіввижити.Врятував йоговідомий політичнийкарикатуристБорисЄфімов(до речі,киянин).Вінсказав,щоотримаввід переглядувелике задоволення,помолодшавнадесятьроківі збираєтьсяпоказатийого своїмдітям,онукамі всімсвоїмдрузяміколегам.ВДержкіноздалисяі фільмприйняли,аленачерзібуло рішенняСоюзукінематографістів.Тутситуаціяповторилася,правда,незважаючинанегативнівідгуки,картинувирішиливідправитинаБерлінськийфестиваль.Алевостанніймоментбезпоясненняпричинвсескасувалося,картину непустили.Ачерезбагато роківз'ясувалося,що в справувтрутивсяодинавторитетнийрежисер(йогоім'я досіне наважуютьсявимовлятивголос),якийвирішиввідправитидо Берлінасвійфільм.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти