Головна Сьогодні

Як вибрати шубу зі штучного хутра

Не бійтеся м'яти матеріал і виривати волоски, а фарбу перевірте паперовою серветкою

Легпромступивтакдалеко,що теперштучне хутроне поступаєтьсянатуральномунівпрактичності,нівкрасі.Ранішедо шубзі штучногохутраставилисязневажливо,азараз знимипрацюютьпровіднібудинкимоди,та йзнаменитостіз гордістюнадягаютьїху світ.

Масова відмовавіднатуральногохутрапояснюєтьсяне лише бажаннямзаощадити(хоча заразце суттєвийфактор, який додаєпопулярностітакому одязі),а йетичнимиміркуваннями-навіщопозбавлятижиттятваринзарадиобновки.Деякі дівчатавідмовляютьсявідпокупкинатуральнихшубще й тому,щобоятьсяграбіжників,якіможуть у буквальномусенсісловароздягнутинавулиці.

Втім,штучне хутротежне зовсімбезпечне:йоговиготовляютьз продуктівнафтопереробки,азначить,утилізувативироби зтакогоматеріалупотрібноособливимиметодами.

Щоб дізнатися про всіплюси і мінусишубз "чебурашок",мипоговорилизменеджеромкомпанії "Артфур"ГанноюОвасапян,яказаймаєтьсяпошиттямшубзі штучногохутра,і продавцемнастоличному ринкуМарієюФроловою.

НЮАНСИ.Штучне хутролегшеіпластичніше занатуральне,тому вироби знього кращесідаютьнафігурі.Завдякидешевизніівеликим обсягамсировини,у дизайнерівє можливістьвтілитивжиття будь-якіхутряніфантазії.Можна, приміром,сміливохизуватисявкожушкуз "рисі"(появавшубі знатуральногохутрацієї твариничревато-звірзанесенийвЧервонукнигу).Великийплюстакихшубі в тому,що вони не вимагаютьспеціальнихумовдлязберігання: їх нез'їстьміль,асамхутро не"залежиться"вшафі.Правда,вкінцісезону вартоздатишубувхімчистку:штучне хутро,на відмінувіднатурального,не володієвластивостямисамоочищення.

ДЕКУПУВАТИ: ринокі ательє

Популярний варіант-замовитишубкувательє.ЗаразвУкраїнідієкількапідприємств,що спеціалізуютьсянапошиттішубзі штучногохутра.Якісніматеріали,які сьогоднімайже не відрізняютьсявідхутрасправжнього,нанашому ринкуз'явилися відноснонедавно.Але нашіфахівцівжевстиглививчитинюансиновогоматеріалуі знають,якяк з нимпрацювати.Шубуможназшитинавітьдистанційно:клієнтвибираємодельнасайті (абостворюєїїсам)інадсилаємірки,за якимиішиютьодяг."Професіоналиспецифікузнають,такщо якщоміркизнятіправильно -шубасядеідеально.Зазвичайберуть передоплату20-30%,арештапокупецьоплачуєвжеприотриманні",-розповідаєАннаОвасапян.

Надорогихринкахпершістьналежитьнатуральнимбурдюки.Штучніпродають уторговихточкахпоскромніше.Причомуне завжди "штучнашубаз ринку"означає "моторошновиглядаєінеякісна"-частоїхважковідрізнитивіддорогихіпо виду,і за якістю."У меневвітриніна довгійшубіцінник-1700.Людичастозупиняютьсяіпитають: "Цевєвроабодоларах?" Колидізнаються,щов гривні,ашубаштучна,тодужедивуються",-розповілапродавецьнакиївському ринку"Шулявський" ІринаПерепелова.

СКІЛЬКИКОШТУЄПСЕВДОНОРКА

Цінивательєвищеринковихприблизнона 30-40% -індпошиттяза міркамизавждиобходитьсядорожчеготового одягу.Націнувпливаютьтакож вартістьсировиниірозміри.Справедливостізарадискажемо,щоштучнашубакоштує недорожче,ніж "середній"пуховик.Осіннюхутрянукурточкубезутеплювачаможнакупитинаринкуза 1000гривень.Шубавищеколіна з"норки"обійдетьсяв 1500грн,придовжинідосерединигомілкитакий виріббудекоштуватиблизько 1700грн.Вательєціни вище.Так,білосніжнашубадо п'ятз "каракуля" коштуватимеблизько3000грн,а "норка"зкапюшономпідпоясдо коліна- 2500грн.

З ЧОГОВ'ЯЖУТЬШУБИ

Пішливминулечаси,колиштучне хутроназивали"чебурашкою":втакомуматеріаліворсинкискочувалисяі неакуратностирчалив усісторони.Заразхутростворюютьнастількимайстерно,щозовні вінвиглядає ілежитьяк справжній.Походженняшубиможнавизначититількинадотик.

Штучне хутровиробляють,вплутуючисьволокнавтрикотажнуаботекстильнуоснову.Інодінедобросовіснівиробникиосновудодатковопроклеюють,і вонастаєдубовою.Цепогановідбиваєтьсянатепловихвластивостяхіноскостівиробу.Залежновідтипухутравнього можутьвплітатиіпідшерсток.

Зазвичайхорошуштучнушубуможнаноситиприморозахдо -25градусів.Якщож потрібнамодельпотепліше,можназамовитишубуз утеплювачем:тодівній незамерзнешнавітьпри-45.

Найкраще волокнодлявиготовленняштучноїшубки-поліакрилонітрильне(набирційогопозначаютьякПАН).Його вартістьдоситьвисока, томушубабудеякісною,аленедешевої.За своїми властивостямиПАНнагадуєшерсть,алеходитивтакій одежинціможнадо -50градусів.Втім,такушубутакожутеплюютьватиномабосинтепоном.Волокнодужезносостійкеі, крімтого, невигорає.Непогано,якщовскладітакожєполіестрабоакрил- вонинадають матеріалум'якістьізменшуютьйоголамкість.

_01_43
_01_43

СТАРАЯ ДОБРАЯ КЛАССИКА: ничего лишнего

До колена, под пояс и с капюшоном. Это самая популярная модель шубы, секрет ее успеха — в гармоничном сочетании эстетики и практичности. Как правило, в таких шубках нет дополнительного декора — ее красоту подчеркивают только функциональные детали. Если хочется оживить серую зиму, присмотритесь к моделям с декорированной фактурой меха: например, "волны", "паркет", "лошадка" или "градация".

СНЕЖНЫЙ ФЛАМИНГО: модная длина рукава

Развеять зимнюю тоску и выделиться из серо-черной толпы поможет жизнеутверждающая короткая шубка цвета фламинго. Модель из короткого меха, свободного кроя, длиной до середины ягодиц, с деликатным отложным воротничком и очень актуальным сегодня рукавом в три четверти. Возможно, такая шуба будет не очень теплой и практичной, зато совершенно точно выиграет по всем остальным параметрам.

РОСКОШНАЯ СНЕГУРОЧКА: "фишка" в белом цвете

Этот цвет, включая самые разнообразные оттенки, создает нежный и в то же время сильный образ. Стоит помнить, что белоснежный мех очень требователен: он не прощает недостатков фигуры, поэтому продумывать свой образ в наряде такого цвета нужно особенно тщательно. Причем это правило касается как строгих прямых моделей, так и шубок со множеством жизнерадостных оборок.

РУКОТВОРНЫЙ КОЖУХ

Помимо шуб, в продаже есть и ненастоящие дубленки, но они пока далеки от совершенства. Из плюсов — разнообразие моделей и легкость материала. Они расчитаны на зиму с температурами до -5 градусов, поэтому с нашими морозами не справятся. Хотя бывают варианты с утеплителями. Такие дубленки можно стирать в машине (правда, потом мех придется причесать), но из-за того, что материал клееный, она легко рвется. Цены: от 1000 грн. 

ТРОГАЙТЕ И РВИТЕ

Если на изделии написано "руками не трогать", значит, продавцам есть что скрывать: качественное изделие выдержит прикосновения сотен рук.

Хорошо сомните шубу, особенно низ и рукава — материал должен быть мягким и пластичным.

Безжалостно подергайте мех. Если в руках остаются ворсинки, значит, материал некачественный: ворс плохо ввязан в основу и красавица быстро "полысеет".

Если при примерке шуба бьет вас током, это означает, что на производстве она не прошла электростатическую обработку и будет постоянно накапливать разряды. А значит, от нее лучше отказаться.

Оцените качество покраски: потрите ворс бумажной салфеткой. Если она окрасится — краситель плохой. Попав под дождь, ваша шуба "потечет".

Чем тяжелее шуба, тем она теплее. Но тут, как и во всем, должен быть баланс: в среднем один квадратный метр хорошего искусственного меха весит около 600 г.

Во время примерки учтите, что верхняя одежда должна быть просторной. В обтягивающей дубленке вы, может быть, и будете выглядеть сногсшибательно, но надеть под низ теплый свитер или пиджак станет проблемой.

СТАРАДОБРАКЛАСИКА: нічогозайвого

До коліна,підпоясі зкапюшоном.Ценайпопулярнішамодельшуби,секретїї успіху-вгармонійномупоєднанніестетикитапрактичності.Якправило,втакихшубкахнемаєдодатковогодекору- їїкрасупідкреслюютьтількифункціональні деталі.Якщо хочетьсяоживитисірузиму,придивітьсядо моделейздекорованоюфактуроюхутра: наприклад,"хвилі","паркет","конячка" або "градація".

СНІЖНИЙФЛАМІНГО: моднадовжинарукава

Розвіятизимовутугуі виділитися зсіро-чорноїнатовпудопоможежиттєстверджуючакороткашубкакольоруфламінго.Модельзкороткогохутра,вільного крою,довжиноюдосерединисідниць,зделікатнимвідкладнимкомірцемі дужеактуальнимсьогоднірукавомвтричверті.Можливо,такашубабуде недужетеплоюі практичною,зате зовсімточновиграєповсім іншимпараметрам.

РОЗКІШНАСНІГУРОЧКА: "фішка" вбіломукольорі

Цейколір,включаючи найрізноманітнішівідтінки,створюєніжнийіводночассильний образ.Вартопам'ятати,щобілосніжнийхутродужевимогливий:він непрощаєнедоліківфігури, томупродумуватисвійобразвнарядітакогокольорупотрібно особливоретельно.Причому цеправилостосуєтьсяякстрогихпрямихмоделей,такішубокз безліччюжиттєрадіснихоборок.

РУКОТВОРНИЙКОЖУХ

Крімшуб,у продажу є інесправжнідублянки,алевони покидалекі віддосконалості.З плюсів-різноманітністьмоделейілегкістьматеріалу.Вонирозрахованіназимузтемпературамидо -5градусів, тому знашимиморозамине впораються.Хочабуваютьваріанти зутеплювачами.Такідублянкиможнапративмашині(правда,потімхутродоведетьсяпричесати),алечерез те,щоматеріалклеєний,воналегкорветься.Ціни: від1000грн.

ЧІПАЙТЕІРВІТЬ

Якщонавиробінаписано "руками нечіпати",значить,продавцямє щоприховувати:якісний вирібвитримаєдотикисотеньрук.

Добрезімнітьшубу,особливонизірукава-матеріалповиненбутим'якимі пластичним.

Безжальнопосмикайтехутро.Якщоврукахзалишаютьсяворсинки,значить,матеріалнеякісний:ворспогановплутавсявосновуі красуняшвидко"полисіє".

Якщоприпримірцішубаб'євасструмом,цеозначає,щонавиробництвівона непройшлаелектростатичнуобробкуі буде постійнонакопичуватирозряди.Азначить,від неї кращевідмовитися.

Оцінітьякість фарбування:потрітьворспаперовою серветкою.Якщо воназабарвиться-барвникпоганий.Потрапившипід дощ,вашашуба"потече".

Чим важчашуба,тим вонатепліша.Алетут,як і в усьому,повиненбутибаланс:всередньомуодинквадратнийметргарногоштучногохутраважитьблизько600 г.

Під часприміркиврахуйте,що верхній одягповиннабутипросторою.Вобтягуючійдублянціви,можливо,ібудетевиглядати надзвичайно,аленадітипіднизтеплийсветр абопіджакстанепроблемою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти