Головна Сьогодні

Газовий пістолет, кастет чи ніж: як вибрати засіб самозахисту

Чим можна захистити себе, щоб не піти під суд

В останні роки рівень злочинності в Україні зріс. За словами генпрокурора Юрія Луценка, причини складної криміногенної ситуації – війна, безробіття, дезорганізація правоохоронних органів.

"За статистикою, більшість нападів відбувається з 20:00 до 00:00. Серед найнебезпечніших місць – паркові зони, райони гуртожитків і залізничні вокзали", – говорить експерт в області самозахисту і спеціальної підготовки В'ячеслав Журавльов і додає, що 90% ситуацій можна уникнути, якщо не наражати себе на небезпеку (наприклад, вечірніми прогулянками).

Але навіть якщо ви людина дуже завбачлива, іноді хочеться перестрахуватися і прикупити засіб самозахисту. Тут важливо розуміти, чи зможете ви ним скористатися психологічно і не потрапите самі під кримінальне або адміністративне покарання через незнання українських законів. Тому, перш ніж купувати балончики і кастети, незайвим буде пройти курс самооборони
.

НАШІ ЕКСПЕРТИ:

  • В'ячеслав Журавльов, експерт в області самозахисту і спеціальної підготовки
  • Олег Огородник, практикуючий юрист

ХМАРА: ГАЗОВИЙ БАЛЛОНЧИК

Убалонізнаходитьсясльозоточиваречовина,якаподразнює дихальні шляхиітимчасовопозбавляєзору.Длясамозахистуйогопотрібнорозпорошитинавідстані2-3метріввіднападника,намагаючись,щобхмарабулабіляобличчя(важливопотрапитинаслизовіоболонки).

ПЛЮСИ. Цеодинзнайпопулярнішихзасобівсамозахисту.Балони-невеликогорозміру,простівексплуатаціїідоситьдешеві(від60грн).Крімтого,за законодавствомнанихне вимагається дозвіл,апридбатиїхможнавбудь-якомузбройовомумагазині(після18років).Длядівчатєможливістьвибратибалончик,замаскованийпідгубнупомадуабо парфуми.

МІНУСИ. Неефективнийбалончикпривітрі: сильний-розвієречовину,азустрічний-щеіздуєїїнавас.Такожйогоможназастосовувативзакритомуприміщенні(салонмашини,ліфт,під'їзд),оскількиможливосамоотруєння.Не особливодієгазнасобакта іншихбродячихтварин.

ЯК ВИБРАТИ.Всі газові балончики мають схожу дію. Найсильніші – на основі пекучого перцю. Але врахуйте: використовувати для самооборони можна тільки виготовлені в Україні балони! Тому при покупці запитаєте у продавця сертифікат на відповідність речовини українським стандартам. Газ повинен мати тимчасову дію. Якщо суміш балона зробить нападника сліпим або викличе інші серйозні проблеми зі здоров'ям, за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність (ст. 118 і 124 КК України, строк – до 2 років). При виборі також обов'язково зверніть увагу на термін придатності: газ розрахований на певний час, по закінченню якого не буде надавати потрібної дії.

-1_127

Речовина. Подразнює дихальні шляхи і тимчасово засліплює

ШОКЕР: ЕЛЕКТРОЗАРЯД

Шокервражаєнападникаелектричнимзарядом:1-3секунди-ізловмисникапростромитьнайсильнішийбільісудоми,ачерез3-5секундвінзнепритомніє.

ПЛЮСИ.  Електрошокерможнавикористовувативзакритомуприміщеннііприбудь-якій погоді,ащевінбезпечнийдлявласника(вдаритисебеструмомскладно).Єбагатокомпактнихмоделей,замаскованихпідрізнідрібнички,починаючивідзапальничкиізакінчуючигубною помадою.

МІНУСИ. Щобелектрошокерподіяв,потрібнопотрапитивскупченнянервовихзакінчень(лімфовузли,вушніраковини,носо-губнаскладка).Малоймовірно,щонападниквідчуєзарядчереззимовийпуховик.Крімтого,вУкраїнішокеридозволеновикористовуватитількипрацівникамспеціальнихслужб,звичайнимгромадянамїхзабороненоне тількизастосовувати,аленавітьпростоноситизсобою.Втім,вінтернетізнайтиданий засібсамозахистуне складе труднощів(цінавід200грн).

ЯК ВИБРАТИ.Чи вартопорушуватизаконікупуватишокер,вирішуватитількивам.Алепам'ятайте:заносінняелектрошокерапередбаченаадміністративнавідповідальність-штрафурозмірі68-119грніконфіскаціяпристрою.Якщожвизаподієтесерйозної шкодинападаючому(ашокеромможнанавітьвбити),васможутьпритягнутивжедокримінальноївідповідальності.

-2_28

Не порушуй. Тільки для працівників спецслужб

РИЗИК: ПНЕВМАТ І ТРАВМАТ

Пневматичнийпістолетпробиваєверхнійшкірнийпокрив.Алеякщострілятивобластьобличчя,можнасерйознопокалічити.Травматичнимжепістолетомможнавбити.

ПЛЮСИ.  Вонидієвінавідстанідо10метрів,азначить,нападникане доведетьсяпідпускати близько.Длядеякихмоделейєшумовіісвітловіпатрони(оглушатьіосліплять).

МІНУСИ. Можнане налякатизловмисника,анавпаки,спровокуватидо дії.Подібною зброєюпотрібновмітиволодіти,інакшевисокийризик,щовонабудезверненапротивас.По-третє,не вартозабуватипро відповідальність:навітьпневматомможнасильнотравмувати.Цебудекваліфікованоякперевищеннямежсамооборони,защопередбаченакримінальнавідповідальність(до2роківв'язниці).Крімтого,така зброякоштуєдорого(пневмат-від800грн,травмат-від 5000грн).

ЯК ВИБРАТИ.Пневматичну зброюможекупитибудь-яка людина,яка досягла18років.Єдинеобмеження-калібрне повиненперевищувати4,5мм,ашвидкістьпольотукулі-не більше100м.Длявикористанняпневмата,що перевищуєнорми,необхідноотримуватидозвіл(можутьоформитивсігромадяни).Обов'язковопотрібнодозвілнатравматичнийпістолет,алейогодаютьтількипрацівникамполіції,прокуратури,суду,журналістам.Дляцьоготребавзятидовідкупронесудимість,пройтимедкомісію,отримати висновкивіднаркологаіпсихіатра.

-3_12

Вже серйозно. Можна спровокувати злочинця на дії

ГАЗОВИЙ ПІСТОЛЕТ

Працюєза тим же принципом,щоібалончик,аледіючийнавідстані5-10метрів,видаєгучнийзвук,що нагадуєпострілзі справжньої зброї.

ПЛЮСИ. Легкий,невеликогорозміру,викидаєспрямований струмінь.Підійдедлявикористаннявзакритихприміщенняхіпривітрі.

МІНУСИ.  Зовнійогоскладновідрізнитивідбойовогоіможнаспровокуватипротивникавистрілитизі справжнього(якщовінє).Крімтого,така зброянедешева(від1500 гривень)ідорогавобслуговуванні.

ЯК ВИБРАТИ. Нагазовийпістолетпотрібен дозвіл.Отриматийогоможнапісля досягнення18років.Необхіднонадатимедичну довідкуіпро відсутністьсудимості.

-4_04

Газовий. Дуже схожий на справжній, і в цьому і полягає його недолік

"УДАРНИКИ": КАСТЕТ І КУБОТАН

Обручки-кастетиішипивідносятьсядоударноїзброї.Зовнівонисхожіназ'єднаніобручки(2-4),якінадягаютьнапальці.Удар,нанесенийзцимінструментом,будесильніше.Куботан-невеликапаличка,якутакожможназатиснутивруцііпосилитиудар.Частовцюкатегоріювідносятьтелескопічнікийки(вскладеномувиглядівміщуютьсявкишені).

ПЛЮСИ.  Такіречілегкі,займаютьмаломісцяічастовипускаютьсяу виглядібрелоків.Вартістьцихзасобів самозахистуневелика(кастет-від60,куботан-від100,кийок-від250грн).

МІНУСИ. Щобзахиститисебекастетомабокуботаном,необхіднафізичнапідготовка.Слабкійдівчині,якапоняття немає,якнанестиудар,такіречіне допоможуть.

-5_03

Кастет. Удар з ним буде сильнішим

ЯК ВИБРАТИ.Порад з виборуподібнихзасобівсамозахистунемає.Алепам'ятайте:деякікийкиікастетиможутьвважатисяспецзасобами.Заїхносінняпередбаченаадміністративнавідповідальність,азавикористання-навітькримінальна.Визнатиякийсьпредметбойовимзапасомабоіншимвидом"забороненої"зброїможекриміналістичнаекспертиза.

-6_01

Куботан. Може вважатись спецзасобом

НІЖ: ХОЛОДНА ЗБРОЯ

Кинджали,шаблі,мечі,багнети,стилети,мисливськіножііподібніпредметивідносятьсядо холодної зброї.Набагатознихнеобхіднооформлятиспеціальний дозвіл-чогоне скажешпропобутовий ніжібільшістьскладнихневеликихмоделей.

ПЛЮСИ. Звичайний ніж-дешевийідоступнийдлякожної людинизасібсамозахисту.

МІНУСИ.  Щобзахиститисяножем,потрібноматине тількифізичну,а йпсихологічнупідготовку,адженасправдінанестиударріжучимпредметомдужескладно.Принаявностіножаівідсутностінавичоквирозгубитеся,ійогозастосуютьпротивас.

ЯК ВИБРАТИ.Першніжзважитисявзятизсобою ніж,подумайте,чи зможетевийоговикористовувати.Дляпочаткупройдітьмайстер-класипо самозахистуітількитодіпочинайтеноситизсобоютаку зброю.Вартопам'ятатиіпро те,щозаконзабороняєвикористовувати ніжяк засібсамозахисту.Алепритягтидовідповідальностіможутьтількивтому випадку,якщокриміналістичнаекспертизавизнаєйогохолодною зброєю.

-7_01

Ніж. Побутовий чи зі спецдозволом

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти