Головна Сьогодні

Лариса Гузєєва: "В юності я була дурепою"

Російська актриса і телеведуча розповіла, як голила голову, чому не пускає чоловіка на кухню, про дружбу з Цоєм і різницю між щастям і оргазмом

Ім'я: ЛарисаГузєєва
Народилася: 23 травня 1959 року в с. Буртинське Оренбурзькоїобласті(Росія)
Кар'єра: актрисатеатру ікіно, телеведуча

Свого рідногобатькаЛарисаніколи небачила- їївиховувалимамаАльбінаАндріївнаівітчимВікторМакурин. З дитинствамріяластатиактрисою. Закінчившишколувшістнадцятьроків, ГузєєвапоїхалавЛенінградвступативтеатральнийінститут. Їїпершою головноюі до цихпірнайвідомішоюроллювкіноєрольЛарисиОгудаловоїу фільмі"Жорстокий романс". У 1994році отрималазванняЗаслуженоїартисткиРФ(за заслугивгалузі мистецтва). З 2008року по теперішнійчас ведепрограму"Давай одружимося". У шлюбібула тричі. З першимчоловіком, операторомІллею, прожиларазом7років(згодомвінпомервідпередозуваннянаркотиків). З другимчоловіком, кіноредакторомКахою, ЛарисапознайомиласявТбілісіназйомкахгрузинськоїкартини "Обранець". У віці32роківЛарисанародилаКасісинаГеоргія, апотімподалана розлучення.Занинішньогочоловіка, ресторатораІгоряБухарова, Ларисавийшлазаміжв40років, колизважиласянародити відньогосвою другу дитину- дочкуОльгу(їй вже15років).

Зателефонувавшивпризначений часнадомашнійтелефонЛарисиГузєєвої, замістьзнайомого здитинстваголосуяпочулаприємний чоловічийбаритон. "Ви -журналістказ Києва? Так, Ларисачекає вашогодзвінка, алепокивона неприготуєменівечерю, яїйтрубкуне дам ", -сказавменічоловік актрисиІгор. Через півгодиниЛарисаАндріївнавжебулаготовадо розмови. "Вибачте, яжне моглачоловікаголоднимзалишити.Вияк жінкаменеповиннізрозуміти, -сказалаЛарисаАндріївна. -І до речі, будь ласка, давайтебезАндріївни, апростоЛариса. Добре? Все,Анечко, яготоваівсяваша!"

-Ларисо, як видумаєте, своїмиуспіхаминажиттєвомушляху визобов'язаністрогомувихованнюабовласним бажанням?

-Суворевиховання?Не сказалаб, що воно булопрямо вжетакимстрогим. Маманіколи небрала менезарукуі непитала: "Тихочешпро цепоговорити?" Тоді жбуло зовсімінше життя.Моямама, щобвижити, працювалау дві зміни.Звичайно, сусідинанасзбратом"стукали" періодично, інодінасзрідка лаяли. Алещоязнаюточно, такце те, що в меніпростобуло небажанняжити, як усі,втому місці, деяродилась(Оренбурзька область. -Авт.). Можливо, це іназиваєтьсямарнославством.

- Висталиактрисою, амоглиб знайти себев іншій професії?

-Ямогластати, приміром, журналісткою, бонепогановчилася,із російської мовита літературиписаладобретвори. Авзагалі цебезглуздозаразміркувати, щомоглобтрапитися40роківтому.Такгостро, як зараз, яніколи невірилавдолю.Інодікажумамі, що якбисьогодні менівипала можливістьповторититой шлях, якийяпройшла, тоніколиб у життія його неподужала. Меніздається, що це булане я. Начебто мене щосьвелоіпідштовхувало. Клянуся! Аджеяж особливоніколи нестукалав закритідвері. У мененіколине буломрії"застрелься, якябхотіла". Яніколи незакохуваласятак, щоб домагатисяякогосьхлопчика.Вцьомусенсія небоєць. Навіть заразядужебоюсякудисьприйти, де менене чекають.Думаю: араптомпошлютьабокомусь несподобаюсь, і скажуть, щомовляв, дурнаібездарна. Тому особливонікуди і неломлюся. Скількиканалимене незапрошувалибрати участьу всіх цихпроектахна кшталт "Дві зірки", явідмовляюся. Я нелюблюконкурувати. Через це, до речі, не можу івчерзі стояти, щоб щосьвідхопитипершою.Незручноякось.

-Алевюності, ячитала, вилюбилизвертатинасебеувагу. Чоготільки коштуєваше рішенняпоголитиголовупід час вступу дотеатрального інституту.Витакимчиномхотіли довестисвоюсамостійність?

- Ні, звичайно! Щови! Після цьогояголилисящемінімумразів п'ять! Не пам'ятаю, яка конкретносаметоді булапричина. У кожному віціаджедаєшінтерв'юікоментуєшфактизі своєї біографіїабсолютно по-різному. Може, випила, може, з кимосьпосперечалася. Вюному віцівзагалі особливоне думаєшпро наслідки.Вмолодостій не такілихівчинкилюди роблять. Осьвамскількироків?

-Двадцятьп'ять.

- І що, вихочетесказати, щоне здійснюєтечогосьтакого, щопрямо"ах", і за щобатьки потімможутьнецензурновисловитися?

-Звичайно, здійснюю, алеголовуябпобояласяголити.

-Ну, звичайно, якасьакторськаприродав меніще здитинствабула присутня.Я небуласкутою, як, приміром, дівчинка, яканавчаєтьсянабухгалтерськихкурсах. Те, що закладеноприродою, дужескладнокудись подіти. Алевчинки, здійснені в юності, нез'ясовні.Ось чому, наприклад, мійсинробить собітатуювання, адочканедавновиголиласобіпотилицю.

-Ларисо, виніколи несоромилисясвого захопленнясигаретами, яскравимивбраннями. Не сумніваюся, щоза часів Союзуце багатьохмоглолякати.

-Звичайно. Такмалотого, щооточуючихце дійснолякало, яжще йробилавседлятого, щоблякати. Цебувсвогородупротест, мовлявполюбитеменеось такоючорненькою, аджегарненькукожен дуреньполюбить. Меніхотілосяуваги ілюбові.Сьогодні, аналізуючисебетогочасу, можусказати: "Так, буладурепою!" Розумнихпоруч небуло, якімоглибпорадити щосьі сказати, щовсеце примітивно.

-Подейкували, що ви буливПітерінастількивидноюдівчиною, щозавамивпадавсамВікторЦой. Цеправда?

-Цой- ні,хоча знимя, природно, була знайома. Віндружив змоїмоднокурсникомМаксимомПашковим, з якимявсвоючергу теждружила. Максимбувз Ленінграда, ами всі -приїжджі, ліміта. Ніхтоз тієї компанії, де іБоряГребєнщиковбув ібагато інших, замною невпадав, тим більше, щонатоймоменту менебули стосункиз СергіємКурьохіним(відомийросійськиймузикант. -Авт.). КолиЦойпочавгримітиповсьому Союзу, явжебула великоюдівчинкоюі все цевжепереросла. Наші шляхиякось самісобоюрозійшлися, у мене з'явилисянові інтереси.

-Аколи останнійразви зГребєнщ ковимбачилися, згадували цістудентськічаси?

- Ні. Ніхто заразне збирається, щобзгадати той час. Все життя -на бігу: вкулуарахпоцілувався, покурив, запитав, як діти, івсенацьому. Зі СлавоюБутусовимосьнедавнозустрілисяв аеропорту.Вінвжезовсім в іншомувимірі. Іхтобудезгадуватицілихі90-ті, всюцюубогість? Ми всівиросли, розумієте? Сталидорослими. І взагалі, про минуле, меніздається, згадуютьнайчастішеінфантильнілюди, якізалишилися непри справах.Цюрозкіш-ворушитиколишнє-можуть собідозволити тількиті, у когоні сім'ї, ні роботи.

- Визнялисявшестидесяткахфільмів, але нелюбитеговоритипро свою першурольукіно-Ларисив "Жорстокому романсі".

-Благаювас-тільки непро цю роль! Явжестільки разівпро неїговорила.Тільки з однихмоїхвідповідейз приводу "Жорстокого романсу" можна скластицілеінтерв'ю.Запитуйте, будь ласка, про те, що дійсновамсамій цікаво.

-Добре. Тоділишедайте відповідьтількинаодне питання: як видумаєте, чому ЕльдарРязановвибрав самеваснарольневинноїбезпосажниці? Адженапробивиприйшливрванихджинсахіз яскравимлакомнанігтях.

-Ащо, яповиннабулаприйтивдовгій сукні, ззавитимиволоссям, зі сльозаминаочах і зпорогазаспівати: "А напоследокяскажу" (наспівує. -Авт.)? Ябулатака, яка ябула. І якщоРязановменезатвердив, значить, щось в менійогозачепило.

- Останнім часомви недужечастознімаєтесявфільмах, алевжешістьроківведетенаПершомуканалітелешоу"Давай одружимося". Частоу васпросятьпорадинавулиці?

-Звичайно. Алеянамагаюся пояснитилюдям, щодо цієї програмиямаюнепряме відношення. Явсього лишепровіднацього проекту! У мененайжорстокішийконтрактна"Давай одружимося" - я незустрічаюсяні зженихами, ні знаречениминідопрограми, ні після.Я невідстежую, як складаються їхнідолі – цезадачаредакторів.Алеколи до менепідходятьвлітаках, наприклад, абощедесь,іпросятьдопомогти, язавждипередаютелефонинужденнихредакторампрограми. Через нашпроектпроходитьтака величезна кількістьлюдей, що, буває, яі недізнаюсяїх пізнішевреальному житті.

-Вінтернетіможназнайти великукількістьсайтів звашимивисловамиіцитатами, яківи виголосилиза часроботивпрограмі. Чи недумаликнигувидати?Абоавтобіографіюнаписати?

-Благаювас, навіщо? Яще з інститутущосьзавждизаписувалавблокноти, алетількидлясебе. Цебудевиглядати, мовляв, любитемене іцитуйте, акомуце потрібно?Нусказалаісказалащось, апотім ще йзабула. У меневпрограмі немаєсценарію, іязавждипрацююбез вуха. Хіба цьогоне видно?Явгримерціпередзйомкоючитаюісторію, апотімімпровізую. Повірте, якбибувсуфлер, це булоб помітно.

-Ви якосьсказали: "ЯкбияпобачилаБредаПітта, яб тежповодиласебе, якідіотка!" Якими щеакторамивизахоплювалися?

-Хочетесказати, щоБредПіттнерозкішний? ЩеябожеволіювідАльПачіно, відРобертаде Ніро.Такбагато чудовихакторів, алеБредПітт-красунчик, якихнемає більшена землі.

- У програмівиговорили, що "хороших мужиківрозбираютьщецуценятами". Міжтимзі своїммайбутнім чоловікомвидружилибільше 20років і тількипотім зрозуміли, щозакохалися.

- Ми недружили, аледійснобули знайомітакий довгий час. Напевно, це іназиваєтьсядолею.Осьзараз ми зІгоремпро церозмовляємо, іяйому кажу: "Сволото, чому титодінаменіне одружився?" Авін менівідповідає:"Можливо, тоді ми бне сталиразом жити. Длятакихстосунківпотрібнодозріти, щоб дійсноцінуватиі боятисявтратити". Мені потрібно булопрожитивсе життя, якепрожилая, стількинамучитисяінастраждатися(актриса втретєзаміжня-авт.), щоб сьогодніцецінуватиі матипатологічнийстрахвсецевтратити.

-Щеодинвашперл"Заміжня- не означаємертва!" А самівизмоглиб пробачитизраду?

- Ні, звичайно. Яце колисьсказалазаради красногослівця, як мовиться, дурістьзморозила. Асамая-найвірнішалюдина, правда-правда!

- Вамналежать іслова"Щастя - стантривалий. Все інше-оргазм". Де іколиви востаннєбулищасливі?

-Коли говорять, що щастя- це мить, язавждиповторюю, щомить- цеоргазм, ащастя, навпаки, повиннобутибільштривалим, щобйоговстигнутиусвідомити.Колиявідчувалаостаннійразщастя? Таосьбуквальновчора. До насприйшовмійсинзі своєюдівчиною, була дочкаОлябудинку в гарномунастрої, ане в тому, якомубуває зазвичай, буламоямамаі, звичайно ж, чоловік. Янаготуваласмачноїїжі, правда, спалиласобіперцемрукиі незнаю, кудиїх заразподіти, алене вцьому справа. Ось у цейвечірябулаабсолютнощаслива!Але взагаліявважаю, щодо свого щастятребадорости. Якбив25роківяпрочиталаякесь інтерв'юартистки, яка бміркувалатакпро щастя, ябподумала: "Боже, яка вонадурна! Яквонанудноживе".

-ВашсинГеоргійзаразчим займається?

-Вінзакінчив уцьомуроціВищушколуекономікиі працюєврекламі.

-Якщо вінвжепознайомив звамисвоюдівчину, може, івесілля не загорами?

-Навіщо? Хто заразв22рокуодружується? Тількиті, комужити ніде, аботі, хтохочепереїхатидоякогосьпапикаабомамці. Самая- "нешвидкостигла" і дуже пізнодозріла. У менешвидкареакція, алеядужеважкоприймаюрішення.

- Ваш чоловік-ресторатор(ІгорБухаровочолюєФедераціюрестораторівіготельєрівРосії. -Авт.), алеі ви самізізнавалися, щолюбитепроводити часна кухні.Частосперечаєтеся, хтоготуватимевечерю?

-Та щови! Вінжодного разувжитті неприготувавбудинкувечерю. Яйомуможудовірититількицибулюпорізатиітоне завжди.Колияготую, у мененакухні, як ухірургічномукабінеті -всечисто, прибрано, всітарілкиодразупомиті. Авінякщочистить картоплю, тотаке відчуття, щодо весілляготується. Вінрозкидає, напідлогувсе летить, амене цестрашенно дратує, тому свого чоловіканакухнюя непускаю.

-Думкипро власнийресторан невиникали?

-Явжецепробувала -не вийшло.Кожна людина повинназайматисятим, нащо вчилася.Роківчотирнадцятьтому у мене буламаніявеличі, іяІгорюсказала: "Все, хочусвійресторан!", Алевиявилося, що цене моє.Ресторатори-це окремапрофесія, їйпотрібно вчитисяі набиратисядосвіду.

-Скажіть, а якавашаголовна слабкість?

- У мене? Слабкість? Напевно, моїдіти.Нанихменіне шкодагрошей, нанихменіне шкодажиття.Явразливаниминескінченно. Безумовно, вони цезнають, тому йкрутятьз менемотузки.

-Адевізу васє?

- Хай всебудетак, як єсьогодні, і головне, щобне гірше.

-Ларисо, на початкуінтерв'ю випопросилине торкатисяполітичнихтемі взаєминУкраїнита Росії...

-Так, томущоми звамитут ніпри чому, це ненаші звамигри.ДайБогвашимчитачамздоров'я, вашим близьким, батькам, коханим. Київ – цежмоєнайулюбленішемісто. У вашому містіябувалапораздвадцятьзарікз виставами. Іколи менезапрошуваливКиїв, яніколи непиталапро сумугонорару, аби тількизновутудиприїхати. Тримайтеся! Явасобіймаю, імоєсерце звами!

ГОСТРОЩІВІДЛАРИСИ ГУЗЕЄВОЇ

     Ушлюбудві функції: можнаувійти, аможна вийти!
     Відвикатипотрібно поступово: спочатку зраджуватиразна тиждень,потім разна місяць...
     Якщо чоловікдастьподупідитині-рідна дитиначи ні- йомупотрібновивернутирукуразом злопаткою.
     Більше неслухайтесябабусь.Вони, знаєте, самінаковбасять по життю, апотімзображуютьпереднами, щовонитакипрямовсікульбабки.
     Як потрібнопостійночиститизуби, таксамотреба дбати іпро чоловіка.
     Чоловіки можутьбутирішучимитількиводному випадку -відкинутиковдруна ліжкуй сказати:"Welcome!"
     Пристрасть-це колилюблятьвсе, що нижчеголови.
     Якщолюблятьпо-справжньому, толюблять ірозмір вашоїдупи, івашуантигруди.
     Навітьякщовліжкузастукали-говори, щогрілася! Замерзла, яксобака!
     Кожнадівчинаповиннапережитиу своєму життіелементпристрасті -пелюсткитроянд ікелихишампанського.Закінчитьсяцевесіллямчи ні – нетакважливо. Насмертномуодрібудешзгадувати некотлетизпюре, ацітрояндиі шампанське.
     Тількирозумнажінкане показуєвиду, щовонаревнуєдо минулого.
     Буваєтака любов, що кращезамінитирозстрілом.
     Королевине спізнюються. Спізнюютьсяплебейки.
     Стерво- слово, похідневідстерв'ятника, авінхарчуєтьсяпадаллю. Жінка, яка пишаєтьсятакимвизначенням, не усвідомлюєзначенняцьогослова.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти