Головна Сьогодні

Відомчі готелі: "секретні" палати СБУ та відкриті парламентські номери

Готель МВС раніше був жеком, а в апартаментах МОН практикуються студенти

ВУкраїні,крім звичайнихприватнихготелів,хостелівтасанаторіїв(всьогопокраїні- близько6000.-Авт.),існують такожвідомчі-існуючіпридержструктурах.Їхціноваполітиканапорядоклояльніша,вдеяких знихоселитисяможутьвсі бажаючі,проте великачастинатакихдержавнихготелівповертаютьпостояльцівватмосферучасівСРСР."Сегодня"пройшласяпотакимготелям із'ясувала,щов готельприМіністерствіосвіти інауки(МОН),крім іншого,служить місцемпрактикистудентів,а в готеліциркужиличерепахи.

ГОТЕЛЬМВС.Вцентріміста,навулиціШовковичній,вжебільше 30років стоїтьвосьмиповерховийсіра будівля.20 тому(до1994.-Авт.), у цьому будинкурозташовувавсямісцевийЖЕК,анині -цевідомчийготельприМіністерствівнутрішніхсправУкраїни.Якз'ясувала"Сьогодні", готель- повністюна госпрозрахункуізаробляєнасебесам,апризначенийвіндляпроживання співробітниківправоохороннихорганів,податківців,суддів іпрокурорів- здебільшоготих,хтоприїжджаєвКиїв увідрядження.Втім,знятиномеру готелі зацілкомприйнятнуціну(від260грн/доба),можебудь-який цивільнийбажаючий.

Чиновників,якіжилибвготелінапостійнихумовах,немає,аміністривнутрішніхсправ- нинішнійАрсенАваковіексВіталійЗахарченко,його жодногоразу невідвідували. Неселятьсюди ііноземнихглавправоохороннихвідомств- вони живутьвбільшдорогихприватнихготелях.Але,якрозповілинамв готелі,їхпостояльцямибулизаступники міністріввнутрішніхсправРФ,Білорусі таМолдови."Під часЄвро-2012сюдиселилисяполіцейськіз Італії,Франції,Англії.Вонижилив "люксових" номерах(коштує468грн/добу,від "напівлюкси"(336грн/доба)вонивідрізняютьсятількиоздобленням.-Авт.).Алеселилими тількиміліціонерів.Аосьуболівальників непоселяли- вонишумноповодяться",-розповів "Сегодня" директорготелюВолодимирМельников.

3nbrlfotjje
3nbrlfotjje

Міліцейськийготель. Під час "Євро-2012" тутселилиполіцейськихІталії, Франціїта Англії.

За словамидиректора,тихаобстановка-візитнакартка готелю:постояльцітутне напиватисяі нехуліганять."У насзавжди спокійно, "Грай,гармонь" та "Розкинься,море" тут ще небувало.Всі,мабуть,розуміють,що готельприМВС, томуостерігаються.Буває також,що до насселятьсялюдиз бізнесу- кажуть,їмтутспокійно",- ділитьсядиректор.За йогословами,жилиу нихііноземнізірки:"У насзупинялися "Пісняри" -артистиз Білорусі табілоруськиймузикантЕдуардХанок".

ЕКСКУРСІЯ.Всьогов готелі-57номерівна103місця,їхвартістьколиваєтьсявід260до 468грнна добу."Тут немаєпозолотиісрібла,є умовидля проживання",-кажедиректорготелю.За йогословами,в2002роціготельвідремонтувалиімодернізували-адже до цьогозручності булитількинаповерсі.Зараз в будівлі"совка" немає: тутакуратно ічисто,встановленікондиціонерита проведеноінтернет,авномерах,обставленихновими меблями,є необхідна техніка-холодильникі телевізор.Напершомуповерсі готелюрозташовано кафезприємнимицінами- вонопрацює щодня,з8:00до 22:00."Важливо,щоблюди,якіповертаютьсяз роботи,моглиповечеряти,апотімлягатиспати,-розповідаєдиректор.-Ціниу всьому готеліспеціально"підв'язані"підвідряднікошторисуспівробітниківміліції,аджевониповиннівписатисявпевнусуму.Через зростаннякурсудоларамицінипоки неміняли,аджепіднімемо,ідо нас не будутьзаїжджати".

hpiozgs4t-0
hpiozgs4t-0

ДвоміснийномеруМВС.Ціна- від260грнзадобу.

СБУ:всекретнийготельселятьтількиоперативників

Найбільшзасекречентиготелем,безперебільшень,можнаназвативідомчийготельприСлужбібезпекиУкраїни.Дев'ятиповерховий будиноквцентріКиєва,за адресою:Ірининськийпровулок,1/3,знаходитьсяпрямонавпротимістечкаСБУ.Будинок бувпобудованийщев70-хроках минулогостоліття,алеСлужбібезпекивінніколи неналежав:йоговзяли вдовгостроковуоренду уКМДА.За словамимісцевихжителів,раніше тамрозташовувавсяжитловий будинок,і в одному зсекторівбудівлі,вхідвякий розташованийна зворотівідмістечкаСБУ,всеще живутьлюди.Сама будівля- не внайкращомустані,інавітьобтягнутастрічкою:"Обережно,падаютьелементифасаду".

ВСБУнамрозповіли,щоготель утримується "зарахуноккоштів,якінадходятьвідйогодіяльності".У 2013 році,за данимивідомства, готельзаробив824тис.грн:всі цігроші були спрямованінарізні прямівитратиготелю.

ДЕШЕВОІСЕРДИТО.Вартість проживання в готеліСБУваріюєтьсявід238 до255гривень на добуза людину.Але побачитиготельні номеризсерединивдаєтьсянебагатьом:кореспонденту"Сегодня"в проханнізаселитисявідмовили,люб'язнопорадившихостелнеподалік.Пуститинасвсерединубудівлі,щобподивитисяоздоблення,адміністратортакожвідмовилася -пояснивши,що "вданиймоментвготелі проживаютьоперативніспівробітники".Вцілому, готельрозрахованийнаспівробітників у відрядженніта представниківделегацій,у томучислі іноземних,якіприбуваютьвУкраїнуна запрошенняСБУ.Тому"простимсмертним" тутпожитине вдасться.

Умовипроживаннявготелізасекречені,як,втім,і кількістьномерів.Відомотільки,щонаперших двохповерхахрозташованаслужбоваїдальня, розрахованаприблизнона200 осіб,з демократичними цінами.

Незважаючи на загальнусекретність,заробітнуплатуспівробітниківвадміністраціїготелю неприховують: намрозповіли,щозавгоспзаробляє3,1тис.грнна місяць,априбиральниціі покоївки- трохи більшедвохтисячгривень.

ФІНАНСИСТИІНАРДЕПИ: тихіготелі"для своїх"

Напевно,найзагадковішийінезвичайнийвідомчий готель- чотиризірковий"Київ"навулиціГрушевськогоу столиці.Середпостояльціввній-народнідепутатиі колишнічиновникивисокого рангу,якічастеньковідзначають святавтутешніхбанкетнихзалах(орендана годину -1000-2000грн.-Авт.).У готелі -187номерів "з усімазручностями"іналежноювартістю- від1200до 3200гривень на добу.Знятиїх може нетількислуганароду(їмвартість проживаннячастковооплачуєРада.-Авт.),алеі будь-якийукраїнець.Вготелі єбездротовий Інтернет,ресторан,бар,парковка,медпункт,пральня,залидляпереговорівінавітьсалонкраси.У 2012 році,при початкуроботи7-госкликанняВР,в готельпланувалосязаселитидепутатіввідПартіїРегіонів,УДАРу,"Батьківщини" іКомпартії.Але,якрозповілинамсамі депутати,насьогоднішнійденьу готелі незалишилося нірегіоналів,нікомуністів -роз'їхалися.Алеще проживаєблизькодесятканардепів зУДАРу".

o4gbzh4eofi
o4gbzh4eofi

ХоромиРади.Цінаномерів- від1200грнзаніч.

РАХІВНИКИ.ГотельприМінфінінаготелісвоїй категоріїсхожиймало.Цеп'ятиповерховаяскраво-синябудівля,поруч зістанцієюметро"Контрактоваплоща"вКиєві.Готель розташованийу внутрішньомудворикуіогородженийвисокимпарканом,анайого території єпарковкадляпостояльців.Вціломуготельвиглядаєсучасноі з "радянськоюатмосферою"нічогоспільного немає -цейадмінкомплексМінфінубув побудованийв 2008році.Усередині-євроремонт,вхолі- великийплоскийтелевізор,які в кожномуномері готелю.Вномерахтакожє кондиціонерита холодильники,всі зручностіінавітьдеякий посуд.АосьІнтернетучомусь немає.Ціни тутнапорядоквище,ніжвіншихвідомчихготелях: проживанняна добу -450-700грн.

Працівники готелюрозповілинам,щопостояльцівзазвичаймало,ау вихіднікоридориі зовсімпустують -адже навітьті, хто у відрядженні,роз'їжджаютьсяз роботи заріднихмістах.НапершомуповерсірозташованаїдальняМінфіну,аленастуди,на жаль,не пустили."У насМінфінчерезстінку,іпрацівникиміністерствачастобуваютьвстоловці",- кажутьв готелі.Призначенаготельдлянадісланих у відрядженняміністерством,алезняти тутномерможе іпростийукраїнець."Району настихий,поручметро,постояльцітежспокійні-рахівники,однимсловом",-сміютьсяпрацівники.

f72f5zzhidw
f72f5zzhidw

Зручності.У кожномуномеріМінфіну-плазма.

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ: два поверхи

Неподаліквідметро"Університет",набульваріШевченка,розташованийвідомчий готельМіністерстваосвітиУкраїни.Цейдев'ятиповерховийготельвідіншихвідрізняєтьсятим,що з першогопошостий поверхивньому знаходиться...навчальнийгуртожиток.ЯкповідомилинамвМОН,общагазакріпленазаМіжнароднимвищим навчальнимпрофесійнимучилищемзв'язку,направах "оперативногоуправління".Сьомийповерхвідданий воренду приватнійкомпанії,анавосьмомуідев'ятомурозташувалося"Гуртожиток готельноготипу"приМОН: у ньомупроходятьпрактикустудентифакультетівготельногогосподарства."Цегуртожитоквиконуєнавчальнуфункцію,-розповілинамвміністерстві.-Такожвньомупроживають співробітники,відрядженівМОНза напрямом".

ПостійноспівробітникиМОНтамне проживають.Але простомуукраїнцюзнятиномерв готелі невдасться:людейтамселятьтількипринаявностіспеціального напрямувідміністерства.Вартістьномерів у готелі-дуже демократична- від60грн/добу.Їдальнів будівліготелю немає,а у вестибюлівідвідувачівзустрічаєстаренькийдиваніпотертийкилимнапідлозі.Номеритеж неремонтувалисяз радянськихчасів -але,якрозповіли"Сегодня"студенти,якіпроходять тутпрактику,вокремихномерахв готелівсежвстановленікондиціонерита проведеноІнтернет.

ЦИРК: гуртожиток зчерепахамиізміями

У центріКиєварозташований іщеодинвідомчийготель:навулиці Дмитрівській,27,зовсім поряд зНаціональнимциркомУкраїни,красуєтьсядев'ятиповерховий будинок"Будинок артистівцирку".У готелі -60номерівзі зручностями,аленемаєбуфетуі непроведений інтернет.Вціломуобстановкатут,як і в більшійчастинівідомчих готелів,нагадуєрадянськічаси:чисто,затишно,алебезєвроремонтута інших благцивілізації.

Заселитисяв готельможе будь-хто,алекількістьвільнихномерівобмежена: кількаапартаментівзавждитримаютьвільниминавипадок приїздуспеціальнихгостей.Крім артистів,якіприїжджаютьвциркнагастролі,вготелі "напостійнійоснові"проживають іштатніартистицирку: вони живутьза договором,внедорогихномерах(150-210грн/доба) ісплачують за проживанняблизько1500грнна місяць.Длязвичайнихже туристівпустуютьлишеномери по300грн."Цезручно:робота ібудинокзовсім поруч,ще йвцентрі,де євседляжиттята дозвілля.Та йколегипоруч -виходить такесобісімейний гуртожиток",-розповілинамповітрянігімнасти,яківжебагатороків проживаютьв готелі.

Незважаючинате що готельцирковий,тваринвномерахтриматизаборонено.Алемешканцізізнаються:буваливипадки,коли,всилурізнихпричин,в готельдоводилосятимчасово"заселяти"черепахабозмій.

wprk2jjqwie
wprk2jjqwie

Цирковийготель.Селятьвсіхбажаючих,алевільнихномерівнебагато.

"У світітаке непрактикується"

КількістьвідомчихготеліввУкраїніневблаганноскорочується- так,чотирироки тому бувліквідованийготельприМіністерствіінфраструктури.Але,на думкуекспертів,такіготелімають бути."Втакихготеляхє сенс:вониобслуговуютьпевнийконтингент,під ньогопідстроєналояльнаціноваполітика.Ці готелівиконуютьфункцію,яку не можутьвиконатиприватні готелі- наприклад,в готельавіаційногозаводуселятьекіпаж,якийприганяєлітакнаремонт",- пояснилинамвАсоціаціїготельнихоб'єднань таготелів містУкраїни.Втім,думки експертіврозходяться."Ранішетакіготелі булипотрібні:вонистворювалисядля відрядженняі поселенняделегацій.Зараз,намійпогляд,цей сенсзагублений,аджевідомстваможутьрозміститилюдей,понеобхідності,івзвичайному готеліз демократичними цінами.Відомчі- великі,їхутриманнядоситьвитратне,аповністю себеокупититакіготелічастоне можуть.До тогождеякі знихзнаходятьсяваварійномустані,аремонтуватиїхнемає за що.Аналогівтакоїпрактикивсучасномусвіті немає",-говоритьекспертОльгаНасонова.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти