Головна Сьогодні

По святих місцях: серце Почаєва (частина перша)

Чому Почаїв сильніше Афона, а ченці бояться спізнюватися

Сюди,у глибинкуТернопільської області,доїхатиможе не кожен.І справане втранспорті -автобуси ходятьрегулярноз будьмирноїточкикраїни.Віруючівважають,щоПочаївськалавра -місцевеличезної сили,після якоговаше життя можедокорінно змінитися,і перейти змирського"не знаю,кудийду"вдуховне "язнаю,Богменеповеде".Тут коженз паломниківрозповість,як складнопершийразвирватисясюдиз мирської суєти:то мамапочинаєхворіти, тоначальникне відпускає,то машиналамається."Ворогпошляхубудує підступи,- пояснюютьпочаївськіченці.- Требапопроситиу Богородицізаступництва-і все вийде!".


ЧУДОУПОЛЯХ.Через те, щоПочаївськаЛаврапобудованана горінависоті400метрівнадрівнемморя,їїбілі стіниіз золотимикуполамивидноза20км.Середнескінченнихжовто-зеленихтернопільськихполівїїсліпуче сяйвовиглядає,яксправжнє диво.Тут особливийповітря,особливаблагодать.Навітьжебракитутпросятьмилостиню по-особливому!Поговорятьз тобоюпро життя,про Бога,про війну,апотім чемнопопросятьгривню.Даси-пообіцяютьвимолитивсі твоїгріхиу самоїБогородиці.

Навході -жорсткийконтрольодягу.Жінкамзабороненідекольте,штани ікороткі сукні.Якщощо- у спеціальнійкімнатцібіля входуможна взятиспідницю ікосинку.Чоловікамскладніше:якщоприйшоввшльопанцяхабошортах-охоронцізсерйозними обличчямизапропонуютьспідницю абовідправлятьдодомупереодягатися.Гаджети тарозмови по мобільнихтут "не благословляти".Якщо хочетеспілкуватися зжителямимонастиря,краще відразузабути,що ви знаєте,що такемобілка.Не кажучивже проноутбукахабопланшетах.Вай-файтут тількиз Богом,ахочеш зкимосьіншим -спускайсязі Святої горивмісто.

"Одинз нашихченців,батькоНектарійвже2роки живенаАфоні,і колиприїжджає до нас,завждивражається: "ЩоботриматинаАфоніБожублагодать,потрібно докластибезлічзусиль:молитов, посту,послухів.Атутблагодатьлунаєдаром,але навітья ценедооцінював,покиживу ПочаївськійЛаврібезмалого10років!",- згадуєієромонахНикодим.

ТРИЯВИЩАБОГОРОДИЦІ.З часусвого заснуванняв 1237Богородицятричі булатутвидимим чином.Перший раз -в 1240 році,коли ченціжилищевпечерах,ховаючись відтатаро-монгол.Вийшовшипіслямолитовз печер,брати побачилинавершиніПочаївської гориПресвятуБогородицюу вогняному стовпі.Божа Матірпостоялакілька хвилин іпіднесласяв небо.Коли,подібно до Мойсея, братироззулисяі підійшлидо того місця,то побачили,щона каменізалишився відбитоквідбитокЇїправої Стопи,з якого почаласпливатиСвятацілющавода.Понад 400 роківСтопаперебувала підвідкритимнебомі буламісцем поклонінняХристуі Божоїматері.У 1649році зажиття преподобногоІова тамеценатівнадСтопоювибудувалиУспенськийсобор.

У 1675році під часнавалитурківБожа Матірзновуз'явиласянадСвятийобителлюзомофоромвруках,апоряд з нею- преподобнийІов, що молитьсяпро захистобителівід нападуагарян.За переказами,турки,побачившиБожу Матір,ссталіспрямовувативНеїсвоїстріли,алевони дивнимчиномсталиповертатися назад івражатистріляли.Туркирозбіглися,адеякі знихнавіть вирішилиприйнятиправославнувіруі залишилисяв обителіна слухняності.

ТретійразПресвятаБогородицяз'явиласянаТрійцюв 1958 році,в чернечомучорному вбранні,віщуючипочаток "хрущовськихгонінь"на церкву.Ті збратії,хто вчаснойшовнаполуночница,встигли побачитиМатірБожу.З тихпірпочаївськіченцінаслужби неспізнюються.АводичказСтопитечедо цих пір.В Успенськомухраміїї можнавипити зспеціальногосрібногоковша,попередньосхилившиколіна іпомолившись.Стопаприхована всаркофазінаглибиніпівметра,і доступна кожномупід часбогослужінь.

Тутвідбувається багатозцілень ічудес."Жінказ Білорусіхворіла на ракгорлачетвертого ступеня,- згадуєієромонахНикодим.-Приїхаладо Почаєва,щобприготуватисявідійти в інший світ.Ходиланабогослужіння,сповідалася,причастилася.Коли підійшладо стопиБожоїМатері,помазалаВідчуваюіз срібногоковшикахворегорло.Повернувшись додому,жінка дізналася,щоповністюзцілена.У подякуза це вонаповернуласяі 1,5рокубулатутприбиральницею".

ШИРЯЮЧАІКОНА.ВізитнакарткаПочаєваі щеодна головнасвятиня -чудотворнаікона Божої Матері.Щоранкув 6годин вонаспускається зверхівкивівтарядо молільниківза допомогою спеціальногоспусковогопристрою надвох стрічках,апаломникишикуються в чергу,щоб "привітатися"-прикластисядо святині,вклонитисяїй.У святаіконапіднімаєтьсяназад,навівтарстрого в9.30 ранку,через щобагато хто невстигаютьприкластисяічекають наступногоранку.Аот узвичайні днііконачекаєсамогоостанньогопаломника,і тільки потімповертаєтьсянаверхівкувівтаря.

Цю іконущев 1559 роціподарував місцевійпоміщиці ГанніГойськійгрецькиймитрополитНеофіт.Перше чудосталося самев будинкупоміщиці.БратФіліп,сліпийвід народження,закривши обличчяруками,впавна колінапередіконою,щиро моливсяі просив уБога"Хоч разпобачити світло".Аколиопустивруки,побачивполум'я свічкиі закричав:прозрів!".ПоміщицяпередаласвятинювПочаївськиймонастир,і ось вже більше400років відбуваютьсячудеса."Якосьпідходить до менежінкаі передаєвеликезолоте кільце,- згадуєнасельникмонастиря отецьНикодим.-Плаче ікаже: "ЦевдарБожоїМатері".Виявилося,двароки тому вонаприїжджала іпопросилау Богородиціпослатизціленнясвоєї70-річній мамі,хворийна рак.Коли повернулася- мамавиявиласязцілена!У подякувонапопросиладочкувідвезтидо Почаєваобручкузцілитися.Йоговіддаливризницю,дляпозолотиікони".

В Успенськомухраміживе щеоднасвятиня,черезякуГосподьтворитьчудеса- Києво-Почаївськаікона Божої Матері.Піднімаючисьдо неї,кожензвертає увагунамилицііходулі,залишені біляіконизціленимипаломниками."Історіяцієї іконипочинається зХІХстоліття,коли в Києвібушувалачумаіморовиця,- говоритьчернець.-Браттякиєво-печерськійобителіпопросилапередатиіконуПочаївської Богоматерідляхресного ходу.Післятого,якпечерськіченцітричіобнеслиїї навколоКиєва,чумаіморвідступиливід киян.У подякуі на знакєднання двохлавр- Києво-Печерськоїта Почаївської,київськабратіявиготовилацю іконуу збільшеному вигляді тапередаладо Почаєва.Першічудесастализ'являтися100років тому,коли хворийна ДЦП,доторкнувшисьдо ікони,вийшов зхрамусамостійно.Схоже трапилосяв 1999 році,людина навітьнехрещений,підійшовдо ікони,авідійшов від неї,залишившимилиці.У 2005 роцібіля іконизцілиласяжінканаходулях.Вони так істоять зліва,як свідченнядива.Можливо,чудесбуло більше, алерозповідають невсе".

ПЕРЕВІРКАУВУЗЬКІЙ ПЕЧЕРЦІ.ТаємницямиоповитаіПечерна церквапреподобного Іова.Щобувійти в неї,потрібно спуститисякрутими сходамиі пройти черездовгугалерею,розписануликамисвятихугодників.З правого бокуцеркви -вікна,аз лівого -вхідв кам'янийгрот,де спочиваютьмощі преподобнихІова таАмфілохія,і знаходитьсямаленькапечерка,де вXVIIстоліттімоливсяпреподобнийІов.Надвходомвгрот- стародавняікона преподобногоІова,якійпотрібнопоклонитися іпопроситидозволитиспуститися.Прохідвпечеркунастількивузький,щовлазитив неї можналишеповзучи.Періодичнолюдизастряють упроході.Паломникикажуть,що цесвятий Іовне пускає,мовляв,є гріхитяжкі танеісповеданние.Були випадки,коли людина злегкістюмігвлізтивпечерку,але назадвилізтивже не міг.Тодісвященикудоводилося самомувлазитивпечеру,щобпосповідатисязастряглогопрямотам.Господьдаєвибір: абосповідатися, або залишитисявпечері.Через це впечерку"пірнають"тількисміливці.Печеркавсерединіневелика,трохи більшедвох метрів удовжину.

СВЯТІВРАТАІКОМУНІСТИ.У ХХстоліттірадянської владитакі невдалося закритиПочаївськуЛавру,аленападкибули."У60рокаху храмінадругомуповерсіСвятихврат,дечиталасяневсипущамолитва,комуністивлаштувалисторожкудля відстеженняприхожан,- говоритьчернецьНикодим.- Якосьувечерівирішили влаштуватитампиятику.Тількизібралисябенкетувати,якраптомпереднимиз'явиласявеличезна фігурапреподобного Іова.Своїмжезломвін ударивоб підлогу ісказав: "Ятутхазяїн!Ідіть,і скоріше!".Від страхулюдивистрибували звікон другогоповерхуі три днібоялися навітьнавулицю виходити.А потімзібралисвої папериі пішли знадвратногохраму.У радянський часПочаївприхистивбезлічченцівз розграбованихмонастирів,навітьз Києво-Печерськоїобителі.

НОВИЙСОБОР.Сьогоднімонастирнагадує великубудмайданчик.Білястраннопріїмнийвже четвертийрік будуєтьсяновийПреображенськийсобор,який зможевміститидо 8тисяч паломників.Мозаїка,над якоютрудяться200художників, ірозміри храмунастільки величезні, щопозбавляютьдару мови! Торік уньомувідбувалося10літургій, цього року - три.Це буденаймолодший інайбільший соборПочаївськоїЛаври.

Продовження читайтетут:


Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти