Головна Сьогодні

Як розвивалося українське телебачення: від лінз з води і діда Панаса до участі в телепрограмах прямо зі свого дивана

Раніше диктори називали народ "радіоглядачами", програм було три, а реклами не було зовсім

Якими були перші телевізори, як виглядало обладнання телецентрів і що показували українцям 60 і більше років тому, дізналася "Сегодня". Для цього ми використовували "машину часу" – експозицію Музею телебачення Національного громадського телемовлення України.

Як розповіла нам завідувачка музеєм Лариса Богданова, українське телебачення має дві дати народження – 1 лютого 1939 роки (механічне ТБ в Києві, студія в Українському радіокомітеті) і 5 листопада 1951 року – електронне, теж в Києві, на Хрещатику, 26. Про кількість телеприймачів в Києві до війни точних даних немає. А ось в 1951 році на весь Київ з населенням близько 600 тис. осіб. було всього 662 телевізора – 29-кілограмових "КВН-49". Тобто приблизно по одному телику на тисячу городян.

За словами Богданової, точні цифри відомі тому, що в ті часи кожен телевізор реєстрували із зазначенням ПІБ та адреси власника. За користування апаратом стягували абонплату – 10 руб. / міс. "КВН" ламався частенько – в народі його назва розшифровували як "купив, ввімкнув, не працює". Показував апарат три телепрограми, мав екран 18 см по діагоналі. Щоб зробити зображення більше, перед екраном конструктори встановили порожнисту скляну лінзу, яку наповнювали водою.

"Перший показ 5 листопада був пробним – показали фільм "Алітет іде в гори"- про добре життя чукчів після революції. Причому плівку спершу пустили задом наперед, потім виправили, – згадує Богданова. – А 7 листопада було пряма трансляція параду на честь 34- ї річниці Жовтневої революції. надалі телепрограми складалися з фільмів, концертів, театральних постановок, мультфільмів, новин. І, звичайно, ніякої реклами
!

new_image6_210

Серде кінокамери. Коштувало яак 4—5 зарплат

Спочаткуведучізверталисядонароду"товариші радіоглядачі".Укожногоретро-експонату-свояісторія.Наприклад,тутємакетнайпершоїкамери,передякоюпрацювалидиктори,апаратура,яка транслювалафутбольніматчіОлімпіади-80івізитдо КиєвагенсекаЛеонідаБрежнєва.Натлілегкихцифровихкамербагатокілограмовімонстриздаються"динозаврами".

new_image5_261

Працювала надійно, але важила багато

Серед ретро-техніки і старих телевізорів бачимо ляльки – дівчинка Катруся, Зайчик, Солом'яний бичок. Вони були "ведучими" дитячих передач, найвідоміші з них – "Катрусин кінозал" і "Вечірня казка" з легендарним дідом Панасом (заслужений артист України Петро Вескляров). Його пам'ятає не одне покоління українців, адже дід Панас укладав спати малюків майже чверть століття – з 1964 по 1988 рік. До сих пір ходить легенда, що діда Панаса звільнили з роботи за нецензурщину в прямому ефірі. Нібито звукооператор не вимкнув звук, а казкар не помітив і загнув: "Ось така ..., малята!". Але колеги ведучого стверджують, що це байка. Мовляв, з роками дід Панас міг переплутати казки, але лайки собі не дозволяв. Хоча знімали з ефіру актора не раз: деяких партійних чиновників дратував зайвий "націоналізм" казкаря, який вів програму українською мовою і в незмінній вишиванці.

new_image3_384

Дід Панас. Розповідав "Вечірню казку" 24 роки

ВІКНО У СВІТ: ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Багатьомздається,щотелебаченняіснувалознезапам'ятнихчасів,протемасовомуТБтрохибільше80років.Іживіщеті,хтопам'ятаєчаси,колиТБвбудинкуне буловзагалі,анапочесномумісцістояларадіола.

1843 РІК: ТБ-ПРЕДТЕЧА

Першіідеїпередачікартинкинавідстаньз'явилисянавітьдовинаходурадіо!У 1843 рОлександрБейнзапатентувавфаксимільнумашину,заснованунафотомеханічнихпроцесах,апатентнарадіосигналвиданийв 1866 р. Правда,зображенняуБейнабулоконтурним,безнапівтонів.Справжнєтелебаченнясталоможливимзавдякивідкриттюфотопровідностіселенув 1873 р.

new_image8_152

1928 РІК: МЕХАНІКА ПРОТИ ЕЛЕКТРИКИ

Першітелевізорибули...механічними.Їхроботазасновананавикористанніобертовогодисказбезліччюотворів.Черезнихпроходитьсвітло,щодозволяєперетворити зображеннявелектросигнали,відправитипо проводах,потімзібратипазлнаекраніза допомогоюмеханічногоприймача.ПершателепередачавийшлавефірвЧикаго12липня1928г. Цебула25-хвилиннатрансляціяконцерту.

1930 РІК: МЕХАНІЧНІ "ШАРМАНКИ"

Серійнімеханічнітелеприймачіз'явилисявСШАв 1929 рЗаобертовий дискїхпрозвали"Шарманка".Коштуваливони$100присередній зарплаті$117.МеханічнеТБіснувалодопочатку1940-хрр.Першітелевізоризелектронно-променевою трубкоюпочаливипускатиз 1934 рвНімеччині,з 1936 р-вАнглії,ціна-$440.ВСРСРв30-і рр.випускалимеханічніТБ"Б-2"(нафото),їхвиготовленопонад 2000шт.,аз 1940 р-першізразкиелектронних,алезавадилавійна.Виробництвоїхвкраїнахантигітлерівськоїкоаліціївідновилив 1945 р.

new_image4_320

1946 РІК: ПІШОВ РАХУНОК НА МІЛЬЙОНИ

Якщодо1939 року всвітібуломенше 30тис. телевізорів,тоз 1946 рпочалосялавиноподібнезростання.Увідривпішлиякі не постраждаливідвійниСША:в 1947 ртампродано180тис.шт.ТБВ,в 1951 р-10 млн,адо1962р90%сімеймаличорно-білийтелевізор.ВСРСРв 1947 росвоїливиробництвоТБ"Москвич-Т1","Ленінград-Т1",в1949-му-КВН-49,якийставнаймасовішимв1950-іроки,їхвипускалисотнямитисячврізнихмодифікаціях.КоштувавКВН-49близько500рублівприсередній зарплаті100рублів.

1953 РІК: ТЕЛЕСВІТ СТАВ КОЛЬОРОВИМ

ПоявакольоровихТБвикликанавпершучергунасиченнямринку.У 1953 рвСШАз'явилисяпершімоделі,що коштували$ 1000,-цемісячназарплатакваліфікованого робітника.Напередовіролів"телебудуванні"почалавиходитиЯпонія.ВСРСРповноціннікольоровіпередачірозпочалися 7-листопада1967року -трансляцієюпарадузЧервоноїплощівМоскві.КольоровітелевізоривСРСРкоштувалидужедорого-близько 1000руб.присередній зарплаті120-130руб.

new_image11_83

1970 РІК: НАПІВПРОВІДНИКИ І "ДИСТАНЦІЙКА"

Із заміноюелектроннихлампнанапівпровідникиізменшеннямдовжиникінескопазарахунок збільшеннякутавідхиленняелектронногопроменяз50градусівдо110градусівтелевізорипочалирізковтрачатиу вазіігабаритах,додавшивнадійності.Ужев 1974 рвипустилидистанційнийпультуправління.ВСРСРпротакіновинкизалишалосялишемріяти.АлерозміриекрануподіагоналііунашихТБдосяглисолідних61см.

1990 РІК: "ВІДЕОДВІЙКИ" І МОНСТРИ

1990 рокихарактернідеякимзастоємнаринкутелебачення.З'являютьсявідеодвійки-телевізорівідеомагнітофонводномукорпусі,екранизбільшуютьсяу розмірах,авеличезнітелевізористаютьатрибутоммеблів:їхпостачаютьногами-підставками,поличкамидлявідеокасет.ВУкраїніпісля здобуттянезалежністьз'являютьсязакордоннімоделіза доступноюціною,алевітчизняневиробництвоприпиняється.

new_image2_454

2000 РІК: ПЕРЕХІД В "ПЛОЩИНУ"

Нове тисячоліттяознаменувалосятехнологічнимпроривом:"ящик"ставплоскимзавдякипоявіLCDіLED-панелей.Останнібільшдешеві,аледаютьменшякіснезображення,томузаразпоступовойдуть з ринку.Екранитепергігантські,до1,5мібільшеподіагоналі.Сучаснімоделімаютьмасуроз'ємівдляпід'єднанняцифрової техніки,підтримуютьрізніформатиаудіо,фототавідео,аждо3D.

2010 РІК: ТБ ЙДЕ В ІНТЕРНЕТ

Телебаченнякардинальнозмінюєпринципподії,стаєзаналоговогоцифровим.Цедає змогу нетількивразиполіпшитиякістьзображення,алеіфактичноробитьтелеприймачікомп'ютерами,тому щовониотримуютьдоступвінтернет-такзванеSmart TV.Зворотний бікмедалі-дорожнечасмарт-приймальниківнапорядокв порівняннізі звичайнимителевізорамиінеобхідністьоплачуватиможливістьпереглядуінтернет-контенту.

new_image9_116

ЩО ДИВИЛИСЬ В СРСР: КІНО, МУЛЬТИ, "ЧАС"

Щостосуєтьсязмістутелепрограм,товСРСРвсеконтролювалосядержавою.Скрізьбулообов'язковеЦентральнетелебачення,що транслювалоофіціоз,новини,перш за всезнаменитупрограму"Час",патріотичніта розважальніфільми,в1980 рокиз'явилисяпершісеріали.Всецевміщувалосяспочаткувдві,потімвтризагальносоюзніінаціональнітелепрограми.Заразукраїнськетелебаченняділитьсянадержавнетакомерційне.

ОЛЕГ ПАНЮТА: ТБ НЕ "ВИМРЕ"

new_image12_57

Про те,якимможестатителебаченнямайбутнього,"Сегодня"поговорилазведучимканалу"Україна"ОлегомПанютою.

"Майбутнєтелебачення,незважаючинавсіапокаліптичніпрогнози,здаєтьсяменіцілкомвпевнениміцікавим,-прогнозуєПанюта.-Не випадковокількістьтелевізорівповсьому світуне скорочується,азростає.Значить,людямзручнаіцікавасаметакаформаперегляду,сприйняттяінформаціїтанавітьспілкування.

Що б хто не говорив, телевізор сьогодні – універсальний спосіб одномоментного донесення інформації до максимально великої кількості людей. Будь то політичні новини, футбол або той же новий сезон "Гри престолів" – більшість з нас дивиться це по телевізору, і вже потім, якщо щось нас зачепило, ми ділимося цим в соцмережах, дивимося повтори в інтернеті, дізнаємося більше інформації з інших ЗМІ.

Часто це відбувається навіть одночасно з телепереглядом, коли ви ще тільки побачили гол або почули якийсь гучну політичну заяву, і тут же ділитесь емоціями, обговорюєте новину в соцмережах. Це як раз одна з рис майбутнього телебачення, яке наступає вже сьогодні, – телеперегляд, поєднаний з активним використанням смартфона, планшета, навіть комп'ютера.

Вже сьогодні зрозуміло, що нас очікує подальша інтеграція традиційного ТБ з можливостями інтернету. Більше інтерактивності, залучення глядачів в те, що відбувається на екрані. І я говорю не тільки про те, щоб задавати питання або ділитися коментарями під час прямих ефірів. Це вже сьогодні реальність. Я говорю про те, що у людини з'явиться можливість включитися в творчий процес, бути активним учасником реаліті-шоу, не виходячи з дому, або ж впливати на долі персонажів в улюблених серіалах, коли, наприклад, для різних глядачів фінал історії може бути різним. Тобто в майбутньому телебачення стані більш персоналізованим, таким, що більш враховує інтереси, смаки і потреби окремої людини не тільки в рекламі, але і в самих телепередачах, шоу, фільмах, серіали. У сучасному світі все більш необхідним стає "відкладений перегляд".

Напевно, телебачення буде ще більше підлаштовуватися під образ життя окремої людини, показуючи те, що їй цікаво, тоді, коли їй треба або зручно
.

new_image10_97

XXI століття. Новинна телестудія каналу "Україна" зроблена на рівні світових стандартів. Фото: Телеканал "Україна"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти