Головна Сьогодні

Як відбувалася операція з обміну заручниками на агента ФСБ

Спецоперація: за агента ФСБ Ольгу Кулигінe Україна отримала 17 заручників

Кілька днів томуУкраїнівдалося повернути17заручників,які перебували в полоніу сепаратистіввГорлівці.Деталі цієїоперації,що готуваласяіпроведеноївзакритому режимі,спецслужбине розкриваютьз міркуваньбезпеки всіхїї учасників.На зустрічі зматерямиі дружинамизвільненихвійськовослужбовцівпрезидентПетроПорошенколише зауважив,щооперація24години на добубуланайогоособистому контроліі малагрифсекретності,щобвитікінформації непризвела до зривуі ненашкодиланікому ззаручників.

З достовірнихджерел"Сегодня"сталивідомі деякіподробиці цієїоперативної комбінаціїпід умовноюназвою "Рандеву",врезультаті якоїдодомуповернулисягромадяниУкраїниі двох іншихкраїн- Швеціїта Грузії.

СтаршийофіцерСлужби безпеки,що мав відношеннядо проведенняспецоперації,повідомив,що в нійбрала участь"Альфа",бійці якоїзабезпечувалиобмінукраїнських заручниківнаросіянкуОльгуКулигіна.

"Урезультаті багаторазовихпереговорів,якіз ватажкомдонецькихсепаратистівІгоремБезлерпопрізвиську Бісвівкерівник громадськоїорганізації "Офіцерськийкорпус" ВолодимирРубан,була досягнутадомовленість:УкраїнавіддаєКулигіна,анатомість отримуємонашихбранців,- говоритьофіцер.- Біспоставив умову,щоспочаткуповертаємоОльгу,авін віддає12нашихвійськових,атакожтрьохжінок (двохматерів ідружину одного зних,якіперебували зними)плюсщедвох іноземнихгромадян.Обійшлосябезексцесів.Хочанашою стороноюзаздалегідьбули додеталейпродуманімаксимальноможливі варіантиаж до застосуваннязброї".

За словами співрозмовника,післятого,як бойовикиотрималиКулигіна, Бісвіддаввсіх17бранців.Автомобілямиїх вивезливХарків,звідкилітакомдоставилидо Києва.

За кількагодин до цьогородичамзаручниківповідомили,що в Адміністраціїпрезидентаз нимизустрінетьсяПетроПорошенко."Причинудо останнього неоголошували,і мипрочекалиблизько чотирьох годинвповному невіданні,гублячись уздогадах,що послужило приводомдля цієїпізньоїзустрічі,- розповідаєдружина одного збранцівН. -Звичайно,хотілосявірити в краще,але стількивжебулонервування,переживань,що кожна знассиділаяк на голкахі готуваласядо гіршого.Час тягнувсястрашенноповільно.І тільки колиПорошенкосказав,що все позаду,даливолю почуттям,які вженіхто не приховував".

Легендарнийофіцер-парламентерВолодимирРубан,який брав участьу підготовці тапроведенні операції,погодивсяповідомитибуквальнокількаслів: "Так, цебула одна знайскладніших операційпо лініїСБУза останні роки.Моягрупа працювалау тісній співпрацізі спецслужбою.Міністерство оборонитеж у ційакції брало участь.НасщільновелаФСБРосії,хочавтратилаз поля зорунацілихдві години.Ми домоглисятого,щопланували.Місія,яка здаваласянездійсненною,була виконана.Інших коментарівдати неможу.Спробуйтезнайтикогосьіз звільнених.Вони вжеможуть поділитисятим, чимвизнають потрібним".

ПРЕЗИДЕНТ: ПОВИННІПОВЕРНУТИВСІХ

Порошенко сказав,що в полонізалишається близько150українців.І пообіцявповернути всіх.Але єдані,щозаручниківбільше -від300 до400.Напереговорахконтактної групивМінськудосягнута угода прорівноцінний обмін"20на20".Рубанповідомивнам,що наступноюмісієюйого групибуде звільненняСавченко:"Покизавдання нездійсненне.АлеобміннаКулигіна17українцівспочатку такожздававсянереальним".Рубанзвільняєполоненихбезоплатно:"Завждиє можливість заплатити,є і гроші,і дозвілвикупитилюдини.Але покиплатитине довелося.Ато,якдомовляємося,нашпрофесійнийсекрет.Не хочеться,щобшаблони,якіще знадоблятьсяпризвільненнііншихполонених,сталипрозорими ідоступними -зашкодитьіншим".Чи можливийобмінСавченкона того жБезлер,якщойого затримають?В СБУвідповідають: "Це варіант,але не єдиний".

КУЛИГІНА: АГЕНТ ФСБ І ПОДРУГА ГИРКИНА

У травні напунктіпропуску "Бірюкове"українські прикордонникизатрималидва мікроавтобуси"Газель"з Росії.З української сторониїх зустрічав"МерседесВіто".Зав'язавсябій,вході якогобуло вбитоп'ятьтерористів,затримано-13,одинз нихбув важкопоранений.У "Газелі"везлиАКМи,кулемети,снайперськігвинтівки,гранатомети"Муха",гранати ібоєприпаси.УКулигіноїзнайшлибільше$2млн.Вонамосквичка,їй41рік.Офіційнийстатус -журналістінформагентства.БуласпецкоромвСирії.Є агентомФСБ.БлизькаподругаІгоряГиркин(Стрілка).МістиласявСІЗОСБУ вКиєві.На пропозицію"Сегодня"дати інтерв'юне відповіла.

ПЕРЕГОВІРНИКИ: БЕЗ СЛОВА "НІ!"

Олег ВЕРЕМІЄНКО, адвокат:

Тих,хто бере участьв операції зі звільненнязаручників,називають "мостами".Вони- сполучна ланка міжсторонами.ГрупаРубаназвільнилакількадесятківбранців.Вона невикуповуєїхза гроші,адомовляється.Ця робота вимагаєспеціальноїпідготовки.У ній багатосекретного.УкраїнськаГельсінкськаправозахиснагрупатеж займаєтьсязвільненням заручників.У нашомуактивідесять людей, яких вдалосявизволити.Частородичі,друзі незнають,куди звертатися,якщо хтосьбезсліднопропав.Треба відразуйти в міліціюіз заявою,надати фото.Заява має бутивнесеновЕРДР.РадимовідправитителеграмувСБУ,аби тамтежвзяли справуна контроль івнеслипрізвищезниклоговбазуданих.Це стане в нагодіпризверненнідо Європейського судуз прав людини.Алепотрібна допомогадосвідченихюристів.Минадаємоїї безкоштовно.

Андрій І., генерал-майор запасу:

Менідовелося служитиу складі миротворчоїмісіїв колишній Югославії,і язнаю,що такепереговори.Головне -ніколине говорити"Ні!"Класичнийприклад роботипереговірників-історія змосковським "Норд-Остом".Тодідо терористівпішливідомий артист івідомий лікар.Переговорникизробили те,чогоне змогли ніспецслужби,ніволонтери.

Павло ПРИГУНОВ, заступникначальникаУправління Адміністраціїпрезидента:

Робота,якою займаєтьсяВолодимирРубан,вкрайвідповідальна.Йдеться про звільненняз полонунашихгромадян,їхжиттяі здоров'я.Переговірниківготувалив НаціональнійакадеміїСБУ,депроходили навчанняпредставникиінших силовихструктур,керівникиобладміністрацій.Цюпрактикунеобхідно вдосконалювати.Адже требавмітирозмовляти нетількиз терористами,алеі з населеннямДонецької,Луганськоїобластей -роз'яснювати,переконувати,надавати психологічнупідтримку.

Дмитро ТИМЧУК, координаторпрограми"Інформаційнийспротив":

Міноборонирозуміє,щостоїть зароботоюпереговірників.Але мивважаємо, що потрібенякийсь єдиний центр,координуючий орган.Це вжепроблемадержавного рівня,а неякогось відомства.Є йетичниймомент.У цивілізованихкраїнах зтерористамипереговорів неведуть.Але говорити,щоправильно,а що ні,яб не став.На конулюдське життя.

Андрій ДІДЕНКО, правозахисник:

Мені відомі випадки,коли матеріі дружинисамі шукалисвоїх рідних,які опинилися вролізаручників.Збиралигроші,передавалитим,хтоутримувавїхсинів і чоловіків,піддававтортурам,знущанням.Частоце призводилодо зворотного результату-заручниківне звільненоі грошей неповернули.Настількиделікатною справоюповинні займатися тількипрофесіонали.Іпотрібнодотримуватися балансу міжпринципамивідкритості,забезпечення безпеки і захиступравлюдини.

БЕЗЛЕРСКАЗАВ:"ДАЮОДИНШАНС-ВПАСТИКРАСИВО..."

Звільненийз 88-денного полонужурналіст розповів"Сегодня"про те, що відчуваєзасуджений до розстрілулюдина, яким побачивБіса,який хваливсямоторошнимибойовимитрофеями, і якросіянизустрічалиОльгуКулигіну.

Громадський активіст,журналіст-блогер,громадянин ГрузіїВасильБудик,який знаходивсявполоні уІгоряБезлера майжетри місяці -88днів,відповів на запитання "Сегодня".

-Як ви опинилисявзаручниках?

-БойовикиДНРотримали оперативнуінформацію про те,щовГорлівкуприбувхтось із "Правогосектора".Оскількинатой часвони повністюконтролювалимісто,замоїм автомобілемз дніпропетровськиминомераминегайноув'язавсяхвіст.Затрималименепривиході з магазину,кудиз дружиноюзайшов купитихліб.Буловсього лишедва варіанти- бігти,отримавши кулюслідом,або здатися.Вибравдругий.Меневідвезли.Івідразузабралимобільнийтелефон.

-Навіщо?

- На ньомубули фотографії- зДмитромЯрошем,ОлегомЛяшком.Щебуло листуванняз АрсеномАваковим,іншими відомимилюдьми.Бойовикибули впевнені,щояякимось чиномпов'язаний з "Правимсектором".

-Ави були знимпов'язані?

-Сказавяк є -що журналіст,громадянин Грузії,ведурозслідуваннящодо формуваннябатальйонів"Донбас","Дніпро",структурДНР.Томуза родом своєїжурналістської діяльностізустрічався з багатьмалюдьми.Мені неповірили.Іпочали,як вони висловилися,екстренийдопитвпольових умовах...

-Що це таке -допитвпольовихумовах?

-Це коливамножемпротикаютьколіна івибиваютьпотрібні свідчення.Не лякають, неграються,апротикаютьколінадо кістки,кров б'єфонтаном.Іви нічогоне можетезробити,ніякимчиномне можетечинити опір.Колипротикаютьодне коліно,людина щекріпиться,хоча більпекельний.Але колиі в другевстромлюють-це витримаєне кожен...

- А ви?

-Тримався.ІгорБезлерщедивувавсяз такої реакції.Казав, щоу менепідготовка,яку бойовогоофіцера...

- А ви небойовий офіцер?

-Кажу ж -журналіст.Алез офіцерськоїродини.Батько бувполковником.Ідідвоював.Героїчно загинуву Велику Вітчизняну... Ну, загалом,тортуризакінчилися тим,щоприйшовдо тями тількичерезтиждень...

- Дружиназнала,де ви,що з вами?

-Встигсказати їйпо телефону,щовгостях.

-Вона зрозуміла,що це означає?

- Здогадалася...

- Що булодалі?

- Спочаткумене хотілипоміняти наофіцераГоловногорозвідувального управлінняРосії,якийопинився в полоні уукраїнськихвійськових.ПотімБіспередумаві заявив,щообміняєменена ОльгуКулигіну.Потімйого планизновузмінилися,і він сказав,щообміняєна неїменей офіцераСБУОлександраВасющенка.Потімдодавдо нас щекількох офіцерів- прикордонників,десантників,співробітників міліції.Іначебто вжепро такий обміндомовилися,азаКулигіноївідправилилітак,щобпривезтиз Києва,де їїтрималивСІЗОСБУ.Але щось неспрацювало, іОльгуне привезли...

-Була інформація,що СБУїї чомусьне хотілавіддавати.І нібитохтось із політиківвтрутивсявці переговори...

-Деталімені невідомі,алефактзалишаєтьсяфактом -цюдамуне привезли.ЩовивелоБесаз себе,і вінрозпорядивсянасрозстріляти...

-Такцепро васбуловідео в інтернеті?

-Ну так.Наспіднялиразом зВасющенком, зв’язали,замоталиочі,рот,вивелив підвал,поставилидо стінкиі оголосили,щорозстріляють.Біснамагавсяпо телефонуз'ясувати, чомуне привезлиКулигіну.Але йОлександрТурчинов,іВалентинНаливайченко невиходилина зв'язок.Нічогоне розуміли іпереговорники.Біссказав: "Разтак,будемовасрозстрілювати.Заразпривеземокінооператора,і вінзніме впрямомуефірі,щобвсі переконалися,що цеправда".

-Привезликінооператора?

-Привезлиіншу людину, якійдоручилизніматинамобільний.

-Щови відчували,розуміючи,щовасрозстріляють?

-Я віруючий,християнин.Ізвернувсядо Бога.Попросивпробачитивсі гріхи.

-Пропощадуне просили?

- Ні.Я незробив нічого,за що требабуло проситипощади.Вважавце неприйнятним.Іу когопросити- у тихлюдей?

-АВасющенко?

-Він тежмовчав.Не знаю,що відбувалосяу нього в душі,але обидвамовчали.

-Аяк реагувалиБісі його підручні?

- Мені здається,нанихце справиловраження.Почали поважати...

-На відео,яке з'явилося всоцмережах,виіВасющенкопадаєте!

-Нанаше щастяпоруч ізБісомвиявився іншийчоловік,який фактичнонас врятував.Він переконавйого,що вбиватинаснемає сенсу,ніякихпреференцій відцього не буде.Добру справузробив -відрадив-таки.

-Хтоця людина?

-Одиніз наближених до Біса командирів.Сказали,він потімвиїхав до Росії.

- І щобуло далі?

-Подумавши, Біспогодився,вирішившиінсценувативбивство.Зарядилихолостими.ПоставилинасзВасющенкодо стінки.Ісказали: "У васє однаспроба -впастикрасиво,так,щобповірили,нібипадаєтезамертво".Ау менез одного бокучотириребразламано,аз іншого- три.Іруки ззадупов'язані.Як тутвпасти"красиво",ще йнабетон?Алерозумів: іншогошансу може йне бути.Томувпавякпросили.АВасющенко-як міг.

- Ви вбілій сорочцібули?

- Ні,яв чорній.У білій-Васющенко.Ну,осьтак всеі було.В інтернетіце відеоє.

-Апотім?

- ПриїхавРубані попросивБісапоказатинас -живими абомертвими.Вонипоказали...

-Щопро Біса можетесказати?Об'єктивно -що за людина?

-Він умієтриматислово.Сказав -зробив.Алесам жеможе йогоі забрати.Цінує своїхлюдей.Плаче,втрачаючибійців.Імпульсивний.Максималіст.Поважаєпротивника,якщо тойзаслуговує.Офіцер.Військовий.У політикуне лізе.

-Спілкувалися зним?

-Так.Інодіприходивдо кімнати, денастримали.Показувавтрофеї.

- Які?

- Зброя.Автомати.Коженавтомат -цевбитийукраїнський солдат.Не один,не два-по 50-60автоматів,забризканихкров'ю,в багнюці,ще ззапахомпороху.Розумієш,це небутафорія...

-Жорстокий?

-Учомусь так,в чомусь ні.Самдесантник,і десантдлянього – цевсе.Такий приклад:закупивдві сотнітрун,щоб вивезтизагиблих українськихвійськових...Казав,дляньогосправа честі-щоб тібули похованіпо-людськи.Щеговорив,щоз мертвимине воює.

-Добре,апропарламентерівз українського бокущо можетесказати?

- Знаютільки одного- за прізвищемРубан.Іншіменіневідомі.Людина відСергіяТарутитеж намагаласянасвитягти.Але він непарламентер.АРубан -парламентер.ЙогоіБезлердужеповажає.На проханняРубанаБісїздивдо Луганська ішукавНадіюСавченко.Але невстиг.Дві добийого не було.Апотім приїхаві сказав: "Вашальотчицявжев Росії".Про цесталовідомо тількичерез два тижні.

- Кажуть, БістежвРосії- нібитовГРУ.АКулигіна?

-Так.БезлерпокидавУкраїну.Алезараз зновуповернувся.Ольгупередалийогопідручномуна прізвиськоБоцман.Рубанподзвонив ідавслово,щопривезеїї івіддасть.А натомістьвідпустятьнас.

-Значить,спочатку повернулиКулигіну?

-Такточно.Рубанприїхав із сином.Беззброї.ВіддалиОльгу.Апотім відпустилинас.Сіли вчотири машиниі поїхалидо Харкова.Звідтилітакомприлетілидо Києва.

- ВиКулигінубачили?

-Бачив.З російського бокуїї зустрічаликвітами.

-У полоніщоденникне вели?

- Ні.Все вголовітримав.Можебути,коли-небудьнапишу.Алене зараз.

-Ащо зараз?

-Підлікуватисятреба.Атамподивимося
...

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти