Головна Сьогодні

Деталі майбутньої люстрації: як і хто пройде перевірку

Вивчать декларації рідні чиновників і силовиків, аж до прабабусь

"Говорили,балакали,сілиізаплакали!".Напевно бтакохарактеризував"бажання"нинішніхможновладцівпровестиобіцянулюстраціюпершийпрезидентнезалежноїУкраїниЛеонідКравчук.Накамеридепутати,чиновникита політикимало нещодня говорятьпро необхідністьповного перезавантаженнявлади таочищеннісиловихструктурвідзрадників."За цестоявМайданігинуть нашігероївДонбасі",-хоромповторюютьнардепи.Алевід слівдо справиперейтивиявилосякудискладніше.Та ймалохтодо кінця розуміє,що такета сама "люстрація",якїї проводити,якобчислитиі кимзамінитикорумпованихіпровинилисяпередукраїнцяминардепів,силовиків,правоохоронців тачиновників."Сегодня"проаналізувалавсі законопроекти,зареєстрованівРаді,пропозиціїКабміну іпрезидентаі запитала,щопро люстраціюдумають самісудді,міліціонери,прокурориі депутати.

НЕ ГОЛОСУЮТЬ.Останніпленарнідніпоказали,щослугинародупроводитилюстраціюне поспішають.У вівторокзаконопроектавторствавідразу15нардепівіз лавколишньоїкоаліціїта активістівлюстраційнихкомітету(йогоствориливідразупіслявтечіВіктораЯнуковича.-Авт.) про очищеннявладинавітьне включилидо порядку денного-не вистачилоголосів.Замість нього,жартома,погодилисярозглянутивпершомучитанні338голосамидокументрегіоналаСергіяМатвієнкова,якийзабороняєбалотуватисянамайбутніхвиборахвРадунардепам1-7-госкликань."Турчиновуграндіознийреспект!Депутатипростостьобалися.Зрозуміло,що на ухваленнявціломуголосіву цьогодокументанемає.АлеТурчинов"причепив" до ньоговсі іншілюстраційнізакони,якальтернативні.Браво!" - написавнасвоїй сторінцівFacebookдепутатвід "Батьківщини" ЛеонідЄмець.Вчетвер,надругомунацьому тижніпленарномузасіданніспікерОлександрТурчиновпригрозив:"Депутати нерозійдуться,покине буде прийнятийзаконпро люстрацію".Мабуть,нардепидійснозлякалисясвогоначальника -навечірньомузасіданнівонивідхилилижартівливийпроектМатвієнкова,і прийняливпершомучитанніобіцянийзакон"про очищеннявлади".Напевно,Радаповернетьсядо розгляду цього питаннянанаступнійосінній сесіїу вересні.Алене факт,що і черездва тижніу парламентаріївз'явитьсяполітичнаволяна прийняттязаконупро чищеннявсвоїхрядаху другомучитанні.

У ПЛАНАХ.Жартижартами,алеприйнятизаконпро очищеннявладинардепамварто було б."Віндастьнамможливість дійснооновитиперсональнийскладдержапарату",-сказавнамміністрюстиціїПавлоПетренко.Впринципі,такзванеочищення владиміністерства,відомствата йсамаРадаможутьпровестисамостійно.Але на думкучленівКабміну,якбиїхні дії булипідкріпленізаконом,вдалосяб уникнутиюридичнихнегараздів.

РАДА: нардеп зможе відмовити в перевірці

Ухваленийвчоравпершомучитаннізаконпро очищеннявладипередбачає перевіркунардепіві міністрів,працівниківапаратуРади іКабміну(навітьприбиральниць),військових ісуддів,силовиків,атакож тих,хтоплануєспробуватисвоїсиливцихструктурах.Крімдокументівта особистихданих, той, хто перевірявся, повиненподатисвоюдеклараціюта деклараціюпро доходиблизькихйомулюдей:чоловіка, дружини,батька,матері,вітчима,мачухи,сина,дочки,пасинка,падчерки,рідногобрата,рідної сестри,діда,баби,прадіда,прабабусі,онука, онучки,правнука,правнучки,атакож осіб,з якимивін живевцивільномушлюбі.

РАДА.Таку жперевіркуповинніпройтиінардепи,якщозаконухвалять у другомучитаннітайогопідпишепрезидент.Якщодані, поданілюдиноюбудутьправдивими,за законом -люстраціювін пройшов.Алеі в цьомупунктіє своїтонкощі:чиновник,нардепчипретендентнароботувгоссапаратеможепроходитиперевіркутільки за добровільноюписьмовою згодою.У разі відмовийого можутьне взятинароботу абонавіть звільнити.Алеце стосуєтьсятількисиловиківі чиновників,суддів іпрокурорів(останніх- за рішеннямсуду).Аленемає пункту,що робити знардепом,якийвідмовився проходитилюстрацію: аджепросто звільнитийого не можуть(Радаповиннапроголосуватиза позбавленнямандата.-Авт.).У профільномукомітетіРадисподіваютьсязапропонуватитакіправкидо документадо другого читання.

ВИБОРИ.За словамиПетраПорошенка,кращоюлюстрацієюдляРадистанутьосінніперевибори.Алеі в цьомупитанніє проблема.Судячиз останніх подійпідкуполом,на"люстрацію"за президентськимсценаріємнардепипідуть за старою,змішаною системою,аджезапропорційнусистемузвідкритимиспискамине даютьголосимажоритарники(якихвРадусьогоднішньогоскликаннянавиборахв2012-мупройшло225 осіб.-Авт.).Активнолобіюєтьсятакожідеязниженняпрохідногобар'єру,особливо -комуністами,регіоналамиі деякимипозафракційними,чиїрейтингизараз падають.Але такий варіантвсіляковідкидаютьврядахколишньоїкоаліції."Якщомипочнемознижуватипрохіднийбар'єр,тоучастьу виборахзможевзятивелику кількістьпартій,якіфінансуютьсяРФ",- вважаєглавафракції"УДАР" ВіталійКовальчук.Втім,якрозповіли"Сегодня" джерелавоточенніпрезидента,Порошенковжевідмовивсявідможливості зниженнябар'єру."Ранішеця можливістьлобіюваласядеякимирегіоналамитасвободівцямивобмін на поверненнянаполітичнуаренублоків",-сказало намджерело.

tass_8382597_1__
tass_8382597_1__

СУДДІ: "А віз і нині там"

Але якщо злюстрацієюпарламентубільш-меншзрозуміло,товситуації зсиловиками,прокурорамиісуддямипокивсетуманно.Головнийкаміньспотикання,за словамиміністраюстиції,-низьказарплата."Взятиюриста, що працюєвприватномусекторі.Мінімальназарплатавипускникавузу,який прийшовнароботувюридичнийвідділприватноїкомпанії,- $500.У настакої зарплатинемає навітьу керівникаДержвиконавчоїслужбицілої області,аадже у ньоговпідпорядкуваннідо тисячі чоловік.Мисамі себеобманюємо.Зарплатудержслужбовцівпотрібнозбільшити мінімумразивдва",-сказавнамПетренко,щеразвимагаючивідРади ухвалитипроектпро люстрацію.

СУДИ.З нимпогоджуються іпрацівникисудовоїсистеми,з якимипоспілкувалася"Сегодня".Екс-головаПечерськогосудуКиєва МиколаЗамковенкокаже,щовинавзатягуванні питанняочищення владиполностьлежитьнанардепів,якихсамихтребалюструвати:"ТребадіятияквГрузії: швидко,рішуче ібезкомпромісно.У нас,якітам,чималомолодих,перспективнихкадрів,незіпсованих,які не бажаютьпрацюватипо-старому,-коливседерибанять,користуючисьзаступництвомправоохороннихорганів ісуддів!"

Вдалосяпоспілкуватися"Сегодня"і зпроштрафилисясвого часуекс-главоюАпеляційногосуду ЛьвівськоїобластіІгоремЗваричем(засуджений на10роківзахабар у$100тис.-Авт.),якийпродовжуєвідбуватипокарання уМенськоїколонії.На його думку,люстраціюпотрібнопочинати зтих,хто щеприСоюзіспівпрацювавзкомуністичнимрежимом,бувчленомКПРС,займавкерівніпостивкомпартіїікомсомолі."Комунізміфашизмоднаковозлочиннірежими.Не можебутисуддеюсекретнийспівробітникКДБ,НКВД,МГБ,МВС,СБУ- нинішнійабоколишній.Ні той,ні інший неможутьбутинезалежними,об'єктивнимипривинесеннівироківі рішень",- вважаєсуддя-"колядник".Також,на думкуЗварича,обов'язковиммає стати контрольдоходіві витрат нетількисамогосудді,а й членівйогородини."Та йсуддівповинніпризначатине президентчиРада,авибиратинарод",-підсумувавЗварич
.

ПРОКУРАТУРА. А от прокурори, з якиминамвдалосяпоспілкуватися,були не настількибагатослівні.СтаршийпомічникгенпрокурораВолодимирСтретовичякразі займаєтьсяреформуванняморганівпрокуратури."Своє уявленняу мене є ізалишаєтьсятаким, якимбуло протягомдекількохостанніхроків,поки бувполітиком:люстраціяпотрібна.Але зараззаймаюсятим,щовивуджуюз інтернетувсюінформацію,якатамз'являєтьсяпро роботупрокурорівта працівниківпрокуратури(про хабаріінеправомірні діїпрокурорів.-Авт.)",-ВідповівнамСтретович.Про результатитакогомоніторингу,іпро можливе покарання,якепонеслипровинилися,віннам неповідав.Чого нескажешпро начальникаодногоз відділівГПУВасиліКравченко:вінобуренийновимикадровимипризначеннямивпрокуратурі."Навряд чихтось будесперечатисяпро необхідністьлюстраціївГПУ.ЗприходомновогокерівництвавГПУотрималипризначенняті,якихми колисьперевірялиідо когобули питанняу нашогоуправління внутрішньоїбезпеки.Йдетьсяпро деякіпрокурорахобластей,їхзаступники, начальникиуправлінь тавідділів.Єлюди,якіпо кількароків взагаліне працюваливорганахпрокуратури,апотімповернулися -і тепер їхпредставляютьвжеяклюструвати,кристальночистихфахівців!Чи нелюстрація,азнущання.У мененавіть віршінацютемує,коли-небудьзапропоную,якщопогодятьсянадрукувати..." – сказавнамКравченко.

602987_1__
602987_1__

МВС: перевірятьнавітьприбиральниць

Незалежновідтого, чи буде прийнятийзаконпро люстрацію,вМВСвжезаявили,щопроведутьїївласнимисилами.За словамирадникаглавиМВСАнтонаГеращенка,у відомствізбираютьсясерйознопочиститирядиміліціонерівповсійкраїні,алеосновнийупор,безумовно,зроблятьнаправоохоронцяхСходу."Длятого,щобпровестилюстраціюміліціїнаДонбасі,його спочатку потрібнозвільнити.У нас єагентурніданіпро людей,які"нерівнодихали"повідношеннюдоДНРіЛНР.Такожми маємо наміррозглянути заявигромадян,постраждалихвід дійміліціонерів,-повідомивнамГеращенко.-Ще миперевіримоспівробітниківнадетекторібрехні.Серед питаньбуде такою: чимзаймався під часприходутерористівнаДонбас".

За словамиГеращенка,під час процесулюстраціїбудетакож"зважений"шкода, якананеслиі співробітникиприпогонах,іті,хтопрацюєвміліціїза вільним наймом- наприклад,сантехніки абоприбиральницірайвідділів."Ціпрацівникиприносилиприсягу,тому будутьпростозвільнені -якособи, які недорожилисвоїм місцем роботи",-розповілинамвМВС.Звільнятьтакожміліціонерів,якізмінилиприсяги,алене вчинилисерйознихзлочинів-аті,хто вчинили,будутьвідповідати за всієюсуворістю закону,обіцяютьвМВС.

ДнямиГеращенкоопублікувавсписок з150прізвищміліціонерівДонбасу -всі вони,за його словами,відприбиральницьдозаступників начальника,підлягаютьлюстрації."Ціспискипотрапилидо менезавдякичеснимспівробітникамміліції,якізнайшли спосібвилучитицідокументиі передативМВС",-повідомивГеращенко
.

11323_1__
11323_1__

ЛЮСТРАЦІЯСИЛОВИКІВРОЗПОЧНЕТЬСЯЗПРИЙНЯТТЯЗАКОНУ ПРОПОЛІЦІЮ

Для люстраціїсиловихструктуродноголишеприйняттяпроекту "про очищеннявлади"недостатньо.За словамиПетраПорошенка,люстраціявправоохороннихорганахпочнеться зприйняттяновогозаконупро поліцію(не міліція.-Авт.)."Наприклад,90%керівництваправоохороннихорганівДонецькоїобластівідмовилисяпроходитиперевіркунадетекторібрехнііподалирапортипро відставку",- говоривпрезидент.У такійситуаціїдійснопотрібен новийзаконпро правоохоронців:за словаминардепів,вдокументіпропишутьновусистемуатестаціїсиловиків-надцимтрудитьсяКабмін.Априйняттямновогозаконупро поліцію,за словами Порошенка,займетьсявженовообранийсклад парламенту -аджесьогоднішнійнавітьзаконпро виборизмінити не може.

ДЕТЕКТОРИ.До речі,перевіркасиловиківнаполіграфі,прояку говоривпрезидент,- справадобровільна.Та й деякіюристивважають цейметод,по-перше,недостатньооб'єктивним(мовляв,і цейприлад можнапривеликому бажанніобдурити),апо-друге-неправомірним,оскільки йогозастосування нерегламентованожоднимзаконодавством.Мипопросиливисловитисящодо цьогополіграфолога-експертаВалеріяВолкова."Длякерівництваслідчихіправоохороннихорганівполіграфнебезпечний,оскількизаважаєприховуватиістинувпитанняхблагонадійностііпрофпридатності,-говоритьексперт.-Звідси йнегативнареакціябільшості керівниківна його застосування.Деякіполіграфологисаміраніше працюваливправоохоронній системі,і коли людинаприходитьнаперевірку,вонивжебачатьвньомувинного,тому вони неможутьбути відповідальніза проведеннялюстрації.Самполіграф,якінструментвимірупевнихпараметріворганізму,впринципінічимне відрізняєтьсявід звичайноготермометраабокардіометри-вінпоказує тількиправдивідані на даниймоментчасу.Всезалежитьвід вживаноїметодикидетекціїбрехні,і головне -досвідуфахівця, який проводитьопитування.Людина,звичайно, має правовідмовитисявід тестування.Алевцьомувипадку вінповиненвизнатиіправороботодавцявідмовитийомувприйомінапороховий завод".

СБУ.У розуміннісиловиківлюстрація- це нетільки звільненнястарих,неугоднихкадрів."Це готовністьзмінитисвоє мисленнядляроботивсьогоденні імайбутньому.Щоблюдибули готовівідповістипередсуспільством,заякі заслугивониотрималиквартируабоздобулиякісь матеріальніблага.Дужеважливо,щобті,хтоприходитьдо Служби,розуміли:черезроку,два,триїх можутьзапитати,зарахунокчоговонипридбалипрестижнежитло.Івониповинні чесновідповісти",-поділивсяз "Сегодня" своїмбаченнямдиректорГалузевогодержархівуСБУІгорКулик.

Іншісиловикирозповілинам,що "містечкова"люстраціяврядахСлужбивідбувається кожного разу,коли змінюєтьсяголова."Приходитьновийкерівникіприводить своюкоманду,астаравиявляється непри справах.Теж саме -івоблуправліннях.Призначаєтьсяновийначальник,якийпідтягуєтих,з кимдесьперетинався,навчався,працював.Івиникає недужеприємнакартина.Лейтенант,старшийлейтенантрозуміє,що йомуніколине виростинідопідполковника,нідополковника,оскільки ці званняотримають інші.Лейтенантрозуміє:щоб просуватисяпослужбовій драбині,потрібно бутипронозою-крутитися,наводитимости зпотрібнимилюдьми,прогинатися.Говорячипро люстраціюворганахбезпеки,потрібно матина увазі ігромадськийконтрользаїхдіяльністю.Авінможебути тількипригромадянському суспільстві.Алеу настільки розмовипро це йдуть,хочаі першийМайдан,і другий -це крокивнапрямкутакогосуспільства.Дуже нехочеться,щоблюстраціюзабалакали,априйдешнєскорочення управлінськогоапаратупід приводомоптимізаціїпризвелопотім до...йогорозростанню,щовженеодноразововідбувалося івСБУ,івіншихвідомствах",-сказавнамекс-заступник головиСБУАнатолійБєляєв
.

"ВР люстріруютдо 9-госкликання"

Вадим Карасьов, директор Інститутуглобальнихстратегій

ІдеальнамодельлюстраціїРади- пропорційнасистемазвідкритимиспискамиіпрозоре фінансуваннявиборчоїкампаніїз держбюджету.Авсі цізаконипролюстрацію-штучнікритерії таспосіброзправитисязі своїмиполітопоненти,щобнароститирейтинг.Справа навітьне встарій системі,поякійпройдутьосіннівибори.Як забезпечитичесністьвиборів,якщофаворитівгонкипродовжуютьфінансувативеликі бізнесмени?Новийпарламентбудеперехідним- він повиненприйнятипроектпро виборинапропорційнійоснові звідкритимисписками.За цією системоюобиратимутьРаду9-госкликання,якавжепройдеобіцянеочищення.

ОлексійГарань,професоркафедриполітологіїНаУКМА

Щостосується,наприкладтих,хтоголосувавзаскандальнізакони16 лютого(приміром,що вводятькримінальну відповідальністьзанаклепвЗМІ.-Авт.)... Вважаю,що частиниз них можнапробачитиїхвчинок-вкритичниймоментвонипідставилиплечеі увійшлидо складукоаліції.Якщозбережуть5% прохіднийбар'єр,є ймовірність,що комуністивновийпарламент непотраплять.Не пройдутьі колишнірегіонали,які зараззгуртувалисяв "ПартіїрозвиткуУкраїни".АосьпомажоритарцідеякіпотрапитивРадуможуть -наприклад,представникиРадикальноїпартіїОлегаЛяшка.Ащобу нардепівновогоскликаннябуло меншеспокус,потрібно позбавитиїхпільг.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти