Головна Сьогодні

Автомобільні обереги: ікони від ДАІ та аварій

Св. Миколай "страхує" авто від викрадення, молодь захищається ликами з гаджетів, а пілоти – молитвами

Автомобілістисталиобклеюватисвої машинирізноманітнимиоберегами,талісманамиііконками.Деякі "гонщики" до такихатрибутівставлятьсяаж надтофанатичноівивішуютьнадторпедоюдесяткипортретівсвятих,щоб тіїхвберегливпотрібну хвилину.Шоферичастенькосвятять"залізногоконя"інавітьчитаютьспеціальні молитви,не тількипро порятунокпасажирів,а й такі, що зберігаютьвідвикраденняабо грабежу.Всалонахавтоу далекобійниківможнапобачити навітьстародавніікони,якіпередавалисявродиніз поколінняв покоління.Амолодь нинібільшпросунута-не поспішаєкупуватизображення святихвмонастирях ібанальнокористуєтьсягаджетами:перед дорогоювстановлюютьзаставкусвятогопокровителявтелефоніабонапланшетіікріплятьйогобіля керма.

Водіїзапевняють,щоликисвятихдійснодопомагають,адженеодноразовонамісцімоторошнихаварій,вякихчудомрятувалисяводійіпасажиризнаходилиіконкитих,хтоявлявся їмдо абопісляДТП.Хочарадять,крімнадіїначудо-порятуноквищимисилами,потрібно бутиуважнимістежитиза дорогою.Священикивітаютьпорививодіївдо установкиіконвавто,а йакцентуютьувагунавірі,яка повиннабути в серціу кожногошофера.Психологистверджують,щоликисвятихвавтододаютьводіямвпевненості,алеподібніритуаливжеперетворилисянаприбутковий бізнес.

ПОКРОВИТЕЛЬМАНДРІВНИКІВ

Найпопулярнішаіконка,якуводіївивішуютьнадзеркалізадньоговиду-ликсвятогоМиколаяЧудотворця.І не даремно,аджевінвважаєтьсяпокровителемподорожуючих:водіїв,моряків,льотчиківі пасажирівплаваючихталітаючихсуден.Віндопомагаєу найважчих ситуаціяхіоберігаєдітей.Людинайчастішезвертаютьсясаме до нього,оскількивнароді кажуть,щомолитвадо цього святого,як швидка допомога- діємиттєво.Причомуспеціальнумолитвувивчатине потрібно,достатньосформуватисвоє проханнямисленняі щиропро цепопроситисвятого,і звичайно ж,віритивдиво.До речі,він такожзахищаєусіх відзлиднів і потреби,атим,хтоповісивїївтранспортномузасобі,допомагаєзароблятигрошічесною працею.Іконкавартовцерковних крамницяхвід5 до30грн,авобрамленнідрагметалуціна можедосягатидекількохтисячгривень.

img_7885_7080118_7203215__
img_7885_7080118_7203215__

ПОТРІЙНАІКОНА: МОЛИТВАНА ЗВОРОТІІНАДІЙНИЙЗАСІБ ВІД ВИКРАДЕНЬ АВТОМОБІЛІВ


У багатьохавтоможназнайтималенькупотрійнуіконку:Ісус,Богородиця іМиколаЧудотворець.Дляхристиянськогосвітувони -найшанобливіші,тому саметакаіконкавважаєтьсяуніверсальноюі нібитомає надзвичайнопотужнусилу.Наїї зворотнійсторонінайчастішенаписанамолитваводія,якупереддалекою дорогоюнеобхідно читатитричі.Якзапевняютьавтовласники,іконка- надійнийоберігі противикраденняавто.Алеїї потрібновивішуватиначільнемісце,ане зберігативбардачкуабо носитивпортмоне,як цероблять деякіукраїнці.

img_7855_7080120_7203217__
img_7855_7080120_7203217__

ХРЕСТ ВІД НЕЧИСТОГО

Особливиматрибутомєхрест.Священнослужителізапевняють,щовінзахищаєавтоіводіявіднечистого.Такіпродаютьнаприсоскахабомотузочках,щоблегше булокріпитивсалоні.Важливо,щобхрестикбувосвячений іназворотному боцібулонаписано "Спаси ізбережи",інакшевінбудевважатися лишеприкрасою.Автомобілістиподейкують,щонамоленийхрестиквмашинідопомагаєуникнути нетількиаварій таврятуватипасажирів,алеіуникає зустрічі зінспекторамиДАІ.

img_7872_7080121_7203218__
img_7872_7080121_7203218__

РЯТУЮЧИЙ ОБРАЗ ПОКРОВИТЕЛЯ

Частоводіїкупуютьіконкисвятих,яківідповідаютьіменішофера:Іван,Василь,Андрій,Михайло.Деякіавтомобілісти, побувавшивДТП,кажуть,щовнайстрашнішиймоментпомічалирятівнийликнебесногопокровителяі,можливо,завдякийомувиживали.Зазвичайїх ненаклеюютьі непідвішують,австановлюютьпередкермом.Вартістьіменнихіконок3-25грн.Вибиратипотрібноне поімені,що зазначеновпаспорті,апідім'ям, якимбув хрещений.

_7203068_1__
_7203068_1__

МОЛИТВИ: ПСАЛОМІ"ОТЧЕ НАШ"

Пасажиріввжене дивуєвелика кількістьіконокзликамисвятихвкабініводіямаршруткичи автобуса.

"Намоєму маршрутіпрацює13машин,і всі вониосвячені.Цедопомагає івберігаєне тількиавтовід аварій,алеі рятуєпасажирів.Підтвердженнятогоспостерігаємоякмінімумразна тиждень,адженадорозіаварійніситуації трапляютьсячасто.Звичайно жокрім різнихритуалів ііконпотрібно ще йвіритивБога.Помічала,щоводіїчастопередпочаткомроботихрестяться,деякічитають "Отченаш",ахтось навітьчитаєПсалом90,якийвберігаєїх від усьогопоганого",-розповіла "Сегодня" власницяавтопаркумаршрутокТетянаПрокопець.

ВИЩІСИЛИ.Водіїкажуть,щовдорозібуваєдужебагато небезпечнихситуацій, і часомїмдивомвдавалосяуникнутиаварійнапереповненихтранспортомкиївськихвулицях."Зі мноюпрацюєнапарник -водійіз Закарпаття.Він дужепобожна людинаіпіслятретинаварії,яказним трапилася,обклеївкабінуіконами,післячого взагалімаршрутканіразу небулававарії.Вищісилиїїбережуть!Яісамне разпомічав,що в потрібниймомент,немовчиясьрукатебевідводить убікі рятуєвідаварії",-розповідає "Сегодня" водіймаршруткиВолодимирКалиниченко.Аосьвтролейбусахітрамваях,моданаіконине особливопоширюється."У меневкабіні єянголятко,йогоменіподаруваладочка.Цемійоберіг!Ікониу насзазвичай невивішують,віра-справа індивідуальна",-розповілаІрина,водійтрамвая.

ЦІЛІІЗАТО.Аосьдаішникивиявилисябільшвіруючими.Не секрет,щопередвідправкоюкиївськихінспекторіввзонуАТО,екіпажіосвячувавсвященик.Можливозбіг,аможе ічудо,алежоденінспектордониніне постраждав,їхні автомобіліушкодженьтакожне мають."Можливовипадковість,алепід час військовихдійрозумієш,щоскоріше цеволяВсевишнього",-поділивсяз "Сегодня"одинз даїшників,якийповернувсяз-зониАТО,Олександр.

img_1570_7203219_1__
img_1570_7203219_1__

Транспорт.Водіїрозміщуютьіконинавітьпокуткахсвоїх "бусів".

НОМЕР"666" ІМОЛИТВИПІЛОТІВ

Автозномеромде єцифри666(з чотирьохможливих)завждинасторожують."ТакийномерменідаливипадкововМРЕВ-спеціально незамовляла.Алеколиз машиноюпочаливідбуватисянезрозумілі речі,язлякалася.Вона неначежила своїмжиттям,хоче -їде,хочезатихнедесьвцентрі столиціабонатрамвайнихрейках.Одного разусередночізаднєсклобезпричинирозсипалосянадрібнішматочки.Плюс,колиїхаласвятитиавто,відмовилигальма.Тількидивомвижила.Післяосвячення-чортівняприпинилася,хочаномеряпоміняла",-кажекиянкаОльгаМошковская.

Своїтрадиціїє і удалекобійників."Передтим якзавестимашину,тричіхрещуся.Відвтомиможеприверзтисящозавгодно.Разїхавдо Львова,побачив людинупосереддороги,різкозагальмував- трохивантаж неперевернув,алепотім зрозумів,щопривидівсяменістарий.Язупинився,прочитав"ОтчеНаш",перехрестивсяіуспішнодістався Києва.З тихпірз'явився такийритуал.Авзагаліікониневивішую,вонивідволікаютьвіддороги,особливо вночі-відблискиіконкивідфарзустрічноїмашинисліплять,аце можепривестидо аварії.Алеіконказавжди єзі мною,впаспорті.Деякінаклеюютьїх у себезаспиною,вонанепомітна,а впевненістьвзахищеностіє",-кажедалекобійникІгорСтепаненко.Тамжеїх зберігаютьпілоти,машиністиметроіпоїздів-клеїтинаскло неналежитьзаінструкцією.

80c16a4s-480_7203220_1__
80c16a4s-480_7203220_1__

ПІЛОТИ."Коликеруєшлітаком,вся увага повиннабутисконцентрорована саменацьому,адженаконусотніжиттів.Літакне можнаприпаркуватиякавтомобіль, томудоводитьсярозраховуватитількинасвоїсили.АвіравВсевишньогоє практично у кожногопілота,алетільки вона непублічна,ав душі.Ячитаюмолитвупередкожнимпольотом",-розповівпілотз20-річнимстажемОлександрВолков.

ГОНЩИК: ІКОНИРЯТУЮТЬНЕЗАВЖДИ

Якзапевняютьфахівці,людині,в усічасибуло необхідновіритиу щосьабокогось."Віранадає впевненостівдіях інапідсвідомомурівнізнімаєвідповідальністьзаякий-небудь вчинок-мовляв, "таксудилося" або "цедоля".Особливо цепроявлялосяпід часідолопоклонства,колилюдина не особливомалаправавибору,абулопоняття – "тактреба".Томунаявністьвеликої кількостііконвтранспортнихзасобахтежцілком зрозуміла -длязаспокоєннядуші івпевненості.Фанатичнавірапроявляєтьсяу людей,коли тіпереживаютьякусьекстремальнуситуацію і незнайшовшиіншихпоясненьназиваютьте, що відбуваєтьсядивом.Звичайно, вищісили є,на підтвердженняцього можназнайти тисячіживихісторійпро чудесне спасіння,алекрімвіри,потрібно ісамому невтрачатипильність",-говорить "Сегодня" релігієзнавецьІринаРимаренко.

У своючергупсихологизапевняють,що черезфанатичнувіру,водіїможутьрозслаблятисяі ставатинеуважними,покладаючисьтількинаудачу."Самонавіювання -дужесильнепсихологічне явище,алевононе завждивиправдане.Трапляється,щоводії,яківірятьтількивдолю іудачу,відкидаючиіншічинники,втрачаютьпильність,щопризводить доавтокатастрофам.КрімвіривБога,потрібно ще йрозраховуватинасвоїсилиі можливості.До речі,якпоказалапрактика,пасажирівнасторожуєнаявністьвеликої кількостііконвгромадськомутранспортітанапідсвідомомурівнізмушуєзадуматисяпро непрофесіоналізмводія",- ділиться з "Сегодня" психологВіталійПідгорний.
Всвоючергупрофгонщікі,запевняють,що під часспортивнихзаїздівікони-не панацея."У моїймашинііконнемає.Передтим яксістизакермо,потрібно бутивпевненим,щомашинасправнаі кожнадетальнасвоєму місці.Якщоавтовпоганомутехстані,вищі силине можутьдопомогти- тутлюдськахалатність ",-кажебагаторазовийчемпіоніпризерчемпіонатуУкраїниз ралі ікільцевих перегонівВолодимирПетренко.

ЧУДО: ВРЯТУВАЛАПОДУШКАЗІСВЯТИМ

Варіантівіконвлегковихавтонабагато більше.Крімрізнихзображеньсвятихнапереднійпанелі,возятьнавітьдекоративніподушки,наякиххрестикомабобісеромвишитіобрази."Перехожічастозапитують проподушкиззображеннямсвятогоМиколая- їївидночереззаднєскловмоємуавто.Жартують,мовляв,замістьсигналізаціїзалишаю.Така жіконау мене інапереднійпанельці.Втім,частозалишаюмашинунезамкненою, і ніколиз нею нічого нетрапляється.Викрадач,якщовінвіруючий,навряд чинаважитьсязачепитиавтомобіль,побачившивньомуікону.Адісталасявона менівідпопереднього власника",-розповідає "Сегодня" киянинВладиславВасильченко.

podborka-24062011-22_7203066_1__
podborka-24062011-22_7203066_1__

Ноу-хау.Водіїзавантажуютьнапланшетзображеннясвятого.

АВАРІЯБІЛЯХРЕСТА.За йогословами,зіконоюсвятогоМиколаяЧудотворцясталося диво."Пізноввечеріїхализсім'єюдодому інаодному зперехрестьне впоравсяз керуванням,іавтоперевернулосяпрямобіля дерев'яногохреста,яківстановлюютьна початкуселищ.Мизалишилися живі,хочане всі всалонібулипристебнутимременямибезпеки.Навітьавтомобільмайже непостраждав.Але під часаваріївилетілаз вікнаподушка-ікона.Аколивсевибралися завто,топобачили,щонадерев'яномухрестітеж зображенняСвятогоМиколая.Священикпотім розповів,що це булочудо,адже такізбігибуваютьвкрайрідко.Чудотворецьнасвберіг",-запевняєВасильченко.

Теперперед довгоюдорогою не тількиводій,а й усічлениродиничитаютьмолитву,правда, про себе.Більштого,Васильченкокаже,щопередпоїздкоювжетрадиційнонателефонівстановлюєзаставкусвятого,якускачав зінтеренету,і кладегаджетближчедо серця."Хоча,буває,щозавантажуюзображення навітьвпланшет.Зайвим небуде",-зізнаєтьсявін.

ІКОНИНАПЛАНШЕТІ.Священикижзапевняють,що якщовіравБогасильна,кількістьіконвавтоне має значення.До речі,передпоїздкоюв далекийшляхукраїнціостаннім часомпересилаютьодин одномуіконичерезмобільнітелефони."Покивкраїнівідбуваютьсявійськовідії,скрізь єнебезпека.Особливопісля падіннялітака зпасажирамиз'явивсястрахпередбудь-якою поїздкою.ДочкипередпоїздкоюнаморевОдесувідправиланателефоніконуБогородиці.У відповідь12-річнадочкаприслаламенісвятогоМиколая",-розповілакиянкаВладиславаШалайко.

ОСВЯТИТИ ІНОМАРКУ -100ГРИВЕНЬ, АЗАФУРУ АБО МАРШРУТКУ-200

Священикизапевняють,щодо іконвавтопотрібноставитися зповагою.І нівякому разіне викидати,якщовонивигорілиабобули встановленіпопереднімвласником."Замінюватиіконкуможна,алене викидатиїї,краще щобвонаперебувалавмашині,наприкладвбагажнику.Ановіобов'язково потрібноосвятитивхрамі",-розповів "Сегодня" отець Микола.Практичновкожнійцеркві єпослуга- освяченняавтомобіля.Таксуніхтоне встановлює,кожендаєстільки,скількивважатиме за потрібне.Заіномаркуприйнятозалишати не менше100грн,аот зафури,маршрутки- близько200грн.Процедураосвяченнятриває півгодини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти