Головна Сьогодні

Google заплатить 20 млн доларів за успішну місію на Місяці

Визначилися фіналісти міжнародного космічного змагання

В кінці минулого місяця визначилися фіналісти незвичайного конкурсу – Google Lunar X PRIZE, що стартував ще в 2007 році. За право вийти на фінішну пряму (а точніше кажучи, на орбіту) боролися 16 команд з усього світу. З них вибрали п'ятьох учасників, які в цьому році відправлять до Місяця, і спробують посадити на її поверхню космічні апарати власної розробки. Новина транслювали багато медіа, але деталі цього цікавого починання повідомлялися дуже коротко і поверхнево. Редакція "Сегодня" вникнула в тему місячного змагання більш глибоко.

МЕЦЕНАТІВ КОСМОТУРНІРУ — В СТУДІЮ

ПреміальнийфондконкурсуGoogle Lunar X PRIZE-$30 млн.Зцієїсуми$20 млнотримуєволодарпершогомісця,$5 млн-другого,аще$5 млнорганізаторирозділятьміжучасниками, що залишилисявякостізаохочувальнихпремій.

Винагородиучасникамнезвичайногозмаганнявиплатизвнесківіпожертвувань,що надійшливідкомпаніїGoogleіфондуX Prize.Щоявляє собоюIT-гігантGoogle,особливопояснюватине потрібно.Аосьдругиймеценатпересічному читачевіможебутизнакомне такдобре.

X Prize-цепреміальнийфонд,який підтримуєреволюційніінновації,покликаніпокращуватижиттявсьоголюдства.Напрямківдіяльностіуфонду-близькодесятка,ісконцентрованівонивсферахенергетикитаохоронинавколишньогосередовища,освоєнняокеануікосмосу,освітиісоціального розвитку,біологіїтамедицини.

ДосягненнявдіяльностіX Prizeвжеє.Наприклад,щев 2004 роціпреміяAnsari X Prize($10 млн)булаврученаприватноїкомпанії,якадвічіпротягомдвохтижнівздійсниласуборбітальний(тобто нависотублизько100км,туди,депроходитьмежаатмосфериікосмосу)політнаодномуітомужкораблі багаторазовоговикористання.ЦимкораблемставSpaceShipOne,ліцензіюнаякийзгодомнабувРічардБренсон,відомийякуспішнийпідприємецьівеликийлюбительекстравагантнихвчинків.

ФінансуютьпочинаннягігантGoogleіфондX Prize.

ПРАВИЛА І УМОВИ ПОЗАЗЕМНОЇ ГРИ

ПретендентинамільйонидоларіввідX PRIZEповинніздійснитиполітнаМісяць,який відповідаєрядуумов.

ПОСАДКА.Всікоманди-учасникиповинніопуститипосадочнімодулінасупутникЗемлітакимспособом,яквонизаздалегідь повідомилижурі(мовайдепро часзапуску,дату і місцепосадки).

МОБІЛЬНІСТЬ. Післяпримісяченнясамохіднийапаратповиненподолатине менше500м"над,підабопо поверхні"Місяцяспособом,заявленимдопольоту.Маршрутможебутиякпрямолінійним,такіявляти собоюбудь-якулініюміжточками,заздалегідьузгодженимизжуріконкурсу.

ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ.КоженапаратповиненпередатиназемлюфотоівідеозповерхніМісяця.Першатрансляція-післяприземлення,друга-післяподоланнямаршруту.Всітрансляціїповиннімістити:8хв.відеовисокої чіткості(720p);круговіпанорамніфотографіїзточкиприземленняізфінішноїточкимаршруту;зображення,наякихвиднозначначастинамісяцеходуікорисного навантаження;набірданих,наданихфондомX PRIZE(відезаписиіаудіоповідомлення,текстовіповідомленнядляелектронноїпошти).

ЗВ'ЯЗОКМІСЯЦЬ — ЗЕМЛЯ.Командаповиннапередатинамісяцехід100КБданих,наданихX PRIZE,апотімретранслюватиціданіназаднаЗемлю.
КОРИСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ.КоженкосмічнийапаратповинендоставитинаМісяцькорисне навантаженняу виглядідисказданимиімеморіальноїдошки.Дискіз записаноюінформацієюповиненбутизакріпленийнабортутакимчином,щобвмайбутньомудослідникиМісяцямоглибезпроблемйогознайтиівитягти.

ПРИВАТНЕ ФІНАНСУВАННЯ.Командамзабороненодержавнефінансуванняврозмірі,що перевищує10%вартостімісії.Обмеженнявключаєвсебеякбезпосереднєфінансування,такізнижки,якіконкурсантиможутьотриматинапослугиабообладнання.

СТРОКИ.Місіяповиннабутиздійсненав 2017 р

Такождляпроходженняу фіналкомандамналежалодокінця 2016році підписатиконтрактназапусксвогоапарату.Контрактслуживперепусткоюдляучастівфінальномузмаганні.Наяких умовахізкимйогоукладати,вирішувалисаміучасники.

ФІНАЛІСТИ ГОНКИ

Уцьомуроцівгонитвізамільйоннимипреміямидо Місяцяповиннівідправитисякосмічніапарати,створенікомандамиSpaceIL(Ізраїль),Moon Express(США),Synergy Moon(міжнароднийсклад),Team Indus(Індія)іHakuto(Японія).

SpaceIL

МодульSparrow("Горобець")будепереміщатисяпоМісяцістрибками-благо,силатяжіннятамслабка.За задумом,ізраїльський"місяцестриб"торкнетьсямісячноїповерхніприпосадці,відштовхнеться-іпролетитьзаразвсі необхідні500м.ПотімпроведефотозйомкуівідправитьотриманікартинкинаЗемлю.SpaceILсталапершою командою,яка отрималаконтрактнадоставкумісяцеходудо супутникаЗемліщев 2015 рПідкинути"Горобця"доМісяцявзявсясамІлонМаск.

ЗАСІБ ДОСТАВКИ.РакетаFalcon9компаніїSpaceX.Стартзапланованийнадругуполовинуцьогороку.

new_image9_68

"Місяцестриб". Стрибає на 500 м.

new_image2_297

Falcon 9. Повезе "Горобця".

Moon Express

Другою командою,яка отрималаконтрактназапуск,виявиласяамериканськаMoon Express.ЗондMTV-1X,яксподіваютьсятворці,зробитьМісяць"восьмимконтинентом"Земліівідкриєдорогудоексплуатаціїїїресурсів."Місячнийекспрес"помаксимуму(тобто10%відкошторису)отримав піддтримкувідaмериканського урядудляреалізаціїсвoєїмісії.Крімтого,Moon ExpressпершимвісторіїЗемліотримавуурядусвоєї державидозвілнаведеннядіяльностінаіншихпланетах.

ЗАСІБ ДОСТАВКИ.Ракета"Електрон"новозеландськоїкомпаніїRocket Lab.Їївипробуваннятількирозпочнутьсявнинішньомуроці.

new_image6_136

MTV-1X. Прокладешляхмайбутніммісячнимгеологамігірникам.

new_image_310

Носій.Покитількиескіз.

Team Indus

Найбільш схожим на вже існуючі місяцеходи (і тому легко впізнаваним) став ECA індійської команди Team Indus. Незважаючи на скромні розміри (вага – 10 кг), він непогано оснащений апаратурою. Команді дуже допомогло грамотне PR-супровід проекту: приватні інвестори виділили ентузіастам майже $ 40 млн! В ході перебування на Місяці намічено виконати експеримент з вирощування пивних дріжджів в космосі. З цього приводу в багатьох ЗМІ жартували, мовляв, студенти хочуть зварити пиво на Місяці. Насправді боротьба з грибками (простіше кажучи – цвіллю) вельми актуальна для пілотованих польотів: на всіх космічних станціях приймаються спеціальні заходи для позбавлення від такого неприємного сусідства.

ЗАСІБ ДОСТАВКИ.Ракета-носійPSLVіндійськогокосмічногоагентства(Indian Space Research Organization)-надійна,перевіренабагатьмазапускамисистема.

new_image5_165

ECA. Чимосьсхожийнарадянськімісяцеходи.

new_image7_121

PSLV. Індійськаракета.

Hakuto

Дітище однойменного стартапа за підтримки космічного агентства Японії (JAXA). Назва місяцеходу перекладається як "Білий кролик": воно виникло з японських казок і того факту, що, на думку японців, темні плями на Місяці повторюють силует цієї тварини. Устаткування "кролика" дозволяє отримати панорамні фото і відеоролики, але не більше того. Але цікава транспортна складова: ходова частина "Хакуто" – унікальна система з двоколісного "Тетріса" і чотириколісного Moonraker (можна приблизно перекласти як "місячна борона"), що працюють в зчепленні.

ЗАСІБ ДОСТАВКИ.ТойженосійPSLV,який"повезе"місяцехідіндійськоїкоманди.КолиTeam Indusбронюваламестoдлясебе,товиявилося,щозалишаєтьсядоситьвільногомісця.Індійцііяпонцішвидкознайшлиспільну мову,томуHakutoвідправитьсявкосмосоднимрейсомразомзконкурентомзіндійськогокосмодромуШріхарікота.

new_image4_206

Hakuto. Місяцехідвідяпонськоїкоманди.

new_image8_95

Індія. Космодром Шріхарікота.

Synergy Moon

МіжнароднакомандаSynergy Moonпредставляєоб'єднаннякількохстартапівкосмічноїспрямованості.Їїтворіння- невеликиймісяцехід,який за розмірамиможна порівнятизкоробкоюдлявзуття,івесьпокритийсонячнимибатареями.Апаратвиконаєфото-івідеозйомку,ідоставитьнаМісяцькількаальбоміврок-музики.

ЗАСІБ ДОСТАВКИ.РакетуNeptune8надастькомпаніяInterorbital Systems-одинзучасниківSynergy Moon.Правда,навітьвипробувальнихстартівносіящене було.Запускракетидо Місяцябудепроведенийзміжнароднихводбіля узбережжяКаліфорніїв другійполовині2017р

new_image11_50

Neptune 8. Незлітавжодного разу.

new_image10_61

Меломан. Повезе рок-музику.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти