Головна Сьогодні

ТОП-11 корисних для здоров'я властивостей імбиру

Імбир допомагає позбутися від нудоти, м'язового болю, знижує рівень цукру в крові і допомагає при лікуванні хронічного нетравлення шлунка

Імбирставневід'ємноючастиноюкухніхорошогокухаря.Цеодназ найбільшкориснихісмачнихспеційвсвіті.Їїдодаютьвнапоїта солодощі,авкраїнахАзіївикористовуютьякспеціюдо м'яса і риби.Крімтого,коріньімбирувходитьдо складувідомоїприправикаррі,атакожвикористовуютьвдеякихсортахчаю.

Як пише medic.ua, імбирмістить великукількістьпоживнихречовинібіологічноактивних сполук,які чинять позитивну діюнавашетілоімозок.

1. Імбирміститьгінгерол,речовину зпотужнимицілющимивластивостями

Гінгерол-основнебіологічноактивне з'єднання,що міститьсявимбире.Самегінгеролвідповідаєзабільшу частинулікувальнихвластивостейімбиру.Вінмає потужну антиоксидантнуіпротизапальну дію.

2. Імбирдопомагаєпозбутисявіднудоти

Імбирзастосовуєтьсяякефективний засібпротинудоти.З давніх-давенімбирзастосовуютьдлялікуванняморськоїхвороби.

Вінтакожполегшуєнудотувпісляопераційнийперіод,атакожуонкологічниххворихпіслякурсухіміотерапії.

Однакнайбільшуефективністьімбирпоказуєпринудоті,пов'язанійзвагітністю.

3. Імбирдопомагаєпозбутисявідм'язового болю

Дослідженняпоказали,щоімбирефективносправляєтьсязболемвм'язах,викликанимфізичниминавантаженнями.Слідрозуміти,щоімбирне можедопомогтипозбутисявідболюнегайно,вінмаєнакопичувальнийефект,обгрунтованийвпершучергупротизапальною властивістюрослини.

4. Допомагаєприостеоартриті

Остеоартрит-захворювання,якевражаєсуглоби.Одниміз симптомівхворобиєсуглобовіболі.Дослідженняпоказали,щоімбирздатнийзнижуватибільприційхворобі,щодозволяєвикористовуватименшу кількістьзнеболюючихпрепаратів.

Інше дослідженняпоказало,щопоєднанняімбиру,мастики,кориціікунжутної оліїдопомагаєсправлятисязболеміпримісцевомузастосуванні.

5. Імбирзнижуєрівеньцукрувкровіізнижуєризиксерцево-судиннихзахворювань

Недавнідослідженняпоказали,щоімбирмає потужніантидіабетичнимивластивостями.Входідослідження,проведеногоза участю40хворихна цукровий діабет2типу,з'ясувалося,щовсього 2грамиімбируздатнізнизитирівеньцукруна12%.

6. Імбирдопомагаєприлікуванніхронічногонетравленняшлунка

Хронічнадиспепсіяхарактеризуєтьсярецидивуючимболемідискомфортомвверхній частиніживота.

Вважається,щооднією зосновнихпричинцьогостануєвідстроченеспорожненняшлунка.Імбирздатнийприскорюватиспорожненняприблизнона50%,щоістотнодопомагаєвлікуваннідиспепсії.

7. Імбирдопомагаєприменструальнихболях

Однієюзтрадиційновідомихвластивостейімбируєполегшенняболюпід часменструації.Імбирможедіятитаксамо ефективно,якібупрофен.

8. Імбирзнижуєрівеньхолестерину

Високірівні"поганого"холестеринупов'язанізризикомрозвиткусерцево-судиннихзахворювань.Продукти,яківиїсте,можутьчинити сильнийвпливнарівеньхолестеринувкрові.

Дослідженняпоказали,щоімбирздатнийзнижуватирівеньхолестеринуітригліцеридівукрові.

9. Імбирздатнийзапобігати раку

Екстрактімбирувикористовуєтьсявякостіальтернативноголікуваннядеякихформраку.Особливоцестосуєтьсяракупідшлунковоїзалози,ракумолочноїзалозиіракуяєчників.

10. ІмбирзахищаєвідхворобиАльцгеймера

Деякідослідженняпоказали,щоантиоксидантнівластивостіімбирудопомагаютьзменшитизапальніпроцеси,яківідбуваютьсявмозку.Імбирпокращуєреакціюізберігаєпам'ять.

Такожімбирздатнийзахиститивідвіковихзниженьфункційголовногомозку.

11. Імбирдопомагаєборотисязінфекціями

Гінгерол,що міститьсявімбиру,такождопомагаєборотисязінфекціями.Екстрактімбируздатнийпригнічувати рістрізнихвидівбактерій.

Віндужеефективнийприлікуванніінфекційпорожнинирота,запальнихзахворюваньясен,гінгівітііперіодонтиті.

Свіжийімбирдопомагаєборотисязреспіраторнимиінфекціями.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти