Головна Сьогодні

Подорож до Чорногорії: сага про Монтегеро в оксамитовий сезон

Вранці наливають чарку ракії, нікуди не поспішають, а на ніч не замикають авто

ЛітакомвчорногорськийаеропортТіватз Борисполя- всьогодві години.В'їзнавізаукраїнцямне потрібна.Чергадо віконцяміграційноїслужбирухаєтьсяшвидко.Штампвзакордонному паспортіпро прибуття,привітне:"Мирнодійшло!"(Тобто "Ласкаво просимо!"),зустрічзгідамиз турфірминапривокзальнійплощі,і ось-комфортабельніавтобусивжерозвозятьнаспо готелях іапартаментахвБудві,Бечичах,Петроваце,Рафаїлович,Святому Стефані,іншихкурортнихмістечках.

Відпочиноквоксамитовийсезонмає своїпереваги.Ужене такбагатовідпочиваючих,яквлітку,немаєсуєти,не жарко,алесонячно.Усюдип'янкопахнесвіжістюіхвоєю,бірюзовемореще доситьтепле,іприродарадуєоко своїминеповторнимияскраво-смарагдовимифарбами.

Ну,здрастуй,Чорногорія!Або -чао,Монтенегро!

ВІЗИТКАКРАЇНИ: Тут ЩО НЕ КРОК, ТО ІСТОРІЯ

РеспублікаЧорногорія-балканська держававПівденній Європі.ОмиваєтьсяАдріатичнимморем.МежуєзХорватією,БоснієюіГерцеговиною,Сербієюта Албанією.Загальнаплоща- 13,8тис.Кв.км.Населення -623тис.чол.Якнезалежна держава виниклавXVIIIстолітті,першою з країнБалканськогопівостровавідокремившисьвід Османськоїімперії.Свого часувходиладо складуСоюзноїФедеративноїРеспублікиЮгославія,до 2006 рокубулачастиноюсоюзуСербіїіЧорногорії.Буквальнийпереклад-Чорнийліс.Лісовімасивизаймаютьбільше 40% території.Європейськаназва-Монтенегро.Столиця- Подгориця(ранішеТітоград).З 2010-го- кандидатвЄС.Входуєвро.

Офіційна мова-чорногорський:посуті тасамасербська,алезтакзванимієкавскимдіалектом.Співзвучнаросійська- багато щозрозумілобезперекладу.Втім,напрохання:"Підкажіть,будь ласка,де...","Якпройтидо..." часомпочуєш:"Непрапор".Або щерізкіше:"Невивчилимоєї мови,ая небажаювчитивашу".

Хочавбільшостідо іноземцівчорногорцівідносятьсядружелюбно.Аодинз ресторанівнаБудванськійривьєрізустрічаєвивіскою"Ласкаво просимо",шарфикомфанівфутбольногоклубу"Металіст",дрібнимикупюрамигривень підскломбіля барноїстійкиіменюззазначеннямстравпо-українськи.

Фруктові дереванатериторіїприбережногоготелю прикрашеніжовто-блакитнимистрічками.Начебтодрібниця,априємно.

ЖительБудвичорногорецьБлажен,зачувшизнайому мову,сампідійшовпознайомитися.Минулогоморяк,побачивпівсвіту.ВважаєсценарійнинішніхподійнаСходіУкраїнисхожимнаюгославський,колиоднукраїнурозділилинадекілька.

-У Чорногоріїчималосербів,албанців,хорватів,аледружбиміжнаминемає,-ділитьсяБлажен.- Умене дружинаукраїнка,вона гостропереживає те,щотрапилосявКриму,азараз відбуваєтьсянаДонбасі.Війнурозв'язуютьполітики,алестраждають простілюди.Хочтелевізор недивись...

Щотак, то так:з 700супутниковихканаліввБудвіжодного українського,затеп'ять російських.Новинипочинаються ізакінчуютьсяподіямиз "Новоросії",іневажкоздогадатися,як вониподані.На щастя,середвідпочиваючихвЧорногоріїросіян,українців,білорусіввідкритоюнапруженостіне відчувається-туристамне доТВ.ІнашагідТетяназапевнила,що покиобходитьсябезконфліктів."Вкраїнібагато пам'яток,що не крок,тоісторія,багатаприрода,м'якийклімат.Нашігостівідпочивають,відмовившись від всього",-кажедівчина.

ХРАМИ, ПЛЯЖІІВОДА.ВМонтенегродійсноклондайкдлятуристів.Тутешнікурортидавнооблюбувалинімці,фіни,шведи,поляки,італійці,анашітільки-тільки входятьу смак.Середнайпривабливішихмісць-Будванськарів'єра,СвятийСтефан,Бечічі,Ульцин,Сутоморе.У спискувсесвітньої спадщиниЮНЕСКО -природнийікультурно-історичнийрайонКотор,де розташованадивовижна за красоюоднойменнабухта,національнийпаркДурмітор.У стародавнійстолиціЧорногорії-ЦетінєзбереглисяВлашськаіПалацовацерквиНегошей.

Православніхристияниздійснюють паломництводо Острога- тампрямов скеліоблаштованийчиннийсербськийхрам, заснований щевXVIIстолітті святимВасилемОстрозьким.НатериторіїмонастирявМорачеє цілющеджерело.Обов'язкововартопобачитиСкадарськеозеро.У Чорногоріїтакож розташованийнайглибшийвЄвропіканьйон -а йдорогитудидуже звивисті,не кожномутуриступоплечу.

Будва,якій понад2500 років,славитьсястародавньою фортецею-цитаделлю.ТудиведутьвузькібрукованівуличкиСтарогоміста.Яку Венеції,будинкирозташованінавідстані витягнутихрук.У кріпосноїстінивстановлено великийдзвін.Звежікаплицідоноситьсябійкурантів.Тутцілихтрицеркви-СвятогоІоанна,Святої Марії таСвятоїТрійці.З оглядовогомайданчиканевеликогомузеювідкриваєтьсячудовийвиднагавань,море,гори,Будву.

Пляжітут переважноз дрібною галькою.Алеякщовамдо душіпісок,можна прогулятисяпішкичерезтунельдоБечічі,поплаватитам,апотімповернутисяназад,пошляхудоглянувшищосьіз сувенірівручноїроботи місцевихумільців.Або жусамітнитисявтакому жпіщаномукуточкуз протилежногобокуБудвипідкрутимискелямиМогрен.ІнфраструктуравЧорногоріїдобрерозвинена.Транспорт,дороги,ресторани,кафе, готелі,мотелі -євростандарт,аводуз кранаможнапити,нічимне ризикуючи.

5_04
5_04

Будва.Гаваньз прогулянковимисудаминатлістароїцитаделі.

ДУЖЕКОРОТКИЙТУРСЛОВНИК

Багатословапо-чорногорськиспівзвучніросіянину чизрозумілі.

     Здраво- Здрастуйте
     Добачення- Допобачення
     Чао-ПривітіПоки
     Хвала,ХвалаВама-Спасибі,Спасибівам
     Молимовас -будь ласка
     Ласкавоютро-Доброго ранку
     Ласкавовече- Добрийвечір
     Лакуноч-Доброїночі
     КоликоовоКошта?- Скільки коштує?
     Какоси?- Як ти?
     Какосте?- Як ви?

Але деякізвичайні,здавалосяб,словамають зовсімінший зміст.Так,щоб уникнутинепорозумінь"сірники","пташки",іншіз такими жзакінченнямикраще невимовляти:за своїм звучаннямвонинагадуютьлайкута образи.

ПРАЙС-ЛИСТ: НОМЕРАЗА65 іЯХТАЗА200

Відкрившидлясебе цюкраїну,сюдиприїжджаютьі в другій,івтретійраз.Багатоприглядаютьсобіпристойніапартаменти.Які всетут,вони доситьдороги(нові- від2тисячєврозакв.метр).Але аж надтомісцякрасивіі, що важливо,екологічночисті.

ЄвБудвісвоєЦарськесело-елітнийжитловиймікрорайон, заселенийвихідцямиз Росії,України,Білорусії.Тамсвояшкола,свійдитсадок.Хтось живепостійно,хтось проводитьвідпустку,арешту часуздаєпіднайм.

Приватнийсекторряснієоголошеннями"Sobe"(номери),"Soba"(кімнати),"Apartmani"(апартаменти).Ми побуваливодній сім'ї,яказдаєжитлоприїжджим.Чоловікчорногорець,дружина -нашаземлячкаіз ЗахідноїУкраїни.Апартаментипропонуютьза 65єврона добу.Якговориться,недешевоісердито- 455затиждень!Ну,іоплатакомунальнихпослуг.Умовихороші:студіо,збалконом,своєю кухнею,кондиціонером,холодильником,стиралкой,плюсванна,туалет,плазмовийтелевізор,wi-fi.Правда,далеченько відпляжу: хвилин20-25ходьби.

- У нас,восновному,зупиняютьсяскандинави,їхвсевлаштовує, томуціну незнижуємо,абуло бближчедо моря-здавалибза 700-800,-сказалагосподиня.

Взагаліторгуватисячорногорціне люблять.У курортнихмістечкахнізащо незнизятьціну(впровінціїбільш зговірливі).Винятоктількинасезоннихрозпродажахвдержавнихмагазинах,дезнижкидо 50відсотків.Цевамне Туреччинаі неЄгипет.

Автомобільворенду -від35єврона добу.Потрібніміжнародніправа,стажводіннябільше 2років івікне менше21 років.Здаютьнапрокатіплавзасоби.

-Любой каприззавашігроші!-Веселопокажутьсуперяхтукласу "Люкс"з червоногодерева.-Від200єврозапрогулянку зобідом,купанням,риболовлеюіснорклингом-підводнимплаванням змаскою,трубкоюіластами.

І всьогов 10єврообійдетьсяпівгодиннапрогулянканачервоніймінісубмариніпо затоці.Підводучовен незанурюється,алечерезпрозореднищецарствомНептунапомилуєтеся.

2_17
2_17

Спецсервіс.Багато фірмнадаютьпослугиросійською.

ФІШКИ: ЧОГО Б ТАКОГО З'ЇСТИ...

СагапроМонтенегро(такнарекликраїнузлегкоїрукиіталійців) булаб неповноюбеззгадкипро національну кухню,яка ввібралакращітрадиціїугорської,німецької,грецької,французькоїта інших.

Найбільшпопулярнимимісцевимистравами, мабуть, єв'яленем'ясоабокопченийокістпідназвоюпршут,м'ясозпрянощами-вешаліца,інегушськийсир, зроблений зкоров'ячого,козячогоабоовечогомолока.

Смачні такожприготованінагрилісвинячіітелячівідбивні-плескавіца,перченіковбаски-чевапчичи,морепродуктизрізнимиприправамиібалканськийбурек-пирігз м'ясом ісиром.З рибнихстрав-гуляшРіблчорба,фаршированачорносливомфорельізапеченийу вершкахкороп.Якщокупуєтев'яленуабосолонурибунаринку, їїрадятьдодатковообробити-втакомувиглядівонавважаєтьсянапівфабрикатом.Стравиготуютьнаоливковій олії.Святогурманів!

Недалековіднашихапартаментіврозташовуваласяжваваторговаточка,де можнабуло не тількикупитим'ясонабудь-який смак,алетамжеприготуватийогонавогні.Зручно:через 10-15хвилинотримуєтевпакетітужгарячу, з пилуз жаруплескавіца- і ось вона,ситнавечеря, всьогоза 4-5євро.Хочачерездорогу,вресторанчику,такаобійдетьсявжев 10.

Рівеньобслуговування- абсолютноєвропейський.Персоналвишколений,не нав'язливий,алерозраховуєначайові.Офіціантизнаютьанглійську, російську,німецьку.Намагаютьсяввічливовгадати,звідкивідвідувач,- ізазвичай непомиляються.

Щефішка.Наринкахпродаютьсяапетитнісушенібілігриби-тонконарізані,ароматні.Їхпривозятьзгірцілимимішками.Розлітаютьсяцідарилісівза ціною від6 до10єврозакілограм.

Незважаючинабагатствомісцевоїфлори,цінинаперсики,виноград,інжир,помідори,солодкийперець,груші,навітьяблука,у перерахунку зєвронагривні,набагатовищекиївських.Дивно:ківіігранатростутьпрямоу двориках,алеїхнечастопобачишнаторговихрозкладках.

... ІСПОЖИТИ.Чорногорці-великі поціновувачіспиртного,знаютьвньомутолк.Алепитивміють ініколи ненапиваються-перебірвиключений.Перекинутидлянастрою зранкутрадиційнучарку-другуракії-впорядкуречей,свята справа.Ігостюналититеж:вцьому сенсі нежадують.Алене коженгістьзнаєміру.

Тут великийвибірсливовиці,настоянокнаайві,абрикосі,груші,легкихвин-виноградного,ожинового,малинового,чорничного.Самі затребувані-"Крстач"і "Вранац"-набуваютьяксувенірназгадкупро Чорногорію.

Наполицяхсупермаркетівзустрінетеімісцевівиньяк,коньяки,вина,виробленевмістіНікшичфірмовепиво"Никшичко",атакожвідомі українськіторговімарки,включаючи інашу "Хортицю".

Безобов'язковоїдегустаціївідвідування ринкувважаєтьсярідкістю."Дозволяємоне купуватинашугірськунастійку,-перепинившляхпродавецьДжордан,наповнюючичаркунапоємзароматомперсика,-алепробузнятипростозобов'язані,інакшеви небуливБудві".

Настійку некупили.Затекопченийсирзінжиромяк десертприпавдо речі.Щобваеропорті непричепилисямитники, продавцізавбачливозапаюютьйоговщільнувакуумнуупаковку.

Комуз колегдісталосявКиєві-хвалили.

3_13
3_13

СЕК'ЮРИТІ: "У НАС НЕКРАДУТЬ"

ПеребуваннявЧорногоріїдоситьбезпечне: рівеньзлочинностітутнизький.Власникичастозалишаютьавтомобілінавулицяхнезамкненими,забуваючивийнятиключзапалювання,і ніхтоїх некраде.Осередкикамерзберіганнявмагазинах незакриваються.Напитання, девзятиключик,співробітниксек'юрітіздивовано піднялаброви:"Анавіщо?У нас некрадуть".

Правда,недавнозаоднунічхтосьдемонтуваводразу111дорожніхзнаків.Припускають,це булачийсьневдалийжарт- аж надтоцифрадивна.

Віншому жтуристипочуваютьсякомфортно, чи не побоюютьсянікрадіжок,ніграбежів.Поліціїнавулицяхмайже немає,усюдивстановлені камеривідеоспостереження.

-Якщож щосьі трапляється,-казавнамБлажен,-то,якправило,відзначилисяприїжджі.Паруроків тому,наприклад,сталося вбивство,якескоїветнічнийалбанець.Про цей злочинтільки йрозмовбуло.Йоговизналинеосудним івідправилинапримусове лікування.Атаку настихо,спокійно...

Чорногорцідисципліновані,люблятьпорядок.Грубістьїм непритаманна.Місцевізаконисуворі,а покараннязахуліганськівитівкиневідворотнє.Двохгаласливиххлопців, які прибулинашимрейсом,прикордонникпоставивнамісцеоднимокриком:"Ей,ви, тихшетам,це небазар!".Тімиттюпритихли.

Забороненіфото-івідеозйомкавійськових ірежимнихоб'єктів,підприємственергетики,портовихспоруд,будівельнакордоні.

Не пропустивводійпішохода-штраф60євро,і ніхто несперечається.Людиніж,переходячивулицю,требавийнятинавушники-знову ж з метоюбезпеки.Сигналисвітлофорівперемикаються дужешвидко- іноді невстигаєшдійти дотротуару,якспалахує червоний.Але йсамі нетерплячізакермомчекають.Вгромадськихмісцях,натериторіїмедичних,навчальнихзакладів,огородженихконцертнихмайданчикахзабороненокурити.

Знекримінальнихпроявів-трапляютьсярозводи.По дорозінаекскурсіюгідимимохідьоголошують,щообідатиможна самим,алеякістьне гарантована(казкидляпростаків-готуютьскрізьякісно).Аот якщопоїстивякомусьокремозапропонованомуресторані,тотам,мовляв,всебудевідмінно.Прицьомуціна,природно,виростаєвпівтора-дварази.Ну,ав екскурсовода- свійвідсотоквідзагальної суми.

Гідиділятьсянаросійськомовнихітих, хто говорить російською,щоне однеі те ж.У турфірмізапевняють,щоекскурсіябудепо-російськи,анасправдітуристівсупроводжуєчорногорецьабосербз сильнимакцентом.Доводитьсятерпіти- гроші жсплачені...

4_08
4_08

КуточокБудви.Надорогах нелихачатьтапропускаютьпішоходів.

МІСЦЕВІРЕКОРДИ: НАЙ-НАЙ...

Розповідають,щоЧорногорієюцілихшістьроківправивякийсьсамозванецьпоіменіСтефанМалий,якийвидававсебеза...російськогоімператораПетраIII.

Чорногоріявизнана найбільшдинамічнотуристичноюкраїною в Європі, що розвивається-щорічне зростанняцьогосектораекономіки перевищує10%.

Тут знаходятьсянайбільшийвЄвропі,другийза величиноювсвітіпіслярічкиКолорадовСШАунікальнийканьйонрічкиТараглибиноюблизько 1200метрів(узятийпід егідуЮНЕСКО),одинз найбільшихнаконтинентіфіордіві найзнаменитішийнаБалканахнудистськийпляжАдаБояна.

У Чорногоріїофіційнодозволеновогнепальнузброювособистомукористуванні.Вонапризначається длясамозахистугромадян.Але,якпоказуєпрактика,застосовуютьїї вкрайрідко.

М'якийівологийкліматнаклалисвійвідбитокнаустрій іпобутчорногорців.Вони рідкокудипоспішають,і незацикленінапунктуальності.Жартують надсобою,стверджуючи,що "Життя дане,щобвідпочиватиінасолоджуватися".Але цебравада:чорногорціпрацелюбніі працювативміють.

Тутлюблять іпам'ятаютьВолодимираВисоцького.Вінзнімавсяврадянсько-югославськомуфільмі"Єдинадорога" іприсвятивційкраїніпроникливі вірші.10років томувПодгорицізнаменитомубардубув відкритийпам'ятник- одинз найкращиху столиці.

У спискунайщасливішихкраїнсвітуЧорногоріязаймає104місцезі 135(напершомувцьому рейтингуопиниласяПанама).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти