Головна Сьогодні

Житомирській тюрмі 100 років: екс-смертники працюють на АТО і готують люстрацію

Засуджені довічно вчаться у вузі, а маніяк №1 в Україні Ткач просить у "Сегодня" бритву

Цього рокуЖитомирськійтюрмі(установі№8)виповнюєтьсярівно100років.Історія,як бачимо,давня і,відповідно профілюзакладу,вельмипохмура.У сталінськічаси,якрозповідаютьстарожили,тутбуло місцемасовихстратнеугодних режимуіпопростуні в чомуне виннихлюдей.З тихпір,як застереженняпроти беззаконняітерору,зберегласяцеглянастіна,всявкульовихвідмітинах (нафотовнизу).

Цікаву історію, що стосуєтьсямісцевоїв'язниці,розповів"Сегодня"заступникначальника"вісімки"з соціально-виховноїроботи підполковникАнатолійГабитов.Виявляється,вроки ВеликоїВітчизняноївійнинімці,які захопилиЖитомир,запропонували140засудженимзатяжкі злочиниодягтиїхформуі воюватинабоці фашистів.Зекипогодилися,алесамімайжевсівтеклизнімецької служби.120осіб організувалибандувлісахпідОвручем,цілийрікграбуваливсіх поспіль.Але одного разунімцівезлинатрьохбронемашинахцінностідо Німеччини,з дуже потужноюохороною.Протезнахабнілабанданапаланаконвой.Професійнаохоронамайжевсіхзеківперебила.Однак20 осібвтекли,і доляїх досіневідома...

Розстріливтюрмітривали іпізніше, тількиназаконнихпідставах.ВЖитомирськійтюрмі,які щевкількох українськихустановах (наприклад,вСІЗО КиєванаЛук'янівці,вДніпропетровську тадеякихіншихмістах)виконувалисмертнівирокидосамогомораторіюнастратувкінці1990-х.Потімбагатьом з тих, хто потрапили під діюмораторіюінаступного скасуваннястрати їїзамінилинадовічне ув'язнення.Окрема ділянкадлятакогоконтингентує івЖитомирській установі№8.Тут містятьсянасьогоднітрохи менше двохсотеньзасудженихнадовічне ув'язнення.Тамбагато роківвідсидівіпомерторікпрямовкамерінайжорстокішийвбивцяУкраїниАнатолійОнопрієнко(у ньогодіагностувалисерцевий напад).Анедавновцюв'язницю"заїхав" іншийманьяк-"серійник",відомийна прізвисько"пологівськийманіяк",СергійТкач."Сегодня"побувалавустанові№8,поспілкуваласяз кількомасидільцями,дізналася,як вониоцінюютьсвої злочини,збираютьсячи коли-небудь вийтинасвободу,якзаповнюютьвільний часі якпереносятьтюремнийпобут.Виявилося,деякі "довічники" навчаютьсязаочноу вузі ізбираютьсяпроводитивУкраїнілюстрацію...

МАНІЯК№1.Накільказапитань "Сегодня"стисловідповіввідтепернайбільшсумно"іменитий"в'язеньЖитомирськоїв'язниці,маніяк№1вУкраїніСергійТкач.Вінрозповів,що йогосудилип'ятьразів, щоразузасуджували додовічного ув'язнення.За ним"числиться"32вбивства,авсього черезсудпройшло58епізодіврізнихзлочинів."Протепонад20епізодівзгвалтуваньз вбивствамитакі нерозкрили",-повідомивнамманіяк.До речі,якби йомудовелищебільш20вбивств,вінстав биз цьогомоторошногопоказнику,можливо,врівеньз найстрашнішимманіякомСРСРАндріємЧикатило(54загиблих),і "переплюнув"бОнопрієнко,у якого52жертви...Втім,визнававсяраніше"Сегодня"Ткач,"...янавітьпідрахункивбитихне вів іне хотівбути найбільшимлиходіємвсього світу".

Маніякпохвалився,щонерідкоприходивнамісцесвоїхзлодіянь,колитам...велисяслідчі дії!Стояв,спостерігав,як йогосамогошукають,вивчавметодисищиків,робивдлясебе певнівисновки,щоб непопадатися... Араніше вінрозповідав"Сегодня",що його навітьзатримувалипарураз,алевідпускали,нібитоза хабарі.ТюремнийпобутТкача,за його словами,цілкомвлаштовує,алепередачзволійомуніхтоне носить(нагадаємо,що свого часувінбуводружений, євжедорослідіти).Якрозповівманіяк,вінсамдобровільновідмовивсяпідтримуватибудь-якіконтакти зродичами.Правда,попросив"Сегодня"поможливості передатийомуелектробритвуабоодноразовістанкидлягоління, решта,мовляв,у ньогоє.Напитання,чи думає вінколи-небудьвийтинаволю,Ткачвідповів,щотаканадія є.Хочатут жезаявив,щорозуміє:в'язницядлянього"останнязупинка"вжитті...ЦЕХ: баптистишиютьодягдлябійців


Длядовічнозасудженихвлаштованийвиробнича дільниця,де трудяться42людини.Причому,за словамиАнатоліяГабітова, людейнавиробництвіоб'єднують...релігійніпереконання!Навиході -швейнапродукція,яканадходитьвзонуАТО:брезентовінакидки,плащ-палатки,розвантаження,підстьобування...

Ось щорозповівдля"Сегодня"одиніз працюючих(назватисяіфотографуватисявонивідмовилися):

-Працюємопо вісімгодин,заробляємо50-70грнна місяць.Тутвсівіруючі-баптистизібралися,своє колоспілкування.Явбивця -приспробіпограбуваннями здругом,п'яні,вбилив2000 році вДонецькудвох.Не заперечуюпровину,покаявсяпередБогом.ПроАТОми,звичайно,знаємо,алеяврукизброюне беру.Якбиживнаволі,допомагавбиукраїнськоїармії,тому що ценашаземля.Аякбивменесталистріляти,тоГосподубдовірився, моє життявйогоруках.

new_image3_19
new_image3_19

Габітов.Показуєстіну,біля якоїприСталінірозстрілювали. 

БОРЩ, МОЛИТВА І МУЗИКА

Замначальникаустанови№8з соціально-виховноїроботи підполковникАнатолійГабітов:

-Засудженихдовічноу насзараз185чоловік.Длянихстворені всіумови.Наприклад, ємолитовнакімната,офіційнопринійчисляться18чоловік, якіспілкуютьсяпостійно збатькомВадимом,головнимзароботу по спасіннюнанашій території.Непоганоналагодженохарчування,звичайно,повідведенимзакономнормам.Скажубільше,колимививозимонашихпідопічнихвміськулікарню(хірургічніопераціївстінахустановизаборонені),товони незабаромпросятьсяназад до в'язниці,причому самечерез харчування.Ми самі,колиначергуванні,із задоволеннямзнімаємопробузтогожборщу.Ім'ясовраціоніє, іриба,іовочі...Роздачаїжі-по камерах.Развтижденьпо камерахпроходитьбібліотекар.Роздаєзамовленулітературуі збираєзаявкинамайбутнє(у настількихудожньоїлітературибільше 3000 екземплярів).42людини працюютьнавиробництві (швейне).Вкамерахвосновномусидятьподвоє.Запсихологічноїта іншоїсумісностіспівкамерникиможутьперебувати разомроками,алесамікамериїмміняютьприблизно раз на2тижні.Причиндекілька:наприклад,якщо дужехитріспробуютьвлаштуватитайниквкамері,тоце не маєсенсу,бо ніхто не знає,колиі в якукамеруїхпереведуть.

ПсихологустановиАндрійВласюк:

- У кімнатіпсихоемоційного розвантаженняпроводимопрофілактикусуїцидівічленоушкодження,налаштовуємоув'язненихнатривалітерміни.Тутвсеконфіденційно:щобпотрапити до наснабесіду,в'язень повиненнаписатизаяву.Заняттяможутьбутиіндивідуальні таколективні.У томучисліарттерапія,музичнатерапія,класика,за часом одна година.Але можназвертатисяхоч кожендень,якщо треба.

ДМИТРО: "Сподіваюся скоровийтинаволю"

Зустрілисями і здовічнозасудженимДмитромС.,про якого нетакдавнокоротенькописалиузв'язкуз тим,що він і йогоспівкамерникнавчаютьсязаочноу вузі,здалиіспити іотрималидипломибакалаврів.Ось щорозповівДмитродля"Сегодня".

-Яз Києва,потрапивсюдиза звинуваченняму вбивствідвохлюдей,якене скоював.Як і90% засудженихдовічно,сиджунезаконно.Наприклад,експертизапоказала,що один зтих,вчиємувбивствімене звинувачують,взагаліпомер своєюсмертю.Ілишечерезрік,післякатуваньізнущаньнаді мною,міліціявлаштувалатак,що купленийнеюекспертдавінший висновок.Мовляв,у загиблогозламанапід'язиковакістка,щосвідчитьпро задушення...Пояснююситуацію.Цебув1999 рік,я,втой час24-річний,до криміналуне мав відношення,займавсяприватними перевезеннями.Алеу дворі булокілька знайомих, ранішесиділи.Одинз них,Олег,завждибув "стукачем"міліцейським,і колипопавсяна одній справі,вказавнамене якнаподільника.Меневзяли,підвісилиналом,ось до цихпіршрами... У підсумкузмусилименепідписатизізнання утихзлочинах,про які повідомиввякихзвинувачувався)Олег.Сенс цихзлочинівв тому,що нібито мивскладібандиза підробленими документамипривласнюваликвартиризагиблих ізниклих.Але цевсешитобілиминитками,немаєніякихдоказів... У підсумкуу 2000 роцізасудилип'ятьох:мені і щедвомхлопцямдалидовічне,звинуватившиу вбивствідвохвласниківквартир, цьомустукачуОлегу-7років,йоговітчиму-15.

У вільнийчасвчуся,читаю.Яадже зтоваришемздавв 2009 роціЗНО тавступив до вузу,наспеціальність"Управлінняперсоналом".Упевнений,що цезнадобиться менівмайбутньому,бояточнознаю,що незабаромвийдунасвободу,як і дуже багатодовічнозасуджених.ВРадувже,знаю,подализаконопроектпро те,щонадовічномуув'язненнізалишатьсятількибезпосереднівиконавцівбивств,арізніспівучасники,підбурювачіта ін.будутьпереведенінатерміни до15років.Ая нетількисам невбивав,янавіть ціжертвивочі небачив,помоїй справінемаєжодного доказу!Нібитоя щосьбачив,чув,алея невбивав!Вбивали,наскількизнаю, тойподільник,щоотримав,крім мене,довічне(сидитьу Вінниці)івітчимОлега.Такщоявийдуавтоматично.Освіта, якуяотримуювтюрмі,допоможемені потімгідновлаштуватисяв житті.Явжеотримавтутдипломбакалавра,тепервчусянаспеціаліста.Навчання платне,заменерозраховуютьсяродичі: батьки,тітката інші.До меневтюрмуприїжджаютьвикладачівузу,ось у ційкімнаті,де мизнаходимося звами,читаютьменілекції,проводятьконсультації,приймаютьзаліки.Вонижпривозятьнеобхідні підручникиз бібліотекивузу.Буває,разна місяць,алебуває іпаруразна тиждень, подва-тривикладача.Записиведемопостарому,ручкоюнапапері,комп'ютериніби ідозволеніз цього року,аленамїх не дають(адміністраціяпояснила,щобудуть,приналежномуфінансуванні,створені спеціальнікласидляцентралізованогокористуванняоргтехнікою,ароздаватикомп'ютерипо камерахне будуть,заборонено.-Авт.).Нароботу неходжу,це дозволено(закондійсно говоритьпро право,а непро обов'язокзасудженихпрацювати.-Авт.).

new_image4_11
new_image4_11

ДмитроС. "Посадилинавсе життя,афруктівне дають".

ПОЛІТИКІВПОКАРАЄБОГ.Вкамерізі мноюсидитьмійколишнійсусідповулиці, будиноквбудинокжили.Його тежзвинуватилиу вбивствідвох,далидовічне.Ось знимразом миі вчимосяу вузі.Стосунки нормальні,тут,якщо конфліктхочабназріває,відразурозводятьпо різних камерах.Вечорамидивимосяз нимтелевізор(менімамапередалащев 2001році),читаємогазети(їх можнавиписувати,якщо є грошінатюремномурахунку,якийможутьпоповнитиродичіаботудийдезарплатапрацюючих).За побутовими умовамия неможувамсказатижодногодоброгослова,ботут всененормально!Єдино,щовихователіпрацюють знамидійсно непогано,і в самійтюрмі,івоблуправлінні.Бачите,навчанняорганізували,бібліотекатутє непогана,знамирозмовляють...Все інше- погано.Фруктинавітьнашимзаконодавством непередбачені.Уявляєте,посадилимененавсе життя,афруктівне даютьвзагалі!Правда,передачідозволенібезобмежень,алемені вонидістаютьсяякщоразна місяць,тодобре.У менебатькипенсіонери,ще навчанняплатна,можливостіобмежені.Такщоя,як і всітут,живутільки думкамипромайбутню свободу,бо, якщодуматипротутешнє життя,тотребаповіситися... Мизаці рокизверталисязадопомогоюдо різних політиків,аленіхтоне допоміг.Яговорюпротихдовічнозасуджених,якихпосадилинезаконно.Алезапевняювас,усі, хтовідмовивнаму допомозі,будутьнезабаромпокараніБогом!Амивсеодноскоровийдемо,звернемосядо активістівМайдану,докомандирівбатальйонів,і спільнопроведемовкраїніреальнулюстрацію,тому що мизнаємо цюсистему,як вонапрацює іхтонанеї працює.

ЗАМІСТЬСТРАТИ-ТЮРЬМА

Кажещеодин "засудженийдовічно" ГеоргійЙ.:

-ЯродомзЗакарпаття,тамв 1997році іскоїв цейжахливий злочин.Цебуврозбій,ми зподільникомнапалинаприватнийбудиноквобласті,про вбивствоі думок небуло.Алеодназ майбутніхжертвмене впізнала,незважаючина те,щомибуливмасках.І тодіяякзбожеволів,забивдвох людейбитою...Про подробицізгадувати нехочу,можулише сказати,що провинувизнаюповністю,глибокорозкаявся ідуже жалкуюпроте, що трапилося.Тимбільш жахливо,що потерпілимивиявилисямоїдалекі родичі(самяза національністюрумун).Затрималинастієїж ночі,коливсе трапилося,нанайближчійзалізничноїстанції.Я,звичайно,спочатку намагавсязаперечуватисвою участь узлочині,алеподільник,оскільки він невбивав,зізнався.Тодіпідтвердивйого свідченняія.Менев 1998році засудили досмертноїкари,аленабув чинностімораторійі мене не"виконали".Спочаткусидівв Ужгородіводиночнійкамері,ав 2002році потрапивсюди,до Житомира.До тогочасу,післяприйняттявідповідного закону, стратумені замінилинадовічне ув'язнення.

new_image2_22
new_image2_22

ГеоргійЙ. "Провинуу вбивствівизнаюповністю іглибококаюсь".

У мене, звичайно,яку кожногодовічнозасудженого,жеврієнадіяколи-небудь вийтинасвободу,алепрактичноце майженеможливо.Так,президентможепомилуватипіслявідбуття20років(аясиджувже18рік),алецемалоймовірно.Знаєте,осьце розуміння,що вийтинасвободунереально,пригноблюєтут найбільше,такщокраще про цене думати.Томуясподіваюсяіпрошупробаченнялишеу ГосподаБога.

Нароботу неходжу,вкамерізаймаюсясамоосвітою,вчуанглійськута інші мови.Яж колисьпоступиввУжгородськийуніверситетнавідділеннярумунськоїфілології,тягадо мову мене здитинства... Попобутіособливихнаріканьу мене немає, харчування,звичайно, нересторанне,алетерпимо.Осьхліб буводин часабсолютно поганий,але останнім часомставнабагатокраще,простовідмінний(виявилося,вмісцевій пекарні,обслуговуючоїустанови,змінивсяперсонал.-Авт.).

Сиджувжедоситьдовговкамерізі своїмземляком,наполовину,помамі,румуном.Ми знимдобреладнаємо,хоча політичніпоглядирізні.Я,скажімо,спочатку бувзаМайдан,вінжескептично донього ставився.Але цене привіднамсваритися, швидше,мотивдлядовгихбесід,спробзрозуміти світі себе,знайтиістину...

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти