I love Ukraine

Все про Джонсона

Книги на літо

Секс vs сльози

Басейни у Києві

Тиждень моди

Житомирській тюрмі 100 років: екс-смертники працюють на АТО і готують люстрацію

Засуджені довічно вчаться у вузі, а маніяк №1 в Україні Ткач просить у "Сегодня" бритву

Цього рокуЖитомирськійтюрмі(установі№8)виповнюєтьсярівно100років.Історія ,як бачимо ,давня і ,відповідно профілюзакладу ,вельмипохмура.У сталінськічаси ,якрозповідаютьстарожили ,тутбуло місцемасовихстратнеугодних режимуіпопростуні в чомуне виннихлюдей.З тихпір ,як застереженняпроти беззаконняітерору ,зберегласяцеглянастіна ,всявкульовихвідмітинах ( нафотовнизу ) .

Цікаву історію , що стосуєтьсямісцевоїв'язниці ,розповів" Сегодня"заступникначальника" вісімки "з соціально-виховноїроботи підполковникАнатолійГабитов .Виявляється ,вроки ВеликоїВітчизняноївійнинімці ,які захопилиЖитомир ,запропонували140засудженимзатяжкі злочиниодягтиїхформуі воюватинабоці фашистів .Зекипогодилися ,алесамімайжевсівтеклизнімецької служби .120осіб організувалибандувлісахпідОвручем ,цілийрікграбуваливсіх поспіль.Але одного разунімцівезлинатрьохбронемашинахцінностідо Німеччини ,з дуже потужноюохороною.Протезнахабнілабанданапаланаконвой.Професійнаохоронамайжевсіхзеківперебила .Однак20 осібвтекли,і доляїх досіневідома...

Розстріливтюрмітривали іпізніше, тількиназаконнихпідставах.ВЖитомирськійтюрмі ,які щевкількох українськихустановах ( наприклад ,вСІЗО КиєванаЛук'янівці ,вДніпропетровську тадеякихіншихмістах )виконувалисмертнівирокидосамогомораторіюнастратувкінці1990- х .Потімбагатьом з тих, хто потрапили під діюмораторіюінаступного скасуваннястрати їїзамінилинадовічне ув'язнення .Окрема ділянкадлятакогоконтингентує івЖитомирській установі№8 .Тут містятьсянасьогоднітрохи менше двохсотеньзасудженихнадовічне ув'язнення .Тамбагато роківвідсидівіпомерторікпрямовкамерінайжорстокішийвбивцяУкраїниАнатолійОнопрієнко(у ньогодіагностувалисерцевий напад ) .Анедавновцюв'язницю" заїхав " іншийманьяк-" серійник " ,відомийна прізвисько" пологівськийманіяк " ,СергійТкач ." Сегодня"побувалавустанові№8 ,поспілкуваласяз кількомасидільцями ,дізналася ,як вониоцінюютьсвої злочини ,збираютьсячи коли- небудь вийтинасвободу ,якзаповнюютьвільний часі якпереносятьтюремнийпобут .Виявилося ,деякі " довічники " навчаютьсязаочноу вузі ізбираютьсяпроводитивУкраїнілюстрацію...

МАНІЯК№1.Накільказапитань " Сегодня"стисловідповіввідтепернайбільшсумно" іменитий "в'язеньЖитомирськоїв'язниці ,маніяк№1вУкраїніСергійТкач .Вінрозповів ,що йогосудилип'ятьразів, щоразузасуджували додовічного ув'язнення.За ним" числиться "32вбивства ,авсього черезсудпройшло58епізодіврізнихзлочинів ."Протепонад20епізодівзгвалтуваньз вбивствамитакі нерозкрили " ,-повідомивнамманіяк .До речі ,якби йомудовелищебільш20вбивств ,вінстав биз цьогомоторошногопоказнику ,можливо ,врівеньз найстрашнішимманіякомСРСРАндріємЧикатило( 54загиблих) ,і " переплюнув "бОнопрієнко ,у якого52жертви...Втім ,визнававсяраніше" Сегодня"Ткач ,"...янавітьпідрахункивбитихне вів іне хотівбути найбільшимлиходіємвсього світу".

Маніякпохвалився ,щонерідкоприходивнамісцесвоїхзлодіянь ,колитам...велисяслідчі дії !Стояв ,спостерігав ,як йогосамогошукають ,вивчавметодисищиків ,робивдлясебе певнівисновки ,щоб непопадатися... Араніше вінрозповідав" Сегодня" ,що його навітьзатримувалипарураз ,алевідпускали ,нібитоза хабарі.ТюремнийпобутТкача ,за його словами ,цілкомвлаштовує ,алепередачзволійомуніхтоне носить( нагадаємо ,що свого часувінбуводружений, євжедорослідіти).Якрозповівманіяк ,вінсамдобровільновідмовивсяпідтримуватибудь-якіконтакти зродичами .Правда ,попросив" Сегодня"поможливості передатийомуелектробритвуабоодноразовістанкидлягоління , решта ,мовляв ,у ньогоє.Напитання ,чи думає вінколи -небудьвийтинаволю ,Ткачвідповів ,щотаканадія є.Хочатут жезаявив ,щорозуміє:в'язницядлянього"останнязупинка "вжитті...ЦЕХ: баптистишиютьодягдлябійців

Реклама


Длядовічнозасудженихвлаштованийвиробнича дільниця ,де трудяться42людини.Причому ,за словамиАнатоліяГабітова , людейнавиробництвіоб'єднують...релігійніпереконання!Навиході -швейнапродукція ,яканадходитьвзонуАТО :брезентовінакидки ,плащ- палатки ,розвантаження ,підстьобування...

Ось щорозповівдля" Сегодня"одиніз працюючих( назватисяіфотографуватисявонивідмовилися ) :

-Працюємопо вісімгодин,заробляємо50-70грнна місяць.Тутвсівіруючі- баптистизібралися ,своє колоспілкування.Явбивця -приспробіпограбуваннями здругом ,п'яні ,вбилив2000 році вДонецькудвох.Не заперечуюпровину ,покаявсяпередБогом.ПроАТОми ,звичайно ,знаємо ,алеяврукизброюне беру .Якбиживнаволі ,допомагавбиукраїнськоїармії ,тому що ценашаземля .Аякбивменесталистріляти ,тоГосподубдовірився , моє життявйогоруках.

new_image3_19

Габітов .Показуєстіну ,біля якоїприСталінірозстрілювали . 

Реклама

БОРЩ, МОЛИТВА І МУЗИКА

Замначальникаустанови№8з соціально-виховноїроботи підполковникАнатолійГабітов :

-Засудженихдовічноу насзараз185чоловік.Длянихстворені всіумови.Наприклад, ємолитовнакімната ,офіційнопринійчисляться18чоловік, якіспілкуютьсяпостійно збатькомВадимом ,головнимзароботу по спасіннюнанашій території.Непоганоналагодженохарчування ,звичайно ,повідведенимзакономнормам .Скажубільше ,колимививозимонашихпідопічнихвміськулікарню( хірургічніопераціївстінахустановизаборонені) ,товони незабаромпросятьсяназад до в'язниці ,причому самечерез харчування .Ми самі ,колиначергуванні ,із задоволеннямзнімаємопробузтогожборщу .Ім'ясовраціоніє, іриба ,іовочі...Роздачаїжі-по камерах .Развтижденьпо камерахпроходитьбібліотекар .Роздаєзамовленулітературуі збираєзаявкинамайбутнє(у настількихудожньоїлітературибільше 3000 екземплярів ) .42людини працюютьнавиробництві ( швейне ) .Вкамерахвосновномусидятьподвоє.Запсихологічноїта іншоїсумісностіспівкамерникиможутьперебувати разомроками ,алесамікамериїмміняютьприблизно раз на2тижні.Причиндекілька:наприклад ,якщо дужехитріспробуютьвлаштуватитайниквкамері ,тоце не маєсенсу ,бо ніхто не знає ,колиі в якукамеруїхпереведуть .

ПсихологустановиАндрійВласюк :

- У кімнатіпсихоемоційного розвантаженняпроводимопрофілактикусуїцидівічленоушкодження ,налаштовуємоув'язненихнатривалітерміни.Тутвсеконфіденційно :щобпотрапити до наснабесіду ,в'язень повиненнаписатизаяву.Заняттяможутьбутиіндивідуальні таколективні .У томучисліарттерапія ,музичнатерапія ,класика ,за часом одна година.Але можназвертатисяхоч кожендень ,якщо треба.

ДМИТРО: "Сподіваюся скоровийтинаволю"

Зустрілисями і здовічнозасудженимДмитромС. ,про якого нетакдавнокоротенькописалиузв'язкуз тим ,що він і йогоспівкамерникнавчаютьсязаочноу вузі ,здалиіспити іотрималидипломибакалаврів.Ось щорозповівДмитродля" Сегодня" .

-Яз Києва ,потрапивсюдиза звинуваченняму вбивствідвохлюдей ,якене скоював.Як і90 % засудженихдовічно ,сиджунезаконно.Наприклад ,експертизапоказала ,що один зтих ,вчиємувбивствімене звинувачують ,взагаліпомер своєюсмертю .Ілишечерезрік ,післякатуваньізнущаньнаді мною ,міліціявлаштувалатак ,що купленийнеюекспертдавінший висновок .Мовляв ,у загиблогозламанапід'язиковакістка ,щосвідчитьпро задушення...Пояснююситуацію.Цебув1999 рік,я ,втой час24- річний ,до криміналуне мав відношення ,займавсяприватними перевезеннями .Алеу дворі булокілька знайомих , ранішесиділи .Одинз них ,Олег ,завждибув " стукачем "міліцейським ,і колипопавсяна одній справі ,вказавнамене якнаподільника .Меневзяли,підвісилиналом ,ось до цихпіршрами... У підсумкузмусилименепідписатизізнання утихзлочинах ,про які повідомиввякихзвинувачувався )Олег.Сенс цихзлочинівв тому ,що нібито мивскладібандиза підробленими документамипривласнюваликвартиризагиблих ізниклих .Але цевсешитобілиминитками ,немаєніякихдоказів... У підсумкуу 2000 роцізасудилип'ятьох :мені і щедвомхлопцямдалидовічне ,звинуватившиу вбивствідвохвласниківквартир , цьомустукачуОлегу-7років ,йоговітчиму-15 .

У вільнийчасвчуся ,читаю .Яадже зтоваришемздавв 2009 роціЗНО тавступив до вузу ,наспеціальність"Управлінняперсоналом " .Упевнений ,що цезнадобиться менівмайбутньому ,бояточнознаю ,що незабаромвийдунасвободу ,як і дуже багатодовічнозасуджених .ВРадувже ,знаю ,подализаконопроектпро те ,щонадовічномуув'язненнізалишатьсятількибезпосереднівиконавцівбивств ,арізніспівучасники ,підбурювачіта ін .будутьпереведенінатерміни до15років.Ая нетількисам невбивав ,янавіть ціжертвивочі небачив ,помоїй справінемаєжодного доказу !Нібитоя щосьбачив ,чув ,алея невбивав !Вбивали ,наскількизнаю , тойподільник ,щоотримав ,крім мене ,довічне(сидитьу Вінниці)івітчимОлега .Такщоявийдуавтоматично .Освіта, якуяотримуювтюрмі ,допоможемені потімгідновлаштуватисяв житті.Явжеотримавтутдипломбакалавра ,тепервчусянаспеціаліста .Навчання платне ,заменерозраховуютьсяродичі : батьки ,тітката інші.До меневтюрмуприїжджаютьвикладачівузу ,ось у ційкімнаті ,де мизнаходимося звами ,читаютьменілекції ,проводятьконсультації ,приймаютьзаліки .Вонижпривозятьнеобхідні підручникиз бібліотекивузу.Буває ,разна місяць ,алебуває іпаруразна тиждень, подва- тривикладача .Записиведемопостарому ,ручкоюнапапері ,комп'ютериніби ідозволеніз цього року ,аленамїх не дають( адміністраціяпояснила ,щобудуть ,приналежномуфінансуванні ,створені спеціальнікласидляцентралізованогокористуванняоргтехнікою ,ароздаватикомп'ютерипо камерахне будуть,заборонено.-Авт . ) .Нароботу неходжу ,це дозволено(закондійсно говоритьпро право ,а непро обов'язокзасудженихпрацювати.-Авт . ) .

new_image4_11

Реклама

ДмитроС. " Посадилинавсе життя ,афруктівне дають" .

ПОЛІТИКІВПОКАРАЄБОГ.Вкамерізі мноюсидитьмійколишнійсусідповулиці, будиноквбудинокжили.Його тежзвинуватилиу вбивствідвох,далидовічне .Ось знимразом миі вчимосяу вузі.Стосунки нормальні ,тут ,якщо конфліктхочабназріває ,відразурозводятьпо різних камерах .Вечорамидивимосяз нимтелевізор(менімамапередалащев 2001році),читаємогазети(їх можнавиписувати ,якщо є грошінатюремномурахунку,якийможутьпоповнитиродичіаботудийдезарплатапрацюючих) .За побутовими умовамия неможувамсказатижодногодоброгослова ,ботут всененормально !Єдино ,щовихователіпрацюють знамидійсно непогано ,і в самійтюрмі ,івоблуправлінні .Бачите ,навчанняорганізували ,бібліотекатутє непогана ,знамирозмовляють...Все інше- погано.Фруктинавітьнашимзаконодавством непередбачені.Уявляєте ,посадилимененавсе життя ,афруктівне даютьвзагалі!Правда ,передачідозволенібезобмежень ,алемені вонидістаютьсяякщоразна місяць ,тодобре.У менебатькипенсіонери ,ще навчанняплатна ,можливостіобмежені.Такщоя ,як і всітут ,живутільки думкамипромайбутню свободу ,бо, якщодуматипротутешнє життя ,тотребаповіситися... Мизаці рокизверталисязадопомогоюдо різних політиків ,аленіхтоне допоміг.Яговорюпротихдовічнозасуджених ,якихпосадилинезаконно.Алезапевняювас ,усі, хтовідмовивнаму допомозі ,будутьнезабаромпокараніБогом !Амивсеодноскоровийдемо ,звернемосядо активістівМайдану ,докомандирівбатальйонів ,і спільнопроведемовкраїніреальнулюстрацію ,тому що мизнаємо цюсистему ,як вонапрацює іхтонанеї працює .

ЗАМІСТЬСТРАТИ-ТЮРЬМА

Кажещеодин " засудженийдовічно" ГеоргійЙ.:

-ЯродомзЗакарпаття ,тамв 1997році іскоїв цейжахливий злочин.Цебуврозбій ,ми зподільникомнапалинаприватнийбудиноквобласті ,про вбивствоі думок небуло.Алеодназ майбутніхжертвмене впізнала ,незважаючина те ,щомибуливмасках .І тодіяякзбожеволів ,забивдвох людейбитою...Про подробицізгадувати нехочу ,можулише сказати ,що провинувизнаюповністю ,глибокорозкаявся ідуже жалкуюпроте, що трапилося .Тимбільш жахливо ,що потерпілимивиявилисямоїдалекі родичі(самяза національністюрумун ) .Затрималинастієїж ночі ,коливсе трапилося ,нанайближчійзалізничноїстанції.Я ,звичайно ,спочатку намагавсязаперечуватисвою участь узлочині ,алеподільник ,оскільки він невбивав ,зізнався .Тодіпідтвердивйого свідченняія .Менев 1998році засудили досмертноїкари ,аленабув чинностімораторійі мене не" виконали " .Спочаткусидівв Ужгородіводиночнійкамері ,ав 2002році потрапивсюди ,до Житомира.До тогочасу ,післяприйняттявідповідного закону , стратумені замінилинадовічне ув'язнення .

new_image2_22

ГеоргійЙ. " Провинуу вбивствівизнаюповністю іглибококаюсь " .

У мене, звичайно ,яку кожногодовічнозасудженого ,жеврієнадіяколи- небудь вийтинасвободу ,алепрактичноце майженеможливо.Так ,президентможепомилуватипіслявідбуття20років( аясиджувже18 -йрік) ,алецемалоймовірно .Знаєте ,осьце розуміння ,що вийтинасвободунереально ,пригноблюєтут найбільше ,такщокраще про цене думати.Томуясподіваюсяіпрошупробаченнялишеу ГосподаБога.

Нароботу неходжу ,вкамерізаймаюсясамоосвітою ,вчуанглійськута інші мови.Яж колисьпоступиввУжгородськийуніверситетнавідділеннярумунськоїфілології ,тягадо мову мене здитинства... Попобутіособливихнаріканьу мене немає , харчування ,звичайно, нересторанне ,алетерпимо .Осьхліб буводин часабсолютно поганий ,але останнім часомставнабагатокраще ,простовідмінний(виявилося ,вмісцевій пекарні ,обслуговуючоїустанови ,змінивсяперсонал .-Авт . ) .

Сиджувжедоситьдовговкамерізі своїмземляком ,наполовину ,помамі ,румуном .Ми знимдобреладнаємо ,хоча політичніпоглядирізні.Я ,скажімо ,спочатку бувзаМайдан ,вінжескептично донього ставився .Але цене привіднамсваритися , швидше ,мотивдлядовгихбесід ,спробзрозуміти світі себе ,знайтиістину...

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Після чотирьох місяців війни ніхто з нас не в порядку

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти