Головна Сьогодні

Десять способів зберегти пам'ять "молодою"

Думайте про мозок як про м'яз, який потрібно качати

Ітодівашапам'ятьскажевам"спасибі",пише "Ортодокс".

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ

Відразукількадослідженьодночаснодовеликогнітивніперевагифізичнихвправ.Хочаздавалосяб,звідкиїмтамузятися?Проте,теперученівсечастішепов'язуютьздороветілоіздоровийрозум.

Прогулянкинасвіжомуповітрі(відеалі,звичайно,вздовжморяабовлісі)цесамо собою зрозуміле.Крімцьоговченірекомендуютьвправиякмінімумтрирази натиждень-якнакардіо,такісиловінавантаження.

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ДослідженняпоказализначнузатримкусимптомівхворобиАльцгеймерав осіб,якіговорятьнаякмінімумдвома мовами.Однезпоясненьцьогополягаєвтому,щомозокбілінгвівтакимчиномкомпенсуєвтраченіфункції,викликаніхворобоюАльцгеймера,травмамиіпошкодженнямимозку.Прицьомувченівпевнені,щопочативчитимовуніколи небуваєпізно.Чимвистарше,тимтак,успіхибудутьповільніше,алезатемозокбудепрацюватина"повнукотушку", більш посилено,ніжумолодогоорганізму.

ГРА НА МУЗИЧНОМУ ІНСТРУМЕНТІ

Вченіз Гельсінськогоуніверситету довели,щоулюдей,якіперенеслиінсультіяківякостітерапіїслухалипевнумузику,пам'ятьірозумові здібностівідновлюютьсязначнокраще.

Вонипровелиекспериментза участю60 осіб,уякихпісляінсультубулизафіксованірозладикогнітивнихфункцій,такихякпам'ятьіконцентраціяуваги.Пацієнтіврозділилинатригрупи:першіщодняпротягомдекількохгодинслухалиулюбленумузику,другі-тількиаудіокниги,алюдизтретьоїгрупинічого неробили.

Упідсумкучерез3місяціпісляінсультувербальнапам'ятьлюдейзпершоїгрупипокращиласяна60%.Тодіякупацієнтів,якіпрослуховувалиаудіокниги,цейпоказникпокращивсявсьогона29%,аулюдейтретьоїгрупивсьогона18%.

ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ

Увас є улюбленакнига,віршабоприслів'я?Поставтепередсобою мету-запам'ятовуватипарустрофабофразвтиждень.Незалежновідтого,щовивиберете,сампроцесзапам'ятовуваннябудекориснимдлявашогомозку,азначить,івашій пам'яті.

ІГРИ

Спробуйтевсвоїй"запам'ятовувальній"стратегіївикористовуватиігри.ВиможетегратизіншимилюдьмиспільноабочерезІнтернетсамостійно.Неважливо,будеце"Монополія",шахиабоХрестовіпоходилицарівнакомп'ютері.Важливо,щобцебулиігри,яківимагаютьстратегії,а невезіння:такіможутьбутибільшефективнимивборотьбізавашупам'ять.

ЧИТАЙТЕ КНИГИ

Читайтевсюди.Іне кажіть,щокнигитепертакідорогі,ачасуувастакмало.Тепер,колиможназавантажуватибагатобезкоштовнихкнигвІнтернеті,виможетечитатинавітьнароботіабовметро,не кажучивжепро комфортнеліжковдомапередсном.Зжанрівбажановибирайте нерозважальні,адокументальні,історичнітвори.

Зрештою,виможетеспробуватипрочитатихочкнигупро садівництвоабопро фінансове планування,головне,щобвичитали,авашмозокбувзабитийінформацією,далівінсамвідфільтруєпотрібнеівідкинезайве.

ЗБИРАЙТЕ ПАЗЛИ

Кросворди,судокуівсілякіголоволомкиздатнідопомогтивамнабагатобільше,ніжвидумаєте.Вонине тількидопоможутьскоротатичас-вонидопоможутьякомогадовшезберігативашмозокактивним.

ДослідникизКоролівськогоколеджувЛондонівиявили,що"тренуваннямозку"покращуютьне тількипам'ять,алевсеповсякденне життялітніхлюдей,допомагаючизтакимизавданнями,яквикористаннягромадськоготранспорту,покупки,приготуванняїжітауправлінняособистимифінансами.

Майже7000 осіб у віцістарше50роківвзяли участьушестимісячномуексперименті.Якийпоказав,щолюди,якімають"складні"розумовіпрофесіїабопостійнотренуютьсвіймозокза допомогоюкросвордів,головоломокіпазлів,якправило,маютьбільшнизькіпоказникидеменції.Детальнішепродослідженнятут.

ПОДОРОЖУЙТЕ

Новікраїниінезнайоміситуаціїможутьбутихорошим тренуваннямдлярозуму.Томувченізакликають:хапайтерюкзак-івперед,зановимивраженнями!Однакприцьомувонижпопереджають,щовеликістресовіситуаціївподорожах(наприклад,колипотрібновстигнутинапересадкулітака"в точності")можутьстатипусковиммеханізмомрозвиткусерцево-судиннихзахворювань,тому несильно-тозахоплюйтесявгонитвізагостримивідчуттями.

Переконайтеся,щовиперебуваєтевхорошомуфізичномуіпсихічномустані,першніжвирушатизапригодами.

ВИРІШУЙТЕ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ

Замістьтого,щобвикористовуватикалькуляторабопрограмуонлайн,щобпідбитисімейнийбалансаборахуноквашоїчековоїкнижки,спочаткупостарайтесязробитицестаромоднимспособом.Прорахуйтевсеврозумі.

Апотімзробітьцесвоїмщотижневим(нехайірутинним)заняттям.Згодомвипомітите,щоцезаймає нетаквже й багаточасу.

СОЦІАЛІЗУЙТЕСЯ

Привиходінапенсію незамикайтесявсобі.І незакривайтесявчотирьохстінах.Проводьтечасзіншимилюдьми.Говоріть,обговорюйтеостанніновини,"перетирайте"прочитанукнигу,говорітьпро філософію,вкінцікінців.Ісмійтеся!Особливосмійтеся.Сміхособливокориснийдлярозуму,тілаісерця.Аякщоуваснемаєвеликої кількостідрузів,простостаньтеволонтером.

ДО РЕЧІ

Знайдено спосібповернутипам'ятьпри хворобіАльцгеймера.Такездаєтьсяфантастикою,алецеможливо.Те,щоминазиваємо"втратитипам'ять"вразіхворобиАльцгеймеранасправдініщоінше,якускладненістьмозкувитягуватиспогадизнервовихклітин,пояснюютьнейрофізіологиМассачусетськоготехнологічногоінститутувСША.

Якщовідновитифункціюзчитуванняінформаціїзнейронів,топроблемазпам'яттюбудевирішена.По крайнеймере,наранніхстадіяхзахворюванняточно.До такого відкриттявченіприйшли,колипроводилидослідинамишахзхворобоюАльцгеймера.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти