Головна Сьогодні

Юрій Рибчинський: "Хочу, щоб Тіна Кароль зіграла Мерилін Монро в моєму мюзиклі"

Український поет, драматург і сценарист розповів "Сегодня", чому вважає, що з Росією потрібно сідати за стіл переговорів, за що не зможе пробачити Кобзона, як після першого серйозного гонорару вирішив не працювати і про плани на майбутнє

Зізнаюсячесно:колиприходжувкараоке-бари,тонезмінновиконуюдвікомпозиції:"Минає день,минає ніч"і "Чарівна скрипка".Ніколине думала,щозавторомцихрядківменіпощаститьпоспілкуватисяособисто,причомуще йу ньоговгостях.ЮрійРибчинськийпредставлення не потребує- йогопіснівжепівстоліттяу всіх на слуху.Алеговорилими не тількипро пісні...
- Юрію Євгеновичу, останні місяцідлябагатьох українцівранокпочинається зновин. Аяку вас?
- Чеснокажучи,заразянамагаюсяякбагато меншедивитися новини,тому щоінформація,якумиотримуємо,вбільшості своїйнегативна.Стаєтільки гірше,азмінитити нічогоне можеш.Крімцього, заразінформаціїтакбагато івона настількисуперечлива,щонавіть мені,який працювавсвого часувАдміністраціїпрезидента,дужеважкорозібратися,деправда,адебрехня(три рокибуврадникомприАдміністраціїпрезидентаза часівЛеонідаКучми -Авт.).Єдине,щоясобідозволяю,такце"Фейсбук".
-Яквидумаєте, коли і чимзакінчитьсявійна?
-Не хочетьсялякативашихчитачівсвоїмиздогадкамита прогнозами,алеменіздається,що те,щопочалосявКримуі продовжилосянаДонеччині,ще триватимемінімум три роки.Цеякпожежа,якулегкопочати,алескладнопогасити.Путінпродумавцю грунакількароків, івін незупиниться.Можутьбутиперіодиперепочинку,перемир'я,алеРосіяне залишитьУкраїнувспокої.РежимПутінатримаєтьсяна тому,щовінозвучуєдумки,якінакопичувалисявРосії,точнішевросійськомународіостанні23 роки.У нихбувкомплекснеповноцінності,якийпотрібнобуло чимосьвідшкодувати:не скажешже140-мільйонному народу,мовляв,ми-бездарні,мивсепрофукалиіпропили.Томушукализовнішньоговорога,відякого щосьможнавзяти.ІУкраїнабула кращимваріантом.Путінповторює те,щоробивМиколаІІпередрозпадомРосійськоїімперії: найбільшецейцарбоявсяреволюції, тому іпридумуваввійни,яківрезультатізавждипрогравав.Путін дужебоїться,щобвРосії неповторилися події,яківідбулися у насв2004-муі через 10років.На жаль,ми-найкращийвідволікаючийманеврдлязакомплексованогоросійського народу.І Путінграєнацьому.Багато хто думає,що цеПутіну всьомувинен, цевінобдуриввласнийнарод.Нічогоподібного!Вінозвучуєбажання тих80-відсотківросіян,які за ньогоголосують.Цевонихочуть,щобХерсон,Київсталиросійськимимістами.Але є,знаєте,історичнаматриця,яка завждиповторюється.Ценеминуче.Росіяаджевигравалатількитівійни,вякихнанеїнападали.Аосьякщо Російськаімперіясамапочиналавійнуначужій території,якправило,цепризводилодо її розпаду.Івданомувипадку менітежздається,щорезультатомвійни зУкраїноюстанерозпадРосії.
Моябабусяідідусьпомаминій лініїпохованівДебальцеве, ічастинудитинстваяпровівнаДонеччині.І,природно,це нечужадляменеземля,але... Зараз менідужеважко уявити,якможнабуде даліодин з однимжити,навітьколитамперестанутьстріляти.Пройденалініянеповернення,післяякої будедужескладновирішити,як себеповодитися нетількиповідношеннюдо путінськоїРосії,алеі злюдьминаДонеччині,яківзяли врукизброю.У таких людейодинвихід:йтиразом зросійськимисолдатами,які їмдопомагаютьвоювати,до Росії.Тут їммісця небуде.Першалюстраціяповиннастосуватисясамелюдей,яківзяли врукизброюпроти свогож народу.
Щож до Росії... Мизавждибудемосусідами-так вжерозпорядиласядоля.Томувсе однотребадомовлятися ісідатизастілпереговорів.Не тому,щоРосіябільше ісильніше- простоми нікудивід неї недінемося.Цез дружиноюможнарозлучитися,виїхативіншу країну ібільшеніколи її небачити.Атут не вийде.НайкращимрішеннямдляПутінабула б заява,що Крим -окрема держава,там єтитульнанація.Цетериторіякримськихтатар- іросіяни, іукраїнціприйшлиначужутериторію.Але,звичайно,Путінтакніколине зробить.
-Развже миговоримопро політику, тояк виоцінюєтеучастьвнійартистів?
-Якщо режисер,наприклад,захотівзайнятисяполітикою,тонехай кращеставитьполітичні спектаклі.Кожен повинензайматисясвоєю справою.Яб взагалізаборонивлюдямтворчостілізтивцюсферу.Аякщо людинацілеспрямовано,професійновжедоросладоцього іхочезайматисяполітикою,топовинна змистецтвомпопрощатися.
- Але жвашсин -поетівидавецьЄвгенРибчинський-нацихвиборах ставкандидатомвдепутати? Виговорилийому, щоне бачитевтворчихлюдяхполітичногопотенціалу?
-Алезаборонитиїмж тежне можна (сміється).Явсвій часцеспробував ізрозумів:покине пізно- кращезвідти йти.Щотакекоридори владиязнаюне з чуток-буврадникомКучми з97-гопо2000рік.Алеявважаю,щолюдина мистецтва,що йдевполітику,стаєневільною.Авсяжпринадністьлюдинимистецтва в тому,щовонанадпартіями,надполітикамиітакдалі.Вцьому їїколосальнийвпливнатойнарод,якийвонапредставляє.Коли ОлександрКолчаквходиввсибірськіміста,завждивішалиоголошення:"Артистів, кучерівіповійне чіпати- вониоднаковослужатьбудь-якій владі".До речі,якщоб у менебулиповноваження,топершийзакон,якийябвидав,був бимораторійнавсі партії.Тому щопартії необ'єднуютьлюдей,анавпаки,нацьковуютьодин на одного.ПісляРадянськогоСоюзутаке розмаїттяпартійможнапорівнятихіба що зобжерливістю,якенаступаєпіслятривалоїдієти.Ащебявстановивквоту,що більшеодноготерміну ніхтоне маєправабутиу Верховній Раді.Ротаціяповиннабути!
-Аось тойжеЙосипКобзон, з яким винеедінождиспівпрацювали, зовсім не вважає, щолюдяммистецтвакращеполітикою незайматися...
-Через цеякразв2004 році миіпосварилися.КоливінприїжджаввУкраїнуіагітувавзаЯнуковича,яу ньогопитав,що було б,якбия,наприклад,приїхавпередвиборамидо Росії іпочавратувати закогось.Менежзаарештують,як цеб зробиливПольщі, Німеччині.Тим більшеКобзонбув депутатомДуми,тобто буводнієюз гілок влади.І якщо владаоднієї країнивтручаєтьсяу виборчийпроцесвінший,тоцекримінальноповинно бути покараним.Можнависловлюватисвою думку,алеприїжджатиі займатисяагітацієюначужій території-злочинно.Іяйомупро це сказав...Про останні подіїміжнамикраїнамими необшается.Він- із тихлюдей,якихпереконатине можна.У Росії дужебагато залишилосялюдей минулогорадянськогочасу іКобзонзавждибувуособленнямРадянськогоСоюзу,комуністом.Такимзалишився йзараз.Я неможудо ньогопред'являтипретензії,мовляв,язмінився,як і мільйонилюдей,авін – ні.Цейогоправоспіватиі сьогодні"АЛенінтакий молодий...".Сперечатися злюдьми,якізалишилисявминулому, зідейнимикомуністами, марно.Їхзмінити неможливо,алеі пробачитилюдину, яканашукраїнськийгімнназиваєфашистським,я неможу.
-Аколиви останнійразспілкувалисязТаїсієюПовалій, яка завждинаконцертахвиконує піснюнаваші вірші"Чарівна скрипка"?
-СТаїсієюіїїІгоремЛіхутоюмиспілкувалися,коли трапиласябідаз ІгоремПокладом(у березніцьогорокуу композитора,який до цьогоперенісбезлічрізних операційнарізнихорганах,діагностувализараження крові-Авт.).Цемійпершийкомпозитор,з якимяпочинавпрацювати.Такот тодіяікомпозиторНіколоПетрашзвернулисядо багатьохдіячеммистецтваподопомогу -і доМеладзе,і доРотару,і доПовалій.Івседушевнодопомоглимоєму друговіібратовіз мистецтва тадалигрошінаоперації.ЗаразІгорвжесебекраще почуває,схуд,правда,на30кілограмів.
-Про політику зТаїсієюне говорили?
-Апро що мибудемоговорити?Я- пооднусторонубарикад,вона-по іншу.Цеїїсвідомийвибір.
-Давайтевсе-ж поговоримо про вашу творчість. Васображає, щовашіпіснііноді вважаютьнародними?
-Навпаки,ценайвищапохваладляпоета.Мене ображаєінше:коливдокументахставлятьзамістьмого прізвища"народна", ія неотримуюзацюпіснюгрошей.Цераніше мижиливкраїні,де незнатимене немогли,тому щовРадянськомуСоюзіне можнабулонарадіо ітелебаченнідаватипісню, чи неоголосивши,чия цемузикаіслова.Чи ображаємене те,щозараз цьогоне відбувається?Звичайно!Це порушенняавторськогоправа.
-Аперший свійгонорарза віршіпам'ятаєте?
-Цебуло щевшкільніроки,в9-мукласі.Навсі грошіякупивштук20заварнихтістечок,яківідразу ж із'їв.
-Думаю, вюностіви всіхдівчатпідкорювалисамевіршами...
-Чомуце тількивіршами?(посміхається).Щеятанцювавдобре,спортсменомбув.І небувсхожийнабільшість хлопцівчерез своєрудевогненневолосся.
-Абуває таке, що випереписуєтесвої жтворичерез багатороків?
- Ніколитакого неробив.Буває,колия щосьперечитую,у меневиникає думка,що цеі неязовсімписав.Яв16років,в20років ів30-абсолютно різний.Хочаперечитуючидеякі своїраннітворимені інодіздається,що й заразяб їхнавряд чинаписав.
-Якви заразпишете- відрукиабоза допомогою комп'ютера?
- Докомп'ютеріву менебуладрукарськамашинка,азаразязновувіддаю перевагубільшевідрукиписати.Післятривалого сидінняпередкомп'ютеромзрозумів,що можупосадитизір.Хочавнаступномуроці менівже70,ядосі неношуокуляри.І якщозіпсуюзір,я ж небудубачити, яківи,жінки,красиві.
- До речі, нарахунокювілею. Планибудуєте?
-Яхочузробити кількаднівконцертів,щоб представитине тільки своїмюзикли-рок-оперу"Білаворона","Парфумер", вистава "ЕдітПіаф.Життявкредит",а йпісеннутапоетичнупрограми.Тобтомінімум 4-5концертівхочузробити.Сподіваюся,вкраїнідо тогочасувсеналагодиться.
-Наваші віршінаписановеличезну кількістьчудовихпісень. Аяквамсучасніхіти? Можетеназватипісні, з приводу якихшкодуєте, що ніви їхнаписали?
-ЯвдячнийБогу,що щехлопчиськомотримувавзадоволення відтого,щопишу,анезабаромза це меніпочалище йплатити.Якщоговоритипро хітиостанньогочасу,томені дужеподобається пісняСлави"Самотність-сволота","Водоспадом" ГригоріяЛепсаібагатопісеньСвятославаВакарчука.
- Більшістьвіршіввиписали, скажімотак, за бажанням, алебулижічистозамовнівипадки?
-Звичайно, тойже"Віват,король"дляОлегаБлохіна- цезамовнапісня.Написав їїшвидко -сьогоднізамовили,завтрачекалирезультат (сміється).До речі,пісню"Берега" можнавважатизамовною.Менедругпопросивйомунаденьнародженнянаписатипіснюпро нашубурхливоїюності.Іяписав цівіршівиключнонаювілей.Автормузикидо цієї пісні -ВолодяЗасухин- спочаткуспівав"Берега"сам.Потім вжецюпіснюявіддавСашковіМалінінуі він їїрозкрутив.ЗСашком мисталипрацювати відразупісляЮрмальськогомузичногофестивалю88-гороку,де вінвиграв.Цемійвиконавець.Взагаліу мене єдваартиста,безякихяніколи невізьмусяробити великийконцерт: цеТамараГвердцителіта ОлександрМалінін.З кожним знихяможуробитиз двохвідділеньконцерти- стількипісеньмизробилиразом.Заразяпишумінімумтри-чотири піснівплинірокудляСаші.
- Заразвамчастонадходятьдзвінки зпропозицієюнаписатипіснюякийсьзірці-початківцю?
-Купівельнаспроможністьнашихмолодих,звичайно,розвинена,алеголовнедлямене,щобпісня непропала.Тобтомені неважливо,хтобудевиконувати піснюнамоївірші,навітьякщовін чивоназаплатитьвеликі гроші.Головне -щоб цюпісню"непоховали".З моєїточкизору кращеякомусьвідомомуартиступіснюподарувати, івонастане популярною,ніж продати,алепро неї ніхто небудечути.Найдорожчапісня,якуяпродавав,коштувала$15 тисяч.Іцяпісня,до речі,не сталасупер-хітом.Абувало,що вірші,якіянавіть непланувавкомусь віддавати,несподіваноставалиулюбленимимільйонами.Наприклад,тіж"Берега",які заразспіваєМалінін,і "позичили"дляТаїсіїПовалій.
-Ви знайоміз багатьмалегендарнимиособистостями. Якоюзустріччюдорожитенайбільше?
-Зустріч,що зміниламоє життя,відбуласявюності зкомпозиторомІгоремПокладом.Якби не він,я,швидше за все,ніколи б іне ставпоетом-піснярем.Займавсяб виключнопоезієюабодраматургією.Мислужилиразомвансамблівнутрішніхсправ,тамжеми,до речі,написалиі першупісню,якасталавсесоюзнимшлягером.Це"Очіна піску",якуспочаткувиконалаТамараМіансарова,потім -ЙосипКобзон,ЕдуардХіль.Ця піснядаламеніможливість непрацювати,аджезанеїоднуяотримувавна місяць250рублів.І тодіяподумав: навіщоменіза125рублівкоженденьходитинароботу?Кращенаписати другупісню.Тим більше,мені цеподобається.
-Надчимзаразпрацюєте?
- Ужеблизькодвохроківяпрацююнадп'єсоюмюзиклу"МерилінМонро.Crazy in Love".У ньому планується26номерів,частинапісеньмивженаписалиразом зВікторієюВасалатій(актрисатеатруім.Франко,зігралаЕдітПіаф уоднойменній виставі,-Авт.).Яхочузробитиантрепризуі набратинакожнурольнавіть,дуже відомихартистів.У головнійролі,чеснокажучи,ябачуТінуКароль.Якбивонапогодилася,ябув бидужерадий.
-Може, риторичне запитання, алевсе ж.Якзмуситимолоде поколіннялюбитивірші талітературу?
-Цього ніякне зробиш,як не можнанасильнозмуситилюдину бути щасливою.Якщоцяпотребане виниклавперіодпереходувіддитинствадо юності,абовперіод першоїзакоханості,тодуженавряд чи,що людинапо-справжньомуполюбитьпотімпоезіюі музику.У життіне такбагаторечей,якідоставляютьсправжнє задоволення,якепіднімає івідрізняєнасвід тварин.Церелігія,музикаіпоезія.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти