Головна Сьогодні

Тернополянин створює копії пам'ятників та музичні інструменти із сірників

На витончених гітарах навіть можна грати

Сьогоднінаврядчи когосьздивуєшгроюнагітаріабобандурі.Аось23-річнийстудентТернопільськогонаціональноготехнічногоуніверситетуМар'янВархолікможезіграти кількагамна струнахмузичногоінструменту,зробленогозі звичайнихсірників.Причомусірниковігітарита бандурихлопецьмайструєсам.

ПАМ'ЯТНИКУКОРОБЦІ.МайструвавМар'янз дитинства:тобудиночкиплівз гілокверби,тонамагався щосьвиточитиз каменю.Аодного разу побачивнапідвіконніпачкусірниківі захотівсклеїтималенькукоробочку.Довгопихтівнадвиробом,алетакизробив.До дитячогозахопленняМар'янвирішивповернутисяп'ятьроківтому.Осьтількимайструватипочав некоробочки,амакетизамків,стадіонівінавітьнастільнілампиішкатулки.За цей часМар'янстворивчотири десяткитворів.Почавшимайструвати,хлопець дізнався,щоmatchstick art(тобтоСірникімистецтво)- досить поширеневсвітіхобі.Чимало"сірниковихсправмайстрів" живеівУкраїні.Проте користуватисяперевіренимиметодамиствореннямакетівіз сірниківМар'янне захотів-ставстворювативласну техніку.Якщо спочаткусірникисклеювавклейстером(заварювавборошно зводою),то потімзамінивйого звичайнимклеємПВА.Удосконаливі самутехнологію "будівництва": приміром,щоб великіконструкції- стіни, дахи -булолегше інадійнішез'єднувати,дляосновистав використовуватипаличкидляшашлику,до якихприклеювавсірники.

Особливе місцеу творчостіМар'яназаймаютьпам'ятникиархітектури.Такщопіслямакетавигаданогозамкухлопецьвзявсяза макетцерквисв.Юрія,розташованоївйого рідномуселіТовстолуг.Дах"виклав"сірникамиіз зеленимиголовками,апристворенністінвикориставсірникизголовкамичервоного ікоричневогокольорів.Всьогознадобилося5400сірників.Трохибільше- шістьтисяч -пішло на створенняЗбаразькогозамку.Роботумайбутнійінженерпочинає зстворення кресленняіпідрахункунеобхідногодляроботикількостісірників."Краще за інші вийшовмакетТернопільськогозамку -за пропорціямивін збігаєтьсяз оригіналом,-кажемайстер.-АосьрозміриЗбаразькогоіБережанськогояприкинувнаоко.Якбидлякожногомакетаможнабуло знайтикреслення,працювати булоб набагатолегше.Спершуясклеююокремідеталі,потімскладаю їхвмодулі,якконструктор "Лего",ізбираювсюконструкцію".Удосконалюючимайстерність,Мар'яннавчивсяскладатисірниковікартиниз барельєфнимзображеннямпам'ятокархітектури тапростопейзажіТернополя:альтанкунаострівцізакоханих,маяк,церквиісобори,залізничнийвокзал.

ПЛАНИ.Збираючисвоїсірниковішедеври,юнаквстигаєще йзнімативідеороликиз майстер-класамиз виготовленнярізних виробів,які потімвикладаєвінтернет- нехайінші вчаться."Плануюзмонтувати10-12відеороликів,щоб,скажімо,дварази намісяцьвиходилиурокиз виготовленнярізнихвиробів.Не тількиз сірників,алезшашличнихіпластмасовихпаличокдлякави",-каже Мар'ян.У перспективітернополянинплануєстворитисірниковікопіївсіх історико-архітектурнихпам'ятокрегіону.Аще -створитиіз сірниківнайбільшийвУкраїнімакет.ЇмповиннастатикопіястаровинногокафедральногособоруТернополявисотою1м 75см."Осьтількизахищаючисьнамагістра- івідразузасядузароботу",-веселообіцяєстудент,якийпретендуєначервонийдиплом.

ІНСТРУМЕНТИ.Особливе місцесеред робітМар'янаВархоліказаймаютьмузичніінструменти."Яжколись бувдіджеєм",-кажемайстер.Першугітарузмайструвавдлябатькасвоєї дівчини.Вонабула невеликою-25смвширинуі50смвдовжину (разом зладами).Потім зробивщечотиригітаримайже метровоїдовжини!Готуючисьдо виставкивчесть200-річчяз днянародженняТарасаШевченка,зробив зсірниківбандуру.Начерзі -скрипката піаніно.Осьтоді,можливо,ізіграютьмузикантикількапростихтворівв "сірниковомуоркестрі".

СІРНИКОВИЙ ФУТБОЛ

ДоЄвро-2012охопленийспортивнимазартоммайстервиготовивмакетишестивідомихстадіонів,у томучисліспортивніарениГданська(Польща),Донецька,Львовата Харкова.ПрицьомуМар'янне простонамагався дотримуватисяпропорцій,алеі ретельностежив,щоброзміткаполята біговихдоріжок, оформленнятрибунвідповідалиоригіналу.Особливопотрудивсянадмакетом"Арена-Гданськ".Вигнутіконструкції дахувиготовив ззубочисток,спочаткузамачіваяїх,апотімвигинаючи.У підсумкупрацювавп'ятьднів,витратившимайже3000сірників.Автрибунульвівськогостадіонувмонтувавсвітлодіоднілампи,такщовін світиться,як справжній

-_1___01
-_1___01

СІРНИКОВІШЕДЕВРИ: віддревніхтернопільськихзамківдозвичайноїшестиструнноїгітари

Бережанськийзамок

marjan_varholik_berezhansjkyj_zamok_1__
marjan_varholik_berezhansjkyj_zamok_1__

СьогодніБережанськийзамокXVIстоліттявТернопільськійобластіповільно,алевірноперетворюєтьсявруїни.Мар'янвідтворивмакетз6450сірниківнаокоза фотографіями.

Тернопільський замок 

__16_1__
__16_1__

Нацейпам'ятникархітектуриу студентапішло4800сірників.Мар'янвважає,що цейсірниковумакетнайбільшнаближенийдо оригіналуі виконанийіз збереженнямвсіхпропорцій.

Наміні-гітарахможна навітьперебиратиструни

__20_1__
__20_1__

Почалосявсезгітари,якуМар'янзмайструвавякподарунокнаденьнародженнябатьковізнайомоїдівчини.Розміримініатюрноїкопіїінструменту -25смвширинуі не набагато більше, 50смвдовжину (разом ізладами).Готовускрипкухлопецьпокрив лаком,апотімнатягнувструни- їхможна навітьперебирати.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти