Головна Сьогодні

Як відрізняється навчання дітей в Ізраїлі та Україні: практичні нюанси

В ізраїльських школах дітей приймають такими, якими вони є і ставляться до них з повагою

ГаляіАндрійкількароківтому виїхализУкраїни.Їхній синАртемнародивсявжевІзраїлі.Заразйомусімроків,вінвчитьсявмолодшій школі.МипопросилимамуАртемаописатинавчальнийденьсинаірозповістипро те,чимізраїльськашколавідрізняєтьсявідукраїнської.

Дитячийсад-обов'язковий

Почнузтого,щовІзраїлівсі діти,які досяглип'ятирічноговіку,зобов'язаніпітивдитячийсадок.Цетакіназиваетcя:обов'язковийсадок,на відмінувідгруп,яківідвідуютьдітимолодшоговікуза бажаннямбатьків.

Мається на увазі,щотакимчиномдітипроходятьпідготовкудо школи-хочанапрактиці,звичайно,якісноготуютьне скрізь:внашомувипадкунавчаннямАртемазаймалисядодатковомамаібабуся.Якщобатькамнедостатньодержавнихзанятьініколивчити дитинусамим,єможливістьскористатисяпослугамиплатнихкурсівз підготовкидо школи.

Щеоднафункціяобов'язковогодитсадка-перевіркаготовностідитинидо школи,якпсихологічної,такізточкизорурівняволодінняівритом.Якщоувихователяєсумніви,вінможепризначитизустрічзпсихологомівразінеобхідностірекомендуватизалишитидитинущенаріквдитячомусаду.

Школа зособливостями

Якщожсадокдаєдобро,майбутнійученьйденаспівбесідудо школи.Окремо призначають співбесіду батьківідитини.Менепопросилирозповістипро сина,йоготалантиіхарактер.УАртемажперевірялиелементарнізнання:незважаючинате,щомисерйозноготувалися,виявилося,щоізраїльськашколавимагаєвідпотенційногопершокласниказнанняалфавітуірахункудодесятиіназад.

Школа,вякуходитьАртем-зухиломвмистецтва.Перше,щомипобачилившкільномудворі,колиприйшлизнайомитися-величезнусаморобкузвикористанихпластиковихпляшок.Подібнатворчістьзвторинної сировинившколівчесті:насчастопросятьпринестищо-небудьнепотрібнеабозламане,щобзробитизцьогоякийсь виріб.

Щеодневразилонасобставина:візраїльськихшколах(якмінімум,внашомумісті)не надтоцінуютьзовнішнійкомфорт,ремонтиможуть неробитисядужедовго,партитастільцістарі,акуратностіічистотіприділяєтьсянабагатоменшеуваги,ніжвукраїнськихнавчальнихзакладах.З іншогобоку,ставленнядо дітейнапорядоккраще,ніжвУкраїні.

Важливідеталівжиттішколяра

Трохирозповімпро формальну сторонупитання.НавчальнийріквІзраїліпочинається1 вересня,алетриваєдовше-докінцячервня.Крімлітніх,єканікулинаєврейськісвята,найдовші-двізполовиноютижні-під чассвяткуванняпейсаха.Навчальний тижденьшестиденний,якіробочий тижденьдорослихвІзраїлі.Учнямналежитьноситишкільнуформу,алевонадужедалекавідукраїнськоїіявляєсобоюоднотоннуфутболкубудь-якогокольоруземблемоюшколи.Науроціспортуповинна бутисиняфутболка,всвятковідні-біла.

Шкільнілінійкипрактикуються,алетеждужевідрізняютьсявідтих,до якихмизвикливУкраїні.Ніякогопафосуіурочистості,атмосферарадостііякоїсьлегкості,природності.Якщоставитьсяномердлявиступу,вньомубере участьвеськлас,а неті,укогокращевиходитьабокогобільшелюбитьучитель.Врезультатідітивиступаютьне ідеально,якможуть,алевсі задоволені.

Навчальнийденьпочинаєтьсяо 8:00.Біля ворітшколивсіхзустрічаєдиректорібажаєдоброгоранку.Учнірозходятьсяпо класахічекаютьвчителів,читаючикнижки,якілежатьунихнастолах.Коливчительказаходить,дітивітаютьсяз неюстоячиісідають.До вчителівзвертаютьсяпростопоімені.Снідаютьшколяріна перервітим,щоберутьз дому,прицьомуможутьсидітипрямоназемлі.Аобіднадаєшкола,вінплатнийіскладаєтьсяз невеликоїпорціїтрадиційногоізраїльськогосупу,м'ясної стравизгарніром,свіжиховочівіфруктів.

ЩовчатьвшколахІзраїлю

КоженденьуАртемасімуроків,крімвівторка(п'ятьуроків)іп'ятниці(чотири).Предметинаступні:математика,іврит,тора,спорт,наука,музика,"бібліотека/ігрова",англійськамова,"комп'ютери","комікси",мистецтво(сумішмалюванняітого,щовУкраїнізазвичайроблятьна"трудовомунавчанні"),атакож"батьківщина"і"ключсерця".

З окремих предметівдітиможутьотримуватидодатковізаняття,наприклад,Артемякийсь часвідвідувавдопоміжніурокиівриту.З івриту тадеяких інших предметівдітейділятьнагрупиза рівнями,кожназякихнавчається засвоєюпрограмою.Упроцесінавчаннядитинаможезмінитигрупу,якщоїїрівеньзмінився.

Урокиматематикибільшеорієнтованінарозвитоклогічногомислення,ніжнарахунок.Одинітойжеприкладпередбачаєвідразукількаваріантівйогорішення.Дітилегкорахують"стрибками",наприклад,потри:3,6,9,12ітакдалі;вміютьмножитина5напальцях;аледокінцядругогокласутакі непочаливчититаблицюмноження.

На особливу увагузаслуговуютьнезвичніукраїнцямурокиТори,депроходятьСтарий Завітворигіналізпоясненнями,атакожпредмети"батьківщина"і"ключсерця",наякихобговорюютьморальніпоняття,виховуютьлюбовдосім'ї,вміннядружити,вивчаютьзвичаїізраїльськогонароду.Предмет,якийназивається"наука",ближчедо українськогоприродознавства,протенацихурокахдітививчаютьне тількиприроду,а йнавколишнійсвітуцілому,наприклад,властивостіматеріалівабоправилапереробкисміття.

Науроці"бібліотека/ігрова"класділитьсянадвігрупи.Ті,хтойдевбібліотеку,берутьдодомуспеціальну книгу,анасамомууроціотримуютьневелике завдання-наприклад,намалюватиілюстрацію.Ті,хто опиняєтьсявігровій,беруть участьврозвиваючихіграх.Развтижденьпроходитьурок"комікси",дедітейвчатьмалюватиісторіївкартинках.

Спосібнавчаннявціломувідрізняєтьсявідтрадиційногодляукраїнськихшкіл.Заучуватинічого невимагають(втомучислівірші),до дошкине викликають,головне,чого навчають-усвідомлюватиіміркувати.Восновному,науроцінеобхіднопрочитатиматеріалівідповістинапитанняабовиконативправи-наприклад,заповнитипропуски,доповнитиінформаціюабовибратиправильнийваріант.Домашньогозавданнямайже незадають.Алестрогостежатьзатим,щобучнідоробилидомашнюроботу,якуне встиглизавершитинауроці.

ВІзраїлі100-бальнасистемаоцінювання.Дляконтрольних,крімбала,обов'язкова такожописоваоцінкавчителя.Прицьому,навітьякщороботанаписанапоганоіученьотримавнизькийбал,словеснаоцінка,якправило,всеоднобудехорошою.Каліграфія не оцінюється,запомаркибалне знижують,наакуратністьлистаніхто незвертаєувагу.Пишутьдітиолівцями,томубудь-якупомилкулегковиправити.

Мені дуже подобається, що дітей в школі приймають такими, якими вони є, ставляться до них з повагою. Яке б "чудовисько" не створила дитина на уроці мистецтва, її все одно похвалять, а роботу візьмуть на загальну виставку. Якщо дитина відстає у навчанні, її не сварять і не принижують. Загальних батьківських зборів немає, з кожним батьком розмовляють окремо в присутності дитини.

У той же час, в нашій школі суворо стежать за дисципліною, за тим, щоб діти не ображали один одного. Сприяють і розвитку толерантності: наш клас мультикультурний, в ньому є репатріанти з багатьох країн, і в цьому контексті вчителя звертають увагу дітей на те, що всі люди різні і це добре. А ще є хлопчик з ДЦП, однокласники дружать з ним і допомагають, де необхідно. В цілому, ізраїльська школа – комфортне, здорове середовище для дітей. І хоча мені як українській мамі хотілося б більше чистоти і порядку, психологічний стан дитини, її інтелектуальний і ціннісний розвиток все ж важливіший.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти