Головна Сьогодні

Шляхи пошуку роботи для біженців

У Києві та Харкові потрібні електрики, зварювальники, токарі, медики та викладачі, у Львові – інженери-технологи, а в Одесі – міліціонери

Длябіженцівз Криму, Донецької та Луганськоїобластейнайважливіше питання-пошук житла, адругий за значимістю- робота.Знайти їїпереселенцям(за офіційнимиоцінками, біженцям неменше63тисяччоловік по всійкраїні)допомагаютьволонтерські організації, благодійні фонди тацентри зайнятості.Не вартозабувати і провеликусилусоцмереж- у тому ж"Фейсбуці" десятки людейщодня пропонуютьпідробітокабо постійнуроботудлябіженців.

"Сегодня"з'ясувала, комуз переселенцівзаразнайпростіше знайтироботу, наякі зарплативони можуть розраховуватиі яка процедурапошуку вакансійдля них.Розбиратисяв усьомунамдопомагали співробітникирегіональних центрів зайнятостіі найбільшавкраїніволонтерськаорганізація, що працює
з біженцями.

По кліку-велике зображення
.

Допомогаволонтерів

Основна волонтерськаорганізація,яка займаєтьсяпрацевлаштуваннямбіженцівповсій країні,-"Центрзайнятостівільнихлюдей".

"Офісу нас розташований у Києві,але по телефону "гарячоїлінії" миможемопроконсультуватилюдину збудь-якого регіону,- розповілакоординаторЦентруІринаКоваль.- У насвбазізараз близько2000вакансій.Причомуяк у великих містах- Києві,Харкові,Львові,Одесі, Дніпропетровську,- такі в сільськіймісцевості.Найбільше роботизаразу Київській, Львівській,Полтавській,Вінницькій та Одеськійобластях.Багато роботодавцівзв'язуються знамисамі,іншихзнаходятьнашіволонтери таспівробітникисайтівз пошуку роботи,з якими миспівпрацюємо".

Щоботримати допомогувцентрі,переселенцямпотрібно простозвернутисяв організацію зпаспортом
.

Реєстрація тапошук

Звернутися за допомогоюдо волонтерівможна трьомаспособами: прийтиособисто,зателефонувати абозайтинасайтцентру.У всіх випадкахпотрібно буде заповнитианкету-заявку(у випадку зтелефонним дзвінкомїїзаповнюєоператорзі слівпереселенця,у разі заповненнянасайтідо заявкиможна прикріпитирезюме)на пошуквакансії.В анкетівказуються прізвище,ім'я, по батькові,місце ідатанародження,адреса проживаннявокупованомурегіоніабонатериторії військовихдій,фактичне місцепроживання, номері серіяпаспорта, освіта,досвід роботи.Волонтериуточнюють,чи є у людиниідентифікаційнийкод,дипломаботрудовакнижка.Уанкетузаносятьсята побажанняпереселенцяз приводуроботи,графіка ізарплати.Після заповненнязаявки протягомтрьох днівздобувачевіпередзвонюєзакріплений за нимволонтер,щобзадати уточнюючі питанняза фахом.Потімлюдиніпідбираютьмаксимально відповіднійомувакансії іпов'язують йогоз роботодавцями.

В особливоскладних випадках,коли упереселенцяабойого сім'їважке фінансове становище,волонтерськаорганізаціярозміщуєйого ім'я,досвідроботи,телефоні короткуісторіюпро нього насвоєму сайті абов співтовариствів "Фейсбуці".Так людинаотримує додатковурекламу,що може допомогтизнайти роботушвидше.

Частоу переселенцівбувають ситуації,колиїхні документивтрачені абозалишилися вдома.У Центріпідкажуть,куди можназвернутися за юридичноюдопомогою іконсультацієюпро те,як цідокументивідновити
.

Хтознайде роботупершим

За словами ІриниКоваль,за останні три місяціЦентрдопоміг знайтироботутисячіпереселенців.Найбільшийпопит заразна представниківробочихпрофесій- наприклад,малярів-штукатурів,електриків,токарів,зварювальників,плиточників,будівельників.Такілюдизнаходять роботудосить швидко.

Взагалі жсередпереселенців,окрім людей,які володіютьробочими спеціальностями,багатоекономістів,бухгалтерів,представниківсферторгівлі та обслуговування:менеджерів із продажу,операторівcall-центрів,продавців,охоронців,водіїв,логістів,експедиторів,менеджерів по роботіз клієнтами,торгових представників,мерчендайзерів.Чимало йвчителів,лікарів,медсестер,фармацевтів,інженеріврізних напрямків іпредставників творчихпрофесійзразок журналістів,фотографіві дизайнерів.

Треба сказати,що знайтипостійну роботу,де потрібнелюдина з вищою освітою,куди складніше,ніжпідшукативакансію длявиконаннянизькокваліфікованої праці
.

РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. 7-10% роботодавцівз базиЦентруготові надати своїммайбутнімпрацівникамжитло- наприклад,кімнату в гуртожитку.Ще один важливийнюанс: середвакансійє десяткипропозицій від закордоннихроботодавців:польських,чеських,білоруських,казахських.У Польщі,наприклад,потрібніпрацівникинафабрикихарчовоїпромисловості,а в Чехії -будівельники тапрофесійні робітники(електрики,зварювальники тощо).

Як працюютьштабипри центрахзайнятості

Переселенцівпошуках роботиможуть звернутися за допомогоюврегіональніта обласніцентри зайнятості.Длязручності людейдержавні центривлаштуваливиїзні пунктипри регіональнихштабахМНСз питаньсоцзабезпеченнягромадянУкраїни,якіпереселяються зтимчасово окупованихтериторійі районівпроведенняАТО.У такихштабахлюдямдопомагають упошукахне тільки роботи,але йжитла,атакож даютьконсультаціїфахівціз Міносвіти,Мінсоцполітики таМОЗ.Такіштабиможна знайтинавокзалах- наприклад,у Києві,Одесі,Харкові,Дніпропетровську.А у Львовіцентри зайнятостіорганізовуютьвиїздив місцякомпактного проживанняпереселенців(санаторії,базивідпочинку).Повнуінформацію про те,де точнорозташовуютьсярегіональні центризайнятостіабоїхні штаби,можна дізнатисявбудь-якому центрізайнятостібудь-якого міста.

РОБОТА У ШТАБІ. "Сегодня" відправилася подивитися,як працюєштаб, розташованийнастоличномузалізничному вокзалі.Невелике приміщення,безлічстолів,більше 20осіб отримуютьконсультації.Питаннянайрізноманітніші -від "де можназнайти житлона4людини" до "як відновитивтраченийпаспорт"."Якмені знайтироботу непринеси-подай,аза фахом?",-Голосно питаєу консультантівпереселенказ ГорлівкиІринаПівон.43-річнажінка розповіланам,що їйдва тижні томувдалося вивезтибатьківз охопленогобоямимістаі оселитисяв столиціу далеких родичів."Добре, щотато змамою можутьотримувати пенсії,та й у мененаперший часгроші є,- каже Ірина.-Але отдепозитиз банкузняти неможемо,готівковізакінчуються,тому я заразшукаюроботу.Алетимчасовуне хочу-намагаюсязнайти постійну,за фахом: уГорлівціябуланачальникомвідділузбуту.Я до сихпір незнаю,чи залишивсяцілимнаш будинок уГорлівці -може,нам уже йповертатися нікуди.Такщо робота повиннабути стабільною".

У двох крокахвід Ірининавпроти іншогоконсультантасидить молодазасмученадівчина."У червнімамабіглаз Краматорськадо Криму,аяне поїхала-готуваласядо захистудипломавикладача англійськоїта китайської моввДонецьку.Диплом,до речі,язахистила,але забратине встигла,бо в містіпочалися військові дії,-поділилася знаминаболілим21-річна ГаннаМироненко.-У Кримумамізапропонували роботукухаря вготельному комплексіпід Києвом,амені- місцебаристи.Миразом поїхаливКиїв,алечерезтиждень післятого,якприступилидо роботи,мамузамінилинаспівробітницюмолодші,амені запропонували...мити підлоги.У підсумкумама незмоглазнайти нормальнуроботу,залишила менігрошей іповернуласядо Краматорська.Язняланедорогукімнату ітепершукаюроботу.Досвіду менеє – ядва рокивикладала вприватній школі,так що умене є можливістьзнайти місцевчителя.Як тількизнайду роботу,заберумамусюди.Робочі місцяшукаювсюди – іу волонтерів,і в центрізайнятості:думаю,так у менешансівшвидше знайтищо-небудь будебільше".

За словаминачальникапрес-служби Київськогоміського центрузайнятостіОлександраГаниева,щодня фахівціцього штабудають консультації70-100переселенцям
.

СТАТУС.На жаль,далеконе всі,хтостає на облік уцентрахзайнятості,можутьотриматистатусбезробітного тапосібник.Справа в тому,що жителіДонецької та Луганськоїобластейможуть зробити целише на загальних підставах,адляцього треба матинаруках нетількипаспорт,а йідентифікаційнийкод,диплом,трудову книжку ідовідку про зарплатуза останні6місяцівз останнього місця роботи.Принеститакий пакетдокументівпереселенцямпроблематично -часто багатоз цих документівбіженціз собою небрали.ЖителямДонбасута Луганської областівирішитице питання можна буделише після внесеннязмін до законодавстваУкраїни.

Кримчанамвцьому сенсітрохипростіше:вони вважаютьсяжителямитимчасово окупованійтериторії,і для отриманнястатусу безробітногоїм достатньомати довідкупро це відукраїнськоїімміграційної служби
.

Особистий досвід

У столичномуштабіХтось із присутніхвтрачаєтьсяпривиглядістількохспеціалістіві походитьдо всіхпо черзі.Вони задаютьпитання – від,де можназнайти житлоі до,як відновитивтрачені документи.Однажінкацілеспрямованопроходитьдо консультантівцентру зайнятості."Якмені знайтироботу непринеси-подай,аза фахом?" – Ставитьвонапитанняхвилин черездесятьспілкування.ПізнішеІринаПівон(43 роки), намрозповіла,яквивезлабатьківпенсіонерівз охопленоїбоямиГорлівкиі з якимипроблемамизіткнулися вКиєві.

"Зупиниласяяз батькамив столиці вдалеких родичів.Добре,щотато змамою можутьотримувати пенсії, так, іу мененаперший часгроші є,-розповіложінка.-Але отдепозити,чийтермін закінчився,з банкузняти неможемо.Томуязаразшукаюроботу.Але нетимчасовуне хочу.Шукаюза фахом,ябуланачальникомвідділу збуту імаркетолога,і постійну.Бо невідомочи залишивсянашбудинок,цілийвГорлівці,може вже йповертатися нікудибуде ".

Потім япомітиламолодузасмученудівчину,яка сидитьнавпротиконсультанта,і запитала,що у неїсталося.

"Мамабіглаз Краматорськадо Криму,ая в цей часзахистиладипломвикладачаанглійської та китайськоївДонецьку.Дипломне встигливидатиза військових дій,- поділиласянаболілимАннаМироненко (21рік).-Мамізапропонували роботукухаря вготельному комплексіпід Києвом,аменімісцебаристи.І миразом поїхаливКиїв.Роботодавецьвиділила житло,але через тижденьроботимамувирішив замінитинамолоду дівчину.Амені замістьобіцяноїроботизапропонувалимити підлоги.У підсумкумама незмоглазнайти нормальнуроботу,залишила менівелику частину грошей іповернулася додому.Япішла зготелю,зняланедорогукімнату ітепершукаюроботу за фахом.У мене є досвід,ядва рокивикладала вприватній школі,так що умене є можливістьзнайти місцевчителя.Як тількизнайду роботу,заберумамудо Києва.Щобпошвидшеце сталося,язвернуласяідо волонтерів,і ось заразприйшладо центру зайнятості.Думаю,у менетакбудебільше шансівшвидшевлаштуватися"
.

Телефони гарячоїлініїВолонтерськоїорганізації "Центрзайнятостівільнихлюдей": (067) 507-09-30, (066) 500-35-75, (093) 167-37-81.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти