Топ пляжів

Як правильно худнути

Готуємо джем з абрикос

Модні джинси

Тести

Найдорожче

Як буде виглядати новий Трудовий кодекс і у що це виллється для українців

Скоро в Україні: робота без дискримінації і випробувального терміну

Незабаром Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення завершить підготовку проекту Трудового кодексу України (№1658, доопрацьований) до другого читання. Якщо все піде за планом, на голосування в парламент проект, прийнятий в першому читанні ще восени 2015 го, потрапить у другій половині червня: Комітет схвалив текст порівняльної таблиці і рекомендував Раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому. Так що зовсім скоро українці отримають оновлений документ для регулювання відносин з роботодавцем.

Змін вистачає: профільний комітет підтримав поправки щодо заборони дискримінації у сфері трудових відносин, участі в прийнятті нормативних актів роботодавця профспілкових організацій, зміни в наданні оплачуваних відпусток і багато інших нюансів, які позначаться на праці кожного з нас.

"Сегодня" розібралася в новому Кодексі
.

-1_138

НА ПРАКТИЦІ.Збільшеннящорічної відпусткидо28днів-цеврамкахнормЄвропейськоїсоціальноїхартії,кажеКузовой.Однакнормальнийринковиймеханізмне зобов'язуєроботодавцяоплачуватитаку кількістьвідпусток,якукраїнськийзакон:творчі,заохочувальні,навчальнітасімейнівідпустки,якихзагалом понад-15видів!"Якщосоціальнівідпусткимайжене викликаютьдискусій,тоіншіоплачуванівідпусткиповиннібутивиключнопредметомдомовленостейзроботодавцем",-переконанийЮрійКузовой.

ЯК БУДЕ.Дистанційнаробота-давноіснуючеявище,говоритьБерезова,інарештійоговпорядкуєзакон."Кандидатиісьогоднічастозаявляють,щохотілибпрацюватипоза офісом,-говоритьвона.-Начальникамдоведетьсячіткоформулювати,якимповиненбутирезультатівякий термін.Єпрограмидляконтролюроботинавідстані:начальникуприходятьзвіти,скількигодиннадпроектомпрацювали".

Але,можливо,деякі такі співробітники залишатьсябезсоцгарантій,застерігаєОленаМихальченко-наприклад,оплачуванихлікарнянихівідпусток."Оплачуватидистанційнуроботубудутьпофактичновиконанимзавданнямабовиробленійпродукції,-говоритьвона.-Зараззтакимиспівробітникамискладаютьцивільно-правовідоговори,згідно з якиминанихне поширюєтьсятрудовезаконодавство".

Вихідна допомогаприскороченніляженаплечіроботодавця.Якщойогорозмірістотнозбільшать,виграютьлишеті,когоскоротятьвзв'язкузліквідацієюпідприємства,вважаєВалентинаЖук:"В іншихвипадкахроботодавецьпостараєтьсявикручуватися.Вигіднішеперевестипрацівниківна0,5ставки,ніжофіційноскорочувати",-вважаєвона.Аот зменшеннявипробувальноготермінуможезробитийогопо-справжньомунапруженим:"Ймовірно,новачковібудутьнамагатисядатибільшетестовихзавдань,щобзрозуміти,чи підходить",-пояснюєБерезова.

ГОЛОВНЕ: "НІ" ДИСКРИМІНАЦІЇ В БУДЬ-ЯКОМУ ПРОЯВІ

У новому Кодексі підкреслюється заборона будь-якої дискримінації у трудових відносинах в залежності від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ / СНІД, сімейного і майнового стану і т.д. Забороняється не брати на роботу здобувачку тільки тому, що вона вагітна. Причому вимоги дискримінаційного характеру не можна буде висувати вже на етапі публікації оголошення про вакансії. Також незаконними, такими що ущемляють права будуть вважатися питання про цивільний стан, особисте життя і все, не пов'язане з професійною діяльністю. До слова, причини, за якими вас не взяли, роботодавця зобов'яжуть викладати письмово, і з цим обґрунтуванням теоретично можна подавати позов до суду (хоча очевидно, що причини вкажуть зовсім інші).

НА ПРАКТИЦІ.На роботодавця покладуть презумпцію вини, пояснює Юрій Кузовой, директор департаменту соцполітики Федерації роботодавців України: здобувачеві або співробітнику досить лише поскаржитися на факт дискримінації, а далі начальство змушене буде виправдовуватися і шукати докази на свій захист. Також, за його словами, ст. 17 передбачає, що при неоднозначному трактуванні прав і обов'язків працівника і роботодавця рішення завжди прийматимуть на користь першого. Українські профспілки в цілому нешкідливі, як новонароджені, і все ж статті 113 і 114 зберігають за ними радянське право забороняти компанії звільняти членів колективу, посилаючись на будь-які аргументи.

З одногобоку,найманійробсилівсеценаруку.Алеякщодивитисяширше-виходить,ніякихіноземнихінвесторівнатакіправилагри незаманиш:воничужіринковій економіці,вважаєчленФедераціїроботодавців.Азначить,тисячновихробочихмісцьтеж небуде.

ЯК БУДЕ. Законопроектобіцяєрозширенісоцгарантії-наприклад,нормищодо захистуматеринстварозширюютьсятакожнакатегорії"працівниківіз сімейними обов'язками",дояких відносятьсябатьки,усиновителі,опікуни,піклувальники,прийомнібатьки.Алеспробазахиститилюдейгарантіямиможутьзробитиїхменшконкурентоспроможними,вважаєКузовой.

"Доспівбесідиз'ясувати,щокандидаткавагітна,неможливо.Апіслязустрічіїйназвутьтисячуіншихпричин,за якимине взяли,-міркуєменеджерпоперсоналузДніпраВалентинаЖук.-Правда,вразі,якщовагітнаволодіє рідкісноюкваліфікацієюівнійдійснопотребують,їїможутьвзятизписьмовимугодою,щоздекретноївідпусткивонаповернетьсяпротягом2-3місяцівпісляпологів.Йдучинапоступку,роботодавецьзахочематиякісьгарантії".

Алевзагаліпроблемадискримінаціїшвидшенадумана,вважаєHR-фахівецьНадіяБерезова."Колегипостійноскаржаться,щопідібратиперсонал-проблема,вониготовібратинавітьбездосвіду,підлаштовуватисяпідкандидата,анастатьівіквжеточно недивляться.Головне-щоблюдинабанальнохотілапрацювати",-говоритьвона.

У тойжечасзаконопроектпередбачаєбезлічдискримінаційнихпідставдлязвільненнялюдейз ініціативикерівництва.Наприклад,заухиленнявідобов'язковоїпрофілактичноївакцинаціїабопроходженнямедоглядуможутьзвільнитибезпопередження.По цьому пунктувиникаєбезлічпитань:неясно,зачийрахунокікимбудепроводитисятакиймедоглядічи не будеотриманаінформаціявикористанапротипрацівника,кажеОленаМихальченко,експертРПР,юристгромадськоїорганізації"Трудовіініціативи".

Такожроботодавцямдадутьправоконтролюватиробочийпроцесівиконанняпрацівникамиобов'язків,втомучислізвикористаннямтехнічнихзасобів."Аякжеприватність?Законне обумовлюєніметоди,нізасобиконтролю.Цеможебутине тількивідеоспостереження,а й,наприклад,мобільнідодатки,якідозволятьвідстежуватине тількиелектроннупоштуспівробітників,алеімаршрутиїхпересування",-звертаєувагуексперт.

new_image4_278

Вагітні. Отримають додаткові гарантії, а випробувальний термін для них скасують

ЗА ДОГОВОРОМ: ВСІМ РОБОТА ПО КОНТРАКТУ

НА ПРАКТИЦІ. Обов'язковіписьмовітрудовідоговори-одназнайважливішихноваційпроекту,говоритьКузовой.Розширитьсяіперелік питань,якірегулюютьсяколдоговорами,тобтовсі робочімоментиможнавивчатиіобговорювати.

"У тойжечаснапрацьованапрактиказастосуваннятрудовогозаконодавствабудевтрачена,інаїїмісціщедовгобудевакуум,покине внесутьвсізміни,не ліквідуютьпомилкиінестиковкивзаконах,ароботодавцітаспівробітникипочнутьзвикатидо нових вимог.Потрібен часідлянапрацюванняновоїюридичноїпрактикиврегулюваннясуперечок",-пояснюєдиректордепартаментусоцполітики.

"Трудовідоговорипередбаченіізараз,алеза бажаннямсторін.Томумицією нормоюпрактично некористувалися,освоїмоне відразу",-зізнаєтьсяіВалентинаЖук.

ЯК БУДЕ. На думку авторів нового кодексу, ця норма приверне в Україну іноземні інвестиції і зробить ринок праці гнучким. Заради цього роботодавцю дається необмежене право складати короткострокові трудові договори, термін закінчення яких може визначати роботодавець. "На перший погляд, це привабливо, але підриває стабільну зайнятість і може негативно позначитися на споживчому ринку, – вважає Олена Михальченко. – На ділі спрощення процедури звільнення не завжди стимулює роботодавців наймати більше працівників. Навіть Міжнародна організація праці в технічних коментарях до проекту ТК зробила наголос на тому, що застосування таких договорів треба обмежити".

Стане обов'язковим укладення трудового договору при прийнятті на роботу: так будуть чітко фіксуватися права і обов'язки сторін та стане менше підстав для трудових спорів в майбутньому. У контракті потрібно буде позначати гарантії з боку роботодавця щодо забезпечення належних безпечних і здорових умов праці, санітарно-побутових умов, вказувати умови і терміни оплати. Таким чином мають намір боротися з нелегальною працею, яка поки прикривається цивільно-правовими договорами. Надалі платити чорні зарплати і наймати людей на разові або короткострокові роботи без оформлення офіційно не вдасться – тільки через строкові трудові договори. Вони, згідно зі ст. 62 проекту Кодексу, наділяють боку такими ж правами і обов'язками, що і сторони трудового договору, укладеного на невизначений термін. А ось змінювати умови документа, вимагати виконання роботи понад норму або такою, що не входить в прямі обов'язки без згоди працівника, – заборонять.

new_image2_397

Нові договори. Спростять найм і звільнення працівників

"КОДЕКС МРІЇ": ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЄ НАШИМ ЗАКОНАМ ПРО ПРАЦЮ

Прожитковиймінімумімінімальназарплата,на думкукандидатаекономічнихнаук,доцентаКНУім.Т.Г.ШевченкаГанниХарламової,повинніперестатибутиорієнтирамидляоплатипраці."Кращезамінитиїхнагіднумінімальнупогодиннуоплатузавідповіднітипиробітвід простоїдоскладноїрозумовоїіплатитизалежновідкваліфікаціїпрацівника.Тодіотримаємостандарт,якврозвиненихкраїнах",-говоритьвона.

Теоретичноаналогічнасистемадієіунас,відзначаєМихальченко.АлерізницяміжнамиіЄвропою-вкоефіцієнтіміжтарифнимирозрядами.

"Коефіцієнтспіввідношеннявоплатіпраціміж1і25тарифнихрозрядомвУкраїністановить4,51,авЄвропі-10.Такезменшеннякоефіцієнтапризводитьдо того,щорізницяміжзарплатоюкваліфікованогоспівробітникаінизькокваліфікованою дужемала,-пояснюєекспертРПР.-Ачерез прив'язкумінімальноїзарплатидо 3200грнмаємоситуацію,колифахівціічорноробиможутьотримуватиоднаково".

Питаннянавіть невоплаті,автому,щочастказарплативсобівартостіпродукціївУкраїністановитьблизько10-12%,тодіяквЄвропі-до50%,говоритьМихальченко,іцеодинз найнижчихпоказниківвЄвропі."Цеозначає,щоякщопрацівникзробитьпродукціюна100доларів,товУкраїнійомузаплатять$10-12,авЄвропі-$50",-наводить прикладвона.

new_image_406

Відпочинок. Оплачувану відпустку українців планують збільшити

МЕНШЕ СЛІВ

Нинішнійпроект-занадтодирективнийіне залишаєпросторудляколективнихпереговорів,вважаєОленаМихальченко."У багатьохєвропейськихкраїнах,СШАіКанадідержававстановлюєлишемінімальні стандартищодоумовзайнятості,наякіспираютьсяприскладанніколективнихдоговорів.Такерегулюваннядозволяєсторонамприйматигнучкірішення,-пояснюєексперт.-Цеважливо,аджесистемаколдоговорівповиннаузгоджуватиінтереситак,щобсторони невдавалисядокрайніх заходів-страйківізвільнень".

Втім, те, що спрацювало на Заході, не обов'язково приживеться в нашій країні, визнає експерт РПР: враховуючи частоту порушень трудових прав і відсутність культури звернення за захистом, необхідно спочатку гарантувати право на об'єднання і побудувати сильне громадянське суспільство. А зараз потрібно прийняти новий трудовий закон, який би збалансував права всіх сторін і захистив найбільш слабку сторону трудових відносин – працівника.

Державне втручання в справи оплати праці має бути мінімальним, вважає Ганна Харламова, і в основному – в поле регулювання погодинної мінімалки і податкової системи. А визначати розміри зарплат компанії повинні на базі соціального партнерства між ними, колективом і держорганами.

"Потрібен механізм індивідуалізації зарплат. У країнах Західної Європи вона означає диференціацію умов найму, широко застосовуються контракти з персонально обумовленими нюансами співпраці", – пояснює економіст. А головне, на її думку, переписувати Трудовий кодекс без змін давно застарілого Класифікатора професій смішно – без цієї бази КЗпП залишається косметично відремонтованим.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Реклама
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Частіше проявляти емоції
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як швидко охолодити каву
Хакнути
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 25 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Куди піти
Атмосферні тераси Києва для літніх вечорів
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти