I love Ukraine

Все про Джонсона

Книги на літо

Секс vs сльози

Басейни у Києві

Тиждень моди

Як вибрати "місце" для пенсії

Простота і надійність пошти проти додаткових вигод банків

Пенсіямало того, щомає бути призначена- вонаще якосьповинна потраплятив наше розпорядження :в гаманецьу виглядіготівки абонабанківський рахунок.Про те,які є варіантидля отримання пенсії,їх достоїнства і недоліки ,і що потрібно зробити , щоботримати максимальну вигоду відрозміщення своїхкровних , намрозповілидиректор"Центрупенсійногоправа " МаринаКостюченко , директор департаментупо продуктахроздрібного бізнесу ПУМБЯрославСковронідиректорконтакт- центрубанку "Хрещатик " ТетянаЛюбимова.

ВАРІАНТИ: ПОШТА ЧИ БАНК

Реклама

Відповідно до законодавства України ,пенсіонер має правосамостійно вибратиустанову,де будеобслуговуватисяпри отриманніпенсії:в поштових відділенняхабов банківськихструктурах. Тому намоментпризначення пенсії,атакож при переведеннівиплати пенсії напошту,кожен можесам визначитимісце отриманнягрошових коштів.Обмежень увиборі варіанта одержанняпенсіїнемає.

ПОШТА. "Якщо пенсіонерхочеотримувати пенсію черезпоштове відділення,йому необхіднопростоподати документидляоформлення пенсіїдо Пенсійного фондуза місцем реєстрації , – розповідає МаринаКостюченко.- При цьомувказуватимісце отриманняпенсіїне треба -пенсіяавтоматичнобудеприходити напоштове відділення,яке знаходитьсянайближче до будинку".

На думкуМариниКостюченко , мінусомотримання пенсії впоштовому відділеннієчерга , яку необхідновистояти( ачерги тамє завжди ), а також"прив'язка"до поштового відділення , в якенеобхідно підходитиза пенсією .Згідност.47ЗаконуУкраїни "Про загальнообов'язковедержавне пенсійне страхування", пенсія можетакожвиплачуватися за довіреністю :їїпенсіонер можеоформити насвого родича(довіренаособа), якабудеходитизамість нього впоштове відділення.

Реклама

Виплатапенсії за довіреністюздійснюється протягомусього періоду дії довіреностіза умовипоновлення пенсіонеромзаяви провиплату пенсії за довіреністючерез кожний рік діїцього паперу .Заява провиплату пенсії за довіреністюподається до органу , що призначає пенсію ,за місцем проживання(реєстрації)пенсіонера.

БАНК.Для отримання пенсіїв банківськихструктурахпенсіонерунеобхідно звернутисяв обранийбанк,відкрити тамрахунок , апотімподатидо Пенсійного фондузаяву провиплату пенсії черезцей банк , вказавшиномер рахунку .

ДЕ ЗРУЧНІШЕ ВІДКРИТИ РАХУНОК

Реклама

"Пенсіонерможе оформитисобі отриманняпенсії накартку , – розповідає ЯрославСковрон .-Обслуговуватипенсійні рахункиможутьтільки перевіренібанки- їхвідбираєПенсійний фонд Українина підставі висновківНаціонального банку Українищодо фінансового станубанків,аналізу їхдіяльностіз виплати пенсійта грошової допомоги,а такожінших показників".

ВІДКРИТТЯ. "Банкипо-різномувідкривають" пенсійні " рахунки , – вказуєМаринаКостюченко.-Одні можутьвідкрити рахунокдля отримання пенсіїще до призначенняпенсіїв Пенсійному фонді , інші -вже післяпризначення".На думкуКостюченко,зручновідкритипенсійний рахунокперед оформленнямпенсії -тоді можна будевідразу податидо Пенсійного фонду заяву провиплату пенсії черезбанк.Якщо вибраний вамибанквідкриває рахункидлянарахування пенсіїпісляїї оформлення,то перший развам доведетьсяотримати пенсіюна поштіі вже після цьогопідходитидо Пенсійного фондуіз заявою про переказвиплати пенсії набанківське відділення . " При виборі банкузверніть увагу, щосамапроцедура відкриття рахункуу деяких банківзручніше.Наприклад,найкраще, колидля оформленнясоціального пакетупотрібен тількиодин візиту відділення банку зпаспортта ІПН , ау відділенніклієнт отримуєконсультаціюіпише заявудля Пенсійного фондупро перерахуванняпенсії нарахунок у банку.Аспівробітники банкувже самізанесутьцю заявудо Пенсійного фонду" , – говорить ЯрославСковрон .

ЗА І ПРОТИ.З плюсівотриманняпенсіїза допомогоюбанку – можливістьу зручний моментотримати їїв банкоматі аборозрахуватися" пенсійної "карткоюв магазині.Як правило,комісіяза послуги банкуз " пенсійних "карток незнімається.При цьомуна мобільний телефонпенсіонераприходять повідомленняпро надходження ізняттяпенсіїна картку." З мінусівраптованеплатоспроможністьбанку .У такому випадкубанкпросто перестаневидаватипенсіюпенсіонеру !Ця проблема вирішуєтьсявідкриттям рахункудлянарахування пенсіїв іншому банку , аледоставитьпенсіонеруклопоти,такякпроцедуру переведенняпенсії набанківську структурудоведеться повторитизаново.Томутреба вибиратинадійний банк", — попереджаєМаринаКостюченко.

БАНКИ ДАЮТЬ ПЕНСІОНЕРАМ ПРЕФЕРЕНЦІЇ

"Пенсіонери- одніз найбільш дисциплінованихі стабільнихклієнтівдля банку , – розповідає ЯрославСковрон .-Вони роблятьзаощадженнянавіть при невеликомудоході , аїхплатіжна дисципліначасто краще , ніж у рештигруп клієнтів .Наприклад , за нашими даними , середня сумадепозитупенсіонера- вкладникаприблизно в6разів вищесередньої сумийого пенсії .Пенсіонери ,якіотримують у наспенсію,як правило, відразуне знімаютьвсю суму,а щомісяцязалишають частинукоштів накартах -близько10 %".

ПЕРЕВАГИ. Осьтак виходить- начебтодоходиу пенсіонерівневеликі, алезвичкадо заощадженняі стійкістьдо спокус ,пануючиминад більшюнимипоколіннями( загорівсякупити дорогумоднудрібничку ,"щобяк усі" ,і зняввсі грошіз рахунку) ,роблятьїхдуже привабливоюкатегорієюбанківських клієнтів.Плюсконсервативність: якщо вжелітня людинавибрала банк , тоце зазвичайрішенняна все життя.І навітькільканадовше :людини можевже й не бутиз нами , а їїгроші щеякийсь часбудутьпродовжувати працюватинабанк.

ЗАЛУЧЕННЯ. Не дивно, щобанкизацікавлені в залученнітакихклієнтів." З нашого досвіду-щобпенсіонерпочав співпрацювати збанком,той повиненмати репутаціюнадійного і стабільного ,давнопрацювати на ринку , гарантуватисвоєчасне зарахуванняпенсіїна карти , пропонувативигідні тарифи , а також мативідділення табанкоматнедалеко від місцяпроживанняпотенційного клієнта" , – перераховуєЯрославСковрон .Крім того , більшість банківпропонуютьпенсіонерамспеціальні програми табільш вигідні умови , ніжіншимклієнтам .Приклад такоїпрограми призводитьТетянаЛюбимова.Так , пенсіонерамнадаютьсянаступніпреференції :

  • відкриття та обслуговуванняпенсійногорахунку – безкоштовно;
  • можливість оформленнядодаткової карткинасвоє ім'я абоім'ядовіреної особи , з можливістювстановлення лімітівпо карті;
  • нарахування15 %річних на залишок коштівна рахунку.При цьомувідсотки нараховуютьсяза кожний деньфактичного знаходженнякоштів на картковому рахунку , починаючиз дня, наступногоза днемфактичного надходження коштівнатакий рахунок , іпо деньвилучення коштівз рахункувключно;
  • зняття грошей зпенсійного рахункув касах банкуібанкоматахбезбудь-яких комісій;
  • можливість підключення послугиSMS- банкінгабодо системи інтернет- банкінгдля постійного контролюруху грошовихкоштів по картковому рахунку .

З приводудругий зперерахованихпривілеївЯрославСковронпояснює :"Якщопенсіонер отримуєдопомогу від своїхрідних чисамкомусь допомагає , тозручно, якщобанкв соціальному пакетідає можливістьвідкрити щеодну додаткову картунаім'яродича абоблизької людини.Тойзможепри необхідностіпоповнитикартупенсіонера , або навпаки,пенсіонер можедопомагати своємуродичу , дозволяючивикористовувати грошіна карті.Прицьому пенсіонерсам встановлюємаксимальнусуму зняттягрошей з карти".Крім того, частопенсіонерампропонуєтьсянадбавкадо стандартної ставкинадепозит -зазвичай близько0,5- процентного пункту , хоча вона можедосягати і1 тощо.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Після чотирьох місяців війни ніхто з нас не в порядку

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти