I love Ukraine

Все про Джонсона

Книги на літо

Секс vs сльози

Басейни у Києві

Тиждень моди

Українці мідного віку: як жили наші предки 6000 років тому

Трипільці будували двоповерхові будинки, жили у великих поселеннях, ткали одяг, виробляли шкіру і пили пиво, а скотарі осідлали коней і кували мідь

ТериторіяУкраїнибулазаселеналюдьмиспоконвіку.Цікаво ,щовже6000років тому рівеньрозвиткукультуриіпобутувдревніхпредківукраїнцівбувтакимжевисоким ,як і утодішніхжителівЄгипту ,ШумераіКитаю.Якими жбулилюди ,які жилинатериторіїУкраїнивмідний вік ,чим вони займалисяівяких умовахжили?Про це " Сегодня"розповілиархеологита історики .Адлятого ,щобпобачити ,якжилинайвідомішідревніжителі нашоїбатьківщини -трипільці ,мивирушилидо ДержавногоІсторико- КультурногоЗаповідника " Трипільська культура"вЧеркаськійобласті.

ПЛЕМЕНА -НОВАТОРИ : СІМ ВЕЛИКИХНАРОДІВ

Реклама

Натериторіїзаповідника"Трипільськакультура "вЧеркаськійобласті свого часурозкопалинайбільше поселеннятрипільціввкраїні .Його площадосягала400га .6000років томувцьому поселеннібуло близько3000будинківі 12 тисячжителів.Розкопкивзаповідникуведутьсявжедесяткироків ,алеповністюселищедосі нерозкопано .Однак те ,що вдалосявиявити,вражає." Осьтутфундаментидвох будинківплощеюпо100кв .міз залишкамигончарноїпечі ,- показуєдиректорзаповідника ,історикВолодимирЧабанюк .-Аосьреконструкціїтрипільськиххат-мазанок .Звернітьувагу:вонидвоповерхові .Трипільцівцьомусенсібулиноваторами".

ІСТОРІЯ." Початок4-го тисячоліття дон .е .відноситьсядомідному вікуабоенеоліту .Тоді впершенабули поширеннязброю іприкрасиз металу ,-говорить ВолодимирЧабанюк .-У цей періоднатериторіїУкраїнижилоблизькодесяткарізнихплеменіпредставниківархеологічнихкультур .Особливо великихі розвиненихсереднихбуло сім.Вони ,всвоючергу ,умовноділилисянадві групи :досвідченихі заможнихземлеробівідикуватихскотарів .ПершіоблюбувалиПравобережжі ,адругіздебільшогожилиналівомуберезіДніпра.Міжземлеробамиіскотарямиінодітраплялисяневеликіконфлікти ,алевцілому вонижиливсвіті івелиневеликуобміннуторгівлю" .Дохліборобів відносять триосновні культури :полгарська ,трипільськаталійчастого посуду .Доскотарів- середньостогівська,нижньомихайлівська ,квітянскаяі дереївська культури.

rsn_8858_7140018__

Реклама

Архітектура .Трипільціпершимисталибудуватидвоповерховібудинки.

СПОКІЙНІ НАРОДНОСТІ:ПЕРШІКОЛЕСАІУЗОРИНАПОСУДІ

Представникикультурилійчастого посуду ,що жилинатериторіїсучаснихЛьвівської таВолинськоїобластей , були віднесені до індоєвропейськихплемен .Свою назвувониотрималичерезформи виготовлюваної нимикераміки-кубків ,амфорта іншихємностейзплоскимдноміверхівкоюу виглядіворонки .Глинянуначинняприкрашаливигадливимвізерунком знасічоку виглядіялиночок ,луноківідбитківмотузки ,післячогообпалюваливспеціальнихгончарнихпечах .

Житлові спорудивневеликих іукріпленихпоселенняхплеменібулипрямокутноїформи.Стіниробили здеревааболози ,апотімобмазувалиглиною .Стародавнімазанкималипоглибленнявпідлозі -вонообпікаєі імовірновикористовувалосядлязберіганнязерна.Опалювалиці будинкиглинобитнігрубкинадерев'яномукаркасі .Дляобробкиземліпредставникиплеменівикористовували волівіплуги .Крімтого, населенняактивнозаймалосяполюваннямірибальством .Наневеликихполяхсіялипшеницюіячмінь ,авпідсобнихгосподарствахрозводилиовець ,кіз ,свиней ,корів ібиків .До речі, місцевимжителямвжетоді буловідомоколесо:вонобуловскладіпримітивнихвозів.

Вякості зброїдревніжителінинішніхВолині таЛьвівщинивикористовуваликрем'янісокири ,молоти ,сокириіножі ,стрілиілук.Аземлюоброблялимотикамитасерпами .Якправило ,представникицієї культурижилинаодному місці небільше 50-60років ,апотім ,колиземля скінчився ,переселялисянабільшродючі ділянкипоблизу.Переїжджаючищоразу наневеликі відстані ,люди впродовжбагатьохпоколіньмоглижитиводному і томуж районі.

Племенаполгарскойкультуримешкалинатериторіїсучасного Закарпаття .Вонитеж займалисявирощуваннямпшениці ,ячменю ,розводилидрібну рогатухудобу ,будувалиглинобитнібудинки .Основнимизнаряддямипрацібуликам'янітесла ,молотий сокириз рогу .Керамічний посудцихплеменвосновномупредставляєсобоюсудинидлязберіганнязерна ,чашінаніжках ,глечикитамиски, розписанічервоною ,білою ічорноюфарбами
.

Реклама

72978_html_788d5a46_7140305__

Інновація .ХліборобипершимивУкраїні6000років тому почаливикористовуватиколесо.

ТРИПІЛЬСЬКІ МЕГАПОЛІСИ: КРУГЛІВІКНАІМОДНЕ ВЗУТТЯ

Трипільці- представникиодногоз найрозвиненіших ідревніхплемен ,що населялитериторіїсучаснихКиївської ,Житомирської ,Черкаської ,Хмельницької, Рівненської ,Чернівецької ,Тернопільської таІвано- Франківськоїобластей.ВченийсекретарІнститутуархеології ,керівникпроектів із дослідженьпоселень- гігантівтрипільськоїкультуривУкраїні ,к.і.н.ОлексійКорвін- Піотровськийрозповів: " 6000років тому бувпікрозквітутрипільськоїцивілізації .Трипільцімешкалиу великихпоселенняхна2000-3000 осіб.Було йблизькодесяткавеликих селищпо200-450гана 2-3тисячібудівельіна 10-12тисячжителів ,-пояснюєархеолог .- Будинкивселищібудувалипоколу ,вцентрі якогобувпустир ,використовуванийдлязібрань ,масовихгулянь ,подекудитутвлаштовувализагін дляхудоби.Житлатрипільцівбуливеликими-50-120кв.м.Усерединіперегородкиділилиїхнакімнати ,встінахякихпроробляликруглівікна .Опалювалитакі будинкипечамий відкритимивогнищами .Всіжитлові будинкияквсередині ,такі зовнірозписуваличервоною, бурою ,чорноюі білоюрослиннимифарбами" .

Землютрипільціоброблялиза допомогоюпримітивногоплугаіволів.Наполяхвирощувалипшеницю ,овес ,просо ,горох ,ячмінь ,боби ,авсадах-аличутаабрикоси .Використовувалимотикиісерпиз дерева ікісткизкремнієвиминаконечниками .Зерномололивручнуза допомогоюкам'янихзернотерок .

Чоловікиполювалинавепрів ,оленів ,лосів ,зайців ,лисів ,качок ,гусейталебедів .Длярибного ловузастосовувалимережіівудки .Всі знаряддяпраці тазброя(сокири ,ножітасокири )виготовляли зкістоктварин ,кременюікаменю ,інодіміді .Трипільцітрималицілі стадакіз ,овець ,свинейі корів.Вониприручиликоня ,чиєм'ясотакожйшловїжу.Пересувалисямісцевіжителінапростихвозах, запряженихволами ,авзимку -насанях
.

МІСЦЕВІ МОДНИЦІ.Булодваремесла ,вякихтрипільціперевершиливсіхсусідів:ткацтвоігончарство .Ткацьківерстатибуливкожному будинку ,нанихз вовниробилитканинудлятунік ,спідницьіфартухів .Одягрозписуваливізерунками ,прикрашаливишивкоюабонашивкамиз намистині черепашок .Крімодягуз тканини ,трипільціносилитуніки ,безрукавкиі плащізі шкіри ташкур .Трипільськімайстринавітьвмілиробитигрубішкірянісандалідо серединиікридлятеплої порироку іхутрянічобіткидляхолодів .

Булиу трипільціві своїмодниці .Вонизнализдесятокваріантівзачісок ,ащелюбилиприкрашатисебебраслетамиікільцямиз металу ,намистом інамистамиз міді ,кісткиі черепашок .

Про високий рівеньрозвиткугончарногоремеслаговорить те ,щоу трипільцівбуло200-300видівглиняного посуду.Всякерамікаліпиласявручну ,безгончарногокруга ,обпікаласявпечахірозписуваласяяскравимифарбамиабоукрашаласьорнаментом знасічок .Передбачається ,що деякізнаки ,частоповторюванінакераміці ,булизачаткамиписемностівУкраїні
.

rsn_8995_7140017__

У трипільцівбуло до300видівпосуду-навіть цілісервізи.

ПЛЕМЕНА- СКОТАРІ :ПЕРШІ НАЇЗНИКИ

Найближчими сусідамитрипільцівбулиплеменаскотарів- індоєвропейців .Цебули міцні людиз великими рисамиобличчя.Вонивелибільшпримітивний ,ніжхлібороби ,спосіб життя.Невеликі поселеннякочівників- скотарівпо300-1000 осіб періодичнозгорталисяіпереїжджалинанові місця ,депасовищабулитрохи краще.Територія сучасноїЗапорізькоїобласті- місце проживанняпредставниківсреднестоговскойкультури.

ЇЛИКОНЕЙ." Цебуливідоміконярі ,якірозводилитабуниконейіїликонинуу всіхвидах .Вони ж -першіз усіх давніхплеменнатериторіїУкраїни ,хтоактивноставїздитиверхи ,-говорить ОлексійКорвін- Піотровський .-Крімконей ,стогівцірозводилиовець ,кізісвиней .Займалисявониіземлеробствомвневеликихмасштабах ,вирощуючипшеницю ,ячмінь ,просоігорох .Цейнародходивна полювання злукамиістріламиіловиврибумережамиівудкамизкістянимигачками" .

У побутівонивикористовуваливосновномукам'яніікістянізнаряддя праці.Мідьйшла тількинаприкраси.Керамічнівиробиробиливручну :посудприкрашалидекорому виглядігребенчатогоабоямковогоорнаментуз відбиткамимотузки .

Прямокутнібудинкистогівцівіз земляноюпідлогоюопалювалисяза допомогою відкритихвогнищ .Одягвосновномуробили зшкурішкіригрубоївичинки
.

НА ПІВДНІ.НатериторіїОдеської ,Херсонськоїта Миколаївськоїобластейжилиплеменаскотарів ,що відносяться до нижньомихайлівської культури.За словамиКорвіна- Піотровського ,їх оселіпредставлялисобоюнапівземлянкизвідкритимивогнищами ,що нагадуютьшатро .Надземлянкою ,за версієювчених ,будуваликаркасз дерева ,якийпокривалишкурами .Свої поселенняплеменаобносилидерев'янимистінами ,укріпленимиз обохсторінкаменем ,білястінвикопувалирів .

Проступлоскодоннукерамічний посудприкрашалимотузковиморнаментом ,якийнаносилина ще необпаленіглинянівироби .Крімвидобутогонаполюванні ,ніжнеміхайловциїливосновномудомашніхкіз ,овецьі корів. Цікавимбувпохороннийзвичай :небіжчиківховаливкам'янихскринях ,анадмогилоюставиливапняковубрилувищеза людський зріст
.

numidian_7140019__

ЖИТТЯТРИПІЛЛЯ :РАННИЕПОЛОГИІСМЕРТІ

За словамиОлексіяКорвіна- Піотровського ,трипільцібули дуже схожінадревніхгреків: такі жвисокі ,стрункі ,узколіциє ,смаглявіі чорняві .Їливоникаші ,молоко ,сир ,кислякі коржики ,раз- двана тиждень -печенурибуім'ясо .Трипільцітакожвмілиготувати різнітрав'янівідвари ,компоти ,брагуінавітьпиво .

В одномутрипільськомубудинкузазвичайжиласімейнапаразкимось ізбатьків ідітьми.Періодрозквітутрипільськоїкультуривважаєтьсяперехіднимвідматріархатудо патріархату :жінка-матибулагосподинеюдому ікористуваласявеликою повагоювгромаді .Але чоловікбувзахисником ідобувачем, томуйогослововпевних питанняхмоглобутивирішальним.

" За нашимиприпущеннями ,трипільськихдівчатоквидавализаміжрано -в 12-14років ,-кажеархеолог .-Дожила до40роківжінка малазасвоїмиплечима14-16вагітностейі10-14народженихдітей.Але лише3-4спадкоємцядоживали доповноліття :дитячасмертністьбуладужевисокою.Хлопчикигинуливнещаснихвипадках- наприклад ,падализдеревабовтікализ села істикалисяздикимитваринами.Адівчаткачастовмираличерез ранніпологів"
.

ПЕРЕСЕЛЕННЯ.Кожні50-60роківчерез виснаженняземельнавколо поселенняплем'язбиралопожитки ,зганялохудобу ,вантажилосьнавозиіпереїжджало ,астарийселищеспалювали.

rsn_8978_7140016__

Історик .Корвін- Піотровськийрозповівпро незвичайніпохороннихтрадиціяхскотарів.

УМІЛІМИСЛИВЦІІКОВАЛІ

НаобширнихтериторіяхнапівночіОдеської ,Миколаївської тавеликихчастинахКіровоградській ,Дніпропетровській ,ДонецькійіЛуганськійобластеймешкалиплеменаквітнянскойкультури.

" Квітнянци ,які більшістьскотарівтогочасу ,жиливнапівземлянках ,одягалисяв одягзі шкір ішкіри .Розводиливонивосновномукорів ібиків ,-розповідаєВладиславЧабанюк .-Цепершіплеменанатериторії сучасноїУкраїни ,якінавчилисялитиіоброблятимідь ,робити з неїсокирита прикраси .Самамідьдоходиладоквітнянцевторговимишляхамиз Трансільванії" .
Черкаська ,Полтавськата Харківськаобласті- місцядревньогопоселення представниківДереївськийкультури.Вонижиливповноціннихбудинках- напівземлянкахзпідсобнимибудівлямидляхудоби .У нихбуло багатоприрученихконей ,алевикористовувалиїх тількивїжу.Впобутіплеменавикористовували нетількипроступосуд зорнаментом ,алеі яскравукерамікуз розписом ,виміняву трипільців .

За словамиісторика ,ціплеменабули прекраснимимисливцяминаоленівілосів .Натакийвисновок ученихнаштовхнуловелика кількістьмотик ,теселі бойовихсокирз рогівцих тварин ,знайденихнарозкопках
.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Після чотирьох місяців війни ніхто з нас не в порядку

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти