Головна Сьогодні

Українці мідного віку: як жили наші предки 6000 років тому

Трипільці будували двоповерхові будинки, жили у великих поселеннях, ткали одяг, виробляли шкіру і пили пиво, а скотарі осідлали коней і кували мідь

ТериторіяУкраїнибулазаселеналюдьмиспоконвіку.Цікаво,щовже6000років тому рівеньрозвиткукультуриіпобутувдревніхпредківукраїнцівбувтакимжевисоким,як і утодішніхжителівЄгипту,ШумераіКитаю.Якими жбулилюди,які жилинатериторіїУкраїнивмідний вік,чим вони займалисяівяких умовахжили?Про це "Сегодня"розповілиархеологита історики.Адлятого,щобпобачити,якжилинайвідомішідревніжителі нашоїбатьківщини -трипільці,мивирушилидо ДержавногоІсторико-КультурногоЗаповідника "Трипільська культура"вЧеркаськійобласті.

ПЛЕМЕНА-НОВАТОРИ: СІМ ВЕЛИКИХНАРОДІВ

Натериторіїзаповідника"Трипільськакультура"вЧеркаськійобласті свого часурозкопалинайбільше поселеннятрипільціввкраїні.Його площадосягала400га.6000років томувцьому поселеннібуло близько3000будинківі 12 тисячжителів.Розкопкивзаповідникуведутьсявжедесяткироків,алеповністюселищедосі нерозкопано.Однак те,що вдалосявиявити,вражає."Осьтутфундаментидвох будинківплощеюпо100кв.міз залишкамигончарноїпечі,- показуєдиректорзаповідника,історикВолодимирЧабанюк.-Аосьреконструкціїтрипільськиххат-мазанок.Звернітьувагу:вонидвоповерхові.Трипільцівцьомусенсібулиноваторами".

ІСТОРІЯ."Початок4-го тисячоліття дон.е.відноситьсядомідному вікуабоенеоліту.Тоді впершенабули поширеннязброю іприкрасиз металу,-говорить ВолодимирЧабанюк.-У цей періоднатериторіїУкраїнижилоблизькодесяткарізнихплеменіпредставниківархеологічнихкультур.Особливо великихі розвиненихсереднихбуло сім.Вони,всвоючергу,умовноділилисянадві групи:досвідченихі заможнихземлеробівідикуватихскотарів.ПершіоблюбувалиПравобережжі,адругіздебільшогожилиналівомуберезіДніпра.Міжземлеробамиіскотарямиінодітраплялисяневеликіконфлікти,алевцілому вонижиливсвіті івелиневеликуобміннуторгівлю".Дохліборобів відносять триосновні культури:полгарська,трипільськаталійчастого посуду.Доскотарів- середньостогівська,нижньомихайлівська,квітянскаяі дереївська культури.

rsn_8858_7140018__
rsn_8858_7140018__

Архітектура.Трипільціпершимисталибудуватидвоповерховібудинки.

СПОКІЙНІ НАРОДНОСТІ:ПЕРШІКОЛЕСАІУЗОРИНАПОСУДІ

Представникикультурилійчастого посуду,що жилинатериторіїсучаснихЛьвівської таВолинськоїобластей, були віднесені до індоєвропейськихплемен.Свою назвувониотрималичерезформи виготовлюваної нимикераміки-кубків,амфорта іншихємностейзплоскимдноміверхівкоюу виглядіворонки.Глинянуначинняприкрашаливигадливимвізерунком знасічоку виглядіялиночок,луноківідбитківмотузки,післячогообпалюваливспеціальнихгончарнихпечах.

Житлові спорудивневеликих іукріпленихпоселенняхплеменібулипрямокутноїформи.Стіниробили здеревааболози,апотімобмазувалиглиною.Стародавнімазанкималипоглибленнявпідлозі -вонообпікаєі імовірновикористовувалосядлязберіганнязерна.Опалювалиці будинкиглинобитнігрубкинадерев'яномукаркасі.Дляобробкиземліпредставникиплеменівикористовували волівіплуги.Крімтого, населенняактивнозаймалосяполюваннямірибальством.Наневеликихполяхсіялипшеницюіячмінь,авпідсобнихгосподарствахрозводилиовець,кіз,свиней,корів ібиків.До речі, місцевимжителямвжетоді буловідомоколесо:вонобуловскладіпримітивнихвозів.

Вякості зброїдревніжителінинішніхВолині таЛьвівщинивикористовуваликрем'янісокири,молоти,сокириіножі,стрілиілук.Аземлюоброблялимотикамитасерпами.Якправило,представникицієї культурижилинаодному місці небільше 50-60років,апотім,колиземля скінчився,переселялисянабільшродючі ділянкипоблизу.Переїжджаючищоразу наневеликі відстані,люди впродовжбагатьохпоколіньмоглижитиводному і томуж районі.

Племенаполгарскойкультуримешкалинатериторіїсучасного Закарпаття.Вонитеж займалисявирощуваннямпшениці,ячменю,розводилидрібну рогатухудобу,будувалиглинобитнібудинки.Основнимизнаряддямипрацібуликам'янітесла,молотий сокириз рогу.Керамічний посудцихплеменвосновномупредставляєсобоюсудинидлязберіганнязерна,чашінаніжках,глечикитамиски, розписанічервоною,білою ічорноюфарбами
.

72978_html_788d5a46_7140305__
72978_html_788d5a46_7140305__

Інновація.ХліборобипершимивУкраїні6000років тому почаливикористовуватиколесо.

ТРИПІЛЬСЬКІ МЕГАПОЛІСИ: КРУГЛІВІКНАІМОДНЕ ВЗУТТЯ

Трипільці- представникиодногоз найрозвиненіших ідревніхплемен,що населялитериторіїсучаснихКиївської,Житомирської,Черкаської,Хмельницької, Рівненської,Чернівецької,Тернопільської таІвано-Франківськоїобластей.ВченийсекретарІнститутуархеології,керівникпроектів із дослідженьпоселень-гігантівтрипільськоїкультуривУкраїні,к.і.н.ОлексійКорвін-Піотровськийрозповів: "6000років тому бувпікрозквітутрипільськоїцивілізації.Трипільцімешкалиу великихпоселенняхна2000-3000 осіб.Було йблизькодесяткавеликих селищпо200-450гана 2-3тисячібудівельіна 10-12тисячжителів,-пояснюєархеолог.- Будинкивселищібудувалипоколу,вцентрі якогобувпустир,використовуванийдлязібрань,масовихгулянь,подекудитутвлаштовувализагін дляхудоби.Житлатрипільцівбуливеликими-50-120кв.м.Усерединіперегородкиділилиїхнакімнати,встінахякихпроробляликруглівікна.Опалювалитакі будинкипечамий відкритимивогнищами.Всіжитлові будинкияквсередині,такі зовнірозписуваличервоною, бурою,чорноюі білоюрослиннимифарбами".

Землютрипільціоброблялиза допомогоюпримітивногоплугаіволів.Наполяхвирощувалипшеницю,овес,просо,горох,ячмінь,боби,авсадах-аличутаабрикоси.Використовувалимотикиісерпиз дерева ікісткизкремнієвиминаконечниками.Зерномололивручнуза допомогоюкам'янихзернотерок.

Чоловікиполювалинавепрів,оленів,лосів,зайців,лисів,качок,гусейталебедів.Длярибного ловузастосовувалимережіівудки.Всі знаряддяпраці тазброя(сокири,ножітасокири)виготовляли зкістоктварин,кременюікаменю,інодіміді.Трипільцітрималицілі стадакіз,овець,свинейі корів.Вониприручиликоня,чиєм'ясотакожйшловїжу.Пересувалисямісцевіжителінапростихвозах, запряженихволами,авзимку -насанях
.

МІСЦЕВІ МОДНИЦІ.Булодваремесла,вякихтрипільціперевершиливсіхсусідів:ткацтвоігончарство.Ткацьківерстатибуливкожному будинку,нанихз вовниробилитканинудлятунік,спідницьіфартухів.Одягрозписуваливізерунками,прикрашаливишивкоюабонашивкамиз намистині черепашок.Крімодягуз тканини,трипільціносилитуніки,безрукавкиі плащізі шкіри ташкур.Трипільськімайстринавітьвмілиробитигрубішкірянісандалідо серединиікридлятеплої порироку іхутрянічобіткидляхолодів.

Булиу трипільціві своїмодниці.Вонизнализдесятокваріантівзачісок,ащелюбилиприкрашатисебебраслетамиікільцямиз металу,намистом інамистамиз міді,кісткиі черепашок.

Про високий рівеньрозвиткугончарногоремеслаговорить те,щоу трипільцівбуло200-300видівглиняного посуду.Всякерамікаліпиласявручну,безгончарногокруга,обпікаласявпечахірозписуваласяяскравимифарбамиабоукрашаласьорнаментом знасічок.Передбачається,що деякізнаки,частоповторюванінакераміці,булизачаткамиписемностівУкраїні
.

rsn_8995_7140017__
rsn_8995_7140017__

У трипільцівбуло до300видівпосуду-навіть цілісервізи.

ПЛЕМЕНА-СКОТАРІ:ПЕРШІ НАЇЗНИКИ

Найближчими сусідамитрипільцівбулиплеменаскотарів-індоєвропейців.Цебули міцні людиз великими рисамиобличчя.Вонивелибільшпримітивний,ніжхлібороби,спосіб життя.Невеликі поселеннякочівників-скотарівпо300-1000 осіб періодичнозгорталисяіпереїжджалинанові місця,депасовищабулитрохи краще.Територія сучасноїЗапорізькоїобласті- місце проживанняпредставниківсреднестоговскойкультури.

ЇЛИКОНЕЙ."Цебуливідоміконярі,якірозводилитабуниконейіїликонинуу всіхвидах.Вони ж -першіз усіх давніхплеменнатериторіїУкраїни,хтоактивноставїздитиверхи,-говорить ОлексійКорвін-Піотровський.-Крімконей,стогівцірозводилиовець,кізісвиней.Займалисявониіземлеробствомвневеликихмасштабах,вирощуючипшеницю,ячмінь,просоігорох.Цейнародходивна полювання злукамиістріламиіловиврибумережамиівудкамизкістянимигачками".

У побутівонивикористовуваливосновномукам'яніікістянізнаряддя праці.Мідьйшла тількинаприкраси.Керамічнівиробиробиливручну:посудприкрашалидекорому виглядігребенчатогоабоямковогоорнаментуз відбиткамимотузки.

Прямокутнібудинкистогівцівіз земляноюпідлогоюопалювалисяза допомогою відкритихвогнищ.Одягвосновномуробили зшкурішкіригрубоївичинки
.

НА ПІВДНІ.НатериторіїОдеської,Херсонськоїта Миколаївськоїобластейжилиплеменаскотарів,що відносяться до нижньомихайлівської культури.За словамиКорвіна-Піотровського,їх оселіпредставлялисобоюнапівземлянкизвідкритимивогнищами,що нагадуютьшатро.Надземлянкою,за версієювчених,будуваликаркасз дерева,якийпокривалишкурами.Свої поселенняплеменаобносилидерев'янимистінами,укріпленимиз обохсторінкаменем,білястінвикопувалирів.

Проступлоскодоннукерамічний посудприкрашалимотузковиморнаментом,якийнаносилина ще необпаленіглинянівироби.Крімвидобутогонаполюванні,ніжнеміхайловциїливосновномудомашніхкіз,овецьі корів. Цікавимбувпохороннийзвичай:небіжчиківховаливкам'янихскринях,анадмогилоюставиливапняковубрилувищеза людський зріст
.

numidian_7140019__
numidian_7140019__

ЖИТТЯТРИПІЛЛЯ:РАННИЕПОЛОГИІСМЕРТІ

За словамиОлексіяКорвіна-Піотровського,трипільцібули дуже схожінадревніхгреків: такі жвисокі,стрункі,узколіциє,смаглявіі чорняві.Їливоникаші,молоко,сир,кислякі коржики,раз-двана тиждень -печенурибуім'ясо.Трипільцітакожвмілиготувати різнітрав'янівідвари,компоти,брагуінавітьпиво.

В одномутрипільськомубудинкузазвичайжиласімейнапаразкимось ізбатьків ідітьми.Періодрозквітутрипільськоїкультуривважаєтьсяперехіднимвідматріархатудо патріархату:жінка-матибулагосподинеюдому ікористуваласявеликою повагоювгромаді.Але чоловікбувзахисником ідобувачем, томуйогослововпевних питанняхмоглобутивирішальним.

"За нашимиприпущеннями,трипільськихдівчатоквидавализаміжрано -в 12-14років,-кажеархеолог.-Дожила до40роківжінка малазасвоїмиплечима14-16вагітностейі10-14народженихдітей.Але лише3-4спадкоємцядоживали доповноліття:дитячасмертністьбуладужевисокою.Хлопчикигинуливнещаснихвипадках- наприклад,падализдеревабовтікализ села істикалисяздикимитваринами.Адівчаткачастовмираличерез ранніпологів"
.

ПЕРЕСЕЛЕННЯ.Кожні50-60роківчерез виснаженняземельнавколо поселенняплем'язбиралопожитки,зганялохудобу,вантажилосьнавозиіпереїжджало,астарийселищеспалювали.

rsn_8978_7140016__
rsn_8978_7140016__

Історик.Корвін-Піотровськийрозповівпро незвичайніпохороннихтрадиціяхскотарів.

УМІЛІМИСЛИВЦІІКОВАЛІ

НаобширнихтериторіяхнапівночіОдеської,Миколаївської тавеликихчастинахКіровоградській,Дніпропетровській,ДонецькійіЛуганськійобластеймешкалиплеменаквітнянскойкультури.

"Квітнянци,які більшістьскотарівтогочасу,жиливнапівземлянках,одягалисяв одягзі шкір ішкіри.Розводиливонивосновномукорів ібиків,-розповідаєВладиславЧабанюк.-Цепершіплеменанатериторії сучасноїУкраїни,якінавчилисялитиіоброблятимідь,робити з неїсокирита прикраси.Самамідьдоходиладоквітнянцевторговимишляхамиз Трансільванії".
Черкаська,Полтавськата Харківськаобласті- місцядревньогопоселення представниківДереївськийкультури.Вонижиливповноціннихбудинках-напівземлянкахзпідсобнимибудівлямидляхудоби.У нихбуло багатоприрученихконей,алевикористовувалиїх тількивїжу.Впобутіплеменавикористовували нетількипроступосуд зорнаментом,алеі яскравукерамікуз розписом,виміняву трипільців.

За словамиісторика,ціплеменабули прекраснимимисливцяминаоленівілосів.Натакийвисновок ученихнаштовхнуловелика кількістьмотик,теселі бойовихсокирз рогівцих тварин,знайденихнарозкопках
.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти