Головна Сьогодні

Сімпсони: божевільній сімейці виповнюється 25 років

Посміялися над росіянами, послухали "Щедрик" і зробили серію про Україну

"Сімпсони"-серіалпро буднібожевільної"чистоамериканськоїсімейки"-гуляєсвій скромнийювілей.Цього рокуйому виповнюється25років(демонстраціяповноціннихсеріймультсеріалустартувалав 1989році) іза цей часнаекранивстигловийти25сезонів(вжезаявленізйомки26-го).Чи треба говорити,що "жовті" герої(коліршкірисімейки)встиглистатикумирамине одногопокоління і"затролили"всіх івся:відцерковниківдополітиків ізірок.Нахабні"Сімпсони"знущаютьсянадусімастереотипамиі клішесучасногосуспільства.Зокрема,надодностатевимишлюбами,війноювІраку інавіть...українськимипрезидентами.Загалом, нічогосвятого.За це,як кажуть, ілюбимо."Сьогодні" вирішиларозповістивампро те,яквсепочиналося іщозалишилося закадром.

НАРОДЖЕННЯ.Цікаво,що ідеясеріалу невиношуваласядесяткамиболіснихгодин,аз'явиласявголовіїї творця,тоді щемаловідомогомультиплікатораМеттаГрейнінга,спонтанно.Меттсидів укабінеті,вофісізнаменитогопродюсераДжеймсаБрукса,який знявтакі фільми,як "ДжерріМагуайер","Великий","Краще небуває",івідчайдушнонудьгував.Розвагизарадивінпочавуявляти собісмішногожовтошкірихпузаня.Дуженахабногоіхамуватого.Якийприцьому дужелюбитьсвоюдружинуі дітей.ДумканастількизахопилаГрейнінга,щовінтут жеподіливсянею зБруксом.Тойідеюне тількисхвалив,аленавітьузяв її підсвоюопіку.

Сімпсони -ідеальнасередньостатистичнаамериканськасім'я.Вони перебуваютьу законномушлюбі,щонеділівідвідують церквуіу нихтроєдітей,ау глависімействає стабільнаробота, що дозволяєутримувати свій будинокімашину.Ащостосуєтьсяімен,тоавторсеріалуне морочився,нагородившигероївіменамисвоїхрідних:Гомер- батькоГрейнінга,йогодружинаМарджотрималаім'яматерімультиплікатора,аїхдочкиЛізаіМеггіназваніна честьсестерМетта.Аот синаГомераіМарджзвутьБарт,щоскорочено відБартолом'ю,щоозначає "неслухнянийсин".Вінпершідва сезонибувцентральнимперсонажем.Але потімсвітлопрожекторівперевелинаГомера.Виявилося,щовін подобаєтьсяглядачеві більше,аджевінкуди більш тупий і жовчний.АосьпрізвищеСімпсон,щовперекладі "синпростака",вАмериціоднез найпоширеніших,алеГомерСімпсонвсього лишеодин,та йтомультяшний.

Гомер Джей Сімпсон: глава сімейства

homersimpson42_617ba19bbbaaf33fb13913b7043eb872_189
homersimpson42_617ba19bbbaaf33fb13913b7043eb872_189

Батькотрьохдітейінезграбнийчоловік,протедужелюбить своїхблизьких.Вінпрацювавнабільш ніж100спеціальностях,алеосновнайого посада -інспекторнаатомнійстанції.Гомера люблятьглядачізавдякийогокороннимфразам."Виславнопостаралися іганебнопровалилися.Висновок -ніколи нестаратися!".

"Барт" Сімпсон: Бартолом'ю Джо-Джо

a_e46c5669
a_e46c5669
Будучималюком, Бартзавждидоставлявбатькамнеприємностііприколювавсянадвсіма івся.Він ніпро що недумає, крімвеселощів, про чточастенькоговоритьоточуючим: "Живи всвоє задоволення ізалишпіслясебежирнийтруп".Відносини збатькому ньоготеплі, алезадосконалукапостьГомердушитьйогозі словами:"Ах ти, маленьке гаденя".

Марджері "Мардж" Сімпсон (у дівоцтві Був'є)

marge_simpson
marge_simpson

Кохана дружинаГомера.Більшість часупроводитьзароботоюпо дому,вихованнямдітейі намагаєтьсянавчитиморальностісвого чоловіка.Вонадужелюбитьсвою другуполовинкуізакриваєочінавсі йогослабкостій недоліки:"Язнала,що тизабудешкупити меніподарунок, тому мійподарунок тобі-це твійподарунокмені".

Маргарет "Меггі" Сімпсон: маля

1273676567_maggie-simpson-maggie-simpson-657660_550_514
1273676567_maggie-simpson-maggie-simpson-657660_550_514

Найбільштаємничийімовчазнийперсонаж.Постійноодягненавблакитний"мішечок",який заважаєїйходити,тому вонапостійнопадає.

Ліза Мері Сімпсон (Ярдлі Сміт)

.jpg_32
.jpg_32

\Ліза- яскравовиділяєтьсясвоєю дотепністюсередрешти членівсім'ї. Томузрозумітималеньку"ботанку", впрямомусенсі цьогослова, дужеважко всім. У серіаліЛізупідносять якправильнугероїню- воназавждислідує своїмпринципам.

ЧОТИРИПАЛЬЦІ.Можливо,вамздастьсядивним те,щоу всіх героївсеріалучотири пальці.Але нічогодивноготут немає.Цезвичайнийприйомвмультиплікації.Яккажутьаніматори,п'ятийпалецьне має великого значення,аякщо його немалювати,можназаощадити багато часуігрошей.Єдиний,хтоз повноюп'ятірнею,такцеБог.Аот жовтийколіршкіринеспроста.Такяк на початкуЛізаіБартбули намальованіГрейнінгомбезлінії, що відокремлюєволоссявід чола(аволосся булоспочаткужовтим),тобуловирішено зробитиїх івсіх іншихчленівсім'їтеж "жовтяничними".Колижсеріалставстрімкозростатиівньомуз'явилися іншіперсонажі,їм теждовелосястатижовтошкірими.За весь часвиходу "Сімпсонів"наекраниу нихпобувалоблизько500відомихособистостей,якіозвучувалисебе абожіншихгероїв.Наприклад,нікому невідомий акторДжонДжейСмітт,який озвучиввтретьомусезонібожевільного,який вважає себеМайкломДжексоном,вреальностібувсам...поп-король.Пізнішез'ясувалося,щозвукозаписнакомпаніязаборонилайому використовувативласне ім'я.З тієї ж причиниДжексонтільки говорив,аспіватизанього довелосяабсолютноіншій людині.

"Сімпсони" – єдинешоу,вякомувякості гостейпобували всі"бітли",звичайно,крімДжонаЛеннона.Аоднією з умовпоявив мультіПоллаМакКартніта його дружиниЛіндибуло перетворенняперсонажаЛізиввегетаріанку(безповоротно).Авсе тому,щосаммузиканттакожне вживаєм'яса.Крімтого,вп'ятнадцятомусезоні,колисімействовідправляєтьсявАнглію,всеріалімав з'явитисяДевідБекхем,протепродюсеривирішили,щофутболіст недужевідомийуСША.Анаприклад,синтезованийголосвидатногоастрофізикаСтівенаХоккінга,що з'являвсявдвохсезонах,був записанийне ким іншим,як самимпаралізованимученим.ПричомуінваліднаколяскапрофесораХоккінгаперетворилася навигаданумашинузреактивнимидвигунамиівбудованоюбоксерськоюрукавичкою.Цікаво,щонаймолодша дочкаГомераМеггізавсі сезонивимовилатільки однеслово.Длязапису булазапрошенаактрисаЕлізабетТейлор.Однакпіслядвадцятиз лишкомдубліввона згнівомпокинуластудію-творецьсеріалуМеттГрейнінгдорікавзірців тому,щовонаговоритьслово"татусь" занадтосексуально.До речі,"Сімпсони"занесенівКнигурекордівГіннесса:занайдовшийсеріалінайбільшу кількістьзапрошенихзірок.

ПЕРСОНАЖІ ТА ПРОТОТИПИ.Відомо,що деякізнаменитіособистостісталипрототипамигероївмультсеріалу.Так,шкільнийводійавтобусаОтто,неодноразовостраждаввід витівокпустунаБарта,бувзмальований згітаристаСлеш;докторГіберт,який фігуруваву багатьохсеріях,ставпрообразомчорношкірогокомікаБіллаКосбі.Аосьперсонажмерасписаний зсамогоДжонаКеннеді.Хочетьсявідзначити,що назваміста СпрінгфілдбуловибраноГрейнінгнеспроста.Виявляється,що цеодинз найпоширенішихамериканськихнаселенихпунктів.НакартіСША-34міста зтакою ж назвою.

Малохтознає,що у "Сімпсонів" немаєодногопостійногоавтора.Сценарійпереписуютьколективнобільшедесятиразів.Алевпідсумкувтитрахзначитьсяодна людина- той,якийпочерзіповинентамопинитися.Причомунадодним20-хвилиннимвипускомпрацює цілабригадамультиплікаторів,їхажцілих220чоловік.Ашістьголовнихакторів, що озвучуютьцюбожевільнусімейку,за одинвипускзаробляютьпо $400000.Погодьтеся,можна жити.

ПРОЙТИСЯ ПОПОЛІТИКАХ.Посміятисянадполітиками,особливонадпрезидентамиСША-свята справадля"Сімпсонів".Так,врізнихепізодахГомерб'єДжорджаБуша,асаксофоністБіллКлінтоннатякаєМарджнаможливість їхінтимної зустрічі.Осторонь незалишилися іросійські політики.У серіалінеодноразовоможнапобачитиГорбачова.В однійіз серійклоунКрастікаже:"Герпес,герпес,наголові уГорбачоватежгерпес".Дісталосятакожі першомупрезидентуРосійськоїФедераціїЄльцину-вавтоматідлятестуванняступеняалкогольногосп'яніння,встановленомувміськомубарі,вищаградаціясп'яніннязвучитьяк "БорисЄльцин".Крімтого,в мультімелькаєповсталийз мавзолеюЛенін.Цікаво,щооднимз персонажіву першійсерії23сезонустав "українськийгангстерВіктор".Йогопрототипом,судячиз усього,став...екс-президентУкраїниВікторЯнукович.Він працюєвсолідномуофісівцентріКиєва,анавколо-озброєні дозубівохоронці.У цьогонеотесаногомафіозіє ідружина- теж не вельмирозумна.Тут такожпоказанийукраїнськийквартал,якийтакі називається:"МаленькаУкраїна".Середнапівзруйнованихбудинків можнарозгледітипсихлікарню,поганідорогиінавітьльодовуарену"ТанцюючийТроцький".Ана самому початку22сезонузвучитьукраїнська народнаколядка"Щедрик".

.jpg_33
.jpg_33

ВСпрінгфілдіприсутнійтакож іросійськаквартал.Він розташовуєтьсявнайбільшжахливомумісці міста;впершомукадріможнапобачити,щодорогишвидше нагадуютьпросілкові.ЖителіодягненівкаптанипочаткуXXстоліття іговорятьламаноюросійською.

"Сімпсони"взагаліобожнюютьзнущатисянадросійськими традиціями.Творціпоказали,як вонилюблятьгорілку,дають хабарівсім,хтотрапляється на їхньомушляху,атакож відрізняютьсяжорстокістю.

У дев'ятомусезоні,колиГомерне хотівїхативНью-Йорк,вдіалозізЛізоювінсказав:"Я нехочуїхативНью-Йорк.Нью-Йорк-пекельнабезодня".Нащо донькайомувідповіла:"Не можназасуджуватимісце,вякомути ніколи не був,такічиняють тількиросіяни".Якщо бутиуважним,тонастініодногоз будинків можнапомітитинаписросійською:"Вчисяговоритипо-англійськи абозабирайся".

new_image_20
new_image_20

БРЕНДИ.Частеньковсеріаліжартують надсвітовимибрендами.Так,вебсайтOoogleставаналогомпошуковикаGoogle;автомобільMolksmagen-пародіянаавтоконцерн"Фольксваген".Нуанайчастіше можнапобачитипародіюнапродукціюкомпаніїApple.ТамiPhoneстаєMyPhone,асамажкорпораціявсеріаліноситьназвуMapple,делоготипзаміненийнаяблуко,надкушенез обохсторін.

ПРОДОВЖЕННЯ.У 2007 роцінавеликіекранивийшовповнометражнийанімаційнийфільм "Сімпсонивкіно".Творцівитратилинанього нібагато німало,$75 млн.Аосьзаробітоквід прокатусклавбільше$500 млн.Длякомандисеріалуце великийуспіх,який дозволивїмрозширитимасштабишоу.Неясноодне: чи вийдевпрокатпродовження.Алеза контрактомвсі акторизобов'язані взяти участьу двох великихфільмах.
Дивно,щоНацкомісіяУкраїниз питаньзахисту суспільноїморалінеодноразовозаявляла,що цеймультфільмруйнуєдитячупсихіку.Однаксеріалдосіпоказують у107країнах (у томучислівУкраїні).Судячиз усього,"Сімпсони",як і були,такі залишаться,мабуть, найпопулярнішоюмультяшноюсімейкоюу всьомусвіті.

new_image4_07
new_image4_07

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти