Головна Сьогодні

По святих місцях: Секрети Лаврських печер

Гардероб преподобних, танці з демонами, і шанси душі пройти 20 митарств

РОЗГАДКА"ПРО ЗАВОД".   "У селищіСофронПушкінського районупід Москвоюдійсно єзавод,де виготовляютьвсе необхіднедляправославнихбогослужінь,-суворо кажеієромонахНикодим.-Алетамвиготовляють немощі,амощевики- судини,в яких зберігаютьчастинкимощей.Асамімощівиготовитинеможливо.Це можназаслужитилишеправедним життям".

"Завждизнаходилися ті,хто намагаєтьсяглузуватинадмощамисвятих,називаючи їхмуміямиабо копіями,- відповідаєнамісник Києво-Печерськоїлавривладика Павло.-Сміючисьнадмощамипреподобних,такілюди,впершучергу,сміютьсянадсвоїми батьками,надсобою і своїмневіглаством.Тому що самебатьки повиннівчитидітейвіріі спілкуваннюзі святинями.Не навчили- осьдіти ісміютьсянадвіроюсвоїх предків.Аледе цілюдизараз?Їх немає.Амощілежатьдосі.Людиприходятьз різнимипомислами.У90часторозбивалисклогробниць,кралимитри,панагіїпреподобнихєпископів(нагруднийзнакархієреїв),лампадизривали. Ченцівбуло тодімало,покидобіжиш-злодійвжеі сховатисявстиг.Але зараз,з Божоюмилістю,цього немає.Думаю,це пов'язано нетільки з більшміцнимистекламиабокріпленнями.У людейпрокидаєтьсясовістьі віра.Звичайно,до цихпірє ті, хтонасміхаєтьсяі говорить промумій.Ми жприходимов печерияк до святині,до джерелаБожественноїБлагодаті,якдо спогаду,що вони булитакі ж,як ми.Алечи станемо ми,як вонизараз -велике питання".

Святі мощі.три ознакисвятостілюдини -благочестивежиття,наявністьнетліннихмощейіпосмертнічудеса,- каже отецьПолікарп,який займаєтьсядослідженням ідоглядом замощами преподобнихз 1988 року.-Першихлаврськихмонахівховаливпечерах,за звичаємафонськихченців.НаАфонімертвогобільшедоби нетримають,тамдужежарко.Померлогоодягають вспеціальнумантію ізагортають,якновонародженого,відспівуютьі несутьнацвинтар,і в ціймантіїбез трунинеглибокозакопують.Ачерезтри рокирозкопують.Плотьза цей часзнищиться.Дістаютькістки,череп,омиваютьспеціальним складоммаслаі води.Уафонськихмонастирях єкістниці,вякихкісткискладеніяквдровницюдрова,ачерепанаполиціставлять.ПреподобнийАнтонійввіввЛаврітакий жестатут,тількипомерлих незакопувалив землю,аробилипоглибленнявстінах печер,тілоченцяклали надошку  ітамзакривали.Ачерезтри рокивідкривали.Якщо тілонетліннеічудесатамвідбувалися- тоді йогозараховували доликусвятих івиставлялимощіна поклоніння.Алевнетлінностіє дві категорії- відсвятості,і відкари Божої.У XIXстоліттінаАфоніодномуекономудоручилизбудувати приміщеннянапевному місці,авінне послухався,і побудувавна іншому.Через трироки після смертівиявилося,що він незотлів,анадувся,якмішок.Щенатри рокизакопали,весьАфонмолився.Розкопали-так само.Через12років тіловикинули вморе,земля неприймала".

ВИВЕЗЕННЯМОЩЕЙ.перекази,як на початкуХХстоліттяАнтонійХраповицькийпередеміграцієюхотіввивезтимощі,- згадуєотецьПолікарп.- Зайшоввдальні печери,покадившимощіпреподобногоФедоракнязяОстрозького,нахилився,щобпідняти їх,як з-підтрунивийшоввогоньі обпаливйомуєпитрахиль(довгастрічка,що огинаєшиюі кінцямиспускаєтьсянагруди).Іншуісторію розповівпокійнийсхімандрітДеонисом,що живу Лавріз 1921року.У Росіїв 1918 роцірозкривалимощіпреподобногоСергія Радонезького,намагаючись довести,щонібитоце лялькалежить.У нашійЛавріце сталосяв30-і роки.Медикипровели дослідження ісказали:"Підробокне виявлено",апотімвиправили:"Грубихпідробокне виявлено".Ав60-тімощінавітьвинесли,склали вмашини,алемоторитакі не змоглизавести".

ВулицяЗатворника: чудеса і боротьбаз бісами

Удальніх печерахє цілавулицяЗатворника-коридорз іменамисвятихпечерських,що пішли взатвор."Це неозначалозамуровуваннявпечерахзаживо,- пояснюєієромонахНикодим.-Господьдав людинівільнуволюі її ніхтоне можеобмежувати.Чернецьміг виходити,простомігусамітнитися,житисвоїм духовним життямі тільки післясмерті йогозамуровувалинамісцісамітництва.Длязатворапотрібен був великийдуховний досвіді благословеннясвященноначалія,такяквзатворінападдиявольськенабагатосильніше,ніжколи чернецьживе середбратії.Якщов мирудияволнайчастішенападаєна людину черезфізичні прояви(ситуації,хвороби),то взатворі- черезпомисли.Булидваневдалихдоглядув затвор- зпреподобнимиМикитоюта Ісааком,яківирішилисамостійно піти,без благословеннястаршихсвящеників.Осьдиявол івловивїх поїхгордості.МикитубісиумовиличитатиСтарий Заповіт,безЄвангелія,і переконали,що він настількидогодивГосподу, що молитисяйомубільше не потрібно.Тим більше,що МикитазнавСтарий Заповітнапам'ять!Колибратіяпобачила,що Микитав біді("впрельщении"), стализа ньогомолитися.У підсумку,колибісивідступиливідзатворника,він неміг згадатижодного рядказ Біблії.АосьІсаакіюбісиз'явилисяу виглядіангелів,показалимнимогоХристаі велілийомувклонитися.Забувшиперехреститися, самітниквклонився,після чогокеліюнаповнилибіси ізмусилийого танцюватипередуявнимХристомпідтимпаниібубни.Затворникавитяглиз келіїледве живого,після чого вінтри рокилежавнерухомий"."ОдужавшимІсаакіюіМикитісвященики "прописали" проходження "духовнихпринад"-слухняності в найважчійібрудній роботідо упаду,щоб упокоритипомисли,вданому випадкугординю,- доповнюєієромонахПилип.- Микита,пройшовшичерез покаянняі важкіроботи,настільки зрісу Христі,щостав єпископомНовгородським.Похованийу Дальніхпечерах,аІсаакій-у Ближніх".

Мироточивіглави: відчужорідногомаслапокриваютьсямохом івиділяють велику кількістьживогобілка

Одне з найяскравішихвраженьвдальніх печерах- це25судинз древнімичерепами,званими "мироточивіглави"."Відомотільки,щооднаголованалежитьєпископуКлиментуРимському,потерпіломуза вірувХриста вперіодгоніньна початкуIIстоліттян.е..,інші іменаневідомі,в нашійЛаврівоназ 1200роки, – розповідаєнашпровідникієромонахНикодим.-Главизберігаються тутвскляних ісрібних посудинах,тому щоволодіютьчудовимвластивістю -виділяти миро,яке потімвикористовуєтьсядляпомазаньнабогослужіннях.Мировипадаєнаглавахподібноросі,апотімзбираєтьсяна днісудин".

ДЕТЕКТОРИ.Мироточивіглави- відміннідетекторивнутрішнього життямонастиря.Образнокажучи,якщов монастирівсе добре -мировиділяєтьсярегулярноі потроху.Якщобіда яка- можуть івзагалі перестатимироточити,аякщорадість велика- навпаки,главиможутьпотопати вмирі."Старцірозповідали,що главимироточилине весь час.Наприклад,в ХІХстолітті вони50років немироточили,апотім зновупочали,- додаєлаврськиймонах-старожилбатькоПолікарп.-У 1958 році,за три роки дозакриттяЛаври врадянські часи,главипересталимироточити.Хоча справедливостізаради требасказати,щоприСРСРдо главставилисядоситьдбайливо і,славаБогу,не знищили.Простосприймали якмузейніекспонати.І якдоказ"попівськогообманународу".Ящепам'ятаю,якв 1986 роціна екскурсіяхрозповідали,що ченцінібитообманювалинародіполивалиглависпеціальниммаслом,щоб вонизамироточили.До речі,один нашчернецьякосьвирішивперевірити цюатеїстичнутеорію -наливмасла наоднуз глав.Після цьогочереппокривсязелениммохом.Виявилося,що главинічогочужорідногоне сприймають.Коли ми прийшлисюди вчервні 1988 року,сталимолитися,служби проводити,главистали спочаткувологими,апотім сталивиділятикрапелькимира.Пам'ятаю,однаглавапростоплавалавмирі- дополовинипосудининатекло,а вони жнемаленькі- по два-трилітри!Нам тодімиронавітьроздавалиу пляшечкахдлябогослужіньі зціленьнемічних.Тодінамісник ЛавриІонафан (Єлецьких)віддав частинусвітуна дослідженнявСанкт-Петербурзькийінститут біології.В результатіз'ясували,щоречовина, що виділяєтьсяз глав,володіє дивновеликою кількістюодиницьживогобілка,і аналогівцій речовинівсвіті немає!".

ГЛАВИ-ПРО СИТУАЦІЮВ КРАЇНІ.Ачи реагуютьмироточивіглавина ситуацію в країні,війну насходіУкраїни?"Кількістьмираза цей час незмінилося,- відповідає "Сегодня" ієромонахНикодим.- До речі,главимироточатьне все,азавждипо три-чотири.Такожмироточатьі зараз.Але подіїв державіі життямонастиря -непорівнянні.Процеси, що відбуваютьсявкраїні,лише зовністосуютьсяЛаври,але незачіпають їїсутності.Томуглавита інші святиніреагуютьнадуховнізміни життя,а немирські".

"Монастирживе своїмдуховним життям,мета якої- удосконаленняу Христі,ане вирішеннядержавних питань,- відповідає наценамісник Києво-Печерськоїлавривладика Павло.- Святинізакликаютьлюдейдо покаяння,нагадують,що тут,на землі,ми тількивгостях.Вчатьтерпінню,смиреннюі любові,прагненнюдо вдосконаленнясвого духовного життя.Кожна людина повиннавирішити вцьому житті,з ким вона- зБогомабоз лукавим.І цейіспитпотрібноздати.Тому що післясмерті вженіхто небудеслухативиправдань: "Такя ж незнав,мені ніхтоне сказав".

ВАРЯЗЬКІПЕЧЕРИ: де святийАнтонійганяврозбійників

Є вКиєво-Печерській лаврій такіпечери,куди безпровідника іблагословення священноначаліяі невпустять.Називаютьсявони -Варязькіпечери,або печерирозбійників.

"Самесюди прийшовпреподобнийАнтонійПечерський,але живне вцихпечерах,апоруч -в печеріпреподобногоІларіона,атутмешкалиязичники,- пояснюєнамієромонахНикодим,доручаючинасновомупровіднику.-Печеризбереглисяв томупервісномувигляді і необладнанідлявідвідувачів".

Відкрившинапівкруглучавуннудвері,старенькиймонах-провідникпальчикомпоказує,скількилюдина заходитьінаставляє: "Щобстільки ж іповернулося,з Божоюдопомогою".На відміну віддальніх печер,крімліхтаряінока-провідникаосвітленнявзагалі немає,палаючі свічкимайже недопомагають."Головубережіть!"- Ррадитьмонах,і на підтвердженняцих слівяв акуратвписуюсялобомвхолоднийпіщаникпечерного"стелі".Покичистилалоб,свічкаледь непогасла,апровідникзник увигинахварязькоголабіринту."Осьчому сюдине всіхпускають",-подумалая,потрапившиногою вяму,і відстрахупочала кликатина допомогу.Нашпровідниктутяк вдома -пересуваєтьсяшвидко,допомагає іпостійножартує: "Атепер уявіть,якварягизлякалися,колипреподобнийАнтонійтутмолитисяпочав!Зі страхутакі втекли, нещасні.Деякихбатюшканавітьпохреститивстиг, ще "тепленькими" відстраху.Але живпреподобнийАнтонійне тут,авдальніх печерах.Ці такіназваливарязькимиаборозбійницькими- на згадкупро колишніхгосподарів.Наднами заразСпівочеполе,недавноавтостоянкуобладнали- такці печеримало незасипалися.Є йстародавні написинастінах,ає – ісучаснихварягівпід ім'ям "тутбуввася".Та вимоліться,якщострашно,преподобномуАнтонію,він завждидопомагає.Хочетекамінчик напам'ять?"

Черезметрів20япопросилась назад.І ззадоволеннямповернуласявзатишнідальні печери.Червоний"варязький"пісок змоєї головище півднясипався...

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти