Головна Сьогодні

Слідами вождя: як Сталін по Криму подорожував

У Севастополі Коба аплодував танцям моряків, в Алушті зупинився, щоб поголитися, в Масандрі велів посадити евкаліпти, а в Лівадії споглядав кримські заходи сонця

Крим тимчасовопереставбутидляукраїнцівкурортноюмеккою,але інтересдо історії"гарячого"півостроватількизріс.Асередтих,хто післяанексії Кримузваживсявідвідатийогочудові місця,місцеві екскурсоводивідзначають підвищенийінтерес до "імперських"об'єктів.Тим,якіпов'язані або звідпочинкомцарської сім'ї, або згосподарем країниРад-товаришемСталіним."Ті,хто до насприїжджають,природно,хочуть "відзначитися" за маршрутомобов'язкової програми: "Ластівчинегніздо",графськийзамоквАлупці,царськіпалаци,-каже екскурсоводз ЯлтиНадіяГончаренко.-І чомусьчастозвучить питання: "АСталінтутбував?"От і "Сегодня"вирішилапройтися слідамиЙосипаВіссаріоновичанапівострові.

Достовірновідомо всьогопро чотиривізитиСталінадо Криму.Вперше вінпобувавтамвлітку 1929року -приїжджавз інспекцієюСевастополь,оглянутибазуЧорноморськогофлоту.Тодівін відвідавкрейсер"ЧервонаУкраїна",і до нашихднів зберігсяйого запис усудновомужурналі:"Бувнакрейсері "ЧервонаУкраїна".Був присутнійнавечорісамодіяльності.Загальне враження:чудові люди,сміливі,культурнітовариші, готовінавсе зарадинашої спільної справи.Приємномати справу з такимитоваришами.Приємноборотисяз ворогамиу лавахтакихбійців.З такимитоваришамиможнаперемогтивесьсвітексплуататорів ігнобителів.Бажаювамуспіху,друзіз"ЧервоноїУкраїни"!І.Сталін.25 липня 1929".Другий візитвлютому1945-гобув пов'язанийз проведеннямЯлтинської конференціїглавСРСР,СШАі Великобританії.Ще через два рокиСталінприїжджавдо Лівадії,щоб відправитисяз КримувСочі накрейсері "Молотов".І тількивсерпні1948-говінвибравсядо Кримуспеціально,щоб відпочити.ЙосипВіссаріоновичзмінив своїйтрадиції- відпустцінаКавказі,біля гірськогоозераРіца,недалековідГагр,віддавши перевагувиїздудо моря наПБК.З МосквидоСімферополягенералісимусдобиравсяяк звичайнийвідпускник- у поїзді,тільки в йогоособистому розпорядженнібуввесьпоїзд.Примітно,щовповоєнний чассімферопольськийзалізничнийвокзал був,можливоєдиним в країні,якийприкрашаливідразудві статуї"вождянародів": одна вкашкеті- відразу жнапероні,інша,вжебезголовного убору,-напривокзальнійплощі.

По-справжньомузасекреченимвиявивсяйоговиїздв1947-му,з наступнимкруїзнимпереходомнакрейсеріз Ялти доСочі.Перша інформаціяпро вояжвождяз'явиласявпресілише черезтритижні післяйого завершення.9 вересня 1947газета"Правда"опублікувала фотографіюз мізерноютекстівкоюпро те,що І.В.Сталінпобуваввгостях учорноморців.Одного знихмирозшукаливСімферополі -ПетроГармаштодіслуживнакрейсері "Молотов" і весьдень19 серпняпровівнабортукорабляразом згенералісимусом."Вранціми кинулиякірнатраверзіЛівадії,-згадує ПетроГармаш,втой час23-річнийстаршинаIстатті.- До цьогонашкрейсернесподівановідкликализфлотськихнавчань,і він повернувсявСевастопольськубухту.Два дніекіпаждраївібезтого чудовийкорабель,були поповненізапаси палива,водита боєприпасів.Анакамбузіз'явилися продукти,якихраніше ніколине отримували.Аледо чоговсі ціприготування- навітьдляофіцерівзалишалосязагадкою.І тількиу відкритому моріекіпажупокорабельноїтрансляціїоголосили,щонамвипала високачестьприйняти у себетовариша Сталіна!Новина длявсіхбулаприголомшливою.До Лівадійськогоберезіпішовкатер задміралами,і в6:00вжеповернувся назад- згостем,від присутностіякогозахоплювалодух!"

"Від його присутностіу моряківзахоплювалодух"

За статутомВМФдлязустрічі главирадянського урядувсьому особовому складукорабляналежаловишикуватисяна привітання.Але Сталінпопросивобійтисябезцеремоній,оскільки віну відпустціі відправляєтьсяна відпочиноквСочі.Йогопровеливкаютуфлагмана-в носовій частинікрейсера,і "Молотов" узявкурсдо берегівКавказу.Післяобіду покораблюпрозвучалакоманда:"Вільномувідвахтиособовому складузібратисянаюті".Сталінвідгукнувся на проханнясфотографуватисяз особовим складомкрейсера.ЯксвідчитьПетроГармаш,день видавсясонячним ібезвітряним.Появагенералісимусасеред екіпажубуло зустрінутеоплесками,аплодуваві вінморякам.Сталін був укашкетіз околом,насіромуфренчі,застебнутомунап'ятьгудзиків,- золотіпогони іЗіркаГероя.Коликрейсерзменшив хід,морякистализбиратисянавколо нього.Длявождяі адміралівпринеслилавочку.опинився поручз ним,- розповідає ПетроЄгорович,- зліва ітрохи позаду,буквальноза півметра.Іколи хвилюванняпройшло,вжебезцеремоннойогорозглядав.Вінсприймався,якзвичайнісінька людина- літній,невисокого зросту,вусатий,з приємноюусмішкою надобродушногообличчі.Не знаючи,хто це,навряд чиможна було бвгадати вньомутирана,на совістіякого мільйонипокаліченихдоль.У якийсьмоментвін знявкашкетправою рукою,і я помітивнайогомаківцівеликулисину.Це відкриттямене дужездивувало -напортретахми звикли бачитивождязсивуватоюшевелюрою".

"Голубка" в Алушті

По дорозіна ПБКСталіндвічізупинявсявАлушті."Подорожнійбудиночок"вождя- цеособняк, побудованийз каменючерепашнику ідіоритуще в 1827 році,який наприкінціXIXстоліттяпридбав"піддачу"відставнийгенералГолубов(звідсиі її назва-"Голубка").Зразоктипової длятогочасупівденнобережноїдачноїархітектури:праве крилоз двох поверхів,ліве- одноповерхове,з підвалом- всього18кімнат.Зараз там- на вул.Леніна,20-Центральна міськабібліотека.Нафасаді будівлівисить меморіальнадошка (відновленав1995-му) зповідомленням про фактперебуванняСталінав місті.Екскурсоводирозповідають,що "сталінськакімната"знаходиться на першомуповерсі,дечитальнийзал- 1 лютого1945 рокуза півтори годинивідпочинкуЙосипВіссаріоновичвстигвипитичаю,полежатинакушетцііпоголитися,авідомостейпро зупинкувсерпні1948-гоі того менше.

РЕЗИДЕНЦІЯ: Сталін невизнавдачупісля ремонту

На відпочинку вКриму – трохи більше65років тому- Сталін,замізерними відомостямиочевидців,волівусамітнення іособливихрозваг,на відміну відБерії,не вимагав.До морявід Лівадійськогопалацу,аце повитіюватійдорозіблизько3км,йоговідвозилинавідкритому"Віллісі".І одного разуйомузахотілосяпоглянутинаЮсуповськийпалацвКореїзі,де вінжив під частріумфальноїдляньогоКримськоїконференції1945-го.ЙосипВіссаріоновичнавіть непідозрював,щотаммогло щосьзмінитися.Утій поїздці,як згадуєялтинецьОлександрФедоренко,його супроводжувавначальникособистої охорони- генералВласик.Вжев палаціСталінпомітив слідипереробок і,не приховуючисвого обурення,запитаву генерала: "Тикуди менепривіз?".Власиквідчувнедобре інамагався якосьвикрутитися: "Яккуди-вЮсуповськийпалац"."Незнаю,я тутне живі дивитисянічогоне буду",- Сталінрозвернувсяі вийшовдо машини.По дорозі вЛівадіювін віддав розпорядженняВласику,щобдо ранку наступногодняйому доповіли,хто, навіщоі зчийого дозволупроводивреконструкцію.Юсуповськийпалац бувнаціоналізованийвідразупісля Громадянськоївійниі спочаткубувздравницеючекістів- тамнавітьпобувавДзержинський,апізніше і нераз-Берія,апотімкомплексуприсвоїлистатусдерждачі.На відмінувід царськоговЛівадії,Юсуповськийпалацтакі не ставмузеєм.У лихі90-ті минулогостоліття вінпотрапивв управліннядо менеджерів"швейцарсько-солнцевськоїкомпанії" івсімкредитоспроможнимгромадянамтампропонувавсякомфортний відпочиноквапартаментах ілюкс-номерах.Нічв "сталінських"апартаментахтоді коштувала$340,ав "юсуповских"- $520.Середвіп-постояльціввтому числібулиАллаПугачова зФіліпом Кіркоровим,СофіяРотаруз сім'єю,Павло Буре,екс-міністр фінансівРФПавловінавіть ВікторЮщенко-під час перебування йогоголовою НацбанкуУкраїни.Примітно,що тодінатериторіювільнодопускалисяекскурсії.Аколипалацперейшовв управлінняДУСі(ДержуправліннясправамипрезидентаУкраїни)об'єкт ставрежимнимітамзатіяли"нескінченнийремонт".І тількивсезоні 2007роки зновуз'явилися пропозиціїготельногокомплексу "Юсуповськийпалац"вКореїзі.Після ремонтуворотацьогорежимногооб'єктузновувідкриті длязаможнихпанів.Апартаменти "Юсупов"(180кв.м,хол,триспальні,триваннихкімнати,тераса звидомнаморе)на пікусезонукоштують $1400на добу."Сталінські" апартаменти більш просторі,аледешевші (200кв.м,хол,дві спальні,кабінет,два балкони звидомнаморе,триваннихкімнати,індивідуальнийвхід)- $900.Апартаменти "Молотов" щескромніше -$600.

БАЗА: "трійка"з видомнаморе

У якості "базивідпочинку" навідпустку1948 рокуСталін обравцарськулітню резиденцію-Лівадійськийпалац,де вінвжевідчувавсебе повнимгосподарем,а негостем,якнаКонференції влютому1945-го,колитамквартирувавпрезидентСШАРузвельті йогоделегація.До приїздуЙосипаВіссаріоновичав палацібулиналагоджені доідеального станувсі системижиттєзабезпечення:автономнаелектростанція,гаряче водопостачання,каналізація,ванна зпідігрівом морськоїводи,прямий телефонний зв'язокз Москвою.Рівеньтехнологійі комфортувідповідавелітнимпансіонатамтогочасу.Сталінвизначив для себетрикімнати (спальню,кабінеті вітальню)напершому поверсі всхідномукрилі,поверненомудо моря.Одназ них -з виходомнапросторийбалкон зколонадою.Убутністьросійськихімператорів(маєток ставвласністюРомановихнавесні1861-го)ці приміщенняпризначалися длягостей -серед яких,крім іншихособ,булиМаркТвен(1867) іМиклухо-Маклай(1886),азаразтаммагазинсувенірів івиставковийзал."На жаль,свідоцтв прокримськийвідпочинокСталінадужемало, -каже завідувачканауково-експозиційнимвідділом "Кримськаконференція" Лівадійськогопалацу-музею ОленаДорошенко.-Дещо мизнаємозі слівжінки,яка працювалана держдачіофіціанткою.Вона булатут,показуваланам:хто в якихкімнатахжив,що і дерозташовувалося.Розповіла,що Сталінв1948-му провіввЛівадії20днів".Очевидцемтого,яквідпочивавтов.Сталін,був іялтинецьОлександрФедоренко,тоді31-річнийстаршийлейтенантМДБ,"Потрапитидо палацубуло непростонавітьнам -обслуговуючому персоналу,- згадує ОлександрІларіонович.-Щев1947-му(Сталінтодіпереночувавв палаціперед "круїзом".- Авт.)всюпалацовутериторіюобнеслисуцільнимпарканомзаввишки підтри метри.По периметру-вартовібудкиз телефонами.Навходімипред'являлипосвідчення та перепустку,а черговийкоженразрозмовляв зкомендатурою.Вжеза парканомнасскрізь супроводжувалиофіцериз командигенералаВласика.Навітьпарковіпрацівники,якіпідміталидоріжки ізбирали листя,ні нахвилинуне залишалисябез нагляду".

Евкаліпт.вождюне вистачалоКавказу

Під час "кримськоївідпустки-48" тов.Сталінз Лівадіїчастозаїжджавдо Масандри- йомуподобаласятінистатерасана3-му поверсіпалацуімператора ОлександраIII.Звідтивідкривавсяприголомшливийвиднадолинуі парк.У ботанічномурізноманіттібуло все,крімулюбленихсталінськихевкаліптів,які нагадувалийомупрокавказькедитинство.Івін розпорядився,щоб вонитамз'явилися.У терміновому порядкусаджанціадаптованихавстралійськихекзотівдоставилилітакомз узбережжяКавказу,і співробітникиМГБвзялися залопати.тежсадивтіевкаліпти,- згадуєі посміхаєтьсяветерандержбезпекиОлександрФедоренко.-Природно,ніхто знаснавіть не думавміркуватипро доцільністьтакого заходу: намсказали -миробили.Всьогобіля палацумизасадилиблизькогектаракавказькимисаджанцями,так,щоб вони незакривалиоглядз балкона.ЗвідтиСталінінодіпоглядавза нашою роботою,-здавалося,він ніколине випускаєтрубкузруки.На жаль,затіяне вдалася:"кавказці"не перенесликримськузиму".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти