Головна Сьогодні

Наша відповідь Марвелу і DC: комікси по-українськи

Надихнувшись Бетменом і Суперменом, українські автори малюють історії про козаків

У тойчас якнаЗаходііндустріякоміксівпроцвітаєвжепонад півстоліття,внашихширотахїхдонедавнавважалидитячою забавкою.Інтересдо коміксіввнашихширотахз'явився завдякикіно:"Месники","Людина-павук","Залізна людина","ЛюдиІкс","Бетмен","Містогріхів" і багато іншихпопулярні фільмизасновані саменаграфічнихроманах.НапередодніДнякоміксіввСША,якийвідзначається 25вересня,мивирішили дізнатися,яке місцезаймаютькоміксивжиттіукраїнців.Аджеу насвжез'явилися своїоригінальніграфічніромани,перші магазиниз їх продажу,аз цього року-і свійфестиваль"коміксоманів".

ЯКЦЕРОБЛЯТЬ

Надствореннямкоміксівіноді працюєодинхудожник,аіноді- командаз десятківлюдей."Всепочинається зідеї:мипростоберемогелевуручкуі аркуш паперу,сідаємоіпридумуємоісторії,-розповідаєавторграфічногороману "Даогопак" МаксимПрасолов.-Потімскладаємофабулу,пишемокороткий зміст ісценарій – цескелетоповідання.Потімдодаємодіалогиідеталі: де,що і як маєвідбуватися.Художникмалюєтакзванийсторі-борд- коженкадрпромальовуєтьсясхематично,щобпередатидіїгероя,характердіїі дуже приблизнокомпозицію.Колисторі-бордзатверджений усіманами,художникмалюєвже"в олівці".Нашіавторизазвичай працюютьвручну,акомп'ютервикористовуютьнакінцевомуетапі".

Найпопулярніші у світіперсонажідалеконе завждиналежать своємуавтору."Великівидавництвазазвичай забираютьправанагероясобі,-розповідаєспіввласникмагазинукоміксівАндрійВовк.-І якщовидавцівирішують,щоавторбільше несправляєтьсяіз завданням,йоговідразуусувають іставлятьнаступного.Такщокомікси проодногоітогожперсонажаможеписатикупанароду.Правда,буває інавпаки:авторзалишаєправанаперсонажасобіі ніхтоне може використовуватигероябездозволутворця".

КОЗАКИІНІНДЗЯРЯТУЮТЬСВІТ

"Яз дитинствацікавивсякоміксами,апаралельночитавкарпатськіказкиі слухавісторіїдідусіпро козаків,-кажезасновниквидавництваNebeskeyМаксимПрасолов.-Якщо ви подивитесянасучаснихгероївпоп-культури,топобачитесамурая,пірата,ніндзя,лицаря,галла,спартанця,гладіатора... Невистачаєтількиукраїнськогокозака.АаджеЗапорізька СічславиласядалекозамежамиСередньовічноїУкраїни.Явирішив,що потрібностворитиграфічнупрозупро козаків,щоб потім можнабуло розвиватицейсюжетвкомп'ютернихіграх,мультфільмах,кіно,серіалах.Алеколиязадумав"Даогопак",мені булоскладнопояснитивидавцям,щоце таке- ніхто невірив,щографічнапрозабудепродаватисявУкраїні.Довелосястворитисвоє видавництво".

227797_517830501578924_1385778301_n_1__
227797_517830501578924_1385778301_n_1__

СЮЖЕТ."Даогопак" – історіяпро молодогокозакана ім'яОлесьСкоровода."Основароману -ідеяЗапорізькоїСічіяк центрубойовихмистецтв імагії,начебтокитайськогоШаоліня,-розповідаєМаксимПрасолов.-Олесьповиненстатикозаком-характерником,алепокивчитьсявсічовийбурсінакафедріконтррозвідкиішпигунства.Світовезловроманіуособлюєвізир,який своїмипідступамисхиливмиролюбноготурецькогосултанадо війни.Радникнаклавнасултаназакляття,і у ньогонародилося404дочки.Лишеоднаналожниця,якувикрализУкраїни,народилайому сина,івізирпрагнейого знищити.Олесьстаєназахистспадкоємця.У нього єсоюзник-охоронцісинасултана,японськадівчинка-ніндзяАрісан.Відомо,що українськікозакислужилипридворіяпонськогоімператораохоронцями.Ми жвчинили інакше:інтегрувалияпонськудівчинкувпалацовіінтригисултанату.Любов міждівчинкою-ніндзя іукраїнськимкозаком- одинз основнихмотивівкниги".

323467_517830564912251_1389068958_o_1__
323467_517830564912251_1389068958_o_1__

На створенняграфічногоромануз трьохчастинзнадобилосявісімроків.Двікнигивжевийшли,атретяготуєтьсядо видання."Разом завторомОлегомколовимиіхудожникомОлексіємЧебикіниммипрацюємовстилістицієвропейськогокоміксу,-кажеМаксимПрасолов.- Першийтиражвипустиливрозрахунку на те,що навітьякщовінне продасться,мироздамокнигивбібліотекита дитячі будинки.У підсумкутиражрозійшовся- у насзалишилося всього300примірниківз5600.Читаютьякхлопчики,такі дівчатка.І,як сказаводинчитач:"Думав,купивдлясина,виявилося -длясебе".Такщоцякнига-длядітей від6до 96".

560272_517830531578921_2098993596_n_1__
560272_517830531578921_2098993596_n_1__

КОЗАЦЬКИЙВЕСТЕРН.Крім двохчастин"Даогопака",у видавництвівийшовкоміксОлександраКомьяхова"Чуб"про пригодикозакаЧубенка...вкосмосі.ГеройрозсікаєпросториВсесвітуна корабліу виглядітризуба.Всітрикнигивиходилив Польщі.АхудожникІгорБаранькопрацюєнадпершою українськоюмангою."Цебудекозацькийзомбі-хоррор-вестернпідназвою "Вдовиця",велика історіяна100сторінок",-кажеМаксимПрасолов.

ІгорБаранькоспівпрацюєзіноземнимивидавництвамиінаЗаходібільшвідомий, ніжу нас.ВУкраїнівийшли лишетрийогокоміксу:"МаксимОса","СкеггіВтрачений" іEpsilon.

КОМІК-КОН: ФЕСТИВАЛЬНАБЕРЕЗІЧОРНОГОМОРЯ

ПершийКомік-Кон(фестивальдлялюбителівкоміксів)пройшоввамериканському містіСан-Дієгов 1970році."Спочаткутакі фестивалізамислювалисяяк зборивиключно "коміксоманів",-розповідаєорганізаторOdessa Comic Con InternationalКостянтинРеус.- Тамможнабуло поспілкуватися,купити новівипускиабообмінятисястарими.НадалітематикаКомік-Коніврозширювалася:додалисяфантастичні фільми,книгиітелесеріали,анімація,аніме,манга,відеоігриі багато іншого.Насьогоднішнійденьпроходитьбільш20такихфестивалівповсьому світу".

Комік-Конистали місцемпаломництвалюбителівфентезі, жахіві всіхрізновидівмасовоїкультури зелементамичогосьнереального.Відвідувачілюблять вбиратисявкостюмиулюбленихперсонажів,такщонатакихфестиваляхможнапобачити,яксупергероїрозходжуютьпідручкуз казковимипринцесами,лицарідоглядаютьзагероїнямияпонськихмультфільмів,ачерепашки-ніндзямило розмовляютьз вампірамиііншою нечистю.Цейбожевільнийбудинокіз задоволенням відвідуютьписьменники,видавці,розробникиігор,акториірежисери.Вони тутспілкуютьсязфанами,влаштовуютьавтограф-сесії.

hhv20j5zkom_1__
hhv20j5zkom_1__

МИНЕГІРШЕ.ПершийукраїнськийКомік-Конпройшоввлипні цьогорокувОдесі."Дотогомитри рокиорганізовувалианіме-фестиваль,алепомітили,щобагато хто приходитьвкостюмахгероївкоміксів, ігор,мультфільмів,-кажеКостянтинРеус.-ВирішилирозширитисяіпровестидводеннийфестивальвформатізахіднихКомік-Конів:з великимярмарком,поділомназонизатематиками,лекціями,майстер-класами,презентацією.Почалиплануватизахідзадовго довсіхполітичнихподій,і хочадо літаобстановка загострилася,вирішили йогоне скасовувати.До насз'їхаласямолодьз усієїУкраїни,булилюдиі старші.ПершийденьКомік-Конувідвідалоблизькотрьохтисяч осіб,другий- двіз половиною".


Нафестивалідіяла виставкаробітхудожників іілюстраторів,проходилимайстер-класиписьменників-фантастів,лицарськітурніриза мотивами"Ігрипрестолів",косплей-шоу(презентаціякостюмів) і багато іншого.ВласнеукраїнськікоміксипредставляловидавництвоМаксимаПрасолова."Ще бувсамвидав,-розповідаєРеус.-Одиндужеколоритнийавторпрезентувавсвійкомікс"Патріот"про сержантаВідірвенка,якийврятувавУкраїнувідімператораУтінаійого арміїклонів.Самавтор,ВадимНазаров,буводягненийвкостюмгерояз головним уборому виглядітризуба.Від журналістівне буловідбою,асамкоміксрозійшовсямиттю:у авторазалишилисябуквальнодва-три екземпляридлясебе".

lrtlu7oebnw_1__
lrtlu7oebnw_1__

Наступного рокуорганізаториобіцяютьпровестидругийКомік-Кон.Все цілкомдоступно:квитокнаодинденькоштує60грн.

ПЕРШОПРОХІДЦІ: ДЕКУПИТИКОМІКСИВУКРАЇНІ

ІндустріякоміксіввУкраїніпокищорозвиненаслабо -спецмагазиніввкраїніодиниці.Першаі покищо єдиналавка"у плоті"-On the bus- близькороку працюєвОдесі,а до цьогоблизько рокудіяла якінтернет-магазин."Насправдіпершийонлайн-магазинкоміксівз'явивсявКиєві,алепроіснувавнедовгоізакривсякількароків тому,-розповідаєспіввласникмагазинуАндрійВовк.- Ми зпартнеромпростозахоплювалисякоміксами,збирали,читали-раніше ждістати їхбулонепросто.Знайомилисяз нимивосновномузарахунокаматорськихперекладів,які можназнайтивМережі: євелика кількістьфан-сайтів,ентузіастисаміскачуютьз торрентівсканиамериканськихкоміксів,перекладають івикладають.Деякікоміксиможназнайтинакнижковихрозкладках,алетамзазвичаймалоцікавого.Тому мивирішилиорганізуватимагазині почализакуповуватипродукціювРосії таСША.Цеспівпалоз початкомпопуляризаціїкоміксів-вийшло багатофільмів за графічнимироманами,інародпотягнувсядо "книжокзкартинками".Такщоминавіть вийшлинаневелику прибутковість.Крімтого,чим більшефільмиприваблюють людей,тимбільшеросійські видавництвавипускаютьліцензованиіперекладикниг,абезперекладукоміксидужескладнопросувати.Післяфільмівпішлахвиляперекладнихвидань:якщо ранішеу насбуло80%англомовнихкнигта20%перекладних,тозараз -50на 50.Єтакож оригінальнівітчизнянікомікси".Тоненькіжурнальчикизісторіямивкартинкахкоштують близько40гривень,великіжзакордоннівидання можутькоштуватиі200,і600грн.

shop_1__
shop_1__

МІЛЬЯРДНИЙБІЗНЕС.ВУкраїнієтакожінтернет-магазини "ЛавкаГобліна" у ЗапоріжжііCosmic ShopвДніпропетровську.У столицікоміксиісувенірипотеміможназнайтивдеякихкнижковихсупермаркетах."У Франції,наприклад,альбомикоміксівємало не вкожному будинку -вонивидаютьсябагатотисячнимитиражами.Тамкоміксє частиною культури,-розповідаєМаксимПрасолов.-Французькінейрофізіологидовели,що читанняграфічноїпрозивключаєобидві півкулімозку: у васпрацює яклогічне,такі образне мислення.Взагалі якщовиподивітьсянакультурноіекономічнорозвинені країни,тотамкомікс-індустріяявляєсобоюмільярднийбізнес.Наприклад,вЯпоніївнійзайняті500тис. осіб, цекреативнийклас.Тамє величезнісупермаркети,де12поверхівприсвячені тількикоміксами.ВеличеннаіндустріядієвСША.Вєвропейськихкраїнах,втійжесусідній Польщі,заостанні20роківз'явилисядесяткимагазинівз коміксами,фігуркамигероїв,настільнимиіграми.Дужеактивноцясферарозвивається івКитаї".

ЩОПОПУЛЯРНО.Україна,які будь-якапострадянськакраїна,покищосерйозновідстаєвід багатьох країнсвіту.За словамиПрасолова,справжніхлюбителівкоміксіввУкраїні- відсилидві тисячі осіб."Нашіпокупці -люди18-30років,-розповідаєАндрійВовк.-Восновному, звичайно, чоловіки.Найпопулярнішісерії-ті,за якимизнятівідомі фільми:"Месники","Бетмен","Людина-павук".Японськимикоміксамимине займаємося;європейськіу насє,алепродаютьсяпогано.Дляасортиментутримаємодуже багатокнигрізнихжанрів.Єтакзваніальтернативнікомікси.У масовій свідомостікомікс-зубодробильнийекшен ісупергероївтрико.Аальтернативний- це, наприклад,про хлопця,від якогопішла дівчина,і вінсумує.Так,60сторіноксумує,вкартинках.Цеближчедо літератури:спостереження,роздумипро життя,потіксвідомості".СамАндрійлюбитьтворишотландськогоавтораГрантаМоррісона(працювавнадтакимисеріями,як "Бетмен","Супермен","ЛюдиІкс") іамериканцяКрейгаТомпсона,якийпрославивсяграфічнимроманом"Ковдри"про дорослішанняіперше коханняпідлітка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти