Головна Сьогодні

Розбираємо принципи роздільного харчування та монохарчування

Складаємо список поєднуваних продуктів, забуваємо про крайнощі і бережемо ферментативну систему

Смакиу всіх різні.Про користь ішкоду цих"різниць" намрозповілитренерстудіїусвідомленогоіздоровогоспособу життя"Мудроїди" ПавлоБогаччіі до. М. Н.дієтологмедцентру"Юлія" ОлександраКириленко.

МОНО.Існуєстильхарчування,колиза одинприйомїжіз'їдаєтьсятількиодинпродукт.Важливорозуміти,що цестосуєтьсятільки природних,створенихприродоюпродуктів:сосискаабопельменівце поняттяне входять,аджевонипредставляютьсобоюбагатокомпонентніструктури:м'ясо,сіль,борошно,крохмаль,соя,жир,смаковідобавки.

ПРИРОДНИЙКОКТЕЙЛЬ."Головнийпринципмоноеденіяпростий:вовочахіфруктахприродоювжестворенийкоктейльзмакро- імікроелементівтавітамінів,якиймаксимальнопристосованийдо засвоєнняорганізмом.Полуницяне потребує додатковогоцукріабовершках.Размудраприродане створилатакої комбінаціїжирів,білківівуглеводів,значить,вона непотрібна",-пояснюєПавлоБогаччі.За йогословами,всі поліпшення,заякими миганяємося,намагаючись змінитисмаківиглядприроднихдарів,по-перше,поганозасвоюютьсячерез безглуздідеколикомбінацій,апо-друге,дужешкодять організму.

РАДА.Уникайтепоєднаньжирногоі солодкого,кислихпродуктів(майже всіфрукти) ікрахмалистого,крохмалівібілків.Цепозбавитьвасвід поганого самопочуттяі значнопродовжить життя.Експерти нагадують,щовода- тежпродуктхарчування,іпитиїїслід окремо:якмінімумзакількахвилин до початкутрапезиі ніколипід час абопісляїди.

РАЦІОН.Примоноеденіівінвиглядаєприблизнотак:зголоднів,поїв, приміром,слив,відчувситість-зупинився.Минув час,настав голод-поївгруш,черезякийсь часнаївсяовочамиітакдалі."Янамагаюсядотримуватися цьогопринципувжебагато років,-каже Павло.-Відчуваюсебе прекрасно,забувпро хвороби,енергіїбагато ісилвистачаєнадужеактивне життя".

НЕПОСПІШАЙТЕ.Прийнявшипринципимоноеденія,різковідмовлятисявід звичногораціонуне слід,оскільки можутьпочатисянеприємності:нудота,метеоризм, загостреннязахворюваньШКТ.Дляпочаткурозкладітьзвичнуїжунакомпонентиіїжтезвичністравипо частинах.Так,одинтрадиційнийобідрозділитьсяна 4-5частин: спочаткуз'їжтедесерт(бажаносвіжіфрукти),післяневеликої перервивипийтеводи(якщохочеться) із'їжтеосновнеблюдо,розділившийогонавпіл: спочаткутільким'ясо,ачерезякийсь часгарнір,ілише потім-овочі.Потімінтервалиміжприйомамиїжіможна поступовозбільшувати,наскількидозволитьчас.Іпам'ятайте:прийомїжі-відповідальнийпроцес,якийне терпитьпоспіху.

ВСЕВ ОДНІЙ ТАРІЛЦІ

У нашомуорганізмізавждивиробляються ферменти, готовірозщепитибілки,жириівуглеводи.

ФЕРМЕНТНА СПРАВА."Якщомиза одинприйомз'їдаємо,наприклад,булку,топрацюватибудуть тількиферменти, спрямованінарозщепленнявуглеводівіжирів,а виділенідлябілків-не діяти.Щобвключитивроботуферменти,що розщеплюютьбілки,намтреба черезякийсь часз'їстишматокм'ясаабориби.Якщоми цьогоне робимо,активністьферментуслабшає,прицьомуферментативнасистемаперенапружується(а невідпочиває,як багатьомздається)і з часомвиснажується,постійно "безробітний"ферментперестаєвиділятися.Цевжедіагноз -синдромхронічноїферментативноїнедостатності,якийпроявитьсебеметеоризмом,проносом,запором,блювотоюта іншиминеприємнимифокусамиз бокуШКТпісляпершогож крокувсторону.Напрактиці цевиглядаєтак: людинароками неїстьні крапліжиру,потімз якоїсьпричини (захотілосяабонепростеживзаскладомстрави)з'їдаєложкумаслаічерезгодину зболемта іншимисимптомамивиявляєтьсявкабінеті лікаря.Далі- лікуванняі призначеннясинтетичнихферментативнихпрепаратів.Такожважливознати,щосиндромферментативноїнедостатностіможебути вродженим(спадковим)і набутимприпостійномунеправильномухарчуванні,якщовменюбагатовуглеводівіжирівабо тількибілків.Але цевжеокрематема",-каже ОлександраКириленко.

РОЗДІЛЯЙЗ РОЗУМОМ.Злякавшисьферментноїнедостатності,можнаподумати: "Значить,пельмені,бутербродзковбасоюіторт-найправильнішаїжа".Однакцей висновокневірний,бо нашШКТпрацює нетількинаферментах.Євйогоскладному пристроїітаке поняття,якпристінкові травлення(абовсмоктування).У цьомупроцесі бере участькишковамікрофлора(бифидумілактобактерії),дія якоїблокуєтьсялегкимивуглеводами,солодощамиікрохмалем.Так,якщовиз'їликартоплю зм'ясом,тозамістьсмакуулюбленої справи неотримаєтенічого,бокрохмальз картопліперешкоджаєвсмоктуваннюбілків.Врезультатішматокшинкиляжевкишечникумертвимвантажем.Щоб цьогоуникнути,слідвивчитиголовнийпринципроздільногохарчування:твариннийбілок(м'ясо,рибу,птицю)можна їститільки зовочами(крім картоплі) абоскладнимивуглеводами,наприклад,кашею.Фруктиможнапоєднуватизовочамиікисломолочнимипродуктами.

ЩОДЕННИКХАРЧУВАННЯ

Зрозумівшипринципиправильногохарчування таспираючисьнаособливості організму,можназмінитираціонпо "індивідуальному"графіком -не поспішаючи,аленаполегливо.Прицьому важливопам'ятати,щошвидкістьпереходудо здорового харчуванняі складменюзалежать нетільки відособливостейорганізму,алеі від ступенязанедбаностіпитання.

Візьміть ручку.Окремохочетьсяпоговоритипрораціоні,вякомуповноціннийпроцес їжізамінюєтьсяперехопленнямина бігу.З виглядуздається,щолюдина нічого неїсть:вінніколине сидитьзастоломінавітьрідкостоїть біляплити,чим викликаєзаздрістьу оточуючих.Однаквперекушуванняхтаятьсяякмінімумдві небезпеки:захворювання ШКТі зіпсованафігура.Пояснюєтьсяпроблемапросто:не замислюючисьпро грамотнесуміщенніпродуктів,мизакидаємов "топку"несумісніпродукти,анайголовніше -вневідомомукількості.Щобуникнутипроблемпритакому стиліхарчування,ведітьхарчовоїщоденникізаписуйтетуди все, щоз'їли.Цедопоможезробити харчуванняусвідомленим.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти