Головна Сьогодні

Правда і міфи про молоко: думка відомого дієтолога

Спробуємо поглянути більш пильно на найпоширеніші помилки про молоко очима експерта

Молоко-унікальнийпродукт,вякомуміститься великакількістькориснихречовин.Деякізнихвзагалі незустрічаютьсявіншихпродуктаххарчування,анайефективнішийпромисловийспосібдонестиїхдоспоживача-ультрапастеризація.ПотрібнолишезвільнитисявіддеякихпоширенихупередженьіпитиУВТ-молокоспокійно.

16 листопада врамкахMilk Media WorkshopдієтологігастроентерологГалинаНезговоровапровелалекцію,дерозвінчалапопулярніоманипроультрапастеризоване молоко
.

a24c420a-e14f-4998-990b-558e6c91c0b7

Фото: прес-служба

Міф №1: Молоко зберігається довго в упаковці, тому воно несправжнє і втратило всі корисні властивості

Існує думка, що молоко "з-під корови" – найкраще. З цим можна погодитися, якщо тварина абсолютно здорове і є впевненість, що його господиня дотримується усіх необхідних санітарно-гігієнічних заходів утримання корови і отримання молока. Однак не можна забувати, що і інші продукти харчування (в тому числі і навколишнє середовище) десятки років назад дуже сильно відрізнялися за якісним складом від нинішніх, тобто були "здоровіше". Купуючи молоко у неперевіреного продавця, ви ризикуєте потрапити на розбавлений варіант або на молоко з додаванням соди.

Наявністьречовин,якихне повиннобутивмолоці,можнаперевірититількинавідповідномуобладнаннівлабораторії,щоіробитьсянапунктахприйомумолокапередйоготранспортуваннямнамолокопереробнікомбінатизпроведеннямдекількохповторних(контрольних)перевіроквжебезпосередньонавиробництві.

Длязнешкодженнямолока,зокрема-длязнищеннямікроорганізмів,використовуютьтепловуобробку.Цедозволяєотриматибезпечнийвгігієнічному відношенніпродуктізбільшититермінйогозберігання,примінімальній змінісмаку,кольору,харчовоїтабіологічноїцінності.

Найбільшефективнийсучаснийметодобробкимолока-ультрапастеризація,приякомумолокопіддається термічнійобробціпритемпературі137Спротягом4секунд,охолоджуєтьсяіупаковуєтьсявасептичнихумовах,щовідповідаєвимогампромисловоїстерильностііповноїхарчовоїбезпеки.

Міф № 2: При виробництві молока в нього додають сухе молоко

Технологічнийпроцеспередбачаєвикористаннятількимолока-сировини,причому,виключновисокої якості(першогоівищогосорту),якевідповідаєвимогамДСТУ3662,технічнихумовнавиробництвомолочнихпродуктівтавимогміжнароднихстандартівякості.

Будь-який "порошок"привисокій температуріналипненатрубопроводи,щопризведедо зниженнятемпературипастеризаціївконтрольнійкритичної точкиізупинки всьогопроцесу,щокатегоричнонеприпустимонавиробництві.Крімтого,продуктзнаявністюдомішокможемативідхиленнявпоказникахякості(гіркийсмак,густуконсистенціюіт.д.),бутинебезпечниміпризвестидо змінтермінупридатностімолока,щодискредитуєпідприємство,йоговипускає.

Коженмолокозаводпроводитьаналізготовогопродуктуза показникамиякостітабезпекизоформленнямспеціальнихпротоколівдосліджень,якізберігаютьсяіперевіряютьсявідповіднимидержавнимислужбамиконтролю.

Міф №3: Ультрапастеризоване молоко зберігається довго, тому що в нього додають антибіотики

ВиробництвоультрапастеризованогомолокастрогорегламентуєтьсявимогамиДСТУ3662,технічнимиумоваминавиробництвомолочнихпродуктів(НаказNo1140МОЗУкраїнивід29.12.2012р"Про затвердженняДержавнихсанітарнихнорміправил"Медичнівимогидо якостітабезпекихарчовихпродуктівіпродовольчої сировини")івимогамистандартівякостімолока-сировини.

Томунаявністьшкідливиххімічнихречовин(втомучислііантибіотиків)строгоконтролюєтьсявгосподарствахнапунктахприйомумолокабезпосередньопередзавантаженняммолоковозівіщеразперевіряєтьсянапідприємстві.Наявністьвмолоцізалишківантибіотиківпризберіганніпризводитьдо зміниякостіпродукту,асаме:молокоможематигіркийсмакізапахзстороннімидомішками,змінитиприроднийколіріт.д.

Збільшититермінпридатностімолочногопродукту,додаючиантибіотики,зберігшиприцьомувисоку якістьібезпеку-неможливо!

Міф № 4: Молоко не може довго зберігатися в паперовій упаковці

Термінпридатностіультрапастеризованогомолоказалежитьвідбагатьохскладових,середякихнайважливішимєособливатехнологіявиробництваіупаковки.Виробництвомолокавзазначенихумовахповністюбезпечнеівідповідаєвимогампромисловоїстерильності.Відповідно,молокоможезберігатисядовгийчаснавітьприкімнатнійтемпературі,адже не міститьмікроорганізми,здатнірозмножуватисяівиділятитоксичніречовини.

Длянадійного захистумолокавідвпливузовнішнього середовищаіпсуваннявикористовуєтьсябезпечнаупаковка-багатошаровийматеріалнаосновікартонуіполімерів(термінпридатностімолокадо3місяців),або-багатошаровийматеріалзкомбінованогокартону(термінпридатностімолокадо8місяців).Цезапобігає можливимтемпературнимпорушенням притранспортуванніпродукції,зберіганнінаскладахмагазинівтаприлавкахвторговихмережах.

Нагадаємо,ранішевченізаявили,щомолоко корисне для профілактики інфаркту.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти