Головна Сьогодні

Як технології впливають на нашу психіку

Темпи розвитку технологій і використання соціальних мереж стрімко ростуть

Технологіїполіпшилижиттябагатьохлюдей,причому,за статистикоюмайжеполовинадорослихжителівСШАне уявляє свогожиттябезсмартфона.Дослідження2017Американськоїпсихологічноїасоціаціїпоказує,що99%дорослихволодіютьхочабоднимелектроннимпристроєм,близько86%володіютькомп'ютером,74%-смартфоном,а55%-планшетом, пише likar.info

Такожповідомляється,щовперіодз 2005по 2015 рікчислодорослих,які використовуютьсоціальнімережі,збільшилосязсемидо65%,ачисломолодихлюдейу віцівід18до29роківзрослоз12до90%зацейжеперіод.

Темпирозвиткутехнологійівикористаннясоціальнихмережстрімкоростуть.FacebookіInstagramможутьпохвалитисяспільноющомісячноюабонентськоюбазоювдва мільярди людей.Щеодненедавнє дослідженняпоказало,щоблизько76%підлітківвикористовуютьInstagram,75%використовуютьSnapchat,66%користуютьсяFacebook,47%-Twitter,іменше 30%єкористувачамиTumblr,TwitchабоLinkedIn.

Соціальнімедіаімесенджеристалиневід'ємноючастиноювзаємодіїміжлюдьми.Фактично,длябагатьохмолодихлюдейобмінтекстовимиповідомленнямиіспілкуваннявсоціальнихмережахтепербільшприйнятнийспосібспілкування,ніж"живі"зустрічі.

Залежність

Технологічнийпрогресостанньогодесятиліттяпородивнеобхідність"постійноїперевірки".Сonstantchecker(дослівно"постійнийконтролер")-таквСШАназиваютьлюдину, якапостійнонав'язливоперевіряєсвоюелектроннупошту,месенджериісторінкивсоціальнихмережах.43%жителівСША-сonstantchecker.

Постійнаперевіркасоціальнихмережпов'язаназбільшвисокимрівнемстресу.Більштого,18%людейвизначиливикористаннятехнологіївякостіосновногоджереластресу.Зовсімвідсоціальнихмережвідчуваютьсебечужимиу своїйродині,абільше третинитакихлюдейзізнаються,щопорівняно з зустрічами здрузямиісім'єювіддадуть перевагусмартфону.

Цифровий світ і добробут

У тойчасякбагато людейзгоднізтим,щотимчасовевідключеннясмартфонапозитивновпливаєнаїхпсихічнездоров'я,насправді,тільки28%цихлюдейперіодичновимикаютьсвоїгаджети.

Соціальнімережіроблять значнийвпливнадобробутіпочуттязадоволеннялюдини.У багатьохдослідженняхзазначалося,чим більшечасулюдинапроводитьвсоціальнихмережах,тимвищеризиксамотностіідепресії.Виникаєпитання:чи означаєце,щосоціальнімережівосновномувикористовуютьсамотніінещаснілюдиабосоціальнімережіроблятьїхтакими?

Щастя

Недавнє дослідженняУніверситетуІндіанививчилотакзванийпарадоксдружби,якийвідчуваютькористувачісоціальнихмереж.Парадоксдружбиполягаєвтому,щобільшістьлюдейзнаходятьсебеменшцікавимиіпопулярними,ніжїхні друзі,щодужечастозмушуєїхвідчуватисебенещасними.

Цедослідженняпоказало,щокористувачісоціальнихмережможутьвідчуватипідвищенийрівеньсоціальноїнезадоволеностіінещастяврезультатіпорівнянняїхуспішностііпопулярностізсоціальним життямсвоїхдрузів.

Ізоляція

Кількістьчасу,що витрачаєтьсянасоціальнімережі,такожможевплинутинапсихічне здоров'я.Аналіз,проведенийвченимизУніверситетуПиттсбургскойшколимедицини,показав,щочим більшечасулюдиу віцівід19до32роківпроводятьвсоціальнихмережах,тимбільша ймовірністьїхсоціальноїізоляції.

Людина,за своєю суттю,істота соціальна,алесучасне життя,на жаль,маєтенденціювіддалятилюдейодин від одного,а необ'єднуватиїх.

Депресія

Віншомудослідженнібуловстановлено,щотриваліпосиденькивсоціальнихмережахпов'язаноздепресієюумолодихлюдей.Молоділюди,якіпроводятьбагаточасувсоціальнихмережах,в2,7разичастішестраждаютьвіддепресії.

Проте,дослідження,опублікованевCyberpsychology,BehaviorіSocial Networking,говоритьпро те,щоцезовсім неозначає,щонеобхіднозвідусільпіти.Доситьпросторобитиневеликіперерви.

Діти і гаджети

Батькичастонамагаютьсязбалансувативзаєминисвоєї дитинизгаджетами.Однак,дужечастоцеперетворюєтьсяна справжнюбитвуінтересів.Важливістьтакогобатьківськогоконтролюпідтверджуєтьсячисленнимидослідженнями,яківказуютьназв'язокгаджетівззатримкоюрозвиткумовлення,депресією,занепокоєнняміпогіршеннямякостісну.

Однак,все нетакуже й погано.Дослідження,що вивчилобільше 120000підлітків,показало,щопомірнекористуваннягаджетамине впливаєнаблагополуччяпідлітків.

Позитивноюстороноюєте,щозпостійнозростаючою популярністюкориснихдодатківдлясмартфонівнарішеннятакихпроблем,якдепресія,стрес,занепокоєнняінестачуснутеперпотрібностількижчасу,скількинапошукигарногоресторану.

Відеоігри і агресія

Відеоігри-щеоднаобласть,що отрималапоганурепутаціюзавдяки дослідженням,які виявилизв'язокміжвідеоіграмиінасильством.Однакдослідження,опублікованев"Журналікомунікації",не виявивніякого зв'язкуміжагресією,що спостерігаєтьсявкіноівідеоіграх,інасильствомвреальному житті.

Крімтого,існуєризик,щоакцентуванняувагинанеправильнійпроблемі,такійякнасильствоу відеоіграх,можевідволікти суспільствовідбільшсерйознихпроблем,такихякзлидні,погана освіта,нерівністьвпрофесійному відношеннііпсихічне здоров'я.

Незважаючинапотенційніризикидляпсихічногоздоров'я,тенденціїзаостаннє десятиліттяпоказують,щовикористаннятехнологійісоціальнихмережзростає,томуціпроблеминавряд чизникнутьнайближчим часом,азвичкинавряд чизміняться.

Дослідженняз12мільйонамикористувачівFacebookпоказало,щовикористанняцієїсоціальноїмережіпов'язанозі збільшеннямтривалостіжиття.Однак,цей взаємозв'язокіснуєтількитоді,колиFacebookслужитьдляпідтримкиізміцненнясоціальнихзв'язківвреальному житті.

Сучасне життявякійсь мірізбільшуєризикдеякихфізичнихіпсихічнихпроблем,аледосягненнябалансуміжонлайнтареальнимисоціальнимивідносинами,допоможетриматинашепсихічне здоров'япідконтролем.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти