Головна Сьогодні

Як уникнути зґвалтування і захиститися від нападника

Корисні поради для дівчат

Існуєкількаваріантівтого,як уникнутинеприємноїситуаціїподорозівідметродопід'їзду.Можливо,цяінформаціядопоможеівам.

ПланА: уникайте нападу

Краще нехворітивзагалі,ніж потімлікуватися,правда?Звичайно,навітьнадужерозсудливихіобережнихлюдейінодінападають,аледавайтемислитилогічно:машинавастежможе збитинабудь-якій дорозі,алеякщовипереходитеїївночівтемномупровулку,будучинапідпиткуі недивлячись по сторонах,тошансина близькийконтактзбудь-якою машиною,що виїхаланатуждорогу,зростають.

Не требагратипроти себе:безлічфакторівризику(якна його підвищення,такіна зниження)знаходятьсяпідвашимконтролем.

ПланB: якщонавасвсежнапали-тікайте

Тутвсевпираєтьсявфізпідготовкуівзуття(див.Факториризикунижче),алевціломувашішансиврятуватисявтечеюнабагатовище,ніжперемогтиу бійці. Не займайтеся героїзмомбезнеобхідності.Виможетебутидужесильноюдівчиною,аленападниксильніше,пише "Обозреватель".


ПланС:якщоне можететікати

Ценайгіршийваріант,алеколивибірстоїть між"здатися"і "битися",апротивникодині неозброєний,має сенсспробувативідбитися,вигратикількасекунді повернутисядо плануB.

Вамвплюс

Якщопотрібно їхатидодомувночііфінансидозволяють,викличтетаксі.Навряд чиподорожі містомвтемний час- цевашщоденнийатракціон,аризикуватисобоючерезразовоїекономії- дурість.

Відметроізупинокходитедобревідомими,зручними(короткими,безважкопрохіднихділянок,лабіринтівгаражів іподібного) іосвітленимимаршрутами.Добревідомими- тому щовразіпогоніпотрібно,щобвашзапалений мозокнаправлявкінцівкивправильнусторону,не роздумуючи.Зручними- бо навітьдосвідспринтерськогобігу неврятуєвасвідкорча, що невдалостирчитьвлісопарковійзоні.Секундивирішують.Освітленими- тому щовпаніціврізатисяв щосьможна навітьпідсвітломсофітів,автемрявітактим більше.

Попередьтекого-небудь, що вивийшли зметро/автобусаійдетедо будинку.Вразі чоговаспочнуть шукатиіпідутьшукати.Якщообставининесприятливі(поганийрайон,єдиний шляхпоганоосвітлений,пізняніч,вихідні такупап'янихвокрузі),попросітьвасзустріти.Так, ценакладно, так,неохота,аледорогабудеспокійнішоюівеселішоювкомпанії.

Зручне взуття- нашнайкращийдруг.

Намагайтесятриматирукивільними- такпростішерухатися.Переважнірюкзакитасумкичерезплеченакороткійручці.Назамітку:не розраховуйтенасумкуякназброю.Засандалитилюдинів обличчяпакетомпродуктівтак,щобнанестихоч якийсьурон,-навик,якогови напевнопозбавлені.Максимумможнакинутитойжепакетвсторонунападника,щоб збитийогоз пантелику івигратисобісекундучасу.Уженепогано.

Якщовийдетеповулиціібачитекогосьпідозрілогонеподалік,діставайтетелефоні чітко(але недемонстративноголосно)говоритедругові/мамі,що вивжемайжеприйшли.(Можетеїмсправдіподзвонити.)Не дивітьсяпрямонасуб'єкт- цепровокує.Дивітьсяпосторонам,невимушеноковзаючипоньому поглядом,нібивід його присутностівамні гаряче,ніхолодно.Продовжуйтеспокійнорухатисявбік будинку.Невимушено,говорю,невимушено...

Вамвмінус

• Навушники.Якщови нечуєте,щодо васззадухтосьпідходить,оцінюватиситуаціюдоведеться,віддираючичиїсьрукивід свогогорла.

Окремимпунктом -білі(світлі,яскраві,помітні)навушники,і не тількипоозвученійвищепричині.Простовони виднозаверстунавітьвтемряві,особливонатліконтрастногоодягу.Якщовам непощастило іпоблизуошиваєтьсягромадянин, який замисливнедобре,у вашій особівінпобачитьлегкужертву.

Каблуки.Я,звичайно,розумію,щофанаткикаблуківпропустятьбудьвмовляннямимовух,простомайтена увазі,щонакаблукахвині відкого невтечете.Не вірите?Надіньтеулюбленішпилькиіпробіжіть50метрівпо асфальту.Розсудливо оцінітьсвоюшвидкістьіманевреність.Цене означає,щовразі нападуу васнемаєшансів.Простови небігун,абоєць.Про ценижче.

Ах,так,каблукицокають.Цок-цок-цок.Набезлюдній вулицівідміннаакустика.Пам'ятайте,щояговорилапро білінавушникиілегкужертву?

Речі,які вине готовікинути.Сумкисамапособі нетака вжепроблема,алеякщовивчепилисявсвою,якОліверТвіствостаннюокраєцьхліба,ви,можнасказати,піднесетесебенападникунаблюді.Кредиткивідновлюються,телефониповертаються,паспорткращеноситиу внутрішній кишенічого-небудь,аключітриматиближчедо рук.КількатисячготівкитаVIP-карта"Л'Етуаль"не вартівашого життя.

[LINKED_ARTS]

Якщотікати-не варіант

Припустимо,васодразупритиснулидо стіни.Цеще невирок,і важливопам'ятатиоднуріч: швидше за все,нападник неочікуєніякогоопору.Майже у всіх"історіяхуспіху" (дівчинавідбиласяі втекла)говориться однеі те ж:Вінбувстрашноздивований,колиясталавириватися.Вінсторопів,колиязаволала.

Поясненнятутпросте:агресіявід чоловіківсприймаєтьсяяк належне(гнів- це чине єдинаемоція,яку суспільстводозволяєчоловікамвідчуватибезсорому),ажінок віднеїсистематичновідучують.Тому що це"не по-жіночому",і якщо тикричишіметаєшся,тотихворанаголовуістеричка.

Цеможнавикористовувати,адже багатогоре-гвалтівниківне зовсімбезнадійніпсихопати,апростолюдинизькоїморалі,якимпідвернуласяможливість:ніч,самотнядівчина,алкогольвкрові,чому бі ні?Такічастоне готовійти до кінця,щобдомогтися свого,апробуютьза принципом"араптомвийде".
Ваше завдання-дохідливопояснити,щопростотакви невіддастеся.

Орітеу всюглотку("Пожежа!", "Гвалтують!"- неважливо,можнапростонечленороздільнокричати).Допоможевамхтось чині – залежитьвиключно відбоягузтвасвідків;кричитевине дляних,ащоб збити знападаючогопиху.

Відпихуватинападника.Вінмайже напевнесильнішевас,алеякщовизастанетейого зненацькаі викладетесяпо повній(адреналіндодає сили),тозможетезвільнитисяі датидрала.

Битичи не бити- тутяк пощастить.Битисяви,швидше за все,не вмієте,івашіударипонайдоступнішиммісцях (торс,руки)великому чоловіковіздадутьсякомаринимиукусами.Можнабитипо ногах,благови майжеточнонижчепротивника,ноги- місцехворе(кісткиблизько,одягменшщільний),ікаблукитут якразможутьстати в нагоді.Нанестихорошийприцільнийударколіному пах-завдання нетривіальне,іневдаласпробаможесильнорозлютитиатакуючого.Якщо іншоговиходу немає -цільтесявочі(пальцями,нігтями,ключами).Занимтежнепростопотрапити,алеценайбільш вразливазонабудь-якої людини.Алебудьтеготові довідповіді: одинхорошийчоловічийударпообличчю-і ви вже непідніметеся.Не стійтестовпом,крутитесь,брикатися,не дайтейомузамахнутися.

Якщовін озброєний

Уґвалтівниканіж, івиможетевтекти?Біжіть,якне біглиніколивжитті.Неможете?Одинудар,і витруп.Якщо неодразу,такчерезпівгодини.Дійте,яквважаєтеза потрібне,універсальнихправилтутнемає,апорадити"здатися,терпітиісподіватисявижити" у менеязик не повертається.

Проперцевібалончики

Отриматипорцію пекучогосумішівочіпекельноболяче,і,здавалосяб, осьвоно- нашеультимативнузброю.Є тількиоднапроблема:воно вкрайнеточне.Якщовивсежвирішилиїм обзавестися,пам'ятайтепро наступне:

Балончикмарнийна днісумки, забитоїкосметикоюігаджетами.Ідеальнемісцедляньоговбоковій кишені.Заздалегідьтренуйтесямоментальнойогодіставати:впаніцірукиможутьтрястися,з мозкувипаровуютьсявсі ціннідлявиживаннядумки, інаявністьм'язовоїпам'ятіможевасврятувати.Аякщо єпідозра,щонавасось-оськинуться(крокизаспиною,наприклад) -діставайтеодразу.Кращевиглядатибезглуздо,ніж потімшкодувати.

Не використовуйтебалончиквзакритихприміщеннях,наприкладу ліфті.Виобіллєтесебе неменше,ніжнападника.

Навітьнавідкритомупросторінайкраща позадлярозпиленнятака:витягнувширукузбалономвсторонуатакуючого,торсоміголовоюподавшисьу зворотнийбік,закриваючивільною рукоюочііслизові.Затиснуликнопку,поводилирукоювповітрі(пам'ятаємо,що зброянеточнаі нападаючийбудеухилятися) і-тікати!

Можетесходитивпаркі потренуватися,направляючи струміньнастовбурдерева.Оцінітьрозлітрідинивпросторі.Імунітетдо неїви невиробите,але принаймнізрозумієте,чогочекати.

Ефективністьбалончикасильнознижуєтьсявідхолоду,такщовзимкуйого кращегрітирукою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти