Головна Сьогодні

Подорож південним Китаєм: вперед, за хребтом китайського дракона

Високогірні села, які не змінилися з XIII століття, господарства, де у дворах розводять рибу, і чай з обсмаженим рисом

Чи бачиливиколисьтрадиційнікитайськімалюнки,наякихзображенінескінченнірисовіполясередгострихскель,буйволиякі пасуться, іпастушок,що граєнасопілці?ТакімісцявПіднебеснійдійсноіснуютьі виглядаютьтаксамо,як тисячі роківтому.За цюкрасутуристиз інших країндавнополюбилиПіднебесну,де відпочинокможна успішнопоєднуватиз дешевимшопінгом."Сегодня"склаламаршрут екзотичнимпівденнимКитаєм.

ГУАНЧЖОУ.Третєза величиноюмісто Китаю,Гуанчжоу(Guangzhou) найкращеоглянутиз місцевоїгордості -телевежіCanton Towerвисотою600метрів.ВесьрозмахтехнічногопрогресуКитаюзвідсивидно якнадолоні- нескінченніскляніхмарочосиі величезнийпортнаПерловійрічці.

Незважаючинаневблаганнийкитайськийпрогрес,хай-теківисотки,вГуанчжоує істарина,якоазиспосередбурхливогопрогресу.Найдавнішийхрамвмісті іодин знайдавнішиху всьомуКитаї -Храмсиновоїшанобливості(Bright Filial Piety Temple),який був побудованийблизько2тисячроків тому,ще дозаснування міста.Головні святиніхраму-ступиз металу,якимпонад півторитисячіроків.У цьомухрамівVIIстоліттітакожприйняв чернецтвоодин зшестипатріархівдзен-буддизмуХуейнен.Пасмойоговолоссядо цихпірзберігаєтьсявхраміяквелика святиня.Храмзнаходитьсянедалековід станціїметроСіменькоу(Ximenkou Station),вихідС.

Другий застаровиною -Храмшестибаньянів(Temple of the Six Banyan Trees)звражаючоюКвітковоюпагодоюнедалековід станціїметроГонюаньцянь(Gongyuanqian Station).Вінбув побудованийщев часидинастіїЛянв 537році.Правда,післяпожежі1373його довелосямайжеповністювідбудуватизаново.

Нехай і нетакестаре,аледужевражаючемісце -АкадеміяклануЧен(Chen Clan Academy)поруч зоднойменною станцієюметро.Цейвражаючийкомплексбудівельвтрадиційномукитайськомустилі бувпобудованийу другійполовиніXIXстоліттяпредставникамиклануЧендляосвітисвоїхдітей.ЗаразкомплексприміщеньзаймаєМузейнароднихпромислів(Guangdong Folk Art Museum), тому,крімсамих приміщень,тутможна ще йподивитися унікальнукитайськумозаїку,різьбуподереву,гравіруванняпо металуі предметигончарногомистецтва.

Щеодинмаленькийоазисцього міста -острівШамьян(Shamian island),наякомузберігсяцілийрайонбудівельколоніальногобританськогостилюінавітьбританськийсоборXVIIIстоліття.Не даремно цеулюблене місцемісцевихнаречених,якіроблятьтутмасуромантичнихвесільнихфотографій.ОстрівзнаходитьсянастанціїметроХуанши(Huangsha),вихідD,даліперейтичерез міст.

ГУЙЛІН.Таксамо яквГуанчжоутребашукатиоазисистаровини,внаступнихмісцяхпонашому маршрутудоведетьсяшукати ознакипрогресу.АджемивирушаємовсправжнійдревнійКитай.Дляцьогосідаємонанічний поїздвГуйлін(Guilin).

ВГуйліньневблаганнийкитайськийпрогрес незалишивмайженічогоцікавогодлямандрівника.Всенайцікавішезнаходитьсяза містом.Перлина-знаменитірисовітерасиХребетдраконавповітіЛонгшен(Longsheng).Доїхатитудиможна трохи більшеніжза дві годиниавтобусомпрямовідж /двокзалуГуйлінь.

ГірськамісцевістьповітуЛонгшеньне завадиламісцевимжителямвирощуватитутриста інші культури.Дляцього вониз часівдинастіїЮаньвXIIIстоліттіоблаштовувалитисячівузькихсмужокземлінакожнійгорі.РисовітерасивЛонгшеньзаймають площув66квкмі вважаютьсянайдавнішими уКитаї.Дляоглядувеличезній площітерастутпобудовано декількамайданчиків,вхіднаякікоштує 80юанів(160грн).Дійти до самоїверхньоїплощадкиможна приблизно загодинувсередньомутемпі,проходячичерез місцевіколоритні села.Найкращезаночуватитутводному з сіл,благо,доситьмаленькихдомашніхготелів.ОсобливоавтентичнимивважаютьсядеревняДачжайЯо(Dazhai Yao) іПинан(Ping'an).ТутпроXXIстоліттінадворінагадуєнебагато що,авиднагори,особливонасході і заході сонця,приголомшливий.РОЗМОВАМОВОЮЖЕСТІВАвіаквиткикращекупуватимінімумзамісяць допоїздки.Шукати оптимальніваріантизручнонасайтіskyscanner.com.ua,якийшукаєквитки всіхавіакомпанійпо заданому напрямку.Зазвичайнайвигіднішіваріантиперельотівз КиєвавГуанчжоууTurkish airlinesіQatar airways-квитоктуди-назад коштує$800-900і включає двіпересадки-вСтамбулііДосі.Приблизно$100можназаощадити,якщолетітиз Києвадо Гонконгу,апотімавтобусомабо поїздомпроїхати2 годинидоГуанчжоу.

ПродажзалізничнихквитківвКитаївідкриваєтьсяза 10-15днів до відправлення,купитиквиток можнавкасах залізничного вокзалу,атакожвкасах,розташованих у місті,алецена5юанівдорожче (10грн).Бронювати готеліу великих містахбажанозаздалегідь,накитайськихсайтахelongабоctripанглійська версія),втуристичнихмісцяхпропозиціюзавжди більше,ніж попит,тамможнадомовитисянамісці.Китайську візуможнабеззусиль отримативпосольствівКиєві.

Китайцінадзвичайнодоброзичливі ідовірливістютуристів некористуються -навітьтаксистивозятьстрогопо лічильникуіза маршрутом.Цінидлямісцевихітуристів завждиоднакові.РівеньзлочинностівКитаїнадзвичайнонизький.Однабіда- мовнийбар'єр.Незважаючина те,щокитайціударнимитемпамивчать англійську,стерпноволодіють неютількиу великихмістах.Тому ідеальномати з собоюросійсько-китайськийрозмовник.Не сподівайтеся,щокитайцібудутьрозумітитізвуки,які вибудетевидавати,читаючитранскрипцію.Але визавждизможетепоказатикитайськенаписанняперехожим.КРАЙЗБАНКНОТИВ20ЮАНІВНадивившисьнагори,можнавідправитисятуди,де тисячіроківписаликартининайкращихкитайськихпейзажів.ДоїхавшиназадавтобусомвГуйлін,назалізничномувокзалітребапересістинаавтобус, що йдевЯншуо(Yangshuo).Краси цієїмісцевостіоспівувалихудожники,поетиікомпозиторине однутисячуроків.Зображенняцихмісцьзаразкрасуєтьсяназворотному боцібанкнотив20юанів.Ався справавмальовничихвигинахрічкиЛііхимернихскеляхпо берегах.

СамемістечкоЯншуоуподобанетуристами- тутмасанедорогихмаленькихготелівікрихітниххостелів.У вузькихзвивистихвуличкахкитайські забігайлівки локшиниікитайськихпельменівуживаються зсучаснимикафеіз західнимипродуктами.Алеоколицімалозмінилисязаостаннікількатисяч років.

ПерейшовшимістокчерезрічкуЛіізвернувши засфальтовоїдорогинагрунтову,потрапляєшвневелике село.Тутбудинки стоятьокремоодин від одного,і кожензайнятийсвоїм промислом.Однівирощуєовочі.Іншімайструють вироби.Деяківсаморобнихозерцяхбіля будинкувирощуютьрибу.Угледівшитуристівзфотоапаратом,господармахає,щобпідійшлиближче,і починаєкидатикормвводу,вихваляючисьрибою.Вузькагрунтовадорога йде вполя,де,середрідкіснихскель,пастухивідпочиваютьвтіні,наглядаючизавеликимиледачимибуйволами- зовсім якназнаменитихкитайськихмалюнках.

p1020230_1__
p1020230_1__

Яншуо.Краса цьогоміста- у тому,щовонорозкинулосянавигинахрічки Ліміжхимернимискелями.

Донавколишніх сілможнадістатися,сівшинаавтобуснастанції абонаневеликий бамбуковиймоторнийпліт,якіходятьвідпричалувцентріЯншуо.ДеревняФулі(Fuli)славитьсясвоїмбазаром.Зазвичайнаньогосходятьсялюдиз глухихсіл вокрузі.Багато хто зних неналежатьдо народностіХань- основноївКитаї,аєнацменшинами.Їхлегковідрізнити- деякіносятьстрокатийрізнобарвнийвишитий одяг,іншіголятьголови іфарбуютьзубивчорнийколірспеціальнимлаком.

НабазарівФулічастообробляють іпродаютьтушісобак,чиєм'ясовважаєтьсякориснимдляздоров'я.Требасказати,щособакїдятьлишеоднієї спеціальноїпороди- вонимайже не маютьшерстіі відрізняютьсявеликим розміром.Такихсобаквідгодовуютьі тримаютьназабійспеціально,яку нассвинейта інших тварин.ПрицьомузвичайнихсобачоквКитаїлюблять ітримають як домашніхулюбленців.

Фулітакожвідомевиробництвомвіял.Багато вулицьтутрясніютьнапівфабрикатамивіял,поставленимибіля стініпарканівдлясушкинасонці.Через розчиненідвері будинківможнаспостерігати,якїхні мешканцізосередженомайструютьвіяла.Помітившиспостереження,вонижестамизапрошуютьувійти іззадоволеннямдемонструютьпроцес.

ІншачастинаФулізнаходитьсянапротилежномуберезірічкиЛі,адоплиституди можнанагромадськомутранспорті-човні,якакоштує всьогопаруюанів.У цій частиніселазручнокататисянаузятихнапрокатвелосипедах- дорогайдепо нескінченнихрисовихполях,середяких трапляютьсянепоганіхарчевні.

Щеоднацікавасело -Сінпін(Xingping).Вонославитьсясвоїмиапельсиновимигаяминапагорбах.Внизунаголовній площідесяткимісцевихжителівсортуютьурожай,розкладаючийоговящики.Навуличкахбіля річкимісцевілюблятьприв'язуватинавипасбуйволів.

У декількохкілометрахзнаходиться те самемісце,якезображененазворотному боцібанкнотив20юанів.Щобдійти до ньоготребавідСінпінапройтикількакілометрів доселаЯнді(Yangdi).Дорогувздовжрічкивкажутьмісцеві.Знаменитемісцевивпізнаєтездалеку- як тількипобачитетуристівзвитягнутимируками.Вонитримаютьврукахбанкноти,зіставляючималюнок зреальністю.

p1020263_1__
p1020263_1__

Фулі.Головневиробництво,яким можепохвалитисяцемісто,- великікитайськівіяла.

ШОУМИТТЯВОЛОССЯВРІЧЦІЖІНКАМИ З ПЛЕМЕНІ ЯО

ВрайоніХребтаДраконатутешніжителі недуже схожінакитайців-ці землінаселенівеликою кількістюнаціональнихменшин.Одне зних- народЯо(Yao),дізнатисяякихлегкопонаціональному одязічорногоі червоногокольорів.ДосерединиXXстоліття"феодальні"стосунки у нихперепліталисязпервісно-общинними.Основнітрадиційні заняття-сапнеземлеробствоілісовийпромисел.

ЖінкиЯострижутьволосся тількиразу житті -передзаміжжям,тому зазвичайу всіхдовге, до підлоги, волосся.Розвага туристів-спостерігати іфотографувати,як жінкиЯомиють волоссяврічці,апотімукладають їхвзачіску,обмотуючинавколо голови,азверхупокриваючичорноюхусткою.Такийжечорноюхусткоюобмотуютьголови ічоловікиЯо,правда, волосся унихкоротке.

89841284_large_devushki_naroda_yao_kitay_1__
89841284_large_devushki_naroda_yao_kitay_1__

Яо.Головнебагатствоцього народу -довге волоссяжінок.

Представители другого местного народа, Чжуань (Zhuan), известны, прежде всего, своими танцами и песнями. Если вам повезет посетить террасы с рисовыми полями во время одного из местных праздников, сможете поприсутствовать на одном из них импровизированных концертов.

Чжуань также гордятся своей народной медициной — в местных лавках продаются их традиционные целебные напитки и эликсиры. А еще у них есть свой способ заваривания чая: чайные листья обжаривают в масле с зернами риса, а потом заваривают как обычный чай. Пьют такой чай, закусывая орешками.

Вообще еда в Китае вкусная и очень разнообразная. Здесь едят все — одних видов тофу десятки, способы приготовления баклажанов приближаются к сотне, не говоря уж о мясе. Уличная еда и еда в простых забегаловках весьма качественная и безопасная. Шансы отравиться в дорогом ресторане в центре Киева значительно выше, чем в харчевне на базаре в китайской глубинке. В большинстве заведений меню включает изображения блюд, но во многих картинок нету. В таком случае принято одним глазом заглянуть в тарелки посетителей и указать пальцем на понравившееся блюдо. Не бойтесь экзотической еды — ее здесь почти нет. Пауков, змей и тараканов не едят — слишком много другой еды, повкуснее.

Представники іншогомісцевого народу,Чжуань(Zhuan),відомі, передусім,своїмитанцямитапіснями.Якщовампощаститьвідвідатитерасизрисовимиполямипід часодногоз місцевихсвят,зможетебути присутнім наодному зїхніхімпровізованихконцертів.

Чжуаньтакожпишаютьсясвоєю народноюмедициною-вмісцевихкрамницяхпродаютьсяїхтрадиційніцілющінапої таеліксири.Ащеу нихє свій спосібзаварюваннячаю:чайне листяобсмажуютьв олії ззернамирису,апотімзаварюютьяк звичайнийчай.П'ютьтакийчай,закушуючигорішками.

ВзагаліїжавКитаїсмачнаі дужерізноманітна.Тутїдятьвсе-однихвидівтофудесятки,способиприготуваннябаклажанівнаближаютьсядо сотні,не кажучи вжепро м'ясо.Вуличнаїжаі їжавпростихзабігайлівкахвельмиякісна ібезпечна.ШансиотруїтисявдорогомуресторанівцентріКиєвазначновищі,ніжвхарчевнінабазарівкитайськійглибинці.У більшості закладівменювключаєзображеннястрав,алев багатьохкартинокнемаєУ такомувипадку прийнятооднимокомзаглянутивтарілкивідвідувачів івказатипальцемнавподобанеблюдо.Не бійтесяекзотичноїїжі- їїтут майженемає.Павуків,змійітарганівне їдять- занадтобагато іншоїїжі,посмачніше.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти