Головна Сьогодні

Гід по гірськолижному Закарпаттю

Драгобрат – для фанатів, Ізки – для новачків, Синяк – один раз прокотитися

ЧастинаУкраїнизаЧорногірськимхребтом- відмінне місцедлялюбителів гірськихлиж.Насхідному кордонірегіонурозташованірозвиненііупорядкованікомплекси,затепо всій областірозкиданіпоодинокі,"напівдикі"схили іпідйомники. Зупинимосялишенатих місцях, якіхоч якосьвідповідають поняттю"гірськолижнийкурорт", тобтонасхилах єпокількапідйомників,за трасамидоглядають,авокрузі єпевне розмаїттяжитла.

МАЛЮКИ. Крімвідносно великихгірськолижнихареалів,вЗакарпатті,як уже говорилося, є ісхили,які обслуговуєодин-дваневеликихпод'емнічка, і ніякихнадмірностей начебтоснігових гарматіратраків(машиндлядогляду за поверхнеюлижних трас)тут немає.Звичайно,їхативиключно зарадикатаннянатакі "курорти"  через пів-України- явно неварто.Затетакі місцячудово підійдутьдлятого,щоб у першийразв життістати налижі.Абощобкороткимкатаннямурізноманітнитиспокійний відпочинокміжпоходамипоколибах, саунахіпоїздкамина обов'язковідо відвідуванняпід час відпочинкувКарпатахводоспади.До таких місцьнаЗакарпатті можнавіднестинескладнісхиливСиняку,Воєводино, Жденієво.

00002
00002

00001
00001

Говорячи проДрагобраті, мають на увазіпідніжжя(нависоті1,3-1,4м)ісхили гірСтіг,ЖандармтаБлизницяз висотамидо 1,8тис.м.ХочаДрагобраті знаходитьсявЗакарпатській області, алерозташований віннакрайньомупівденному сходікраю,накордоні зІвано-Франківщиною.Томуосновний потікприїжджихпрямуєсюдиз Івано-ФранківськачерезЯремчу.

ІДЕАЛЬНА ГОРА.По достаткуснігу тастабільностіснігового покривуДрагобратпоза конкуренцієювУкраїні:наНовий ріксправжнійсніговий покривтут ємайжещороку.Осьі цієї осеніпершийсніг тутпобачилираніше всіхвКарпатах -ще наприкінцівересня.Аза природними умовамиці місцяпорівняти зпольськими КриницеютаШклярською Порембою. Втім,натому,щоподарувалаприрода,аналогії ізакінчуються.

untitled-6_03
untitled-6_03

ПРОБЛЕМИ. ЯкповноціннийгірськолижнийкурортДрагобратсприймати не можна:він розвиваєтьсябез жодногоплану.Наприклад, підйомникибудуютьсябезсистемно,і немає ніякоїможливості організуватизагальнийабонементнавсі "витяги".Так самобезглуздовідбуваєтьсязабудоваготелями ікотеджами.ЗаразнаДрагобратіналічуєтьсядо півсотнізасобів розміщення- відкапітальнореконструйованихбазще радянської побудовидоприватних котеджів.Залежно від підходувласникау вартість проживанняможе входитисніданок, дво-або триразовехарчування.

Епохальнихзміннасхилах гірСтігіЖандармне буде івцьому сезоні.

untitled-6_06
untitled-6_06

Все такжедоведеться долати20 кмвідселаЯсіня допідйомниківза справжньою"дорозімужності"."Як тількиляжесніг,з'являтьсязагальновідоміпроблеми- моторошнірозбитіобмерзліпідйоми- розповідаєжурналіст іавтомандрівникАндрійТичина.-Добре хоч, щовостанні рокипроїхатиможуть не тількиГАЗ-66 іуазики, але вжеі "паркетні"джипиз ланцюгаминаколесах".Втім, єі хороша новина:"Укрзалізниця" ввелапоїзд Київ-Рахів.ТепердоселаЯсіняможна дістатися зКиєвапрямобезпересадок.

ТРОХИ КРИТИКИ

Керівниклижної школиActiv SportЧеславДомбровськірозповівпро невидимідлянедосвідченогопоглядуособливостяхкурортів:

"БідаДрагобрату- цілковитастихійністьі непередбачуваність, тому вінніякне місцедляпочатківців.СхиливрайоніВоловця-Пилипця- відмінне місце, алеза трасамидоглядаютьпогано.Бідатутспільна для всіхКарпат:всіекономлятьна розвитку,не вкладаютьвінфраструктуру.Такщо вчитисястоятинагірських лижахяб радиввінших місцях.Ізкидужехороші яклітній курорт,але слабкасистемазасніженняне може забезпечитистабільну якістьтрас.Красіюможна рекомендуватиспортсменамсереднього рівня".

КРАСІЯ: БЕЗ ЗМІН

2_20
2_20

У радянський часнагорі Красіяпобудувалицілком пристойнийна ті часигірськолижнийкомплекс.Трасина горіширокі, апоручповно місцядляпозатрасового катання.Вже тодітутз'явиласянайдовша вУкраїнітраса зперепадомвисотв 600м. Однаксмутні 90-ізробили свою справу: довгий часпроКрасіюзналилише фанатилижного спорту. Востанні рокиКрасіяперетворилася.У розвитокмісцевостівклалисолідні кошти, ітут виниклахай імаленька, алеповноцінназонакатання.Тутпоставлені новіпідйомники,працюють сніговігармати іратраки.Крімтого,до плюсівслід віднестидобреналагодженусистемупродажу абонементівнапідйомники. Можна купити"проїзний"наденьабокілька днів(підходитьдлябільш-меншдосвідчених лижників) абонакількістьспусків-хороший дляновачків.Крім того, адміністраціякурортуподбалапро пристойнийсайт здоситьдокладною іактуальною інформацією.

untitled-1_03
untitled-1_03

Всі будинкибіля підніжжяКрасіїрозташувалисянадесятикілометровійділянці дорогиміжселамиКостринотаВишка.Вибірвцілому непоганий-від простихкотеджів доміні-готелів, які,крім усього іншого, забезпечуютьтрансфер (в одних -дармовий, в інших -платний) допідйомників.

untitled-1_09
untitled-1_09

Як розповілинамвадміністраціїгірськолижного комплексу"Красія", трасивже заразпідготовленідо сезону,ісправа тільки захолодомі снігом.Цінинаабонементиіпрокатзалишаютьсяминулорічними.Щостосується житла, тооскільки всівоноприватні,то власникипоки несклали цінучерез нестабільністькурсувалютіпостійне подорожчання.

БОРЖАВСЬКІ ПОЛОНИНИ

3_15
3_15

Такназиваютьсхили хребтависотою700-1200му Воловецькому таМіжгірськомурайонахнаділянці приблизно10 км (міжПодобовці іІзкамі).ДоСлавськозвідси -близько 40км, доУжгорода -120.

untitled-1_05
untitled-1_05

Гірськолижниківцімісця приваблюютьпристойноювисотоювершині великою кількістюснігу.СхилинаБоржавічасто-густобезлісі.Томуі трасипротяжні, широкіі щемісцедляфрірайду(катанняпо цілинному снігу)залишається.Якправило, верхнічастини схилівтраспідійдутьдлядосвідчених лижників,а нижчеєпологі викочуваннядляпочатківців.ГірськолижнаінфраструктураБоржавськихполонинвиглядаєтак: уздовжрозбитої дорогивідз/дстанції "Воловець" дос.Міжгір'ятягнеться ланцюжоксілітурбаз, біляяких знаходятьсянижністанціїпідйомників.Зони катаннятут прийнятоназиватипо довколишніх селах.
Так,селоПодобовецьрозташованебіля підніжжя гориВеликийВерх (1600 м)нависоті близько700 м.Поблизувідпідйомниківє десятокбазі котеджів,атакож 3бугельні витяги.
Пилипець -селов 3кмвідПодобовцябіля підніжжя гірГимба(1497 м) іЖидМагура(1517м).Гірськолижнаінфраструктураміж двомаселамипоступовозливаєтьсяі зараз можнабез
особливихстараньперейтизтрасПодобовцянаспускиПилипця.Навколоселапрацює 7підйомників(крісельнийі 6бугельних).Біля одного збугелівєосвітлена траса.Більшістьпідйомниківрозташованінасхилах гориГимбаі лишедва- на горіЖидМагура.Вцілому жтрасудлясебе тутзнайдуть іновачки, іпрофі.РозміститисявПилипці, як івПодобовці, можнавдекількохдесяткахтипових дляКарпаткотеджівз гучниминазвами на кшталт"пансіон", "готель"і "базахвідпочинку", що більшевідповідають дійсності.

ТИХІ ІЗКИ

4_10
4_10

Географічноцемісце належитьдо районуБоржавськихполонин,розташованогобіля підніжжя гориМагура.Вононайбільш віддаленевід залізничної станції Воловець.Ізкиявляють собоюмініатюрнийгірськийкурорт.Важлива перевагацього місця:міні-готелі ікотеджі розташованівкількохдесяткахметріввіднижніх станційпідйомників — крісельногоібугельного.Траси- легкіта середньої складності, причомуширинамісцями сягає200 м.Осьтільки ситуаціязі снігомтут доситьнепередбачувана- навітьсистемаштучного засніженнятрасположенняне рятує.

untitled-1_16
untitled-1_16

Втім,Ізкипозиціонуютьне тільки якмісце для катанняналижах,але і якекокурорт.Лазні тамасажні кабінетипредставлені тут утакзваній"Спа-хаті".У самому селіІзкирозташованаМиколаївськацерква, побудованав 1798 рКрім того, неподалік, всьогов 4км, знаходитьсяодназ визначних пам'ятокБоржавськихполонин — водоспад Шипіт.Нарешті, звідсизовсімнедалеко (50 км) дознаменитогоозераСиневир.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти