Головна Сьогодні

Чим зайняти дитину на осінніх канікулах

Підказка батькам: можна проїхатися по "Золотій підкові" чи Європі

Більшість батьківпокищоне особливозамислюютьсянадтим,що ж будеробити їхдитинавкінціжовтня -заразхочаббатьківські зборипережити зїхвсюдисущимивнескамидо фондівшколита іншимигосподарськимипитаннями.Тим більше,що навітьточнадатаосінніхканікулпокине відома."Ймовірно, цього рокунаосінніканікулиучніпідутьтрохи пізніше- багато щозалежитьвідтемпературногорежиму",-зазначиладнями заступникголови КиївськоїміськадміністраціїГанна Старостенко.

Алебудьтевпевнені:якщоне замислитисяпро канікулипрямозараз,то"щосьпридумати"втерміновомупорядку будедостатньоважко.Мивирішилиз'ясувати,чи єальтернативавимушеногодомашнього арештушколярапід час осінніхканікул.

ЧАСТИНАДИТЯЧИХТАБОРІВВІЗЬМЕДІТЕЙНАВІТЬ УЖОВТНІ

Якщо хочетьсявідправити дитинувтабір,можназвернутиувагунадитячіустанови,якізнаходятьсявмежах містаабовпередмісті: батькизможутьконтролюватидозвіллядітей і непереживати,щоїхнічадаопинилися далековідцивілізації.На жаль,як "Сегодня"поясниливГоловномууправлінніосвіти інаукиКМДА,всамихшколахначас осінніхканікултакихтаборіввжене влаштовують.Алеу великих містах іпоручз ними вонибудутьфункціонувати.Триваютьзмінивтакихтаборахпо 7-9днів.

Вмежах міста.Багато приватнихтаборущене встановилицінинасвоїпослуги -обіцяютьопублікувати цюінформаціюнасвоїхсайтахнайближчим часом.У столиціклубдитячої творчості "Ухтишка"вжене першийрік пропонує"Ненудніканікули",врамкахякого проходятьмайстер-класи,екскурсії.Київський "ГольфЦентр"вкінці жовтнятрадиційнопроведеосіннійгольф-табір: коженденьдітейдві з половиною годинибудутьнавчатицьому видуспорту.Крімгольфу,традиційнідлятаборуігри,майстер-класита інше.ТабірKidsCampпропонує програмуWeek-end GetAway:дітей щоднябудутьвивозитивтабірза місто.

За околицею.Цілийряддитячихоздоровчихтаборівнедалековід столиціпродовжуєроботупіслялітнього сезону.У тойжечасвоколицяхінших обласнихцентрівподібнихдитячихустановбуквальноодиниці.

Приміром,табір"Фреш"вПуща-Водиціпропонує програму"ОсіньOnline",розрахованунатиждень.Вартість-2300грн:вцю сумувходить проживання, харчування,культурно-розважальнапрограма,доставкадітейавтобусомдотаборуі назад.Втаборі "Лідер"(Пуща-Водиця)пройдезміна "Осіннійкалейдоскоп"зпізнавальнимипрограмамиінавітьможливістюпохлюпатисявкритомубасейні зпідігрівомводи.Вартість зміни(9днів) – близько3тис.Грн.У мовномутаборіCelyn Abc camp(с.КлюсівкаПолтавськоїобласті) відбудетьсяосіннійзаїзд"Королівськийбал".Вартістьтижневоїзміни – від3200 до4000грн,взалежностівідумов проживання.

Покипогодаостаточно незіпсувалася,дитину можнавідправитивКарпати.Еко-курорт"Ізкі" пропонує "ОсінніканікуливЗакарпатті"(7днів) вартістю2500грн.У цюсумувходять проживання,5-разове харчування,походи,майстер-класи,екскурсії,трансферз Ужгородадо табору.

hue-animation-studio-2_1__
hue-animation-studio-2_1__

Втаборі.Наосінніхзмінахдіти багаточасу проводятьвприміщенні.

ВІДКРИВАЄМОУКРАЇНИБЕЗТАТІМАМ


ПоїздкавкомпаніїоднолітківпоУкраїні- кращий спосібпочати самостійну"кар'єру"мандрівника.Перевагиочевидні:ніякоїметушні звізами,дитина завждиназв'язку,аякщо щось трапиться -батькиопинятьсяпоручнанаступнийденьабонавіть раніше.

Всилутого,щонавулиціпохолоднішало,і багато часупроводитинавідкритомуповітріне вийде,краще вибиратиміськітури.Осьдеякі зтих,щопропонуютьзаразтуристичніфірми,- саменаосновітакихпобудованіпоїздкидляшкільнихкласів.Врахуйте:у вартістьтурівзазвичай не входитьпроїзддопунктупризначення і назад(хочабувають винятки).

12372980_1__
12372980_1__

Одеса.У містібіля морязнайдеться багатоцікавогодляшколяра.

МАЙСТЕРНЯЗЧУДЕСАМИ.Триденнапоїздкаповторюєкласичнусхемудорослоїпізнавальноїпоїздки до Львова- знайомствоз містом таавтобуснаекскурсіяпо замках"Золотоїпідкови"(Золочів,Підгірці,Олесько).Вартістьтурунаодну дитину800-900грн(сюдивходять проживаннявготелі абохостелі,сніданки,проїздпо маршрутуавтобусом,роботагіда).ПроїзддоЛьвоваі назаду вартість невходить.

ШКІЛЬНІРОЗПОВІДІ.Дуженасиченоювийдепоїздказа маршрутом"Львов—Кам'янець-Подільський—Кривче—Хотин—Кременець—Почаїв—Поідгірці—Львів".Вчотириденній подорожідитинапобачитьфортеціКам'янця іХотина,гіпсовупечерувКривче,Почаївськулавру.Вартістьтуру-1200-1400грн(включаючи проживання,сніданки,автобус,роботуекскурсовода).ДоЛьвоваіназад требадобиратисясвоїмисилами.

44_kamianets1_1__
44_kamianets1_1__

Кам'янець-Подільський.Поїздкасюди- класикашкільнихекскурсій.

ВКАМ'ЯНЕЦЬНАКАНІКУЛИ.П'ятиденна подорожпо українськомуПоділлюз відвідуваннямзнаменитоїпечериАтлантида,ХотинськоїфортецітапроживаннямвКам'янці-Подільському.Вартість-1000-1300грн.У цінувходять нетільки проживаннянастанціїюних туристів,дворазове харчування,проїздпо маршруту,послугиекскурсовода,прокатспелеологічногоспорядження,а йпроїзддоКам'янця-Подільськогопоїздом(плацкарт)з Києва.

ЇДЕМО ВШЕНГЕНСЬКІКРАЇ

ЦентральнаЄвропа-збалансованийза вартістю івідстаннюваріант.Директортурфірми"Сант-Валентин"ЛюдмилаСтаучанвідзначає,щодлядитячоготуризмуосіньівесна- гарячісезони.Найпопулярнішінаосінніканікули-автобуснітуривКраків,Будапешт, Прагу,Відень.Алеврахуйте:хочукраїнцямдо 21рокушенгенськавізавидаєтьсябезкоштовно,їївсеодно требаоформляти(так само які платити20-25євровізовимцентрамзапослуги).Крімтого,осінніканікулиі днінапередоднізавждибулипіковимсезономдляконсульств- вонивцей часдужезавантажені.Тому невтрачайтечасу ізаймітьсяорганізацією поїздкивжез наступного тижня.

Якправило,автобусиз дітьмивідправляютьсязакордонабозі Львова(якщо мовайде проПольщу та Чехію), або зЧопачиУжгорода(Угорщина таСловаччина).

img_1294_1__
img_1294_1__

Чехія.ДитячаекскурсіяначовніпопідземнійріціПунква.

БАЖАНИЙВІКЕНД.Короткуавтобуснеподорож можназдійснитиза маршрутомКраків-Велічка-Закопане(110-120євро).Це-відмінний привідпобачитиКраків,містозстарою європейськоюархітектурою, що добре збереглася,атакожспуститисявсолянішахтиуВеличці.

УГОРЩИНА+ВІДЕНЬ.Виїзд зЧопа, поверненнявУжгород.Ав проміжку- відвідуванняугорськогоМішкольца,екскурсіїпо Будапештута Відні.Вартістьтуру- близько250євро (3-4 дні).Крімархітектурнихпам'яток,є можливість побачитибудапештськийзоопарк.

КОРИСНІПОРАДИ: ЩОВЗЯТИВДОРОГУ

ОДЯГ.Тількита, якуне потрібнопрасувати.Багато нетреба:всеодновсюпоїздкучадопроходитьводнихджинсах.Алезапаснийкомплектстане в нагоді-раптомпід дощпотрапитьабовимажется.

ВЗУТТЯ.Повиннабутирозношеною- ходитидоведетьсябагато.Щеоднапарапотрібнанавипадокпромоченихніг.З цієї ж причинишкарпетоквдорозімалоне буває.Ну, адомашнітапочкизгодятьсядляночівельта довгихпереїздіввавтобусічи поїзді.

ЗВ'ЯЗОК.Надійнаріч-туристичнасім-карта.Так, вонакоштуєгрошей(від20доларів),алепрацює завждиівбудь-якомуапараті-і в простомумобільному,івсмартфоні.Азбезкоштовнимидзвінкамивиручатьтакідодатки,яквайберіскайп.

ЛІКИ.Аптечка змінімумоммедикаментівобов'язково єу керівникагрупи.Алене завадитьпокластивокремийпакет:перекисводню,пластирнавипадоксаденіпотертостей;льодяникиабопастилкизантисептикомдлягорла,краплі абоспрейвніснавипадокнежиті;засіб віддіареїі активоване вугіллянавипадокотруєнь.Напишітьвкладітьз ліками) інструкцію:що,скільки івяких випадкахвикористовувати.

ІНШЕ.Непромокаючавітровка зкапюшономпрактичніша запарасолю,якапорветьсявідпершогосильногопоривувітру.Якщодитинабере фотоапарат,тонехай цебудепроста"мильниця",алевкомплектізакумуляторамиі заряднимпристроєм.Інакше всікишеньковігрошіпідутьнакупівлю новихбатарейок.

ДУМКАМЕДИКА

Заввідділеннямклінікита діагностикиІнститутупедіатрії,акушерстваігінекологіїЛідіяПетренкопопереджає,щоосінніканікулине надтогодятьсядляпоїздоквжаркікраїни на зразокЄгипту.Акліматизаціянастає,якправило,на 7-10деньвідпочинку, ітільки потімморськіповітря іводанададутьоздоровчийефект.Томурезультатвідтижневоїпоїздкибуде абонульовим, абонавітьвід'ємним: організмдитинизазнаєстресу від різкої зміниклімату,щоможезнизитиімунітеті підвищитисприйнятливістьдо інфекцій.Тому кращевибратимаршрутвпомірнихширотах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Читайте Segodnya.ua у Google News
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти